Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kaupungin Kangas

5 028 vues

Publié le

Anne Sandellin Jyväskylän Kaupunkirakennepalveluista kertoo Kankaan alueen suunnittelun lähtökohdista.

Publié dans : Immobilier
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Kaupungin Kangas

 1. 1. Kankaan alue <ul><li>Anne Sandelin </li></ul><ul><li>Jyväskylän kaupunki </li></ul><ul><li>Kaupunkirakennepalvelut </li></ul>Talvikuva
 2. 2. Etuoston perustelut EOL 1.3§ <ul><li>Maan hankkiminen yhdyskuntarakentamista varten </li></ul><ul><ul><li>Keskeinen alue yhdyskuntarakenteen sisällä </li></ul></ul><ul><ul><li>Monipuolisen kaupunkirakenteen muodostuminen, asuminen, palvelut ja työpaikat </li></ul></ul>Seppälä keskusta Kangas Lutakko
 3. 3. 3.9.2010 Reunaehdot ja kiinnepisteet
 4. 4. Kankaan alueen tavoitteet <ul><li>1. Määrälliset tavoitteet </li></ul><ul><li>Asuminen: noin 3000 asukasta, eli noin 150 000-170 000 kem? </li></ul><ul><li>Työpaikat: 50-70 000 kem, työpaikkoja 1300-1500 </li></ul><ul><li>Palvelut: PT-kauppa, lounasravintola-kahvila, erikoiskauppaa; kampaamo, hyvinvointipalveluja, harrastekauppoja, kirpputori </li></ul><ul><li>Päiväkoti, XX kem </li></ul><ul><li>2. Laadulliset tavoitteet </li></ul><ul><li>Alueen SYDÄN ja identiteetin muodostuminen </li></ul><ul><ul><li>Sekoitettu rakenne, palvelujen keskittymä </li></ul></ul><ul><li>Kävelevä kaupunki, autoriippumattomuus JALKA </li></ul><ul><ul><li>Rakenteellinen pysäköinti </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskitetty aluepysäköinti </li></ul></ul><ul><li>Tourujokilaakson virkistysympäristö ja –reitistö </li></ul><ul><ul><li>Kehät siniset: Jyväsjärvi-Tuomiojärvi-Palokkajärvi </li></ul></ul><ul><ul><li>Perhepuisto xx m2 </li></ul></ul><ul><li>Monipuolinen asukasjakauma </li></ul><ul><ul><li>Laadukasta keskusta-asumista </li></ul></ul><ul><ul><li>kohtuuhintaisia suuria asuntoja 10 % asuntotarjonnasta, omistus- ja vuokra-asumista </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuokra-asumista 30% (Lutakko 36%) </li></ul></ul><ul><li>Toimintojen monipuolisuus: liikuntatiloja, kulttuuritiloja </li></ul><ul><ul><li>keskitetyn väestönsuojan hyödyntäminen, liikuntatila </li></ul></ul><ul><ul><li>VPT </li></ul></ul><ul><li>Hiilineutraali, energiatehokas kaupunginosa </li></ul><ul><ul><li>Energiaratkaisut, kulutus ja tuotto </li></ul></ul><ul><ul><li>smart grid </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Arvot: Historia, joki, sijainti </li></ul><ul><li>Tavoitteet: Jalka ja Sydän </li></ul>3.9.2010
 6. 6. Kankaan suunnitteluaikataulu Asemakaavoitus 2 v 06/11 09/11 01/12 06/12 01/13 09/12 03/12 03/12 06/12 selvitys Arkkitehti- kilpailu Alueen identiteetin ”brändin” muodostuminen 03/11 luonnos Osayleiskaava 09/12 VPT ja UPT haltuunotto 1 v ehdotus kunnallistekniikan yleissuunnittelu liikenteen yleissuunnittelu virkistysreitti- jne yleissuunnittelu kunnallistekniikan suunnittelu katu- ja lähiympäristösuunnittelu
 7. 7. Selvitysvaihe 11/2010-04/2011 <ul><li>Liikenneverkko, keskusta-Seppälä-Taulumäki </li></ul><ul><li>Luonto, liito-oravat, lepakot… </li></ul><ul><li>Tourujoen ennallist. ja virkistysreittien esiselvitys </li></ul><ul><li>maisemaselvitys </li></ul><ul><li>kaupallinen selvitys </li></ul><ul><li>rakennettavuus </li></ul><ul><li>kulttuurihistoriallisen inventoinnin täydennys </li></ul><ul><li>VPT käytettävyys </li></ul>
 8. 8. Ominaispiirteiden hahmottuminen ja kilpailun tavoitteet

×