Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Systeeminen ymmärrys edistyksen avaimena

715 vues

Publié le

Mitä on edistys? Mikä saa ihmisen kukoistamaan? Miten ajattelu avartuu? Miten tunnistetaan arvokas tarkoitus? Millaiseen tarinaan haluan liittyä? Systeeminen ymmärrys ja kukoistaminen

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Systeeminen ymmärrys edistyksen avaimena

 1. 1. Systeeminen ymmärrys edistyksen avaimena Arto O. Salonen, KT, dos. arto.o.salonen@helsinki.fi artosalonen.com
 2. 2. AINEIDENVÄLISYYS - ILMIÖPERUSTEISUUS Eurooppa Australia Aasia Afrikka Pohjois- Amerikka Etelä- Amerikka
 3. 3. AINEIDENVÄLISYYS - ILMIÖPERUSTEISUUS Eurooppa Australia Aasia Afrikka Pohjois- Amerikka Etelä- Amerikka KESKINÄISRIIPPUVUUS
 4. 4. pisara puro joki meri pilvi
 5. 5. pisara puro joki meri pilvi systeeminen kokonaisuus
 6. 6. Luonto Ihmiset Talous
 7. 7. Luonto Ihmiset Talous HIERARKINEN KYTKENTÄ
 8. 8. Siilot ovat rautahäkkejä, jotka sokeuttavat meitä?
 9. 9. 1 Mitä on edistys? 2 Mikä saa ihmisen kukoistamaan? 3 Miten ajattelu avartuu? 4 Miten tunnistetaan arvokas tarkoitus? 4 Millaiseen tarinaan haluan liittyä? 5 Systeeminen ymmärrys ja kukoistaminen SISÄLTÖ
 10. 10. 1 Mitä on edistys?
 11. 11. Tärkeintä elämässä on… …pärjätä taloudellisesti mahdollisimman hyvin > materiaalinen hyvinvointi 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 Myers, D. (2000).The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist 55(1), 56–67. …löytää elämälle merkitys ja tarkoitus > henkinen hyvinvointi
 12. 12. Yhteiskunnassamme keskitytään materiaalisen vaurauden maksimoimiseen ja ohitetaan ihmisten syvät, sisäiset, henkiset tarpeet? Puuhastelemme kehällisten asioiden parissa ydinkysymysten sijasta?
 13. 13. a) Kilpailu syrjäyttää yhdessä toimimista b) Kohtelemme toisiamme hyödykkeinä c) Mikään ei tunnu miltään _________ Marglin, S. (2008). The Dismal Science. How Thinking Like an Economist Undermines Community. London: Harvard University. Benzer, M. (2011). The Sociology of Theodor Adorno. Cambridge: Cambridge University Press. Nussbaum, M. (2010). Not For Profit: Why Democracy Needs the Humanities. Princeton: Princeton University Press. Quoidbach, J., Dunn, E., Petrides, K.V., & Mikolajczak, M. (2010). Money Giveth, Money Taketh Away: The Dual Effect of Wealth on Happiness. Psychological Science 21(6), 759–763. kiire, nyt-hetken ohieläminen, merkityksettömyys, latteus, voimattomuus, myötätunnottomuus, mitättömyys, välinpitämättömyys, radikalisoituminen? Elämän eri osa-alueet markkinaehtoistuvat
 14. 14. Mielen- terveyshäiriöt Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Verenkiertoelinten sairaudet Muut sairaudet + 14,8 - 31,8 -53,9 -17,2 Työkyvyttömyyseläkkeelle jäännin syiden muutos Suomessa 1996-2011 ________________ Eläketurvakeskus
 15. 15. Nopeudesta ei ole hyötyä jos suunta on väärä. - M. Gandhi
 16. 16. 2 Mikä saa ihmisen kukoistamaan?
 17. 17. Bruttokansantuote kolminkertaistui Suomessa 1966-2004 > tunne elämän merkityksellisyydestä ei lisääntynyt Bruttokansantuote nelinkertaistuiYhdysvalloissa 1947-1998 > tunne elämän merkityksellisyydestä ei lisääntynyt Hyvinvointi ei enää lisäänny materiaalista vaurautta kasvattamalla. ______ Vaarama, M., Moisio, P. Karvonen, S. (2010) Johdanto.Teoksessa M.Vaarama ym. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki:THL. Diener, E. & Seligman, M. (2004). Beyond Money. Psychological Science in the Public Interest 5(1), 1–31. Mitä pitäisi tavoitella materiaalisten perustarpeiden jo ollessa tyydytettyjä?
 18. 18. MÄÄRÄLLINEN LISÄÄMINEN LAADULLINEN PARANTAMINEN olen kuluttaja olen ihminen materiaalisen vaurauden maksimointi henkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman maksimointi kiire, stressi, saastuminen, luonnonvarojen hupeneminen, rajallinen materiaalinen kasvu onnellisuus, tyytyväisyys, merkityksellinen arki, rajattomat mahdollisuudet Salonen, A. & Bardy, M. (2015). Ekososiaalinen sivistys herättää luottamusta tulevaisuuteen. Aikuiskasvatus 1/2015. Salonen, A. & Konkka, J. (2015). An Ecosocial Approach to Well-Being: A Solution to the Wicked Problems in the Era of Anthropocene. Foro de Educación 13(19), 19-34. . Kehityspäämäärien jännite
 19. 19. Unelmanamme on saada tunnustusta omasta arvokkuudestamme?
 20. 20. 3 Miten ajattelu avartuu?
 21. 21. Missä on tulevaisuus?  edessä?  takana?  sivulla?  alhaalla?  ylhäällä?
 22. 22. Mikä tämä on?
 23. 23. Mihin aivoissasi olevaan siiloon sijoitat tämän asian/ilmiön?
 24. 24. Todellisuuden tulkintamme jää aina vajaaksi T U L K I N T A
 25. 25. Rikastava vuorovaikutus auttaa hahmottamaan maailmaa todenmukaisemmin
 26. 26. Edistystä ei ole ilman toisin näkemistä ja toisin kokemista.
 27. 27. 4 Miten tunnistetaan arvokas tarkoitus?
 28. 28. Oma tekeminen osaksi merkityksellistä kokonaisuutta
 29. 29. Tästä minä nautin Tätä maailma tarvitsee Tästä minulle maksetaan Tämän minä osaan Arvokas tarkoitus ja ihmisen täysi potentiaali
 30. 30. Arvokkaaksi ihmiseksi itsensä kokeva saa ihmeitä aikaan.
 31. 31. 5 Millaiseen tarinaan haluan liittyä? Kuka on kilpailijani?
 32. 32. Pauschert,V., Russell, L., Freund, K. (2013). Unlocking the Power.Annual Report 2012 -13. Bonn: Fairtrade International. Luettavissa http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012-13_AnnualReport_FairtradeIntl_web.pdf ILO (2013). Marking progress against child labour.Global estimates and trends 2000-2012. Geneva: International Labour Office. Cleantech industry in Finland 2013. Cleantech Finland & Pohjoisranta Burson-Marsteller, May 2013. Luettavissa: http://www.ek.fi/ek/liitteet/CleantechindustryinFinland2013.pdf Pro Luomu (2013). Luomumarkkinat kasvoivat aiempaa hitaammin. Luettavissa http://luomu.fi/kirjoitus/luomumarkkinat-kasvoivat- aiempaa-hitaammin/3/ ______________ + 48% reilu kauppa (2012)  HUOMION KOHDE: sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus + 29 % puhdas teknologia (2013)  HUOMION KOHDE: ilmastonmuutos + 18% luomutuotteiden myynti (2013)  HUOMION KOHDE: kemikalisoituminen Merkityksiä synnyttävät kulutusvalinnan lisääntyvät
 33. 33. Hyöty minulle Hyödyt yritykselle Hyödyt yrityksen työntekijälle Hyödyt yhteiskunnalle Hyödyt globaalille kehitykselle -Tuote tai palvelu vastaa todelliseen tarpeeseeni -Tulos - Uskottavuus - Maine -Sisäinen motivaatio -Turvattu tulevaisuus -Merkityksellinen työ - Kansantalous - Kansanterveys - Ekologinen kestävyys - Elämän edellytysten turvaaminen - Luonnonvarojen riittävyys - Ilmaston- muutoksen hillintä Täydellisessä tarinassa yhdistyy oma etu ja yhteinen hyvä s i i l o j e n v ä l i s y y s
 34. 34. Arvokkaaseen tarinaan liittyminen saa kukoistamaan  olen osa ratkaisua – en osa ongelmaa  liitän itseni osaksi suurta ja merkityksellistä kokonaisuutta  ajattelen isosti – en käperry pienuuteen
 35. 35. 6 Systeeminen ymmärrys ja kukoistaminen
 36. 36. Systeeminen ymmärrys varmistaa, että tulevat sukupolvet voivat olla meistä ylpeitä I Elämän edellytysten turvaaminen: hengityskelpoinen ilma ja juomakelpoinen vesi; kasvien pölytykset ja maaperän hedelmällisyys; ilmaston vakaus ja maa- alueiden asuinkelpoisuus; luonnonvarat II Ihmisoikeudet, arvokas elämä, sosiaalinen vauraus III Vakaa talous itsessään arvokas välillisesti arvokas
 37. 37. Voimauttavat kohtaamiset Timo Pajunen jaettu ymmärrys moniäänisyys kohtaava läsnäolo
 38. 38. Hän on pelissä liikkuva pala, joka saa muut ylittämään itsensä. Hänellä on hyvä pelinlukutaito. Hän on aina tietoinen suunnasta, muiden paikasta, liikkeistä ja hän mukauttaa oman toimintansa siihen. Kuningas Litmanen 2012, ohjaus Arto Koskinen …jaettu ymmärrys, moniäänisyys, kohtaava läsnäolo…
 39. 39. Onko kukoistavan perheen, työpaikan ja kansakunnan idea siinä, että minä haluan saada sinut loistamaan? tavoiteltavinta on saada muut kokemaan itsensä vahvoiksi onnistuja on se, joka saa muut ylittämään itsensä
 40. 40. KIITOS! artosalonen.com

×