Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Navigasjon - 5 myter og et paradigmeskifte

Plus De Contenu Connexe

Navigasjon - 5 myter og et paradigmeskifte

 1. 1. Navigasjon – 5 myterog et paradigmeskifte<br />Are GjertinUrkegjerdeHalland<br />
 2. 2.
 3. 3. Toppmeny<br />Venstre-meny<br />Navigasjonssti<br />Se også<br />Flere tjenester<br />Flere lenker<br />
 4. 4. Navigationoverload!<br />
 5. 5. Klassisk IA<br />Toppmeny<br />Venstre-meny<br />Relaterte<br />lenker<br />Navigsjonssti<br />
 6. 6. Toppmeny<br />Navigasjonssti<br />Venstremeny<br />Relevante<br />lenker<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Problemet<br />Folk kjem for innhald, vi møter dei med menyar<br />Innholdsprodusentar redusert til å ”fylle ut strukturen”<br />Resultat: bl.a. unødvendigstore nettstader<br />
 10. 10. Myteneomnavigasjon<br />Kviforskjerdette?<br />
 11. 11. Myte #1 - størrelse<br />Store organisasjonar må ha store nettstader.<br />Fordi brukarane våre treng mykje informasjon.<br />Derfor må vi ha store hierarkier, dype strukturar, mange menyar og mange relaterte lenker.<br />"Lukten av informasjon" gjer at folk finner fram likevel.<br />
 12. 12. 1 % of the content represents 99 % of the page views<br />10 million pages<br />3 million pages have never been visited<br />
 13. 13. Telenor sletta 80% av nettstedet<br />Fra ca 2000 sider til ca 400 sider<br />Færre som ringer og spør etter innhold<br />
 14. 14. Fakta om størrelse<br />Store organisasjoner kan ha små, fokuserte nettsteder.<br />INGEN trenger informasjon.<br />Alle trenger derimot svar på spørsmål/bruksoppgaver<br />
 15. 15. Myte #2 - Kryssnavigasjon<br />Vi må støtte brukernes behov for kryssnavigasjon mellom seksjoner på heile nettstaden.<br />"Tenk om nokon som er på bredbåndssida plutselig får lyst på fasttelefon også?" <br />
 16. 16. Fakta om kryssnavigasjon<br />Ingen kjem til nettstedet for å navigere, langt mindre kryssnavigere.<br />Kun prosjektteamet og oppdragsgivere bryr seg om kryssnavigasjon. <br />Pluss testpersoner i brukertest som får oppgaver som innebærer kryssnavigasjon…<br />
 17. 17. Myte #3 - Konsistens<br />Konsistente menyer er en avgjørende faktor for brukervennlighet<br />Brukerne blir forvirra hvis ikkje menyene er konsistente<br />Konsistente menyer får strukturen til å "gå opp", se ryddig ut, få visuell harmoni<br />
 18. 18.
 19. 19. "Vegen til helvete er brolagt med gode intensjonar og konsistente hierarkier i informasjonsstrukturen"<br />
 20. 20. Myte #4 – Den lange halen<br />Den lange halen funker for web-innhald.<br />Derfor må vi ha hierarkier, menyer og dype strukturar<br />
 21. 21. Long neck vs Long tail<br />
 22. 22. Myte #5 Meny=brukervennlig<br />Navigasjon og menyer er en sentral del av brukeropplevelsen<br />Den lange halen forsvarer store mengder info<br />Lukten av informasjon løser problemene<br />
 23. 23. ”No other single factorcausesgreatercustomerfrustration and dissatisfactionthanconfusingmenus and links.”<br />Gerry McGovern<br />http://www.gerrymcgovern.com/nt/2010/nt-2010-08-16-Web-confusing.htm<br />
 24. 24. ”Actually[userswould] be happy iftherewerenonavigation at all.”<br />Alan Cooper<br />http://www.cooper.com/journal/2001/10/navigating_isnt_fun.html<br />
 25. 25. Kan du lage en brukervennlig struktur som løser problemene våre?<br />Nei, beklager. Det er umulig å lage en brukervennlig struktur oppå dårlig innhold. <br />
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30. Store nettsteder<br />Små nettsteder<br />Long tail<br />Har est ut ukontrollert<br />Alt er like (u-)viktig<br />Dype hierarkier<br />Søk og navigasjon kneler<br />Vedlikeholdsmareritt<br />Long neck<br />Full kontroll på innhold<br />Løser prioriterte oppgaver<br />Flate strukturer<br />Lett å søke og navigere <br />Lett å vedlikeholde<br />
 31. 31. Final words<br />Navigasjonbørskjegjennominnhaldet(dettekreverslankingogprioritering) <br />Lokalemenyernårinnhaldettilseierdet<br />For store, strukturerteinformasjonsmengder (f.eks. nettbutikker) trengsfortsattmenyar<br />Vi trengernavigasjon, men ikkjesåforbannamykjeav den!<br />
 32. 32. Spørsmål? Fyr løs!<br />Are GjertinUrkegjerde Halland<br />are@netliferesearch.com<br />908 70 026<br />

Notes de l'éditeur

 • Used to be 20/80. Not any longer. What about content? Are inventory storage and distribution costs insignificant?

×