Publicité
Articol diseminare comenius istanbul
Articol diseminare comenius istanbul
Articol diseminare comenius istanbul
Prochain SlideShare
Articol diseminare comenius istanbul stoica anielaArticol diseminare comenius istanbul stoica aniela
Chargement dans ... 3
1 sur 3
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Articol diseminare comenius istanbul(20)

Publicité

Articol diseminare comenius istanbul

  1. Mobilităţile individuale Comenius – oportunitate de îmbunǎtǎţire a calitǎţii educaţiei şcolare prin participarea la stagii de formare continuă Prof. Înv. Preşc. Stoica Aniela Grădiniţa Nr. 29, Sibiu În perioada 1-7 iulie 2013 am participat la cursul „EU-MAGIC Effective Use of Modern Technologies and Games In Classrooms” în Istanbul, Turcia, prin intermediul Programului Sectorial Comenius (LLP)- Mobilităţi individuale. Comenius este componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii lansat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, având ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare, prin participarea acestora la stagii de formare continuă, într-o altă ţară europeană. Participarea la o mobilitate într-o altă ţară decât cea de provenienţă asigură creearea unei imagini mai clare asupra educaţiei europene şi îmbunătăţeşte cunoştinţele şi competenţele de predare-învăţare ale profesorului. Acest curs a fost organizat de Facultatea de Educaţie a Universităţii Charles din Praga, în colaborare cu profesorii: Prof. Ersin Özseven and Prof. Dr. Jarmila Novotna. În cadrul acestui stagiu au participat 44 de cadre didactice din 11 ţări europene, şi anume: România, Cipru, Croaţia, Polonia, Spania, Lithuania, Portugalia, Grecia, Irlanda şi Slovenia, dintre care 17 cursanţi au fost români. Am optat pentru acest curs de formare deoarece îmi doresc să dobândesc şi să îmi perfecţionez permanent cunoştinţele şi abilităţile utile în desfăşurarea actului educaţional. Nevoile mele de formare s-au axat, în principal, pe dezvoltarea personală şi îmbunătăţirea competenţelor de utilizare a tehnologiei ICT, pe învăţarea de noi jocuri la grupă şi pe colaborarea interpersonală. Acest program creat de Promethean oferă posibilitatea utilizării şi creării unor activităţi diversificate utilizând instrumente, prezentări, artificii audio şi vizuale pentru toate tipurile de activităţi şi domenii. Tematica acestui curs s-a referit la tehnologia TIC, abordări incluzive, pedagogie, didactică şi îmbunătăţirea calităţii şcolare. Obiectivele pedagogice ale cursului au fost incitante şi s-au pliat perfect pe necesităţile mele actuale de dezvoltare 1
  2. profesională şi personală. Aceste obiective au fost realizate, în special, prin activitate practică, folosind metode activ-participative, inovatoare, colaborative. Obiectivele acestui curs au fost: - analiza experienţelor de predare şi abordările predării în procesul educaţional; - familiarizarea participanţilor privind folosirea softurilor educaţionale, a ICT şi a jocurilor la clasă în procesul de predare-învăţare-evaluare; - prezentarea, analiza, studiul şi discuţiile despre soful educaţional şi al ICT de către participanţii la curs; La sfârşitul acestui curs, cursanţii au fost capabili să: - să analizeze şi să evalueze experienţele anterioare cu privire la softurile educaţionale; - să analizeze şi să discute criteriile utilizate pentru elaborarea activităţilor didactice, aspectele didactice ale jocurilor, softurilor educaţionale şi ICT; - să proiecteze activităţi didactice cu copiii utilizând softul educaţional Active Inspire. Cei doi minunaţi profesori ne-au prezentat unele dintre cele mai reuşite softuri educaţionale şi jocuri la grupă. Am exersat tipuri de întrebări corect formulate în comunicarea eficientă la clasă şi nu numai şi ne-am familiarizat cu aspectele teoretice şi practice ale programului educaţional Active Inspire. Astfel, am lucrat intensiv şi interactiv, individual şi în grup pentru pregătirea activităţilor adaptate disciplinei predate în ţară cu acest program, am stabilit asemănări şi deosebiri între sistemele educaţionale şi ţările participante la curs şi am combinat cu succes aspectele teoretice şi practice, organizate pe baza comunicării interpersonale şi a prezentărilor PPT. Ne-am dezvoltat abilitatea de a utiliza cunoştinţele dobândite în activitatea de predare, de a crea şi administra programul, de a folosi metode, limbaje şi unelte pentru a crea animaţii şi povestiri digitale. Participanţii din fiecare ţară au avut o şansă reală de a prezenta şi promova valorile culturale şi spirituale proprii, precum şi particularităţile sistemului educaţional. Participarea mea la acest stagiu reprezintă, în primul rând, o reuşită personală, dar şi un impuls pentru colegii mei, de a accesa aceste tipuri de formare profesională. Beneficiile activităţii de formare s-au realizat pe mai multe planuri: - Posibilitatea de a participa la un curs de formare într-un cadru european, alături de specialişti din alte ţări; - Dezvoltarea pe plan profesional, prin îmbogăţirea cunoştinţelor despre utilizarea noilor tehnologii în activitatea şcolară, necesare unui învăţământ de calitate, în vederea integrării acestuia în cel european; - Schimbul de idei şi de bune practici m-a ajutat să-mi îmbogăţesc şi diversific metodele de lucru, de organizare şi promovare a imaginii instituţiei din care fac parte; - Cunoaşterea culturii şi sistemului de învăţământ al altor ţări; 2
  3. - Familiarizarea cu noutăţi din domeniul de specialitate (metode de predare şi evaluare, direcţii de cercetare) - Perfecţionarea unei limbi străine; - Stabilirea de relaţii de prietenie şi de colaborare cu participanţi la curs; - Dobândirea de cunoştinţe despre sistemele de educaţie din diverse ţări din Europa, proceduri de accesare a granturilor acordate prin programe comunitare, pregătirea mobilităţilor, diseminarea rezultatelelor către beneficiarii indirecţi la nivel organizaţional şi comunitar. Este important să promovăm imaginea şcolii, în vederea deschiderii spre societate, spre comunitatea din care grădiniţa face parte. Participarea mea la acest curs va genera beneficii pentru grădiniţa unde îmi desfăşor activitatea, dându-i o dimensiune europeană. Prin diseminările pe care le voi face și prin acțiunile de motivare pe care doresc să le desfășor în grădiniţe, voi reuși să creez o deschidere spre formarea continuă a cât mai multor profesori. Grădiniţa mea va fi cunoscută de comunitatea locală ca un loc al oamenilor care se perfecționează continuu, ca factor al unei educații active. Participarea la acest curs a avut si are un impact semnificativ asupra dezvoltării competențelor mele profesionale, personale şi a carierei, atât prin atingerea obiectivelor cognitive ale acestui curs, prin îmbunătățirea abilităților de comunicare, prin posibilitatea unor viitoare colaborări la nivelul parteneriatelor europene, cât şi prin achiziția de noi informații, prin îmbunătăţirea abilităţilor de utilizare a TIC în educaţie în scopul realizării unor activităţi atractive şi implicării active a copiilor în procesul instructiv-educativ. Scopul comun al acestora este de a ajuta grădiniţa mea să devină mai bună, mai eficientă pentru copii, să îmbunătățească relația dintre părinți și școală, dintre comunitatea locală și școală. Accentul este pus pe îmbunățățirea atitudinii profesorilor și educatorilor față de educație, de munca cu copiii, de rolul lor în sistem ca un tot unitar. Mulţumesc pe această cale ANPCDEFP pentru promovarea acestor cursuri de formare ce asigură o aliniere a muncii profesorilor din România la standarde europene şi o deschidere către noi modele ale activităţii educaţionale. http://www.anpcdefp.ro *Acest proiect a fost finan at cu sprijinul Comisiei Europene. Aceast publica ie reflect numai punctul de vedere alţ ă ţ ă autorului, iar ANPCDEFP i Comisia European nu sunt responsabile pentru eventuala utilizare a informa iilorş ă ţ pe care le con ine.ţ 3
Publicité