Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ciutats Europees

Treball realitzat per l'alumnat del PQPI de l'IES Federica Montseny

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Ciutats Europees

  1. 1. TReball DE: RUBÉN i PEDRO
  2. 2. <ul><li>Els països europeus han experimentat un intens creixement al llarg del segle XX que es pot dividir en tres fases: </li></ul><ul><li>Creixement continu , degut a l'èxode rural </li></ul><ul><li>Frenada provocada per les reconversions industrials. </li></ul><ul><li>Nou augment del creixement actual originats pels migracions internacionals. </li></ul>
  3. 3. La ciutat europea posseeix una part central molt antiga, el casc històric, conserva edificis i monuments d'elevat valor històric i artístic . La plaça Rodona de València
  4. 4. <ul><li>Els cascs històrics han sigut tradicionalment els barris més densament poblats de la ciutat. Eren zones superpoblades que fa anys començaren a perdre habitants a causa de envelliment de la seua població. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Altres trets característics de la ciutat europea són: </li></ul><ul><li>L‘extraradi va créixer molt ràpidament i amb dèficit d’equipaments urbans durant l’expansió urbana d'aquestes ciutats. </li></ul><ul><li>Actualment es t endeix a eliminar les indústries, tallers que subsistien en el nucli de la ciutat i ha reutilitzat aquests espais com zones residencials o per a paliar la falta d’instal·lacions públiques . </li></ul>

×