Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми

  • Soyez le premier à commenter

Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми

  1. 1. Самостоятелна работа - Живи организмиИме:_______________________________________________; III“б“клас; дата_______ 1. Поставете стрелки, които да показват правилната посока в схемата на хранителната верига: (7т.) листо червей врабче котка а) Кой е производителят?-...........................................................; б) Кои са потребителите?-.....................................................................................; в) Коя е жертвата на котката?-.....................................................; г) Кое от животните е и хищник, и жертва?-...................................................; д) Кое от животните не е жертва?-..............................................2. Кое от живите организми само произвежда храната си? (1т.) а) пеперуда б) кокиче в) гъба 3. Свържете животните с тяхната среда на живот. (5т.) делфин почвата щъркел край реки и езера кукувица морето дива коза горите дъждовен червей високо в планините4. Кое от животните не може да оцелее на север, където е най-студено? (1т.) а) бялата мечка б) пингвинът в) щъркелът
  2. 2. 5. Поредица от организми, която показва кой кого изяжда се нарича: (1т.) а) производство б) хранителна верига в) хранителна пирамида 6. Свържете как животните се предпазват от враговете си. (4т.) бяга дъждовник здрава черупка таралеж защитна окраска костенурка бодли заек 7. Напишете едно животно, което обитава: (1т.) а) среда, в която е много студено:____________________ б) среда в която е горещо и сухо:_____________________ 8. Свържете изреченията и съставете правилно твърденията. (2т.) имат обем и маса. Организмите и неживите тела се хранят. Само организмите са съставени от вещества. растат и се размножават. 9. Свържете правилно твърденията. (4т.) Неживите тела използват светлина, за да изготвят храната си. Гъбите не се нуждаят от храна. Растенията се движат свободно и търсят храна. Животните изсмукват храната си от живите или от умрелиорганизми. 10. Съставете хранителна верига от живите организми. (4т.) зеле, ястреб, дрозд, охлюв
  3. 3. Брой точки верни отговори:Оценка:Родител: Брой точки Оценка Брой уч-ци 27т. – 30т. Отличен 6 23т. – 26т. Мн.добър 5 19т.- 22т. Добър 4 15т. – 18т. Среден 3 Под 14 т. Слаб 2
  4. 4. Брой точки верни отговори:Оценка:Родител: Брой точки Оценка Брой уч-ци 27т. – 30т. Отличен 6 23т. – 26т. Мн.добър 5 19т.- 22т. Добър 4 15т. – 18т. Среден 3 Под 14 т. Слаб 2
  5. 5. Брой точки верни отговори:Оценка:Родител: Брой точки Оценка Брой уч-ци 27т. – 30т. Отличен 6 23т. – 26т. Мн.добър 5 19т.- 22т. Добър 4 15т. – 18т. Среден 3 Под 14 т. Слаб 2
  6. 6. Брой точки верни отговори:Оценка:Родител: Брой точки Оценка Брой уч-ци 27т. – 30т. Отличен 6 23т. – 26т. Мн.добър 5 19т.- 22т. Добър 4 15т. – 18т. Среден 3 Под 14 т. Слаб 2

×