Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
10 TING EN UTVIKLER MÅ KUNNE OMBRUKERVENNLIGHET OG DESIGNSom utvikler må du kunne …Trondheim, NNUG MeetupOle Alsos og Anna...
Du må kunnesnakke med brukerne
SNAKK MED BRUKERNE 3You are n t the user
7
Hvorfor?Hvorfor?Hvorfor?Hvorfor?Hvorfor?
9Du må kunnelage og bruke personas
PERSONAS 10Hvem er det egentligvi lager denneløsningen for?
[BRUKERSEGMENT] 12[Navn][Alder][Sivilstatus][Arbeid]”[Sitat]”[Valgfri kategori]:[Beskrivelse av kategori]Bakgrunn: [Beskri...
DEN FØRSTEGANSETABLERTE 13Tom22 årUgiftNTNU-student”Jeg vil gjøre alt online”Bakgrunn: Tom bor i en litenkjellerleilighet ...
Du må kunnelage brukerhistorier ogprioritere
BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 15Det er brukernesbehov, ikke hvilkemuligheter vi har til ålegge til kulfunksjonalitet, so...
BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 16Brukerbehov Hva? LøsningDet er totaltprisen som erviktig for sluttbrukeren.Dersom han ka...
BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 17
BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 18Nødvendig ellerkjekt å ha?
Du må kunnevisualisere ideene dine
TEGNE OG VISUALISERE 20Lorem Ipsum er rett og slett dummytekstfra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsumhar vært bransjens s...
TEGNE OG VISUALISERE 21
TEGNE OG VISUALISERE 22SNAKKER FORBI HVERANDRE
TEGNE OG VISUALISERE 23
TEGNE OG VISUALISERE 24
TEGNE OG VISUALISERE 25
TEGNE OG VISUALISERE 26
Du må kunneskissere skjermbilder
Foto: Ram YogaKommunikasjonSpesifikasjonBrukertesting
http://www.paperprototyping.com/
Foto: Martha Lyngnes
Foto: Lars K Flem
Foto: Ole Andreas Alsos
Foto: Ole Andreas Alsos
Foto: Kai T. Dragland
Foto: Kai T. Dragland
“Finner teknikkenvirkelige problemer?”“Hva vil detro om oss?”“Har vi virkeligtid til dette?”
Unngår detaljpirkOppmuntrer til kreativitetZero coding effortReduserer backloggen
Du må kunnegrunnleggendebrukervennlighet
GRUNNLEGGENDE BRUKERVENNLIGHET 411. Ikke la meg måtte tenke2. Finner vi tilfredsstillende valg klikkervi og prøver oss fre...
Homo logicusØnsker kontrollAksepterer kompleksitetsom kompromissHomo sapiensØnsker enkelhetAksepterer mindre kontrollsom k...
JobberMuligheter for ansettelseJobb-o-Rama
GRUNNLEGGENDE BRUKERVENNLIGHET 45
Du må kunnelage gode feilmeldinger
FEILMELDINGER 47
PRESIS
SNAKK BRUKERENS SPRÅK
IKKE SKYLD PÅ BRUKEREN
SLIK LAGER DU GODE FEILMELDINGERIkke skyld på brukerenVær presisVær synligGi konstruktiv hjelpSnakk brukeren språkVær høfl...
Du må kunnekopiere design
TrådskisserSkisserDesign
Design Implementasjon
TrådskisserImplementasjonDesign
SkisserDesignImplementasjon
ImplementasjonDesign
Du må kunnebrukerteste
EVALUERING 66Lat som du er en bruker Observer brukereEkspertevaluering BrukertestingDemoVis frem til brukerne
“Vi har ikke tid!”“Det er for dyrt!”“Vi kjennerallerede brukerne”“Det er ingen vits, vihar ikke tid å gjørenoen endringer”
LAVBUDSJETTSBRUKERTESTING
en ukeen timetradisjonell brukertesting (8 testbrukere)Lavbudsjettsbrukertesting (5 testbrukere)
Du må kunnesette krav til dininteraksjonsdesigner
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet  anna
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet anna

En veldig basic introduksjon til hva utviklere må kunne om design og brukervennlighet. Holdt sammen med Ole Andreas Alsos

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

10 ting en utvikler må kunne om brukervennlighet anna

 1. 1. 10 TING EN UTVIKLER MÅ KUNNE OMBRUKERVENNLIGHET OG DESIGNSom utvikler må du kunne …Trondheim, NNUG MeetupOle Alsos og Anna Karine Lunna25/04/13
 2. 2. Du må kunnesnakke med brukerne
 3. 3. SNAKK MED BRUKERNE 3You are n t the user
 4. 4. 7
 5. 5. Hvorfor?Hvorfor?Hvorfor?Hvorfor?Hvorfor?
 6. 6. 9Du må kunnelage og bruke personas
 7. 7. PERSONAS 10Hvem er det egentligvi lager denneløsningen for?
 8. 8. [BRUKERSEGMENT] 12[Navn][Alder][Sivilstatus][Arbeid]”[Sitat]”[Valgfri kategori]:[Beskrivelse av kategori]Bakgrunn: [Beskrivelse avbakgrunn]Forhold til strøm:[Beskrivelse av deres forholdtil strøm]Økonomi: [Beskrivelse avpersonlig økonomi]Holdninger: [Beskrivelse avholdninger]Datakunnskap: [Beskrivelseav databakgrunn ogferdigheter]Mål: [Beskrivelse avbakgrunn]Behov: [Beskrivelse av behovtil løsningen]Typiske oppgaver:[Oppgaver som brukerentrenger å løse]
 9. 9. DEN FØRSTEGANSETABLERTE 13Tom22 årUgiftNTNU-student”Jeg vil gjøre alt online”Bakgrunn: Tom bor i en litenkjellerleilighet på Byåsen. Hanflyttet fra foreldrene i Selbu dahan begynte å studere Ind-økpå NTNU for 3 år siden. Hanflytter ganske ofte og er igjensnart på flyttefot.Forhold til strøm: Skjønnerseg egentlig ikke på strøm. Harenda ikke lest av strømmålerensiden han flyttet hit for 8måneder siden. Kunne godt hatrengt en ”Strøm fordummies”-bok.Økonomi: Har dårlig kontrollover personlig økonomi. Fårofte inkassovarsel i posten oghar flerebetalingsanmerkninger.Foreldrene betalerstrømregningen. Faren ringerofte kundeservice på vegne avsønnen.Holdninger: Ermiljøengasjert og harkonkurranseinstinktet i orden.Er teknisk interessert.Datakunnskap: Har sværtgod kjennskap til data oginternett. Bruker sosialemedier som Facebook ogTwitter.Mål: Vil redde miljøet og gjørestrømforbruket til en lek.Behov: Trenger hjelp til åhuske måleravlesning. Trengerflyttehjelp.Typiske oppgaver:Registrere måleravlesning, gifaren fullmakt
 10. 10. Du må kunnelage brukerhistorier ogprioritere
 11. 11. BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 15Det er brukernesbehov, ikke hvilkemuligheter vi har til ålegge til kulfunksjonalitet, somskal styre hva vi lager
 12. 12. BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 16Brukerbehov Hva? LøsningDet er totaltprisen som erviktig for sluttbrukeren.Dersom han kan få en brapris på hotel ved å bestilledette samtidig som flybilletter det supert
 13. 13. BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 17
 14. 14. BRUKERHISTORIER OG PRIORITERING 18Nødvendig ellerkjekt å ha?
 15. 15. Du må kunnevisualisere ideene dine
 16. 16. TEGNE OG VISUALISERE 20Lorem Ipsum er rett og slett dummytekstfra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsumhar vært bransjens standard fordummytekst helt siden 1500-tallet, da enukjent boktrykker stokket en mengdebokstaver for å lage et prøveeksemplarav en bok. Lorem Ipsum har tålt tidenstann usedvanlig godt, og har i tillegg til åbestå gjennom fem århundrer ogwså tåltspranget over til elektronisk typografi utenvesentlige endringer. Lorem Ipsum blegjort allment kjent i 1960-årene vedlanseringen av Letraset-ark med avsnittfra Lorem Ipsum, og senere medsideombrekkingsprogrammet AldusPageMaker som tok i bruk nettopp LoremIpsum for dummytekst.Det er et velkjent faktum at leseredistraheres av lesbart innhold på en sidenår man ser på dens layout. Poengetmed å bruke Lorem Ipsum er at det harVS
 17. 17. TEGNE OG VISUALISERE 21
 18. 18. TEGNE OG VISUALISERE 22SNAKKER FORBI HVERANDRE
 19. 19. TEGNE OG VISUALISERE 23
 20. 20. TEGNE OG VISUALISERE 24
 21. 21. TEGNE OG VISUALISERE 25
 22. 22. TEGNE OG VISUALISERE 26
 23. 23. Du må kunneskissere skjermbilder
 24. 24. Foto: Ram YogaKommunikasjonSpesifikasjonBrukertesting
 25. 25. http://www.paperprototyping.com/
 26. 26. Foto: Martha Lyngnes
 27. 27. Foto: Lars K Flem
 28. 28. Foto: Ole Andreas Alsos
 29. 29. Foto: Ole Andreas Alsos
 30. 30. Foto: Kai T. Dragland
 31. 31. Foto: Kai T. Dragland
 32. 32. “Finner teknikkenvirkelige problemer?”“Hva vil detro om oss?”“Har vi virkeligtid til dette?”
 33. 33. Unngår detaljpirkOppmuntrer til kreativitetZero coding effortReduserer backloggen
 34. 34. Du må kunnegrunnleggendebrukervennlighet
 35. 35. GRUNNLEGGENDE BRUKERVENNLIGHET 411. Ikke la meg måtte tenke2. Finner vi tilfredsstillende valg klikkervi og prøver oss frem3. Design sider for scanning, ikke lesing4. Riktig informasjon til riktig tid.5. Kutt halvparten av teksten – såkutter du halvparten av det som erigjen.
 36. 36. Homo logicusØnsker kontrollAksepterer kompleksitetsom kompromissHomo sapiensØnsker enkelhetAksepterer mindre kontrollsom kompromiss
 37. 37. JobberMuligheter for ansettelseJobb-o-Rama
 38. 38. GRUNNLEGGENDE BRUKERVENNLIGHET 45
 39. 39. Du må kunnelage gode feilmeldinger
 40. 40. FEILMELDINGER 47
 41. 41. PRESIS
 42. 42. SNAKK BRUKERENS SPRÅK
 43. 43. IKKE SKYLD PÅ BRUKEREN
 44. 44. SLIK LAGER DU GODE FEILMELDINGERIkke skyld på brukerenVær presisVær synligGi konstruktiv hjelpSnakk brukeren språkVær høfligSpar brukeren for arbeid
 45. 45. Du må kunnekopiere design
 46. 46. TrådskisserSkisserDesign
 47. 47. Design Implementasjon
 48. 48. TrådskisserImplementasjonDesign
 49. 49. SkisserDesignImplementasjon
 50. 50. ImplementasjonDesign
 51. 51. Du må kunnebrukerteste
 52. 52. EVALUERING 66Lat som du er en bruker Observer brukereEkspertevaluering BrukertestingDemoVis frem til brukerne
 53. 53. “Vi har ikke tid!”“Det er for dyrt!”“Vi kjennerallerede brukerne”“Det er ingen vits, vihar ikke tid å gjørenoen endringer”
 54. 54. LAVBUDSJETTSBRUKERTESTING
 55. 55. en ukeen timetradisjonell brukertesting (8 testbrukere)Lavbudsjettsbrukertesting (5 testbrukere)
 56. 56. Du må kunnesette krav til dininteraksjonsdesigner

×