Turbekulozi Pulmonar!

Turbekulozi Pulmonar!
Historiku i Tuberkulozit
o

Tuberkulozi eshte pershkruar qe ne
antikitet nga Hipokrati (460-370 BC) me
emrin “phthisis”(verem).

o

Ne 1689 Dr. Richard Morton perdori
termin “Consuption” per Turbekulozin.

o

Ne 1722 Dr. Benjamin Marten supozonte
se TB mund te trasmetohej nga ajri.

o

Ne fund te shekullit te XIX dhe ne fillimet
e shekullit te XX shkaktari kryesor I
vdekjeve ne Europe ishte tuberkulozi.

o

Ne 1865 Dr. Jean Antoine Villemin
konfirmoi se TB ishte ngjites.
Historiku i Turbekulozit
Robert Koch






Ne v. 1882 izoloi dhe kultivoi
Mycobakterin e tuberkulozit.
Ne v. 1890 Zbuloi tuberkulinen.
Ne v. 1905 Morri cmimin “Nobel”.

Bakteriologu Paul Ehrich krijoi ngjyrimin zihel neelsen.

M.Turbeculosis me ngjyrim Zihel neelsen.

3D TBC
Historiku i tuberkulozit
 Ne 1896 Theobald Smith demonstroi se Tuberkulosi
bovine shkaktohej nga “M.bovis”.
 Ne 1908 Albert Calmette dhe Camille Guerin
izoluan dhe riten “M.bovis”.
- Verejten se ky bakter ishte avirulent per njeriun
dhe jepte imunitet per M.turbeculosis. Keshtu arriten
ne vaksinen e BCG (Bacili Calmette Guerin).
 Zbulimi I antibiotikeve kunder infeksionit Tuberkular :
• Streptomycina. ( V. 1947 )
• Isoniazid. ( V. 1952 )



Ishin antibiotiket primare qe perdoreshin per
infeksionin tuberkular qe nga viti 1945-1967.
 Re-infeksioni nga Tuberkulozi ka 2 arsye:
1. Personat e prekur nga HIV.
2. Rezistence antibiotike.

M.bovis
Turbekulozi Pulmonar!
Historiku i tuberkulozit
Senatoriumet
•

Perpara zbulimit te
antibiotikeve pacientet
dergoheshin ne senatoriume.

•

Pacientet ndiqnin nje regjim
shtrati,ajeri te paster ne
vend te hapur dhe reze djelli.

•

Njerzit qe nuk perballonin
dot senatoriumet vdisnin
ne shtepi.
Senatorium i viteve 30
Turbekulozi Pulmonar!
Historiku i turbekulozit
1993: Rastet me TBC u zvogeluan nga
parandalimi I tij
1865:
Jean-Antoine
Villemin gjeti
se TB ishte
ngjites

1840

1860

1884:
Senatoriumi I
pare ne SH.B.A

1943: Streptomycin
(SM) perdorej per
TB

1880

1920

1900

1882:
Robert Koch zbuloi
M. tuberculosis

INH : Isoniazit
PAS : PARA-AMINO-SALICYLIC ACID

1940

1970s: Pjesa me e
madhe e
senatoriumeve ne
SH.B.A u mbyllen

1960

1943-1952:
Dy ilace te tjera u
zbuluan per TB: INH
dhe PAS

1980

2000

-1980s: Raste te pa
pritura te TB
Epidemiologjia e Tuberkulozit
 Nje problem i madh shendetsor ne gjithe boten.
 1/3 e popullsise boterore infektohet nga Bacili i tuberkulozit

 Mbartesit me te shumte ndodhen ne Indi rreth 40% e popullsise.
 Cdo vit rreth 1.8 milion

njerez paraqesin
simptoma te Tuberkulozit.

 Rret 300.000 mije njerez
vdesin cdo vit.

 Personat me HIV/AIDS
jane me te rrezikuarit dhe
vdesin nga Tuberkulozi si
infeksion dytesor.
Turbekulozi Pulmonar!
Mycobacterium Tuberculosis
 Karakteristikat
- Familja – Myobacteria
- Bacile aerobe Gram Negative (0.4-3
mikron)
- Baktere “Acido-rezistente”
- Nuk formon spore dhe toksina
- Nuk ka kapsule as flagjela (i pa levizshem)
- Koha e gjenerimit (20-24 ore) periudha e
inkubacionit te materialit klinik 6-8 jave.
- Shkakton tuberkulozin tek njerezit
- Patogjen intracelular (shumezohet ne
makrofaget alveolar)
- Mbeshtjellja qelizore eshte prej nje dylli te
forte.

M. Tuberculosis
(stained in purple)

SEM of M. tuberculosis
Mbeshtjellja e tuberkulozit
Mycolic acids

CMN
Group:
Unusual
cell wall
lipids
(mycolic
acids,etc.)
(Purified Protein
Derivative)
Mbeshtjellesja qelizore e mykobakterit
Kontributi I mbeshtjelljes qelizore te
patogjenezes se mykobakterit
 Reziston per shume kohe te gjate ne
thatesire.
 Dylli I forte e mbron M.turbeculozis
nga thatesira, faktoret alkalin, dhe
agjenteve kimik.
 Futja ne qelizat HOST
 Lipoarabinomannan (LAM) lidhet me
manozen ne receptoret e makrofageve
alveolar qe con ne hyrjen e bakterit ne
qelize.
Turbekulozi Pulmonar!
Tuberkulozi
Patogjeneza

 Patogjeneza e infeksionit varet nga koha e ekspozimit te
organismit ndaj bakterit dhe nga numri I qelizave te mikrobeve

qe hyne ne organizem.
 Makrofaget jane qelizat primare qe infektohen.
 Mykobakteret gjithashtu fagocitohen edhe nga makrofaget
shtegetar , nepermjet te cileve mykobakteret mbarten ne nyjet
limfatike regjionare.
Tuberkulozi
Turbekulozi Pulmonar!
Turbekulozi Pulmonar!
Tuberkulozi
 Tuberkulozi Primar:
 Infeksioni fillon gjithmon ne pulmone.
 Bacilet e Tuberkulozit shkojne ne alveola ku gllaberohen nga
makrofaget alveolar.
 Ne individet te shendoshe, lezionet regredojne, fibrotizohen e
kalcifikohen dhe brenda tyre gjenden M.tuberculosis.
 Keto mykobaktere ne qender te granulomes ,mbeten te gjalle dhe
patogjen potencial per shume vjet.
 Ne 95% te rasteve imuniteti e kontrollon infeksionin dhe jep mbrojtie.
Turbekulozi Pulmonar!
Tuberkulozi sekondar
Disa vjet pas TBC-es primar, tek
disa te semure zhvillohet TBC
sekondar, i cili vjen nga demtimet e
funksioneve imune.
Vjen si pasoje e demtimit te
sistemit makrofag dhe limfociteve T.
Vjen nga infeksione te cilat e ulin
menjehere aktivitetin imun (fruthi)
Marrja e kortikosteroideve
Terapia antikanceroze
HIV/AIDS

X-RAYS
Tuberkulozi sekondar
 Lokalizimi me i preferuar i TBC-es sekondar eshte
apeksi i mushkerive, sepse aty i krijohen kushte te
mira aerobe per M.tuberkulosis qe eshte nje bakter
strikt aerob.

 Lezionet me TBC sekondar zhvillohen ngadale dhe
behen nekrotike, kazeifikohen, zmadhohen e pastaj
lengezohen dhe permbajtja e tyre derdhet ne bronke.
 Ne vendin e zbrazur krijohet kaverna , qe eshte
kaviteti i ventriluar ku mykobakteret zhvillohen me
mire,dhe qe andej mund te perhapen ne zona te tjera
te mushkerise dhe zhvillohet TB “galopant”.
 Infeksioni i bronkeve sjell rritjen e sekrecioneve me
mukus , qe nxisin refleksin e kolles dhe i semuri
eliminon shum sputum.
 Sputumi i eliminuar nga i semuri behet hemoragjik
si pasoje e shkaterimit te indeve ,dhe ne faza te renda
i semuri vdes nga hemoragjia.
Turbekulozi Pulmonar!
Damaged spleen

Damaged liver
Turbekulozi Pulmonar!
Etiologjia e tuberkulozit
Infeksionet me te shpeshta ndodhin nga M.turbeculosis.

 Pjesa tjeter nga :
o M.avium intracellulare
o M.kansasi
o M.ulcerans
o M.marinum
o M.scrofulaceum

M.Turbeculosis ne rritje filamentoze
Tuberkulozi
Faktoret e riskut
 Edhe pse çdo njeri mund të sëmuret me TB, disa grupe njerëzish kanë më
shumë rrezik se të tjerët. Këtu përfshihen ata njerëz që:
• kanë jetuar në të njëjtën shtëpi – ose që kanë qenë në kontakt të afërt dhe për
një periudhë të gjatë – me dikë që ka TB infektues
• jetojnë në kushte jo të mira shëndetësore ose në kushte të mbipopulluara, duke
përfshirë të pastrehët ose ata që flenë në kushte të vështira
• kanë jetuar, punuar ose qëndruar për një kohë të gjatë në një vend me një
përqindje të lartë të TB-së, si p.sh. Azia jug-lindore, rajoni afrikan në jug të
Saharës dhe disa vende të Evropës lindore
• mund të jenë ekspozuar ndaj TB gjatë rinisë së tyre kur sëmundja ishte më e
përhapur në këtë vend
• personat e imunokomprometuar per shkak të sëmundjeve ( Infeksion me HIV)
ose për shkak të mjekimeve të ndryshme
• janë të varur ndaj drogave ose alkooli
Turbekulozi
Trasmetimi

 Nga personi ne person me ane te
sperklave nga personi I infektuar me
tuberkuloz pulmonar.

 Nga qumshti I infektuar me
M.bovis.

Happy cow
Tuberkulozi
Diagnoza laboratorike
Sputumi
Tamponi laringeal
Lavazhi gastrik
Urina
Lengu pleural
LCS
Qelbi ( pus )
Indet e tjera
Fekalet
Tuberkulozi
Diagnoza laboratorike
 Sputumi i te semurit cohet ne laborator :
 Behet ngjyrimi sipas Ziehl Neelsen
1. Fuksina karbolike duke e ngrohur per 10 min.
2. Acid Alcooli deri sa te cngjyroset
3. Metilen blu 1-2 min
Tuberkulozi
Diagnoza laboratorike
Leximi :
-

Negative (0 bacile ne lame).

+

Rralle (1-9 bacile per 100 fusha).

++

Pak (1-9 bacile per 10 fusha).

+++ Mesatarisht (1-9 bacile per cdo fushe).
++++ Shume (9+ bacile per fushe).

Materiali direkt i ngjyrosur sipas Ziehl Neelsen.
Shfaqen bacile me ngjyre vjollce.
Tuberkulozi
Diagnoza laboratorike

Shenim: Fenomeni Cord i tuberkulozit
Tuberkulozi
Diagnoza laboratorike
 Perdoren tre tipa terrenesh per kultivimin e
tuberkulozit:
1.
2.
3.

Terrene te thjeshta sintetike kur kemi sasi te
medha materiali klinik.
Terrene me albumine dhe acid oleik (Twens
Dubos) kur kemi sasi te vogla materiali klinik
Terrene komplekse organike si Levenshtein
Jansen,Ogava,Midkebrock. Keto terrene
frenojne rritjen e mikrobeve te tjera.

Mykobakteret jane aerobe te deryruar.
Pas 4-8 jave inkubimi, kolonite qe
formohen kane formen e „‟lulelakres‟‟
ose „‟piramides‟‟ dhe jane me ngjyre
krem.
Tuberkulozi
Diagnoza laboratorike
Vleresimi I zhvillimit te kolonive:
++++ = Zhvillim abondant.
+++ = Zhvillim i bollshem I kolonive.
++
+

Rritja 8-javore e M.turbeculosis ne
Lowenstein-Jensen Agar

= Zhvillim i moderuar.
= Zhvillim i rralle.
Tuberkulozi
Provat e indetifikimit te mikobaktereve
Prova e niacines qe 99 % te shtameve te tuberkulozit jane pozitiv.
Prova e reduktimit te nitrateve.
Provat e katalazes.
Provat e tolerances ndaj NaCl

Prova e niacines
Majtas:niacine +

Reduktimi i nitrateve
Majtas Djathtas +
Prova mantux
Kjo prove behet duke injektuar
proteina te M.tuberkulosis
(tuberkulina,PPD) nen lekuren e
parakrahut.
Ne qofte se mbas 24-72 oreve
shfaqet nje zone eritematoze me
indurim me diameter 10mm e
lart,prova eshte pozitive.
Pozitiviteti ndaj tuberkulines
tregon qe personi eshte infektuar
dhe permban M.tuberculosis .
Vec infeksionitTBC-es, rezultate
pozitive prova e tuberkulines jep
dhe pas vaksinimit me BCG, gjate
nje periudhe 3-7 vjet.
Ne personat qe nuk kane rene
ne kontakt me mykobakterin
prova e tuberkulines del negative.
Turbekulozi Pulmonar!
Trajtimi
Ilaci

Baktericid ose
Bakteriostatik

Mekanizmi I veprimit

Shkalla e
Mutacionit

Effektet anesore

Isoniazid

Baktericid I shpejte

Frenon enoyl-ACP redukazen
(enzime kyc ne sintezen e
acideve yndyrore)

1 ne 105 106

Rash , mos funksionim I sakte I
heparit, anemi neuropathi,
demtime te SNQ

Rifampicin

Baktericid

Frenon transkriptimin nga
ARN polimeraza

1 ne 108

Ethe, reaksione imunologjike,
demtime te heparit, urina kthehet
ne te kuqe.

Streptomycin

Baktericid

Frenon sintezen e proteina

1 ne 108 - 109

Demtime te vesheve,nause, rash, te
vjella, vertigo

Ethambutol

Bakteriostatik

Parandalon formimin e murrit
qelizor

1 ne107

Ulje ne shikim,cdhimbje
artikulacionesh, nause, te vjella,
ethe te dridhura, dhimbje koke,
marje menc

Fluoroquinol
ones

Baktericid

Bllokon sintezen e ADN

-

Probleme me zemren,demtime te
ligamenteve,senjtje te fytit dhe
fytyres,, rash,

Pyrazinamide

Bakteriostatik.
Baktericid

Shkakton demtim qelizor

-

Dhimbje artikulacionesh, nause, te
vjella, rash, te dridhura, ethe,
ndjeshmeri nga drita
Turbekulozi Pulmonar!
FAKTE ME NUMRA RRETH
TUBERKULOZIT

• TB-ja ka ekzistuar qysh të paktën 4000 vjet më parë – mumjet egjiptiane
tregojnë shenjat e sëmundjes.
• Rreth 2 miliardë njerëz (rreth një e treta e popullsisë së botës) janë të infektuar
me TB – dhe kështu kanë rrezik për zhvillimin e TB-së aktive (sëmundjes së
TB-së) ndonjëherë gjatë jetës së tyre.
• Organizata Botërore e Shëndetit (WHO) llogarit se në të gjithë botën rreth 9
milionë njerëz sëmuren me sëmundjen e TB-së çdo vit.
• Gjithashtu, TB-ja shkakton rreth 2 milionë vdekje çdo vit. Së bashku me
malarien dhe HIV-in është një nga problemet më të rënda të sëmundjeve infektive
sot në botë.
• Në rajonin afrikan në jug të Saharës, epidemia e HIV-it po i bën njerëzit më të
prekshëm ndaj zhvillimit të sëmundjes së TB-së.
• Në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, TB-ja është rritur me 27% qysh në vitet
1980, nga 5745 deri në 7300 raste në vit.
• Në Londër, numri i rasteve me TB është dyfishuar qysh nga vitet 1980, me një
numër prej gati 3000 rastesh në vit.
• Në Mbretërinë e Bashkuar, për shkak të mundësisë së mirë të përdorimit të
shërbimeve efektive mjekësore, vdekja për shkak të TB-së është e rrallë.
Turbekulozi Pulmonar!
FALEMINDERIT
1 sur 44

Recommandé

Tuberkulozi par
TuberkuloziTuberkulozi
TuberkuloziUniversiteti 'Aleksander Moisiu' Durres
6.9K vues25 diapositives
Mikrobiologji par
MikrobiologjiMikrobiologji
MikrobiologjiKolegji Universitar BIZNESI - Gjakovë
46.9K vues129 diapositives
Psikopati par
PsikopatiPsikopati
PsikopatiMuhamed01
2.6K vues18 diapositives
Leter motivimi par
Leter motivimi Leter motivimi
Leter motivimi Anida Ago
185.9K vues1 diapositive
ROLI DHE RËNDËSIA E BURSËS NË KOSOVË par
ROLI DHE RËNDËSIA E BURSËS NË KOSOVËROLI DHE RËNDËSIA E BURSËS NË KOSOVË
ROLI DHE RËNDËSIA E BURSËS NË KOSOVËFitoreDervishi
312 vues36 diapositives
Zonja bovari par
Zonja bovariZonja bovari
Zonja bovarithe blue bee
58.7K vues32 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Biologji - Frymemarrja par
Biologji - FrymemarrjaBiologji - Frymemarrja
Biologji - FrymemarrjaErdi Dibra
28.2K vues18 diapositives
Microsoft Excel par
 Microsoft Excel Microsoft Excel
Microsoft ExcelEgzon Ahmaxhekaj
58.3K vues17 diapositives
Llojet e shkrimit par
Llojet e shkrimitLlojet e shkrimit
Llojet e shkrimitMenaxherat
26.8K vues16 diapositives
Makroekonomia par
MakroekonomiaMakroekonomia
Makroekonomiashpatvjanova
3.9K vues53 diapositives
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror par
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorKomplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorMatilda Gremi
8.9K vues36 diapositives
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomi par
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomiInflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomishar bakalli
3.7K vues10 diapositives

Tendances(20)

Biologji - Frymemarrja par Erdi Dibra
Biologji - FrymemarrjaBiologji - Frymemarrja
Biologji - Frymemarrja
Erdi Dibra28.2K vues
Llojet e shkrimit par Menaxherat
Llojet e shkrimitLlojet e shkrimit
Llojet e shkrimit
Menaxherat26.8K vues
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror par Matilda Gremi
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi InfermierorKomplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Komplikacionet Postoperatore/Kujdesi Infermieror
Matilda Gremi8.9K vues
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomi par shar bakalli
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomiInflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
Inflacioni dhe ndikimi ne ekonomi
shar bakalli3.7K vues
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat) par fatonbajrami1
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
SHKRIM AKADEMIK - Dr. Teuta Kafexholli (Të gjitha ligjëratat)
fatonbajrami130.7K vues
Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv par shkumbin muzlijaj
Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktivTeknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
Teknologjia betonit afate te zgjidhura fna konstruktiv
Letersia dhe artet e tjera par EGLI TAFA
Letersia dhe artet e tjeraLetersia dhe artet e tjera
Letersia dhe artet e tjera
EGLI TAFA22.3K vues
Integrimi ekonomik, perfitimet dhe sfidat par Anita Dogani
Integrimi ekonomik, perfitimet dhe sfidatIntegrimi ekonomik, perfitimet dhe sfidat
Integrimi ekonomik, perfitimet dhe sfidat
Anita Dogani1.8K vues
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje) par fatonbajrami1
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
Ekonomia e Kosovës dhe BE-së - Dr. Gazmend Qorraj (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami145.9K vues
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro par Kosovar Sopjann
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj  MikroPyetje Pergjigje I Xii Kapituj  Mikro
Pyetje Pergjigje I Xii Kapituj Mikro
Kosovar Sopjann106.3K vues

En vedette

Tuberkuloza par
TuberkulozaTuberkuloza
TuberkulozaDejanaDeki
11K vues102 diapositives
Kanceri i mushkrive par
Kanceri i mushkrive Kanceri i mushkrive
Kanceri i mushkrive Donjet Bislimi
8.1K vues39 diapositives
Tuberkuloza kljucne poruke za pacijente par
Tuberkuloza  kljucne poruke za pacijenteTuberkuloza  kljucne poruke za pacijente
Tuberkuloza kljucne poruke za pacijenteAleksandar Aleksic
1.7K vues9 diapositives
Tuberkuloza uradila Aleksandra Macura par
Tuberkuloza uradila Aleksandra MacuraTuberkuloza uradila Aleksandra Macura
Tuberkuloza uradila Aleksandra MacuraVioleta Djuric
1.9K vues13 diapositives
Tuberkuloza-Tuberculosis par
Tuberkuloza-TuberculosisTuberkuloza-Tuberculosis
Tuberkuloza-TuberculosisDejana Metlar
1.1K vues12 diapositives

En vedette(20)

Tuberkuloza uradila Aleksandra Macura par Violeta Djuric
Tuberkuloza uradila Aleksandra MacuraTuberkuloza uradila Aleksandra Macura
Tuberkuloza uradila Aleksandra Macura
Violeta Djuric1.9K vues
Tuberculosis par victoria
TuberculosisTuberculosis
Tuberculosis
victoria1K vues
Struktura e punimit te diplomes par Xh MedicalTeam
Struktura e punimit te diplomesStruktura e punimit te diplomes
Struktura e punimit te diplomes
Xh MedicalTeam101.9K vues
Embolija pluca par DejanaDeki
Embolija plucaEmbolija pluca
Embolija pluca
DejanaDeki9.7K vues
Epidemiologjia e poliomielitit par Mentor Toli
Epidemiologjia e poliomielititEpidemiologjia e poliomielitit
Epidemiologjia e poliomielitit
Mentor Toli430 vues
jovan ranin - overview of HCV and HBV co-infections in patients with HIV in S... par Partnerships in Health
jovan ranin - overview of HCV and HBV co-infections in patients with HIV in S...jovan ranin - overview of HCV and HBV co-infections in patients with HIV in S...
jovan ranin - overview of HCV and HBV co-infections in patients with HIV in S...

Similaire à Turbekulozi Pulmonar!

Tuberkulozi arxhend sopa par
Tuberkulozi arxhend sopaTuberkulozi arxhend sopa
Tuberkulozi arxhend sopaArgjendSopa
632 vues19 diapositives
Mikrobiologjia par
MikrobiologjiaMikrobiologjia
MikrobiologjiaDoris Jonuzaj
4.2K vues6 diapositives
Helicobacter par
HelicobacterHelicobacter
Helicobactervisar001
847 vues23 diapositives
Klasifikimi i baktereve par
Klasifikimi i baktereveKlasifikimi i baktereve
Klasifikimi i baktereveZana Dragidella
18.9K vues12 diapositives
KUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDS par
KUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDSKUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDS
KUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDSMatilda Gremi
2.5K vues21 diapositives
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet par
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendetNgrohja globale dhe pasojat ne shendet
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendetFreskida
35.4K vues16 diapositives

Similaire à Turbekulozi Pulmonar!(6)

Tuberkulozi arxhend sopa par ArgjendSopa
Tuberkulozi arxhend sopaTuberkulozi arxhend sopa
Tuberkulozi arxhend sopa
ArgjendSopa632 vues
Helicobacter par visar001
HelicobacterHelicobacter
Helicobacter
visar001847 vues
KUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDS par Matilda Gremi
KUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDSKUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDS
KUJDESI INFERMIEROR NE PACIENTET ME AIDS
Matilda Gremi2.5K vues
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet par Freskida
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendetNgrohja globale dhe pasojat ne shendet
Ngrohja globale dhe pasojat ne shendet
Freskida35.4K vues

Turbekulozi Pulmonar!

 • 2. Historiku i Tuberkulozit o Tuberkulozi eshte pershkruar qe ne antikitet nga Hipokrati (460-370 BC) me emrin “phthisis”(verem). o Ne 1689 Dr. Richard Morton perdori termin “Consuption” per Turbekulozin. o Ne 1722 Dr. Benjamin Marten supozonte se TB mund te trasmetohej nga ajri. o Ne fund te shekullit te XIX dhe ne fillimet e shekullit te XX shkaktari kryesor I vdekjeve ne Europe ishte tuberkulozi. o Ne 1865 Dr. Jean Antoine Villemin konfirmoi se TB ishte ngjites.
 • 3. Historiku i Turbekulozit Robert Koch     Ne v. 1882 izoloi dhe kultivoi Mycobakterin e tuberkulozit. Ne v. 1890 Zbuloi tuberkulinen. Ne v. 1905 Morri cmimin “Nobel”. Bakteriologu Paul Ehrich krijoi ngjyrimin zihel neelsen. M.Turbeculosis me ngjyrim Zihel neelsen. 3D TBC
 • 4. Historiku i tuberkulozit  Ne 1896 Theobald Smith demonstroi se Tuberkulosi bovine shkaktohej nga “M.bovis”.  Ne 1908 Albert Calmette dhe Camille Guerin izoluan dhe riten “M.bovis”. - Verejten se ky bakter ishte avirulent per njeriun dhe jepte imunitet per M.turbeculosis. Keshtu arriten ne vaksinen e BCG (Bacili Calmette Guerin).  Zbulimi I antibiotikeve kunder infeksionit Tuberkular : • Streptomycina. ( V. 1947 ) • Isoniazid. ( V. 1952 )  Ishin antibiotiket primare qe perdoreshin per infeksionin tuberkular qe nga viti 1945-1967.  Re-infeksioni nga Tuberkulozi ka 2 arsye: 1. Personat e prekur nga HIV. 2. Rezistence antibiotike. M.bovis
 • 6. Historiku i tuberkulozit Senatoriumet • Perpara zbulimit te antibiotikeve pacientet dergoheshin ne senatoriume. • Pacientet ndiqnin nje regjim shtrati,ajeri te paster ne vend te hapur dhe reze djelli. • Njerzit qe nuk perballonin dot senatoriumet vdisnin ne shtepi. Senatorium i viteve 30
 • 8. Historiku i turbekulozit 1993: Rastet me TBC u zvogeluan nga parandalimi I tij 1865: Jean-Antoine Villemin gjeti se TB ishte ngjites 1840 1860 1884: Senatoriumi I pare ne SH.B.A 1943: Streptomycin (SM) perdorej per TB 1880 1920 1900 1882: Robert Koch zbuloi M. tuberculosis INH : Isoniazit PAS : PARA-AMINO-SALICYLIC ACID 1940 1970s: Pjesa me e madhe e senatoriumeve ne SH.B.A u mbyllen 1960 1943-1952: Dy ilace te tjera u zbuluan per TB: INH dhe PAS 1980 2000 -1980s: Raste te pa pritura te TB
 • 9. Epidemiologjia e Tuberkulozit  Nje problem i madh shendetsor ne gjithe boten.  1/3 e popullsise boterore infektohet nga Bacili i tuberkulozit  Mbartesit me te shumte ndodhen ne Indi rreth 40% e popullsise.
 • 10.  Cdo vit rreth 1.8 milion njerez paraqesin simptoma te Tuberkulozit.  Rret 300.000 mije njerez vdesin cdo vit.  Personat me HIV/AIDS jane me te rrezikuarit dhe vdesin nga Tuberkulozi si infeksion dytesor.
 • 12. Mycobacterium Tuberculosis  Karakteristikat - Familja – Myobacteria - Bacile aerobe Gram Negative (0.4-3 mikron) - Baktere “Acido-rezistente” - Nuk formon spore dhe toksina - Nuk ka kapsule as flagjela (i pa levizshem) - Koha e gjenerimit (20-24 ore) periudha e inkubacionit te materialit klinik 6-8 jave. - Shkakton tuberkulozin tek njerezit - Patogjen intracelular (shumezohet ne makrofaget alveolar) - Mbeshtjellja qelizore eshte prej nje dylli te forte. M. Tuberculosis (stained in purple) SEM of M. tuberculosis
 • 13. Mbeshtjellja e tuberkulozit Mycolic acids CMN Group: Unusual cell wall lipids (mycolic acids,etc.) (Purified Protein Derivative)
 • 15. Kontributi I mbeshtjelljes qelizore te patogjenezes se mykobakterit  Reziston per shume kohe te gjate ne thatesire.  Dylli I forte e mbron M.turbeculozis nga thatesira, faktoret alkalin, dhe agjenteve kimik.  Futja ne qelizat HOST  Lipoarabinomannan (LAM) lidhet me manozen ne receptoret e makrofageve alveolar qe con ne hyrjen e bakterit ne qelize.
 • 17. Tuberkulozi Patogjeneza  Patogjeneza e infeksionit varet nga koha e ekspozimit te organismit ndaj bakterit dhe nga numri I qelizave te mikrobeve qe hyne ne organizem.  Makrofaget jane qelizat primare qe infektohen.  Mykobakteret gjithashtu fagocitohen edhe nga makrofaget shtegetar , nepermjet te cileve mykobakteret mbarten ne nyjet limfatike regjionare.
 • 21. Tuberkulozi  Tuberkulozi Primar:  Infeksioni fillon gjithmon ne pulmone.  Bacilet e Tuberkulozit shkojne ne alveola ku gllaberohen nga makrofaget alveolar.  Ne individet te shendoshe, lezionet regredojne, fibrotizohen e kalcifikohen dhe brenda tyre gjenden M.tuberculosis.  Keto mykobaktere ne qender te granulomes ,mbeten te gjalle dhe patogjen potencial per shume vjet.  Ne 95% te rasteve imuniteti e kontrollon infeksionin dhe jep mbrojtie.
 • 23. Tuberkulozi sekondar Disa vjet pas TBC-es primar, tek disa te semure zhvillohet TBC sekondar, i cili vjen nga demtimet e funksioneve imune. Vjen si pasoje e demtimit te sistemit makrofag dhe limfociteve T. Vjen nga infeksione te cilat e ulin menjehere aktivitetin imun (fruthi) Marrja e kortikosteroideve Terapia antikanceroze HIV/AIDS X-RAYS
 • 24. Tuberkulozi sekondar  Lokalizimi me i preferuar i TBC-es sekondar eshte apeksi i mushkerive, sepse aty i krijohen kushte te mira aerobe per M.tuberkulosis qe eshte nje bakter strikt aerob.  Lezionet me TBC sekondar zhvillohen ngadale dhe behen nekrotike, kazeifikohen, zmadhohen e pastaj lengezohen dhe permbajtja e tyre derdhet ne bronke.  Ne vendin e zbrazur krijohet kaverna , qe eshte kaviteti i ventriluar ku mykobakteret zhvillohen me mire,dhe qe andej mund te perhapen ne zona te tjera te mushkerise dhe zhvillohet TB “galopant”.  Infeksioni i bronkeve sjell rritjen e sekrecioneve me mukus , qe nxisin refleksin e kolles dhe i semuri eliminon shum sputum.  Sputumi i eliminuar nga i semuri behet hemoragjik si pasoje e shkaterimit te indeve ,dhe ne faza te renda i semuri vdes nga hemoragjia.
 • 28. Etiologjia e tuberkulozit Infeksionet me te shpeshta ndodhin nga M.turbeculosis.  Pjesa tjeter nga : o M.avium intracellulare o M.kansasi o M.ulcerans o M.marinum o M.scrofulaceum M.Turbeculosis ne rritje filamentoze
 • 29. Tuberkulozi Faktoret e riskut  Edhe pse çdo njeri mund të sëmuret me TB, disa grupe njerëzish kanë më shumë rrezik se të tjerët. Këtu përfshihen ata njerëz që: • kanë jetuar në të njëjtën shtëpi – ose që kanë qenë në kontakt të afërt dhe për një periudhë të gjatë – me dikë që ka TB infektues • jetojnë në kushte jo të mira shëndetësore ose në kushte të mbipopulluara, duke përfshirë të pastrehët ose ata që flenë në kushte të vështira • kanë jetuar, punuar ose qëndruar për një kohë të gjatë në një vend me një përqindje të lartë të TB-së, si p.sh. Azia jug-lindore, rajoni afrikan në jug të Saharës dhe disa vende të Evropës lindore • mund të jenë ekspozuar ndaj TB gjatë rinisë së tyre kur sëmundja ishte më e përhapur në këtë vend • personat e imunokomprometuar per shkak të sëmundjeve ( Infeksion me HIV) ose për shkak të mjekimeve të ndryshme • janë të varur ndaj drogave ose alkooli
 • 30. Turbekulozi Trasmetimi  Nga personi ne person me ane te sperklave nga personi I infektuar me tuberkuloz pulmonar.  Nga qumshti I infektuar me M.bovis. Happy cow
 • 31. Tuberkulozi Diagnoza laboratorike Sputumi Tamponi laringeal Lavazhi gastrik Urina Lengu pleural LCS Qelbi ( pus ) Indet e tjera Fekalet
 • 32. Tuberkulozi Diagnoza laboratorike  Sputumi i te semurit cohet ne laborator :  Behet ngjyrimi sipas Ziehl Neelsen 1. Fuksina karbolike duke e ngrohur per 10 min. 2. Acid Alcooli deri sa te cngjyroset 3. Metilen blu 1-2 min
 • 33. Tuberkulozi Diagnoza laboratorike Leximi : - Negative (0 bacile ne lame). + Rralle (1-9 bacile per 100 fusha). ++ Pak (1-9 bacile per 10 fusha). +++ Mesatarisht (1-9 bacile per cdo fushe). ++++ Shume (9+ bacile per fushe). Materiali direkt i ngjyrosur sipas Ziehl Neelsen. Shfaqen bacile me ngjyre vjollce.
 • 35. Tuberkulozi Diagnoza laboratorike  Perdoren tre tipa terrenesh per kultivimin e tuberkulozit: 1. 2. 3. Terrene te thjeshta sintetike kur kemi sasi te medha materiali klinik. Terrene me albumine dhe acid oleik (Twens Dubos) kur kemi sasi te vogla materiali klinik Terrene komplekse organike si Levenshtein Jansen,Ogava,Midkebrock. Keto terrene frenojne rritjen e mikrobeve te tjera. Mykobakteret jane aerobe te deryruar. Pas 4-8 jave inkubimi, kolonite qe formohen kane formen e „‟lulelakres‟‟ ose „‟piramides‟‟ dhe jane me ngjyre krem.
 • 36. Tuberkulozi Diagnoza laboratorike Vleresimi I zhvillimit te kolonive: ++++ = Zhvillim abondant. +++ = Zhvillim i bollshem I kolonive. ++ + Rritja 8-javore e M.turbeculosis ne Lowenstein-Jensen Agar = Zhvillim i moderuar. = Zhvillim i rralle.
 • 37. Tuberkulozi Provat e indetifikimit te mikobaktereve Prova e niacines qe 99 % te shtameve te tuberkulozit jane pozitiv. Prova e reduktimit te nitrateve. Provat e katalazes. Provat e tolerances ndaj NaCl Prova e niacines Majtas:niacine + Reduktimi i nitrateve Majtas Djathtas +
 • 38. Prova mantux Kjo prove behet duke injektuar proteina te M.tuberkulosis (tuberkulina,PPD) nen lekuren e parakrahut. Ne qofte se mbas 24-72 oreve shfaqet nje zone eritematoze me indurim me diameter 10mm e lart,prova eshte pozitive. Pozitiviteti ndaj tuberkulines tregon qe personi eshte infektuar dhe permban M.tuberculosis . Vec infeksionitTBC-es, rezultate pozitive prova e tuberkulines jep dhe pas vaksinimit me BCG, gjate nje periudhe 3-7 vjet. Ne personat qe nuk kane rene ne kontakt me mykobakterin prova e tuberkulines del negative.
 • 40. Trajtimi Ilaci Baktericid ose Bakteriostatik Mekanizmi I veprimit Shkalla e Mutacionit Effektet anesore Isoniazid Baktericid I shpejte Frenon enoyl-ACP redukazen (enzime kyc ne sintezen e acideve yndyrore) 1 ne 105 106 Rash , mos funksionim I sakte I heparit, anemi neuropathi, demtime te SNQ Rifampicin Baktericid Frenon transkriptimin nga ARN polimeraza 1 ne 108 Ethe, reaksione imunologjike, demtime te heparit, urina kthehet ne te kuqe. Streptomycin Baktericid Frenon sintezen e proteina 1 ne 108 - 109 Demtime te vesheve,nause, rash, te vjella, vertigo Ethambutol Bakteriostatik Parandalon formimin e murrit qelizor 1 ne107 Ulje ne shikim,cdhimbje artikulacionesh, nause, te vjella, ethe te dridhura, dhimbje koke, marje menc Fluoroquinol ones Baktericid Bllokon sintezen e ADN - Probleme me zemren,demtime te ligamenteve,senjtje te fytit dhe fytyres,, rash, Pyrazinamide Bakteriostatik. Baktericid Shkakton demtim qelizor - Dhimbje artikulacionesh, nause, te vjella, rash, te dridhura, ethe, ndjeshmeri nga drita
 • 42. FAKTE ME NUMRA RRETH TUBERKULOZIT • TB-ja ka ekzistuar qysh të paktën 4000 vjet më parë – mumjet egjiptiane tregojnë shenjat e sëmundjes. • Rreth 2 miliardë njerëz (rreth një e treta e popullsisë së botës) janë të infektuar me TB – dhe kështu kanë rrezik për zhvillimin e TB-së aktive (sëmundjes së TB-së) ndonjëherë gjatë jetës së tyre. • Organizata Botërore e Shëndetit (WHO) llogarit se në të gjithë botën rreth 9 milionë njerëz sëmuren me sëmundjen e TB-së çdo vit. • Gjithashtu, TB-ja shkakton rreth 2 milionë vdekje çdo vit. Së bashku me malarien dhe HIV-in është një nga problemet më të rënda të sëmundjeve infektive sot në botë. • Në rajonin afrikan në jug të Saharës, epidemia e HIV-it po i bën njerëzit më të prekshëm ndaj zhvillimit të sëmundjes së TB-së. • Në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, TB-ja është rritur me 27% qysh në vitet 1980, nga 5745 deri në 7300 raste në vit. • Në Londër, numri i rasteve me TB është dyfishuar qysh nga vitet 1980, me një numër prej gati 3000 rastesh në vit. • Në Mbretërinë e Bashkuar, për shkak të mundësisë së mirë të përdorimit të shërbimeve efektive mjekësore, vdekja për shkak të TB-së është e rrallë.