SlideShare une entreprise Scribd logo
на тему:

   “ Екологічна освіта –
   провідний напрямок
   формування загальної
     культури учнів ”
В концепції екологічної освіти України
зазначено:


«Основною метою екологічної освіти є
формування екологічної культури
окремих осіб і суспільства в цілому,
формування навичок,
фундаментальних екологічних знань,
екологічного мислення і свідомості, що
ґрунтуються на ставленні до природи
як універсальної , унікальної цінності.
  виховання розуміння сучасних екологічних проблем
  держави й світу усвідомлення їх важливості, актуальності
  і універсальності;
  відродження кращих традицій українського народу у
  взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної
  природи;
  подолання споживацького ставлення до природи;
  розвиток особистої відповідальності за стан довкілля;
  розвиток умінь приймати рішення щодо проблем
  навколишнього середовища, оволодіння нормами
  екологічно грамотної поведінки;
  виховання глибокої поваги до власного здоров'я та
  вироблення навичок його збереження.
Екологічна освіта – це сукупність
   наступних компонентів:


 екологічнізнання;
 екологічне мислення;
 екологічний світогляд;
 екологічна етика;
 екологічна культура.
  Екоантропоцентризм – світоглядні уявлення про єдність
  людини та природи - рівнозначність цінностей
  людського життя та збереження довкілля, розгляд
  проблем, вирішення екологічних питань шляхом
  збалансованого (сталого) суспільного розвитку.

  Екологічна етика – вид етики, що звернений до
  екологічної проблематики та розв'язання проблем,
  пов'язаних з негативним впливом на природу з боку
  людини. Передбачає формування відповідних ціннісних
  настанов та пріоритетів, норм поведінки, які сприяють
  розвитку екологічного світогляду та екокультури.
 Екологічна
      культура – культура ощадливого
 та бережного ставлення до довкілля.

 Екологічний  світогляд – сформованість
 цінностей та ідеалів орієнтованих на
 збереження довкілля, домінування
 екологічно-врівноважених моделей поведінки
  особистості.
 Екологічно безпечна поведінка – поведінка -
 що не несе загрози існуванню людства та
 природних екосистем.
Процес екологізації суспільної свідомості
можна розділити на декілька стадій:

  по – перше, прояв відношення людини до природи у
  формі різноманітних почуттів (зацікавленість,
  занепокоєність,тривога,здивування тощо) .
  по-друге, формування глибокого інтересу до
  екологічної проблематики.
  по-третє, перехід від осмислення і розуміння
  природних явищ до соціальної дії, морального вчинку.
  по-четверте, підвищення рівня відповідальності
  людини стосовно природи, становлення екологічної
  свідомості як елемента внутрішньої культури
  особистості, що виявляється в її повсякденній
  життєдіяльності.
покликана створювати умови для прояву
  особистісних функцій учня, його творчої
  самореалізації до числа останніх відносять:

  а) функцію вибору, тобто спроможність вибирати;
  б) функцію прийняття обґрунтування діяльності;
  в) функцію самооцінки, критики, самокритики,
  конструювання образу «Я»;
  г) функцію реалізації образу «Я»;
  д) функцію визначення особистістю власної
  системи життєвий смислів.
Схематичне зображення розвитку
       функцій: Вибір – мотивація – рефлексія –
саморефлексія – смислотворчість –
  дієвість – відповідальність
1.  Принцип єдності: “Все пов’язане зі всім”

2. Принцип відповідальності: «Дій так, щоб наслідки
  твоєї діяльності не були руйнівними для
  майбутньої можливості твого життя»

3. Принцип особистісного відношення до світу:
  «Стався до речей навколишнього світу як до
  людей, але не стався до людей як до речей!»

4. Принцип самоцінності живого: «Кожна жива істота
  має право на життя».

5.  Принцип людяності: «Для справжньої людської
   особистості негідно чинити шкоду живому»
Екологічне виховання

  має сформувати екологічну культуру людини, для
  якої характерні:
  різнобічні, глибокі знання про навколишнє
  середовище (природне і соціальне);
  екологічний стиль мислення, що передбачає
  відповідальне ставлення до природи та свого
  здоров'я;
  наявність умінь і досвіду вирішення екологічних
  проблем (насамперед на місцевому рівні);
  безпосередня участь у природоохоронній роботі,
  здатність передбачати можливі негативні наслідки
  природо-перетворювальної діяльності людини.
  є головною метою і результатом екологічної освіти,
  виступаючи інтегральним показником особистісного
  розвитку дитини, що забезпечує здатність виокремлювати,
  розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, спрямовані
  на забезпечення екологічної рівноваги та раціонального
  природокористування.

  Здатність діяти – готовність діяти – вміння діяти
  відповідально шляхом особистої активності та розуміння
  власної причетності до вирішення екологічних проблем.
  Увесь це й комплекс мотивації вкладає основу розвиненої
  екологічної культури особистості.
 Екологічні
      проблематиці в школі
 належить 8% з усього обсягу
 навчальних питань, і 6%
 навчального часу.
Курс
                                 Екологічний проект:
                «Екодемія»           «Сходинки доброти до
                                 природи»; еколого-
                                натуралістичний гурток
                                  «Пролісок»;
                                природоохоронні акції
Передбачає:
                     Школа – центр
•Інтеграцію    Тісний зв’язок з    формування
           обласним       екологічної
ідей сталого                            «Відеоекологі
           еколого-       культури
розвитку у    натуралістичним                 я» - милування
зміст шкільних    центром                    природою
курсів;
           Захист учнівських    Участь у конкурсах
•Розвиток       проектів в ШНТ       екологічних
еколого-         «Пошук»       агітбригад «Молодь
орієнтованого                 обирає здоров’я»
напрямку
експерименталь  • Підтримку натуралістичних, природоохоронних заходів;
ної діяльності;  • Формування екологічної компетентності, екологозбалансованої
         споживчої культури.

Contenu connexe

Tendances

Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Светлана Брюховецкая
 
Конспект уроку. Біологія. 9 клас
Конспект уроку. Біологія. 9 класКонспект уроку. Біологія. 9 клас
Конспект уроку. Біологія. 9 клас
Elena Lubaikina
 
вода
водавода
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Alyona Bilyk
 
екологія презент Microsoft power point
екологія презент Microsoft power pointекологія презент Microsoft power point
екологія презент Microsoft power point
Катерина Богданова
 
екологічне виховання
екологічне вихованняекологічне виховання
екологічне виховання
Елена Кен
 
Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...
Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...
Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...
Еленка Григоренко
 
Портфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зош
Портфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зошПортфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зош
Портфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зош
Chechenko92
 
План-сітка Тижня протипожежної безпеки
План-сітка Тижня протипожежної безпеки План-сітка Тижня протипожежної безпеки
План-сітка Тижня протипожежної безпеки
Alla Kolosai
 
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хіміїШляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
selezengalina
 
Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології
Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології
Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології
Наталья Полищук
 
Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала
Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала
Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала
Igor Shuvarsky
 
метод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математикиметод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математикиonischuk
 
біоіндикація повітря за листками берези .Docx
біоіндикація повітря за листками берези .Docxбіоіндикація повітря за листками берези .Docx
біоіндикація повітря за листками берези .Docx
НВЗ ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей смт Стрижавка
 
виховання екологічної свідомості школярів
виховання екологічної свідомості школяріввиховання екологічної свідомості школярів
виховання екологічної свідомості школярівElena Bosa
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Marina Radchenko
 
сучасні педагогічні технології
сучасні педагогічні технологіїсучасні педагогічні технології
сучасні педагогічні технологіїРоман Яременко
 
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
Лидия Рудакова
 
портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.
prime-1
 
сітка занять
сітка занятьсітка занять
сітка занять
Anhelina Mytsura
 

Tendances (20)

Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
 
Конспект уроку. Біологія. 9 клас
Конспект уроку. Біологія. 9 класКонспект уроку. Біологія. 9 клас
Конспект уроку. Біологія. 9 клас
 
вода
водавода
вода
 
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
Заняття - подорож "Вода — це життя!" (середній вік)
 
екологія презент Microsoft power point
екологія презент Microsoft power pointекологія презент Microsoft power point
екологія презент Microsoft power point
 
екологічне виховання
екологічне вихованняекологічне виховання
екологічне виховання
 
Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...
Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...
Використання інновацій у формуванні природничо-екологічної компетенції дітей ...
 
Портфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зош
Портфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зошПортфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зош
Портфолио Сидоренко Н.В. - вчителя біології Новоданилівської зош
 
План-сітка Тижня протипожежної безпеки
План-сітка Тижня протипожежної безпеки План-сітка Тижня протипожежної безпеки
План-сітка Тижня протипожежної безпеки
 
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хіміїШляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
Шляхи формування ключових та предметних компетентностей учнів на уроках хімії
 
Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології
Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології
Проблемно-пошукові методи навчання на уроках біології
 
Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала
Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала
Захистіть мене від зла, я дитинка ще мала
 
метод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математикиметод проектів на уроках математики
метод проектів на уроках математики
 
біоіндикація повітря за листками берези .Docx
біоіндикація повітря за листками берези .Docxбіоіндикація повітря за листками берези .Docx
біоіндикація повітря за листками берези .Docx
 
виховання екологічної свідомості школярів
виховання екологічної свідомості школяріввиховання екологічної свідомості школярів
виховання екологічної свідомості школярів
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
 
сучасні педагогічні технології
сучасні педагогічні технологіїсучасні педагогічні технології
сучасні педагогічні технології
 
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
виховна година. байдужість.доброта. милосердя.
 
портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.
 
сітка занять
сітка занятьсітка занять
сітка занять
 

En vedette

напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів
natalia0803
 
Екологічне виховання
Екологічне вихованняЕкологічне виховання
Екологічне виховання
Vasyan Podslushano
 
Екологічне виховання
Екологічне вихованняЕкологічне виховання
Екологічне виховання
ymcmb_ua
 
екологічне виховання михайлюк 2011-2015
екологічне виховання михайлюк 2011-2015екологічне виховання михайлюк 2011-2015
екологічне виховання михайлюк 2011-2015
Наталія Михайлюк
 
Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців
Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованцівФормування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців
Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
Формування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітейФормування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітей
Liliya Dmutrenko
 
рухливо – екологічна гра
рухливо – екологічна грарухливо – екологічна гра
рухливо – екологічна гра
nfnmzyf1
 
СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»
СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»
СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»
Марина Д
 
веселий похід
веселий похідвеселий похід
веселий похід
Таня Рущак
 
КВН. Зимуючі птахи рідного краю
КВН. Зимуючі птахи рідного краюКВН. Зимуючі птахи рідного краю
КВН. Зимуючі птахи рідного краю
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
презентация Microsoft power point1
презентация Microsoft power point1презентация Microsoft power point1
презентация Microsoft power point1Tamara Emec
 
проект на екологічну тему
проект на екологічну темупроект на екологічну тему
проект на екологічну темуСсс Ттт
 
Екологічний проект презентація
Екологічний проект презентаціяЕкологічний проект презентація
Екологічний проект презентація
Viktor Rybarchuk
 
Авторська програма «Природа – джерело творчості»
Авторська програма «Природа – джерело творчості»Авторська програма «Природа – джерело творчості»
Авторська програма «Природа – джерело творчості»
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
курсова
курсовакурсова
курсоваRokcSet
 
«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»
«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»
«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»
Надвірнянський інформаційно - методичний центр
 
Презентація Моргуль Н.Л.
Презентація Моргуль Н.Л.Презентація Моргуль Н.Л.
Презентація Моргуль Н.Л.270479
 
Екологічне виховання в школі
Екологічне виховання в школіЕкологічне виховання в школі
Екологічне виховання в школі
Пучковська Тетяна
 
Екологічна стежка - 2013
Екологічна стежка - 2013Екологічна стежка - 2013
Екологічна стежка - 2013
Kristina Savka
 

En vedette (20)

напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів напрямки здійснення екологічного виховання школярів
напрямки здійснення екологічного виховання школярів
 
Екологічне виховання
Екологічне вихованняЕкологічне виховання
Екологічне виховання
 
Екологічне виховання
Екологічне вихованняЕкологічне виховання
Екологічне виховання
 
екологічне виховання михайлюк 2011-2015
екологічне виховання михайлюк 2011-2015екологічне виховання михайлюк 2011-2015
екологічне виховання михайлюк 2011-2015
 
Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців
Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованцівФормування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців
Формування екологічної культури та екологічної компетентності вихованців
 
Формування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітейФормування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітей
 
Фотомить
ФотомитьФотомить
Фотомить
 
рухливо – екологічна гра
рухливо – екологічна грарухливо – екологічна гра
рухливо – екологічна гра
 
СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»
СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»
СЕМІНАР «Екологічне виховання особистості засобами навчально-виховного процесу»
 
веселий похід
веселий похідвеселий похід
веселий похід
 
КВН. Зимуючі птахи рідного краю
КВН. Зимуючі птахи рідного краюКВН. Зимуючі птахи рідного краю
КВН. Зимуючі птахи рідного краю
 
презентация Microsoft power point1
презентация Microsoft power point1презентация Microsoft power point1
презентация Microsoft power point1
 
проект на екологічну тему
проект на екологічну темупроект на екологічну тему
проект на екологічну тему
 
Екологічний проект презентація
Екологічний проект презентаціяЕкологічний проект презентація
Екологічний проект презентація
 
Авторська програма «Природа – джерело творчості»
Авторська програма «Природа – джерело творчості»Авторська програма «Природа – джерело творчості»
Авторська програма «Природа – джерело творчості»
 
курсова
курсовакурсова
курсова
 
«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»
«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»
«Виготовлення святкових прикрас та атрибутів для Новорічних та Різдвяних свят»
 
Презентація Моргуль Н.Л.
Презентація Моргуль Н.Л.Презентація Моргуль Н.Л.
Презентація Моргуль Н.Л.
 
Екологічне виховання в школі
Екологічне виховання в школіЕкологічне виховання в школі
Екологічне виховання в школі
 
Екологічна стежка - 2013
Екологічна стежка - 2013Екологічна стежка - 2013
Екологічна стежка - 2013
 

Similaire à Екологічна освіта

Опис педагогічного досвіду
Опис педагогічного досвідуОпис педагогічного досвіду
Опис педагогічного досвіду
Юлія Дворак
 
центр еколог
центр екологцентр еколог
центр еколог
Ingulcik
 
еколог
екологеколог
еколог
Ingulcik
 
екологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiїекологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiї
Світлана Іванівна Крекча
 
Збережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнєЗбережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнє
Adriana Himinets
 
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Ковпитська ЗОШ
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
Юлія Дворак
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
Юлія Дворак
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
Юлія Дворак
 
Класний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвідуКласний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвіду
Юлія Дворак
 
Екологія природи починається з екології душі
Екологія природи починається з екології душіЕкологія природи починається з екології душі
Екологія природи починається з екології душі
Sinyaeva-Oksana
 
2013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp022013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp02
Seryi Savruk
 
екологізація освіти на уроках природознавства
екологізація освіти на уроках природознавстваекологізація освіти на уроках природознавства
екологізація освіти на уроках природознавстваbabenkomarina
 
освіта для сталого розвитку
освіта для сталого розвиткуосвіта для сталого розвитку
освіта для сталого розвиткуopitnaa
 
Освітній проект на екологічну тематику. 2 клас
Освітній проект на екологічну тематику. 2 класОсвітній проект на екологічну тематику. 2 клас
Освітній проект на екологічну тематику. 2 клас
minenkoinna71
 
2. узагальнення
2. узагальнення2. узагальнення
2. узагальненняkurdynaos
 
2. узагальнення
2. узагальнення2. узагальнення
2. узагальненняkurdynaos
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
Портфоліо
Alexandra Kostuyk
 

Similaire à Екологічна освіта (20)

Опис педагогічного досвіду
Опис педагогічного досвідуОпис педагогічного досвіду
Опис педагогічного досвіду
 
центр еколог
центр екологцентр еколог
центр еколог
 
еколог
екологеколог
еколог
 
105
105105
105
 
140
140140
140
 
екологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiїекологIчна освiта на уроках бiологiї
екологIчна освiта на уроках бiологiї
 
Збережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнєЗбережи і збагати своє майбутнє
Збережи і збагати своє майбутнє
 
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
Формування екологічних умінь як складник природознавчої компетентності молодш...
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
 
класний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвідукласний керівник презентація досвіду
класний керівник презентація досвіду
 
Класний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвідуКласний керівник презентація досвіду
Класний керівник презентація досвіду
 
Екологія природи починається з екології душі
Екологія природи починається з екології душіЕкологія природи починається з екології душі
Екологія природи починається з екології душі
 
2013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp022013 140605071606-phpapp02
2013 140605071606-phpapp02
 
екологізація освіти на уроках природознавства
екологізація освіти на уроках природознавстваекологізація освіти на уроках природознавства
екологізація освіти на уроках природознавства
 
освіта для сталого розвитку
освіта для сталого розвиткуосвіта для сталого розвитку
освіта для сталого розвитку
 
Освітній проект на екологічну тематику. 2 клас
Освітній проект на екологічну тематику. 2 класОсвітній проект на екологічну тематику. 2 клас
Освітній проект на екологічну тематику. 2 клас
 
2. узагальнення
2. узагальнення2. узагальнення
2. узагальнення
 
2. узагальнення
2. узагальнення2. узагальнення
2. узагальнення
 
Портфоліо
ПортфоліоПортфоліо
Портфоліо
 

Plus de Анна Врубльовська

Що таке права і свободи людини
Що таке права і свободи людиниЩо таке права і свободи людини
Що таке права і свободи людини
Анна Врубльовська
 
Трагічні долі поетів
Трагічні долі поетівТрагічні долі поетів
Трагічні долі поетів
Анна Врубльовська
 
Соціальна відповідальність
Соціальна відповідальністьСоціальна відповідальність
Соціальна відповідальність
Анна Врубльовська
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітиАнна Врубльовська
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітиАнна Врубльовська
 

Plus de Анна Врубльовська (6)

Що таке права і свободи людини
Що таке права і свободи людиниЩо таке права і свободи людини
Що таке права і свободи людини
 
Трагічні долі поетів
Трагічні долі поетівТрагічні долі поетів
Трагічні долі поетів
 
Bioadekvatnaya technologia
Bioadekvatnaya technologiaBioadekvatnaya technologia
Bioadekvatnaya technologia
 
Соціальна відповідальність
Соціальна відповідальністьСоціальна відповідальність
Соціальна відповідальність
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освіти
 
модель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освітимодель школи випереджаючої освіти
модель школи випереджаючої освіти
 

Екологічна освіта

 • 1. на тему: “ Екологічна освіта – провідний напрямок формування загальної культури учнів ”
 • 2. В концепції екологічної освіти України зазначено: «Основною метою екологічної освіти є формування екологічної культури окремих осіб і суспільства в цілому, формування навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсальної , унікальної цінності.
 • 3. виховання розуміння сучасних екологічних проблем держави й світу усвідомлення їх важливості, актуальності і універсальності;  відродження кращих традицій українського народу у взаємовідносинах з довкіллям, виховання любові до рідної природи;  подолання споживацького ставлення до природи;  розвиток особистої відповідальності за стан довкілля;  розвиток умінь приймати рішення щодо проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;  виховання глибокої поваги до власного здоров'я та вироблення навичок його збереження.
 • 4. Екологічна освіта – це сукупність наступних компонентів:  екологічнізнання;  екологічне мислення;  екологічний світогляд;  екологічна етика;  екологічна культура.
 • 5. Екоантропоцентризм – світоглядні уявлення про єдність людини та природи - рівнозначність цінностей людського життя та збереження довкілля, розгляд проблем, вирішення екологічних питань шляхом збалансованого (сталого) суспільного розвитку.  Екологічна етика – вид етики, що звернений до екологічної проблематики та розв'язання проблем, пов'язаних з негативним впливом на природу з боку людини. Передбачає формування відповідних ціннісних настанов та пріоритетів, норм поведінки, які сприяють розвитку екологічного світогляду та екокультури.
 • 6.  Екологічна культура – культура ощадливого та бережного ставлення до довкілля.  Екологічний світогляд – сформованість цінностей та ідеалів орієнтованих на збереження довкілля, домінування екологічно-врівноважених моделей поведінки особистості.  Екологічно безпечна поведінка – поведінка - що не несе загрози існуванню людства та природних екосистем.
 • 7. Процес екологізації суспільної свідомості можна розділити на декілька стадій:  по – перше, прояв відношення людини до природи у формі різноманітних почуттів (зацікавленість, занепокоєність,тривога,здивування тощо) .  по-друге, формування глибокого інтересу до екологічної проблематики.  по-третє, перехід від осмислення і розуміння природних явищ до соціальної дії, морального вчинку.  по-четверте, підвищення рівня відповідальності людини стосовно природи, становлення екологічної свідомості як елемента внутрішньої культури особистості, що виявляється в її повсякденній життєдіяльності.
 • 8. покликана створювати умови для прояву особистісних функцій учня, його творчої самореалізації до числа останніх відносять:  а) функцію вибору, тобто спроможність вибирати;  б) функцію прийняття обґрунтування діяльності;  в) функцію самооцінки, критики, самокритики, конструювання образу «Я»;  г) функцію реалізації образу «Я»;  д) функцію визначення особистістю власної системи життєвий смислів.
 • 9. Схематичне зображення розвитку функцій: Вибір – мотивація – рефлексія – саморефлексія – смислотворчість – дієвість – відповідальність
 • 10. 1. Принцип єдності: “Все пов’язане зі всім” 2. Принцип відповідальності: «Дій так, щоб наслідки твоєї діяльності не були руйнівними для майбутньої можливості твого життя» 3. Принцип особистісного відношення до світу: «Стався до речей навколишнього світу як до людей, але не стався до людей як до речей!» 4. Принцип самоцінності живого: «Кожна жива істота має право на життя». 5. Принцип людяності: «Для справжньої людської особистості негідно чинити шкоду живому»
 • 11. Екологічне виховання має сформувати екологічну культуру людини, для якої характерні:  різнобічні, глибокі знання про навколишнє середовище (природне і соціальне);  екологічний стиль мислення, що передбачає відповідальне ставлення до природи та свого здоров'я;  наявність умінь і досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому рівні);  безпосередня участь у природоохоронній роботі,  здатність передбачати можливі негативні наслідки природо-перетворювальної діяльності людини.
 • 12. є головною метою і результатом екологічної освіти, виступаючи інтегральним показником особистісного розвитку дитини, що забезпечує здатність виокремлювати, розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, спрямовані на забезпечення екологічної рівноваги та раціонального природокористування.  Здатність діяти – готовність діяти – вміння діяти відповідально шляхом особистої активності та розуміння власної причетності до вирішення екологічних проблем. Увесь це й комплекс мотивації вкладає основу розвиненої екологічної культури особистості.
 • 13.  Екологічні проблематиці в школі належить 8% з усього обсягу навчальних питань, і 6% навчального часу.
 • 14. Курс Екологічний проект: «Екодемія» «Сходинки доброти до природи»; еколого- натуралістичний гурток «Пролісок»; природоохоронні акції Передбачає: Школа – центр •Інтеграцію Тісний зв’язок з формування обласним екологічної ідей сталого «Відеоекологі еколого- культури розвитку у натуралістичним я» - милування зміст шкільних центром природою курсів; Захист учнівських Участь у конкурсах •Розвиток проектів в ШНТ екологічних еколого- «Пошук» агітбригад «Молодь орієнтованого обирає здоров’я» напрямку експерименталь • Підтримку натуралістичних, природоохоронних заходів; ної діяльності; • Формування екологічної компетентності, екологозбалансованої споживчої культури.