Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
МАКІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 57
Латишева С.О.,
заступник директора з НВР
МАКІЇВКА - 2010
1
Виступ на семінарі заступників директорів з НВР
«Система роботи педагогічного колективу
над методичною проблемою»
Латишева...
2. Проведення традиційних та нетрадиційних шкільних методичних
заходів (круглих столів, методичних та педагогічних діалогі...
Значну допомогу в реалізації проекту педагогам надавав ресурсний центр.
У школі розроблено Програму інформатизації закладу...
Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за поточні роки свідчить, що
проект реалізується успішно, завдання його...
Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за поточні роки свідчить, що
проект реалізується успішно, завдання його...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою

Стаття "Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою"

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою

  1. 1. МАКІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 57 Латишева С.О., заступник директора з НВР МАКІЇВКА - 2010 1
  2. 2. Виступ на семінарі заступників директорів з НВР «Система роботи педагогічного колективу над методичною проблемою» Латишева С.О., зд з НВР МЗШ № 57 Усі помітили, що за останні роки наші вихованці значно змінилися. Нам стало складніше домагатися від них предметних знань (конкретних формул, формулювань, понять), вони більше люблять міркувати, дискутувати й полемізувати, їм це цікаво. А після таких дискусій розповісти стисло й конкретно те, що потрібно запам’ятати, вони не можуть. Вони не хочуть і не можуть учити так, як ми звикли їх навчати і як хочемо. З метою підвищення ефективності НВП педагогічний колектив у 2005 році розпочав роботу над проблемою «Розвиток духовно багатої, творчо мислячої особистості, здатної адаптуватися до умов сучасного життя, особи, яка володіє міцними базовими знаннями загальноосвітньої школи, фізично здорової і веде здоровий спосіб життя». Розуміючи, що інструментом якісно нової освіти є інноваційна діяльність, педагогічний колектив сконцентрував усю методичну роботу навколо науково- методичної проблеми «Підвищення ефективності та якості НВП шляхом упровадження нових освітніх технологій». Науково-методична діяльність педагогів реалізувалася через впровадження методичного проекту «Інновації і сучасний урок» (2005 – 2010 рр.), завдання якого максимально сприяти зростанню методичного та фахового рівня майстерності кожного члену колективу, формувати в педпрацівників готовність до впровадження сучасних інноваційних технологій, спонукати до експериментальної, науково-дослідної роботи. Робота над проектом здійснювалася поетапно. Відповідно до наказу по школі діяли структурні підрозділи, робота яких спрямовувалася на реалізацію проекту. Методичну роботу координувала методична рада, яка спрямовувала діяльність усіх методичних структур, планувала, узгоджувала та аналізувала проведення заходів відповідно до педагогічної проблеми. Як бачимо на таблиці, діяльність методичних об’ єднань підпорядковано вирішенню науково-методичної проблеми. Як бачимо, кожне МО обрало близьку собі проблему. Члени МО зібрали й обробили необхідну інформацію, презентували її на ПДС, впроваджуючи певну інноваційну технологію, члени МО презентували власний досвід, наробки на шкільних та міських методичних заходах. Серед методичних формувань, що діяли в школі і творчі групи: «Використання нових інформаційних технологій на уроках української мови та літератури» (дослідження «Вплив НІТ навчання на формування успішної особистості»), «Інтегроване вивчення предметів», «За здоровий спосіб життя», «Використання освітніх технологій в навчанні молодших школярів», «Розвиток творчої компетентності школярів на уроках російської мови та літератури», «Забезпечення цілісності навчання та виховання в системі громадянської освіти», проблемна група «Формування вмінь узагальнювати власний досвід». В залежності від етапу реалізації проекту активізували свою діяльність ті чи інші методичні структурні підрозділи, за результатами діагностувань всіх членів колективу використовувалися певні форми та методи роботи. Адміністрація та педколектив перебувають у творчому пошуку оригінальних нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Однією з нестандартних форм методичної роботи було проведення місячників «До вершин досконалості», які проводяться МО щомісяця й організовуються за наступним планом: 1. Випуск методичного бюлетеню «Творчий портер кафедри». 2
  3. 3. 2. Проведення традиційних та нетрадиційних шкільних методичних заходів (круглих столів, методичних та педагогічних діалогів, ділових ігор, тренінгів, семінарів, методичних аукціонів, засідань фокус-груп). 3. Проведення та обговорення уроку під рубрикою «Практичний посібник. Проведення нестандартних уроків» або «Панорама відкритих уроків та позакласних заходів з використанням інтерактивної технології». 4. Організація та проведення предметних тижнів. Матеріали заходів узагальнюються й оформлюються відповідним чином. Серед групових форм роботи популярністю користувалися майстер-класи («Реалізація технології портфоліо – шлях професійного самовизначення», «Методичні аспекти інтегрованого уроку», «Дистанційне навчання та самоосвітня діяльність учнів», «Елементи нетрадиційності на уроках» тощо), ПДС «Комп’ютерний та відеосупровід НВП», під час проведення яких учителі-предметники знайомились із Інтернет-ресурсами, наявним програмним забезпеченням з предмету, отримували рекомендації щодо його використання, рекомендації щодо організації серед учнів дистанційного навчання, вчились складати електронні варіанти тестових завдань тощо. Підсумовували методичну діяльність щороку виставки «Висококваліфікований педагог – умова життєвого самовизначення учня», «Творча скринька», «Родзинки досвіду», шкільні методичні конкурси «Найкращий поурочний план», «Краще методичне об’єднання», конкурс презентацій «Іду на урок», захист інформаційно- пошукових проектів членами МО. Передбачені проектом індивідуальні форми роботи з педагогами сприяли їх самореалізації та самовдосконаленню, серед них індивідуальна робота над науково- методичною проблемою, докурсова та післякурсова підготовка, кунсультування, творчі звіти, опрацювання фахових видань, методичної літератури, наставництво тощо. Створені плани індивідуального розвитку педагогів, де зазначається проблема самоосвіти, над якою працює учитель, шляхи її реалізації, передбачені методичні заходи шкільного та місього рівнів, випуск продуктів педагогічної діяльності. Результати своєї діяльності за 5 років педагоги фіксували у портфоліо. ІV етап реалізації проекту передбачав монінторинг, який узагальнив та систематизував результати щорічних діагностувань та досліджень, а саме: - моніторинг якості навченості з усіх предметів; - моніторинг стану викладання та рівня знань, умінь, навичок учнів з навчальних предметів; - рівень сформованості професійних якостей педагогів; - вивчення методичних запитів вчителів; - моніторинг участі вчителів та учнів у творчих ініціативах, конкурсах, методичних заходах. Результати анкетування, що проводилося у вигляді закритих та відритих тестів, дають можливість зробити висновки, що всі педагоги орієнтуються в поняттях «педагогічні інновації», «сучасні технології», «інноваційні форми та методи», 74% вчителів ознайомленні з педагогічними інноваціями та впроваджують елементи нових технологій в навчання, 95% педагогів вважають, що використання інноваційних технологій в НВП та якість знань учнів прямо пропорційно пов’язані між собою, 80% - мають високу зацікавленість в інноваціях та творчості. Серед чинників, що стимулюють інноваційну діяльність, вчителі визначають ставлення до самого себе, власне бажання, можливість ділитися досвідом роботи на сторінках методичних видань. Для проведення моніторингів зібрано інструментарій, складено картотеку діагностичних матеріалів, що знаходяться в методичному кабінеті. Також у методичному кабінеті зібрана картотека ППД, банк методичних матеріалів «На допомогу класному керівнику», «На допомогу вчителю-предметнику», конкурсні роботи педагогів, матеріали з досвіду роботи, періодичні видання, необхідні для роботи методичні посібники 3
  4. 4. Значну допомогу в реалізації проекту педагогам надавав ресурсний центр. У школі розроблено Програму інформатизації закладу «Інфо – 2012». Метою даної програми є виконання Указу Президента про впровадження новітніх інформаційних технологій в Україні, визначення стратегії й тактики, принципів, етапів, організаційно - структурних, соціально - психологічних, науково - методичних аспектів роботи по активному впровадженню ІКТ у навчально-виховний процес. Ця програма передбачає інформатизацію навчально - виховного процесу як процес інформатизації освіти через зміну мети і змісту навчання. Так як проект знаходиться на завершальному етапі, то можна говорити вже про певні результати: - з досвідом роботи педагоги виступають на міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях «Реалізація компетентнісного підходу в освіті», «Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, проблеми, перспективи», «Евристичне навчання математики», «Сучасні проблеми якості освіти» тощо; - мають друковані матеріали в збірниках доповідей конференцій, фахових виданнях «Управління школою», «Директор школи», «Завуч», «Педагогічна скарбниця Донеччини», «Українська мова та література в школі», «Хімія», «Фізичне виховання в школі», збірниках «Сузір’я педагогічних талантів Донеччини», «Учитель, перед именем твоим…», «Родзинки педагогічної творчості»; - на базі школи проводяться міські та обласні семінари («Використання новітніх інформаційних технологій в системі виховання», «Впровадження ІКТ в НВП», «Розвиток життєвих навичок у молодших школярів, пов’язаних із формуванням здорового способу життя», «Організація системи роботи соціальної служби»); - педагоги школи учасники обласних та міських творчих груп («Методика формування системи роботи з обдарованими та здібними дітьми», «Навчально- методичне забезпечення моніторингу якості мовної освіти», «Управлінське дослідження як фактор підвищення якості управління», «Навчально-методичне забезпечення викладання інформатики за новими програмами», «Розробка програмного забезпечення з трудового навчання учнів 7-8 кл. змішаного типу» тощо); - учителі школи - переможці міського етапу конкурсів проектів-презентацій «МО – творча майстерня як засіб розвитку творчої особистості вчителя», інформаційно-методичного забезпечення «Родзинки досвіду», учасники та призери обласного етапу конкурсів «Учитель року», «Кращий працівник року», Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок та кращий урок з елементами футболу, Всеукраїнського конкурсу учнівських та педагогічних робіт «Здорова планета - здоровий ти!», члени Асоціації творчо працюючих учителів. Показником результативності роботи над проектом також є • рівень комп’ютерної грамотності та комунікативної культури педагогів; • рівень впровадження в НВП ІКТ, комп’ютерних засобів; • питання удосконалення форм і методів роботи. Порівняльний аналіз результатів дослідження за 2006 та 2009 роки свідчить, що в педагогів підвищився рівень комп’ютерної грамотності, розширилися уявлення про ІКТ, удосконалилися навички використання мережевої технології, з’явилася позитивна мотивація до виготовлення інформаційних продуктів. Залучення педагогів до мережі Інтернет забезпечує формування загальної й педагогічної культури на якісно новому рівні, озброює їх більш культуровідповідними технологіями навчання. 4
  5. 5. Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за поточні роки свідчить, що проект реалізується успішно, завдання його виконуються. Проте в роботі були певні недоліки: недостатньо використовувалися в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, адже щороку після ВНЗ до школи приходять молоді психологи, рік пропрацювавши, шукають нову роботу, заходи, сплановані психологом, мають епізодичний характер. У 2009 – 2010 навчальному році школа розпочала роботу над новим проектом «Компетентний учитель – компетентний учень». Сподіваюсь, що через 3-4 роки ми зможемо поділитися досвідом роботи із зазначеної проблеми. Хто працює в школі, той розуміє, що вчитель зростає як творчий педагог-знавець усе своє життя, і головне в цьому процесі – розуміння необхідності й особисте бажання самовдосконалюватися, займатися самоосвітою, іти в ногу з життям. Якщо ви прислуховуєтесь до порад, якщо ви сумлінні й працьовиті, постійно замаєтесь самоосвітою, то результати вашої праці буде очевидним. Бажаю творчих успіхів! 5
  6. 6. Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за поточні роки свідчить, що проект реалізується успішно, завдання його виконуються. Проте в роботі були певні недоліки: недостатньо використовувалися в практичній роботі педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, адже щороку після ВНЗ до школи приходять молоді психологи, рік пропрацювавши, шукають нову роботу, заходи, сплановані психологом, мають епізодичний характер. У 2009 – 2010 навчальному році школа розпочала роботу над новим проектом «Компетентний учитель – компетентний учень». Сподіваюсь, що через 3-4 роки ми зможемо поділитися досвідом роботи із зазначеної проблеми. Хто працює в школі, той розуміє, що вчитель зростає як творчий педагог-знавець усе своє життя, і головне в цьому процесі – розуміння необхідності й особисте бажання самовдосконалюватися, займатися самоосвітою, іти в ногу з життям. Якщо ви прислуховуєтесь до порад, якщо ви сумлінні й працьовиті, постійно замаєтесь самоосвітою, то результати вашої праці буде очевидним. Бажаю творчих успіхів! 5

×