Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
IKA-APAT NA PANGKAT
IKA-APAT NA PANGKAT
 Ang komunikasyon ay paraan ng pagbibigay, paglilipat
o pagsasalin ng impormasyon, ideya, kaalaman,
pilosopiya, prinsipyo...
 Tahasan itong binubuo ng dalawang panig: isang
nagsasalita at isang nakikinig na kapwa nakikinabang
nang walang lamangan...
IKA-APAT NA PANGKAT
 Ang komunikasyon ay napakahalaga sa buhay ng isang tao gayon
din sa bansang kanyang kinalalagyan.
 Sa kasalukuyan, ang ...
 Marami ka mang kaalaman o matalino ka man sa iyong
larangan kung wala kang kakayahang ilipat o ibahagi ang
iyong kaalama...
IKA-APAT NA PANGKAT
May mga elemento o komponent upang magkaroon ng komunikasyon:
1. Konteksto
 Ito ay tumutukoy sa kalagayan kung saan nagag...
2. Kalahok
Tumutukoy sa mga taong kasali sa komunikasyon.
3. Mensahe
Tumutukoy ito sa pinag-uusapan o paksa ng mensahe,
id...
5. Fidbak o tugon
Ito ay tumutugon sa sagot o tinanggap na mensahe.
6. Ang Ingay
Ang ingay ay may epekto rin sa komunikasy...
IKA-APAT NA PANGKAT
1. Kailangan tiyak ang layunin at may malinaw na dahilan ang
komunikasyon.
2. Ang mabisang komunikasyon ay maliwanag, mali...
5. Mahalagang malaman ang bilang ng tagapakinig o
tagatanggap ng mensahe, kung sino at ano ang mga
tagatanggap.
6. Mahalag...
IKA-APAT NA PANGKAT
 Batay sa pagaaral ni Dell Hymes, binuo niya ang akronim
S.P.E.A.K.I.N.G upang lalong mabisa at wasto ang komunikasyon.
S...
IKA-APAT NA PANGKAT
 Verbal na komunikasyon
Ito ay gumagamit ng salita o wika sa pagpapahayag ng
kaisipan, damdamin o saloobin, paraang pasal...
 Mga uri ng Di-verbal na
komunikasyon:
 Ekspresyon ng mukha
 Pandama (sense of touch)
 Mata
 Galaw o kilos (body lang...
IKA-APAT NA PANGKAT
 Batay sa pag-aaral nila Ruesch at Bateson at iba pang dalubwika
ay may pitong antas ang Komunikasyon. Ang proseso ng
kom...
 Komunikasyong pampubliko
Isinasagawa ang komunikasyong ito sa harap ng maraming
mamamayan o tagapakinig.
 Komunikasyon ...
 Komunikasyong Pangkultura
Ito ang komunikasyon para sa pagtatanghal o
pagpapakilala ng kultura ng isang bansa.
 Komunik...
IKA-APAT NA PANGKAT
Pinagmulan Encode Mensahe
Decodetumanggapfeedback
 Bago bigkasin ang salita, pinagiisipan kung ano ang
sasabihin batay sa kanyang layunin (pinagmulan),
ang prosesong ito a...
 Modelo ni Aristotle
Batay sa kanyang retorika nagbigay ng tatlong sangkap ng
komunikasyon:
1. Nagsasalita
2. Ang sinasab...
 Modelo ni Berlo
May apat na element ng komunikasyon.
1. Pinagmumulan
2. Mensahe
3. Tsanel
4. Tagatanggap
 Modelo ni Wil...
 Modelo ni Swanson at Marquard (1974)
1. Pinanggagalingan (mensahe-sumulat/nagsasalita)
2. Ideya o mensahe
3. Kodigo (wik...
 Ang lahat ng modelo ay maaaring maipakita ang
kabuuan sa pamamagitan ng ilustrasyong ito:
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Komunikasyon

30 707 vues

Publié le

Kahulugan ng Komunikasyon.

Katuturan at Kahalagahan ng Komunikasyon.

Transaksyunal na proseso ng Komunikasyon.

Mga mabisang panuntunan ng komunikasyon.

Komponents ng komunikasyon.

Uri ng komunikasyon.

Mga antas ng komunikasyon.

Modelo at proseso ng komunikasyon.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Komunikasyon

 1. 1. IKA-APAT NA PANGKAT
 2. 2. IKA-APAT NA PANGKAT
 3. 3.  Ang komunikasyon ay paraan ng pagbibigay, paglilipat o pagsasalin ng impormasyon, ideya, kaalaman, pilosopiya, prinsipyo, opinion, katalinuhan, balita at iba pang kaalamang pangkaisipan, pandamdamin at niloloob ng tao sa anumang paraan na nais gamitin. Ang tao ay mapamaraan sa paghahatid ng kanyang mensahe, maaaring gumamit ng wika o ng ibang paraan (Rodrigo 2001).
 4. 4.  Tahasan itong binubuo ng dalawang panig: isang nagsasalita at isang nakikinig na kapwa nakikinabang nang walang lamangan (Atienza et. al. 1990).  Ang masining at mabisang pakikipagtalastasan/komunikasyon ang proseso ng pagbibigay (giving) at pagtanggap (receiving), nagpapalipat-lipat sa mga indibidwal ang mga impormasyon, kaalaman, kaisipan, impresyon at damdamin. Nagbubunga ang ganitong pagpapalitan ng pagkakaunawaan at kaunlaran ng lipunan (E. Cruz et. al. 1988).
 5. 5. IKA-APAT NA PANGKAT
 6. 6.  Ang komunikasyon ay napakahalaga sa buhay ng isang tao gayon din sa bansang kanyang kinalalagyan.  Sa kasalukuyan, ang kapangyarihan ng komunikasyon ay damang-dama sa anumang larangan sa buhay, maging ito man ay sa: *karaniwang usapan *sa pamilya *sa propesyon *sa pamahalaan *sa lipunan
 7. 7.  Marami ka mang kaalaman o matalino ka man sa iyong larangan kung wala kang kakayahang ilipat o ibahagi ang iyong kaalaman, ito ay wala ring kabuluhan.  Ang ideya, kaisipan o opinyon ng bawat mamamayan ay napakahalaga. Maaari ang mga ideya at kaisipan na ito, ang siyang magpapabago, magpapakilos o manggising upang magkaroon ng bagong landas sa buhay ng tao, dahil nauunawaan at naiintindihan kung anong mensahe na gustong ipahayag. Dito naisasakatuparan ang layunin o kapangyarihan ng komunikasyon. ~
 8. 8. IKA-APAT NA PANGKAT
 9. 9. May mga elemento o komponent upang magkaroon ng komunikasyon: 1. Konteksto  Ito ay tumutukoy sa kalagayan kung saan nagaganap ang komunikasyon. Limang elemento sa dimension ng komunikasyon:  Kontekstong Pisikal  Kontekstong Sosyal  Kontekstong Pangkasaysayan  Kontekstong Kultural  Kontekstong Sikolohikal
 10. 10. 2. Kalahok Tumutukoy sa mga taong kasali sa komunikasyon. 3. Mensahe Tumutukoy ito sa pinag-uusapan o paksa ng mensahe, ideyang gustong ilipat sa pamamagitan ng wasto at tamang wika at kilos. 4. Midyum o Daluyan Ito ay tumutukoy sa daluyan o daanan ng inihahatid na mensahe.
 11. 11. 5. Fidbak o tugon Ito ay tumutugon sa sagot o tinanggap na mensahe. 6. Ang Ingay Ang ingay ay may epekto rin sa komunikasyon. May mga panlabas at mga panloob na ingay. ~
 12. 12. IKA-APAT NA PANGKAT
 13. 13. 1. Kailangan tiyak ang layunin at may malinaw na dahilan ang komunikasyon. 2. Ang mabisang komunikasyon ay maliwanag, malinaw, at wasto. Kailangan tiyak ang gamit ng salita upang malinaw na maihatid ang mensahe. 3. Kailangan maging tapat, mapamaraan, at masining ang pakikipagkomunikasyon. 4. Kailangan tiyak ang paksa, tuwid at payak upang maunawaan ang mensaheng ipinaaabot.
 14. 14. 5. Mahalagang malaman ang bilang ng tagapakinig o tagatanggap ng mensahe, kung sino at ano ang mga tagatanggap. 6. Mahalaga ring malaman ang paniniwala, gawi at interes ng mga tagatanggap upang maiangkop at maging kawili-wili sa tagapakinig. 7. Kailangan nakahandang humarap sa mga suliranin o sagabal na maaaring lumitaw sa panahon ng kumyunikasyon. ~
 15. 15. IKA-APAT NA PANGKAT
 16. 16.  Batay sa pagaaral ni Dell Hymes, binuo niya ang akronim S.P.E.A.K.I.N.G upang lalong mabisa at wasto ang komunikasyon. S- Setting - Saan naguusap? P- Participants - Sino ang kausap? E- Ends - Ano ang layunin sa paguusap? A- ACT OF SEQUENCE - paano ang takbo ng usapan? K- Keys - Pormal ba o impormal ang usapan? I- Instrumentalities – Ano ang midyum ng usapan? N- Norms - Ano ang paksa o topic ng usapan? G- Genre - Kailangan mabatid ng kausap kung siya ay nagpapaliwanag o nakikipagtalo o nagsasalaysay. ~
 17. 17. IKA-APAT NA PANGKAT
 18. 18.  Verbal na komunikasyon Ito ay gumagamit ng salita o wika sa pagpapahayag ng kaisipan, damdamin o saloobin, paraang pasalita man o pasulat.  Di-verbal na komunikasyon Ito ang komunikasyon na hindi naipapahayag sa pamamagitan ng wika o salita ngunit naipapahayag ang damdamin o gusto sa pamamagitan ng senyas, ekspresyon ng mukha, simbolo at iba pa.
 19. 19.  Mga uri ng Di-verbal na komunikasyon:  Ekspresyon ng mukha  Pandama (sense of touch)  Mata  Galaw o kilos (body language)  Awit o musika  Pananamit  Tunog  Sayaw  Kulay  Ilaw trapiko  Bandila  Kumpas ng kamay  Kulay ng balat  Pagkain  Bulaklak  Senyas
 20. 20. IKA-APAT NA PANGKAT
 21. 21.  Batay sa pag-aaral nila Ruesch at Bateson at iba pang dalubwika ay may pitong antas ang Komunikasyon. Ang proseso ng komunikasyon ay nagaganap sa loob ng iba’t ibang antas:  Intrapersonal na Komunikasyon (Pansarili) Ito ang komunikasyong pansarili. Nagaganap sa isang indibidwal lamang.  Interpersonal na komunikasyon (Pang-iba) Ito ang komunikasyong nangyayari sa dalawa o mahigit pang tao.
 22. 22.  Komunikasyong pampubliko Isinasagawa ang komunikasyong ito sa harap ng maraming mamamayan o tagapakinig.  Komunikasyon na Pangmasa Ito ay komunikasyong gumagamit ng mass-media, radio, telebisyon at pahayagan.  Komunikasyon na Pang-organisasyon Ito ang komunikasyon na nangyayari sa loob ng mga organisasyon o samahan.
 23. 23.  Komunikasyong Pangkultura Ito ang komunikasyon para sa pagtatanghal o pagpapakilala ng kultura ng isang bansa.  Komunikasyong Pangkaunlaran Ito ang komunikasyon pangkaunlaran tungkol sa industriya, ekonomiya o anumang pangkabuhayan, pangkaunlaran sa lahat ng larangan sa buhay.
 24. 24. IKA-APAT NA PANGKAT
 25. 25. Pinagmulan Encode Mensahe Decodetumanggapfeedback
 26. 26.  Bago bigkasin ang salita, pinagiisipan kung ano ang sasabihin batay sa kanyang layunin (pinagmulan), ang prosesong ito ay tinatawag na encoding kapag lumabas na sa bibig. Ang mga salitang pinag-iisipang sabihin, ito ang tinatawag na mensahe. Ang tumanggap at umunawa sa mensahe ito ang sinasabing decoding. Kung naunawaan ang tinaggap ng mensahe at sumagot (response) o nagbigay ng reaksyon o feedback, kung nagkaroon ng palitan ng usapan, nagkaroon ng komunikasyon.
 27. 27.  Modelo ni Aristotle Batay sa kanyang retorika nagbigay ng tatlong sangkap ng komunikasyon: 1. Nagsasalita 2. Ang sinasabi (mensahe) 3. Ang nakikinig  Modelo ni Claude Shanman at Weaver Ayon sakanila, lima ang sangkap ng komunikasyon. 1. Pinanggagalingan 2. Tagapaghatid (transmitter) 3. Senyas o Kodigo 4. Tagatanggap ng paghatid (receiver) 5. Distinasyon
 28. 28.  Modelo ni Berlo May apat na element ng komunikasyon. 1. Pinagmumulan 2. Mensahe 3. Tsanel 4. Tagatanggap  Modelo ni Wilder Schrama Ayon sakanya ay tatlo rin ang elemento ng komunikasyon. 1. Ang pinanggagalingan 2. Ang mensahe 3. Ang distinasyon
 29. 29.  Modelo ni Swanson at Marquard (1974) 1. Pinanggagalingan (mensahe-sumulat/nagsasalita) 2. Ideya o mensahe 3. Kodigo (wika, kumpas, ekspresyon ng mukha) 4. Paraang paghahatid (limbag, alon ng hangin, pahatid-kawad) 5. Tumanggap ng mensahe (bumasa o nakinig)
 30. 30.  Ang lahat ng modelo ay maaaring maipakita ang kabuuan sa pamamagitan ng ilustrasyong ito:

×