Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

єкр 09.08

1 461 vues

Publié le

законопроект щодо запровадження єдиного рахунку сплати податків для платників

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

єкр 09.08

  1. 1. ЄДИНИЙ РАХУНОК
  2. 2. ПРОЕКТЗАКОНУЩОДО ЄРПЕРЕДБАЧАЄ: Платник податків за власним бажанням матиме право відкрити рахунок в Казначействі для сплати податкових зобов’язань Наприклад,через єдиний рахунок можна буде сплатити такі податкові зобов’язання, як податок надоходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств,рентнуплату,екологічний податок,єдиний соціальний внесок тощо. ВИКЛЮЧЕННЯ: податок надоданувартістьта акцизий податок з реалізації пального (запроваджено системи електронного адміністрування)
  3. 3. ЯКВІДКРИТИ ЄДИНИЙ РАХУНОК? Платник податків відкриває ЄРчерез електронний кабінет ДФС надає інформацію про відкриття ЄРдо Держказначейства Рахунок відкрито Електронний кабінет надає можливість онлайн- перегляду інформації про платника податків. Інформацію про: ‣ назва юридичної особи або ФІО фізичної особи; ‣ код згідно з ЄДРПОУ або ІК. На підставі пакету повідомлень, надісланого ДФС,у Казначействі відкриваються єдині рахунки платникам податків
  4. 4. ЯКПРАЦЮВАТИМЕ ЄДИНИЙ РАХУНОК? Платник податків у будь-який час поповнюватиме єдиний рахунок певною сумою коштів Розрахунки будуть здійснюватись платником податків через його електронний кабінет В електронному кабінеті передбачено функції для формування електронних розрахунковихдокументів Реквізити рахунків будуть міститись в електронному кабінеті
  5. 5. Платник ставить галочку в електронному кабінеті,де зазначено податок Автоматично формується електронний розрахунковий документ Платник накладає електронний цифровий підпис на електронний розрахунковий документ ДФС направляє інформацію до Казначейства Казначейство опрацьовуватиме пакет електронних розрахункових документів щоденно ПОКРОКОВІДІЇ: ЯКСФОРМУВАТИ ПЛАТІЖКУ
  6. 6. ПЕРЕВАГИ ЄРДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Скорочення часу Більше не буде непорозумінь зі зміною реквізитів рахунків
 В електронному кабінеті будуть розміщені вірні реквізити Зменшення помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань ‣Прозора система розрахунків – це довіра платників податків до держави ‣Спрощена модель сплати податків та зборів, єдиного соціального внеску сприятиме розвитку партнерських відносин
  7. 7. МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ ДРАЙВЕРРЕФОРМ

×