Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Barnat kunder dhimbjes (Analgjeziket)

7 582 vues

Publié le

Punoi : Ardian Kryeziu .

Publié dans : Santé & Médecine
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Barnat kunder dhimbjes (Analgjeziket)

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. Një analgjezik, apo qetësues, është çdo anëtar i grupit të barnave të përdorura për të arritur lehtësimin nga dhimbjet.Fjala analgjezik rrjedh nga fjala greke ἀν- "pa", dhe ἄλγος, "dhimbje". Me emrin “analgjezik” quhen të gjitha ato barna, të cilët kur administrohen në organizmin e njeriut në doza standarte janë në gjendje të kontrollojnë dhimbjen duke e lehtësuar apo parandaluar atë, pa shkaktuar frenim të rëndësishëm të SNQ. 3
 4. 4.  Analgjezikët Opioide  Barnat antiimflamatorë jo-steroidë (AIJS)  Anestezikët lokalë  Analgjezikët jo-opioidë, me veprim qendror Barnat analgjezikë grupohen si vijon: 4
 5. 5. ► Morfina dhe barnat e ngjashëm me të. Me termin opioide emërtohet çdo substancë që shkakton efekte të ngjashme me morfinën, efekte të cilat antagonizohen plotësisht nga Naloksoni. Me këtë term përfshihen neuropeptidet e ndryshëm, opioidet sintetike struktura e të cilëve mund të jetë krejt e ndryshme nga morfina. Termi opiat është më I vjetër dhe ka një kuptim më të kufizuar, i cili nënkupton vetëm barnat e ngjashëm me morfinën, që kanë dhe ngjashmëri strukturale me të. Analgjezikët morfinikë si dhe shumica e barnave të dy grupeve fundit shkaktojnë analgjezi si rezultat i veprimit të tyre në SNQ. 5
 6. 6. ► Anestezikët lokalë veprojnë në periferi duke ndërprerë përcjelljen e impulsit të dhimbjes në nivel të fibrave të SN periferik. ► AIJS duket se shkaktojnë analgjezi duke vepruar si në periferi ashtu dhe në SNQ. 6
 7. 7. ► Në analgjezikët jo-opioidë, me veprim qendror bëjnë pjesë barna të ndryshëm.psh: Antidepresantët (Amitriptilina), të cilët ushtrojnë një efekt analgjezik në personat, që nuk vuajnë nga depresioni. Ky efekt mund të shpjegohet me aftësinë e tyre për të fuqizuar transmetimin monoaminergjik, transmetim, që luan një rol në modulimin e transmetimit të dhimbjes. Këtu futen dhe barna, që përdoren në rastet e dhimbjeve specifike p.sh: Karbamazepina, që përdoret për mjekimin e neuralgjisë trigeminale; Ergotamina, që përdoret për mjekimin e migrenës. 7
 8. 8. Analgjezikët shtesë mund të përdoren me sukses në çdo fazë. Një analgjezik shtesë është një bar ndikimi primar, i të cilit është jo për dhimbje por ka efekt analgjezik në disa sëmundje të dhimbshme. Shembuj janë kortikosteroidët, barnat antiinflamatore josteroide, antidepresivët triciklikë, antikonvulsivët dhe antiaritmikët. Barnat Indikimet Barnat jo steroide antiinflamatore Infiltrime në indin e butë , Hepatomegali ,Dhimbje kockash Kortikosteroidët Presion i rritur intrakranial , Infiltrime ne indin e bute , Shtypje nervash , Hepatomegali Antidepresivët Shtypje nervash ose infiltrim Antikonvulsivët Antiaritmikët Biofosfonatet Dhimbje kockash Tabela1 Analgjezikët adjuvantë të zakonshëm në dhimbjen e kancerit 8
 9. 9. Figura 1 . Skema në tre hapa e niveleve të dhimbjes dhe trajtimit farmakologjik që lidhet sipar rekomandimëve të OBSH Shkalla e dhimbjes OBSH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E lehtë (Hapi I) E mesme(Hapi II ) E fortë ( Hapi III ) Shkalla analgjezike OBSH Hapi I Paracetamol AIJS ±Shoqërues Hapi II Tramadol, kodeinë,dekstroprop oksifen Opioidë të dobët ±paracetamol ose AIJS ± Shoqërues Hapi III Opioidë të fortë ± Paracetamol ose AIJS ± Shoqërues 9
 10. 10. 10

×