Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Alustatalous ja MyData - Käsitteet selväksi

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 11.5.2016 pidetty esitys.

MyData osuus pohjautuu julkaisuun: Poikola, Antti, Kai Kuikkaniemi, and Harri Honko. 2015. “MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and processing.” Ministry of Transport and Communications. Available at (PDF): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-455-5

Alustatalouden käsitteet pohjautuvat Platform Revolution -kirjaan ja Valtioneuvoston kanslian selvitykseen "Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?"

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Alustatalous ja MyData - Käsitteet selväksi

 1. 1. Alustatalous ja MyData Käsitteet selväksi Tulevaisuusvaliokunta Antti “Jogi” Poikola 11.5.2016 Kalvot: http://bit.ly/mydata-alustatalous
 2. 2. Sangeet Paul Choudary, Marshall W. Van Alstyne and Geoffrey G. Parker. 2016. "Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy--And How to Make Them Work for You" Book. Ailisto & Al. 2016. "Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?" Valtioneuvoston kanslia. Available at (PDF): http://vnk.fi/julkaisu?pubid=11201 Poikola, Antti, Kai Kuikkaniemi, and Harri Honko. 2015. “MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and processing.” Ministry of Transport and Communications. Available at (PDF): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-455-5.
 3. 3. ALUSTA INFORMAATIO TUOTTAJA KULUTTAJA KÄMPPÄ KYYTI TYÖPAIKKAILMOITUS TYÖTARJOUS ISÄNTÄ KULJETTAJA REKRYTOIJA FREELANCER VUOKRALAINEN MATKUSTAJA TYÖNHAKIJA KEIKKATYÖN TILAAJA
 4. 4. Kaksipuoliset markkinat ja alusta liiketoimintamallina Kaksipuolisissa markkinoissa taloudellinen alusta palvelee kahta erillistä ryhmää (yleensä tuottajat ja kuluttajat), joiden väliseen vuorovaikutukseen liittyy ryhmien välisiä verkostovaikutuksia. Alusta on liiketoimintaa, joka mahdollistaa arvoa tuottavaa vuorovaikutusta alustan ulkopuolisten tuottajien ja kuluttajien välillä. Alusta tarjoaa avoimen infrastruktuurin vuorovaikutustapahtumille ja asettaa vuorovaikutusta ohjaavat säännöt.
 5. 5. Verkostovaikutukset Kaksipuolisissa markkinoissa taloudellinen alusta palvelee kahta erillistä ryhmää (yleensä tuottajat ja kuluttajat), joiden väliseen vuorovaikutukseen liittyy ryhmien välisiä verkostovaikutuksia. Kaksipuoleiset markkinat (mukana sekä tuottajia että kuluttajia) synnyttävät neljän laisia verskostovaikutuksia: saman puolen vaikutusia (positiiviset ja negatiiviset) sekä ristikkäisvaikutuksia (positiiviset ja negatiiviset). Kasvavan alustayrityksen pitää hallita näitä kaikkia.
 6. 6. Ydin-vuorovaikutus Osallistujat + Informaatio yksikkö + Suodattaminen → Ydin-vuorovaikutus Ydin-vuorovaikutus on kaikkein tärkein yksittäinen toiminta, joka tapahtuu alustalla - informaation vaihdanta, joka houkuttelee suurimman osan käyttäjistä tulemaan alustalle. Ydin- vuorovaikutus koostuu kolmesta elementistä: osallistujista, informaatioyksiköstä ja suodattimesta. Kaikkien kolmen tulee olla hyvin määriteltyjä ja suunniteltuja, jotta vuorovaikutus on helppoa houkuttelevaa ja luo arvoa alustan käyttäjille. Alustan perimmäinen tarkoitus on helpottaa ydi-vuorovaikutuksen tapahtumista käyttäjien välillä.
 7. 7. Alustan suunnitteluperiaatteet Alustan design lähtee ydin-vuorovaikutuksesta, yhdestä vuorovaikutustyypistä, joka on alustan arvonluontimekanismin keskiössä. Ydin-vuorovaikutuksen määrittää kolme elementtiä: osallistujat, informaation yksikkö ja suodattaminen. Tärkein näistä on informaation yksikkö. Tehdäkseen ydin-vuorovaikutuksesta helppoa alustan pitää toteuttaa kolme keskeistä toimintoa: käyttäjien houkuttelu, vuorovaikutuksen helpottaminen ja tuottajien ja kuluttajien yhdistäminen (matchmaking)
 8. 8. Alustan keskeiset toiminnot Houkuttelu (pull) + helpottaminen (facilitate) + yhdistäminen (match) ● Houkutella (kriittisen massa) tuottajia ja kuluttajia alustan käyttäjiksi ● Helpottaa tuottajien ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta tarjoamalla työkaluja ja asettamalla sääntöjä, jotka kannustavat arvoa tuottavaan vuorovaikutukseen (ja kitkee pois huonoa vuorovaikutusta) ● Yhdistää tehokaasti (datan ja algoritmien avulla) tuottajia ja kuluttajia niin, että molemmat puolet hyötyvät alustasta.
 9. 9. Monopolisoituminen Alustojen vä lisen kilpailun on taipumus edetä kohti tilaa, jossa yksi alusta valtaa koko markkinan (monopoli, eng. winner-take-all) Jotta yrityksillä olisi kannustin ottaa riskiä ja investoida alustojen kehitykseen, niillä on oltava jokin keino kiinnittä ä asiakkaita omikseen (eng. lock-in) kilpailijoihin nä hden. Jos toimialan kehitys on nopeaa, monopolitilanteet eivä t vä lttä mä ttä kestä pitkä ä n. Alustamonopolit voivat kuitenkin olla ongelma tilanteissa, jotka koskevat yhteiskunnan kriittisiä toiminnallisuuksia, kuten energiaa tai liikennettä .
 10. 10. Monikotisuus (multihoming) Monikotisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa käyttäjä tekee samankaltaisia vuorovaikutustoimintoja useilla kilpailevilla alustoilla. Monikotisuuden rajoittaminen alustayritysten keskeinen kilpailutaktiikka. Alustayritykset pyrkivät tekemään monikotisuudesta vähemmän houkuttelevaa, sillä se monikotisuus helpottaa alustan vaihtamista (käyttäjä hylkää alustan kokonaan ja siirtyy kilpailijalle).
 11. 11. Rajaresurssit ja infrastruktuuri Rajaresursseilla tarkoitetaan juridisia, hallinnollisia ja toiminnallisia sä ä nnö ksiä sekä ohjelmistotyö kaluja ja teknisiä rajapintoja alustayrityksen ja kolmansien osapuolien vä lillä . Nä itä tarvitaan, jotta laajempi joukko voi osallistua alustan kanssa yhteensopivien palvelujen kehittämiseen. Yhteistoiminnalliset rajaresurssit – Oikeuksista ja vastuunjaosta sopiminen – Immateriaalioikeuksista sopiminen – Yhteinen ansaintalogiikka – Avoin data (kolmansille osapuolille) – Ohjeistus ja dokumentaao (ml. kä yttä jä - kokemus) Tekniset rajaresurssit – Ohjelmistokehityksen työ kalut (SDK:t) – Ohjelmoin rajapinnat (API:t) – Toiminnalliset skriptit
 12. 12. Alustat ja henkilötieto
 13. 13. “People’s right to decide about and monitor their personal information will be enhanced” “start MyData based pilot projects” Government agenda 5 / 2015 Spearhead program 9 / 2015 Ministry report 9 / 2014 “EU General Data Protection Regulation opens possibilities for businesses” EU GDPR 12 / 2015 MyData on ihmiskeskeinen lähestymistapa henkilötiedon hallintaan ja käsittelyyn. Ihmisille oikeus ja mahdollisuus saada omat tietonsa ja luvittaa niiden käyttöä eri toimijoille.
 14. 14. MyData ja alustat
 15. 15. mydata.fi Antti “Jogi” Poikola antti.poikola@iki.fi @apoikola +358 44 337 5439 Kiitos!

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 11.5.2016 pidetty esitys. MyData osuus pohjautuu julkaisuun: Poikola, Antti, Kai Kuikkaniemi, and Harri Honko. 2015. “MyData – A Nordic Model for human-centered personal data management and processing.” Ministry of Transport and Communications. Available at (PDF): http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-243-455-5 Alustatalouden käsitteet pohjautuvat Platform Revolution -kirjaan ja Valtioneuvoston kanslian selvitykseen "Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?"

Vues

Nombre de vues

760

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

38

Actions

Téléchargements

11

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×