Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Planner 2016

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Planner 2017
Planner 2017
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (17)

Similaire à Planner 2016 (20)

Publicité

Planner 2016

 1. 1. Planner 
 2016 APGSWE
 2. 2. Välkommen till Planner 2016
 
 På följande sidor hittar du resultatet av APG Swedens undersökning om Plannerns roll.
 Syftet med undersökningen är att branschen ska få en bättre förståelse för planning och strategi på svenska byråer, samt att vi som är Planners ska få en insikt i hur det ser ut hos varandra. 
 
 Data samlades in under mars och april 2016 via en anonym enkätundersökning i Google Forms. Totalt deltog 95 respondenter. Underlaget av subgrupper så som studenter, frilansare och från kundsidan var så begränsat att de grupperna inte kommer redovisas, men vara med där det är relevant för helheten.
 
 Vi ser en trend att många kallar rollen Strateg snarare än Planner, men för att underlätta i text kallar vi det i resultat-presentationen genomgående för Planner.
 Det här är första året vi gör undersökningen i det här formatet men tanken är att det ska vara en årligen återkommande undersökning. Hoppas det kommer vara till nytta, enjoy! Innehåll Genomsnitts-Plannern Vad gör en Planner? Hur har vi det? Plannerns utbildning? Vad tjänar en Planner? Vem deltog? 3 4 9 18 22 32
 3. 3. Executive summary
 Den svenska genomsnitts-Plannern 2016 Det bästa med mitt jobb är insiktsarbetet och att få lära mig nya saker Jobbar allra mest i Keynote, 
 och arbetsuppgifterna är framförallt: Varumärkesstrategi Målgruppsanalys Desktop-research Briefer och briefing Kvalitativ research 46 300 krBruttolön Arbetslivserfarenhet 5.5 år Har en kandidatexamen 
 från Stockholms universitet 
 i marknadsföring och även 
 läst Strategisk kommunikation 
 på Berghs School of Communication
 4. 4. Vad gör en Planner? Hur vi själva förklarar det
 5. 5. målgruppen omvandlar kundens analys riktning research människor insikternyttig mål teamet mottagaren design observerar engagera inspirerande samhället växa förtroende respekt företagets uppfattas emotionellt affärsstrategi statistik affärsmässigt intressant utvecklaslönsamhet affärsutveckling fokus plan kartan identifierar tanken lösningar utformingen erbjudande förtjänar koncept beslut tillväxt svarar kontext förtydliga rekommendationer produkten behov affärsproblem omsätter problem fungerar marknad affär konkurrent affärsnytta kampanj budskap ramverk utgångspunkt integrera nå säkerställer prata omvärlden utmaning ansvar rätt marknaden bättre fråga kreatörer beteende möjlighet kreativa förstå värde trender konsument kommunicerar mäter hjälper idéer varumärken skapa reklam effekt relevans Skapar ramarna för kommunikation utifrån trender, människors beteende och produkten/ varumärket Tar reda på vem kunderna är, vilka behov de har och hur vi bäst 
 når dem Jag ser till att reklamen gör skillnad Omsätter affärs- strategiska mål till 
 kreativa lösningar Tanken bakom idén, 
 som gör den briljant Q: Hur förklarar du vad du gör för någon utanför branschen? öppet svar i fritext (underlag 78st Planners/strateger på byrå) Hur förklarar vi vad vi gör
 för någon utanför branschen?
 6. 6. Hur förklarar vi vad vi gör
 för våra kollegor? Q: Hur förklarar du för en kollega vad du gör? öppet svar i fritext (underlag 78st Planners/strateger på byrå) Bra idéer utan strategi kanske vinner priser. Men bra idéer med en stark strategi bygger affärer Försöker svara på frågan: varför ska någon bry sig 
 om det vi gör? Definierar problemet som kommunikationen ska lösa Jag gör ditt jobb lättare Jag är konsumentens röst in i projektet kommunikation målgruppen kundensanalyserar kreativaaffären marknaden kreatörer idéer insikter lyssnar kartlägga detektiv Googlemålsättningar investering information köpprocessen bäst forma förenkla effektiv förtjänar ansvar definierar påverkan begripliga bearbetar projektbeskrivning arbetsgruppen förändrar förtroende värde lättare mål beteendeframtiden fokus berör djupgående kvalitativa kvantitativa bygger skillnad konkurrenter omvärld röst prata problem mätbar hittar processen förklara ramverket research löser behov grunden relevans konkret meningsfull konsumentbeteenden förstå brief skapar varumärken hjälper trender människor konsumenten inspirerar
 7. 7. trender Q: Vad gör du egentligen? öppet svar i fritext (underlag 78st Planners/strateger på byrå) Googlar mycket, tänker mycket Som en del av en hel arbetsgrupp hjälper och utvecklar jag varumärken I turn human understanding into business advantage Jag gör idéer lättare att sälja in till kund, idéer som förhoppningsvis är mer effektiva jämfört med om jag inte varit med Lyssnar, tittar, läser, iakttar, ifrågasätter, processar, konkluderar, fantiserar, förklarar, argumenterar, vänder och vrider och formulerar läsertrender brief analyser insikter kreativa research tänker beteende värde brandsläckning undersökningar målsättningar tjuvlyssnar identifierar reflekterar tittar artiklar brainstormar inspirerar frågar utvärderar utvecklar underlättar företeelser utvärderingar funderar konkurrenter nyförsäljning testar fakta optimerar införsäljningsarbetet budskapsplattformar tydligare fantiserar smarta upphandlingar tydligareinnehåll testar respekterar omvärldsbevakning konsultbabbel argumenterarproblem gräver lyssnar påverkar emotionella kvantitativa förtroendebollplank bygger påverkar statistik konsumenter koncept problem information terapeut effektiva förklarar kvalitativa plattformar slides keynotes riktning pratar riktning presentationer rationella social relevans säljer rationella pratar intervjuar enklare formulerar försöker målgrupp marknaden möten workshops processar kund idéer människor hjälper varumärken skriver Googlar Vad gör vi egentligen?
 8. 8. Planner 67.2 % Strateg 32.8 % Q: vad kallar du dig idag? envalsfråga (underlag 78st Planners/strateger på byrå) Vad kallar vi oss? Tre av tio kallar rollen för Strateg
 9. 9. Hur har vi det? Vår arbetsplats och vardag +
 10. 10. 1. insiktsarbetet 2. lära mig nya saker 3. den kreativa processen 4. mötet strategi – kreativitet 5. variationen av projekt 31 % av svaranden 22 % av svaranden 17 % av svaranden 15 % av svaranden 13 % av svaranden + + + Q: Vad tycker du är allra roligast med ditt jobb? öppet fritext-svar, kodat utifrån vanligast förekommande (underlag 89st, alla förutom studenter) Vad tycker vi är roligast? Insiktsarbetet och att få lära sig nya saker är det vi drivs av
 11. 11. Q: vad ingår i dina arbetsuppgifter? flervalsfråga (underlag 89st, alla förutom studenter) Varumärkesstrategi Målgruppsanalys Desktop-research Briefer och briefing Kvalitativ research Affärsstrategi Kreativ inspiration Kvantitativ research Data-analys Resultatuppföljning Trendrapportering Segmentering Kundansvar Personalansvar Kreativ strategi 44.7 % 61.2 % 64.7 % 64.7 % 68.2 % 72.9 % 72.9 % 74.1 % 77.6 % 80 % 84.7 % 85.9 % 90.6 % 91.8 % 15.3 % Vad ingår i våra arbetsuppgifter? Vi har många olika arbetsuppgifter men få har personalansvar
 12. 12. Q: i vilket program spenderar du allra mest tid? envalsfråga (underlag 89st, alla förutom studenter) Keynote PowerPoint webbläsare mailprogram Excel/Numbers Word/Pages Övrigt I vilket program spenderar vi mest tid? 54.1% spenderar framförallt sin tid med att skapa slides 36.5 % 17.6 % 22.4 % 10.6 % 3.5 % 2.4 % 7.1 %
 13. 13. Nej 6 % Nja 8 % Ja 86 % Q: Finns det några hinder för dig för att kunna utföra ditt jobb så bra som bara möjligt? vad? fritext-svar (underlag 89st, alla förutom studenter) Har vi något som hindrar oss? De allra flesta upplever att de hindras från 
 att kunna utföra jobbet så bra som vi önskar
 14. 14. Q: Finns det några hinder för dig för att kunna utföra ditt jobb så bra som bara möjligt? vad? fritext-svar (underlag 89st, alla förutom studenter) Ont om tid, otillräcklig budget Att budgetar oftast är för små för att innehålla pengar till den research som behövs Kommer in för sent eller för lite i processen –”Ja, just det, vi behöver lite planning också" Bristen på förståelse och ambition hos svenska uppdragsgivare Okunskap Okunskap på marknadsavdelningarna För mycket dagligt pill, för lite möjlighet att fokusera på stora drag Kreatörsstyrd byrå som inte anser sig ha behov av planning Kollegor som inte jobbat med planners tidigare och har för lite kunskap om hur strategiarbete fungerar För lite tid att vara utanför kontoret och prata med människor För lite tid och för många arbetsuppgifter Svårt att finna arbetsro i ett öppet kontorslandskap Ont om tid låser tankarna Får för lite tid Prioriteras inte i budget Får för lite tid Får för lite tid Får för lite tid Får för lite tid Prioriteras inte i budget Prioriteras inte i budget Prioriteras inte i budget Varför? Det är framförallt för att vi upplever brist
 på prioritering i budget och tid Nej 6 % Nja 8 % Ja 86 %
 15. 15. Var jobbar vi? De allra flesta deltagarna i undersökningen arbetar på reklambyrå reklambyrå* digitalbyrå* varumärkesbyrå* PR5byrå* Mediabyrå* Frilans* Kundsidan* Övriga* Q: På vad för typ av ställe jobbar du? envalsfråga (underlag 89st, alla förutom studenter) Reklambyrå 56 % Övriga 6.9 % Kundsidan 7.1 % Frilans 8.2 % Mediabyrå 1.2 % PR-byrå 4.8 % Varumärkesbyrå 7.2 % Digitalbyrå 8.4 %
 16. 16. Hur stor är Planner-avdelningen på byrån? Knappt en av tio av byråns anställda är Planners, vilket är fler än sist! 9 % av anställda på en byrå är Planners i snitt 8.5 % Reklambyrå 11.2 % Digitalbyrå 9.9 % Varumärkesbyrå 6.8 % PR-byrå Q: Hur många anställda är det där du jobbar? Hur många är ni som jobbar med planning/strategi? envalsfråga (underlag 89st, alla förutom studenter) I undersökningen 2012 hade de flesta byråer endast 1 Planner, medan det här resultatet visar att en byrå med 33 anställda idag har 3 Planners, i snitt
 17. 17. Ja, alldeles lagom 44 % Nej, vi skulle behöva vara fler 56 % Är det tillräckligt många? Ungefär hälften anser att de skulle behöva vara fler Planners på byrån Q: Är det tillräckligt många tycker du? envalsfråga, ingen valde alternativet ”Nej, vi skulle kunna vara färre”. (underlag 89st, alla förutom studenter)
 18. 18. Plannerns utbildning? Längd och inriktning
 19. 19. 
 Enstaka kurser 
 på universitet 
 och/eller 
 reklamskola 7 % Hel utbildning
 Universitet/högskola Hel utbildning
 Reklamskola Hel utbildning
 Universitet/högskola + Hel utbildning
 Reklamskola Varav 13 procentenheter
 kompletterat med kurser från reklamskola Varav 2 procentenheter
 kompletterat med kurser från universitet 11 %20 %62 % Q: Vad har du för utbildning? flervalsfråga (underlag 86st, alla förutom studenter) Vad har vi för typ av utbildning? 8 av 10 svenska Planners har en avslutad universitetsutbildning
 20. 20. Q: Vad har du för utbildning? (underlag 69st, alla med examen från universitet/högskola) Antal års utbildning i snitt 4.3 år Stockholms universitet 23.1 % Handelshögskolan i Stockholm 20 % Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 8.6 % Lunds universitet 7.3 % Uppsala universitet 7.3 % Lärosäte topp 5 Marknadsföring 36 % Företagsekonomi 27.5 % Beteendevetenskap 10 % Inriktning topp 3 Kandidat 55 % Civilekonom 5.8 % Magister 16 % Master 21.7 % Doktor 1.5 % Examen, andel respondenter De som tagit en examen (dvs. de som bara läst enstaka kurser räknas ej med) Universitets/högskole-utbildningen mer specifikt: Vad har vi för typ av utbildning?
 21. 21. Q: Vad har du för utbildning? (underlag 36st, alla som angett att de läst på reklamskola) Berghs School of Communication 58.4 % Hyper Island 16.7 % Miami Ad School 11.1 % Medieinstitutet 8.3 % Nackademin 5.5 % Lärosäte topp 5 Strategisk kommunikation* 38.9 % Planning-kurs 22.2 % Digital strategi 13.8 % Inriktning topp 3 *Berghs 1-åriga heltidsutbildning som tidigare hette Marknadskommunikation men 2015 döptes om till Strategisk kommunikation räknas in här. Hit räknar vi även KY-utbildningar inom ämnet på t.ex. Nackademin. Både hela utbildningar och kurser. Reklamskole-utbildningen mer specifikt: Vad har vi för typ av utbildning?
 22. 22. Vad tjänar en Planner? Lön och förmåner
 23. 23. Q: Är du nöjd med din lön? Ja / Nej (underlag alla förutom studenter) Japp! 51.2 % Nej… 48.8 % Viktigast först: Är vi nöjda med vår lön?
 24. 24. 2012 2013 2014 2015 -- (undersökning genomfördes ej) 2016 37 095 kr genomsnittslön genomsnittlig erfarenhetsnivå: 
 3.4 år 41 000 kr genomsnittslön genomsnittlig erfarenhetsnivå: 
 4.6 år 46 300 kr genomsnittslön genomsnittlig erfarenhetsnivå: 
 5.5 år Q: Vad tjänar du i månaden? (bruttolön). Skala med alternativ (underlag alla förutom studenter) Vad tjänar vi? I genomsnitt har lönenivån ökat med 13 % sen senaste undersökningen Fram till 2013 genomförde APG genom styrelsemedlem Leon Phang en löneenkät bland APGs medlemmar. Jämförelsesiffrorna för 2012 och 2013 är hämtade ur de undersökningarna.
 25. 25. 2016 46 300 kr genomsnittslön genomsnittlig erfarenhetsnivå: 
 5.5 år Q: Vad tjänar du i månaden? (bruttolön). Skala med alternativ (underlag alla förutom studenter) Snittlön tjejer 38 796 Medianlön tjejer 37 500 Högsta lönen (Head of Planning) 77 500 Lägsta lönen (Junior Planner) 17 500 Snittlön killar 50 400 Medianlön killar 42 500 Högsta lönen (Head of Planning) 100 000 (eller mer) Lägsta lönen (Junior Planner) 22 500 Genomsnittsår: 3.7 Genomsnittsår: 6.4 Har vi det jämställt? Det är skillnader i lön mellan könen, dock även i erfarenhetsnivå
 26. 26. 2010 25 125 kr genomsnittslön Q: Vad tjänar du i månaden? (bruttolön). Skala med alternativ (underlag svaranden med 0-1 års erfarenhet) 2011 25 570 kr genomsnittslön 2012 25 570 kr genomsnittslön 2013 27 100 kr genomsnittslön 2016 27 900 kr genomsnittslön 2014 2015 (undersökning genomfördes ej) - - Medianlön 27 500 Högsta ingångslönen 17 500 37 500 Lägsta ingångslönen Fram till 2013 genomförde APG genom styrelsemedlem Leon Phang en löneenkät bland APGs medlemmar. Jämförelsesiffrorna för 2010-2013 är hämtade ur de undersökningarna. På vilken lönenivå börjar vi? Ingångslönen för nybörjar-Planners fortsätter att öka något
 27. 27. Q: Vad tjänar du i månaden? (bruttolön). Skala med alternativ (underlag alla förutom studenter) Hur utvecklas det? Lönekurvan för Planners pekar uppåt SEK brutto per månad antal års erfarenhet Trendlinje uträknat på medianlön i förhållande till antal års erfarenhet.
 28. 28. Antal års erfarenhet i snitt 1 år Junior Planner Antal semesterdagar i snitt 29.4 dagar Kommunikationsbyrå De fem vanligaste förmånerna
 (andel svarande som har respektive) Friskvårdsbidrag 100 % Pensionsspar 50 % Flexibel arbetstid 37 % Matbidrag 20 % Sjukförsäkring 20 % 27 500 sekSnittlön per månad 27 500 sekMedianlön per månad Snittlön tjejer Snittlön killar 27 500 27 500 (Respondenter som arbetar heltid på reklambyrå, digitalbyrå, varumärkesbyrå, pr-byrå och angett att de har titeln ”Junior Planner eller liknande”)
 29. 29. Antal års erfarenhet i snitt Antal semesterdagar i snitt Snittlön per månad Medianlön per månad Snittlön tjejer Snittlön killar 3.8 år Planner 30.6 dagar Friskvårdsbidrag 81 % Pensionsspar 55 % Flexibel arbetstid 55 % Sjukförsäkring 44 % Personförsäkring 22 % 38 300 sek 37 500 sek 34 700 40 000 (Respondenter som arbetar heltid på reklambyrå, digitalbyrå, varumärkesbyrå, pr-byrå och angett att de har titeln ”Planner eller liknande”) Kommunikationsbyrå De fem vanligaste förmånerna
 (andel svarande som har respektive)
 30. 30. Antal års erfarenhet i snitt Antal semesterdagar i snitt Snittlön per månad Medianlön per månad Snittlön tjejer Snittlön killar 8.5 år Senior Planner 32.5 dagar Friskvårdsbidrag 75 % Pensionsspar 75 % Flexibel arbetstid 58 % Personförsäkring 41 % Sjukförsäkring 33 % 54 800 sek 52 500 sek 44 500 61 700 (Respondenter som arbetar heltid på reklambyrå, digitalbyrå, varumärkesbyrå, pr-byrå och angett att de har titeln ”Senior Planner eller liknande”) Kommunikationsbyrå De fem vanligaste förmånerna
 (andel svarande som har respektive)
 31. 31. Antal års erfarenhet i snitt Antal semesterdagar i snitt Snittlön per månad Medianlön per månad Snittlön tjejer Snittlön killar 9.5 år Head of Planning 33 dagar Friskvårdsbidrag 100 % Flexibel arbetstid 66 % Bonus-möjlighet 58 % Pensionsspar 58 % Löneväxling 50 % 66 600 sek 70 000 sek 69 100 65 800 (Respondenter som arbetar heltid på reklambyrå, digitalbyrå, varumärkesbyrå, pr-byrå och angett att de har titeln ”Head of Planning eller liknande”) Kommunikationsbyrå De fem vanligaste förmånerna
 (andel svarande som har respektive)
 32. 32. Vem deltog? Vi avslutar med lite snabb demografi
 33. 33. 64.7 % 35.3 %
 34. 34. Övriga Sverige 1 % Malmö 1 % Göteborg 10 % Stockholm 88 %
 35. 35. APGSWE Account Planning Group (APG) är ett internationellt nätverk av planners, strateger och likasinnade i kommunikationsbranschen. Nätverket grundades i London 1979 och har funnits i Sverige som ideell förening sen 2005. Organisationen hålls levande av oss medlemmar själva och idag finns de flesta byråer i Stockholm representerade i vårt medlemsregister. 
 Vi arbetar för att vi alla, och rollen i stort, ska stärkas. Vårt mål är att utveckla och inspirera planners och strateger på svenska kommunikationsbyråer genom inspirerande föreläsningar och intressanta workshops, genom att driva kunskapen i branschen framåt, och genom varandra i nätverket. För information och medlemskap: apgsweden.com Undersökningen är utformad, analyserad och presenterad av Erika Fondin – styrelseledamot i 
 APG Sweden och till vardags Planner på M&C SAATCHI. 
 För frågor och kommentarer:
 erika.fondin@mcsaatchi.com
 apgsweden@gmail.com 
 
 Twitter: @apgsweden
 36. 36. APGSWE Missa inte att delta i nästa års undersökning 
 och allt annat intressant som händer hos APG.
 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev: eepurl.com/71l6f

×