Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Uretim Yonetimi 5-a Bölümü

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Okan Slayt
Okan Slayt
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 98 Publicité

Uretim Yonetimi 5-a Bölümü

Télécharger pour lire hors ligne

Öğr. Gör. Betül Turan
KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Programı - Üretim Yönetimi Dersi
Üretim Yönetimi Dersi 5-a Dersi Sunumu

Öğr. Gör. Betül Turan
KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Programı - Üretim Yönetimi Dersi
Üretim Yönetimi Dersi 5-a Dersi Sunumu

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à Uretim Yonetimi 5-a Bölümü (20)

Plus par Aretiasus (20)

Publicité

Plus récents (20)

Uretim Yonetimi 5-a Bölümü

 1. 1. BÖLÜM 5 ÜRETİM PLANLAMASI, STOK KONTROLÜ VE BAKIM YÖNETİMİ 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 5.1.1. Üretim Planlamasının Tanımı ve Önemi 5.1.2. Üretim Planlamasının Hazırlanması 5.1.3. Üretim Planlama Stratejileri 5.2. Üretim Programının Yapılışı 5.2.1. Üretim Programları 5.2.2. Üretim Programlamasında Yapılacak İşler % 20 – (12 saat – 3 hafta)
 2. 2. BÖLÜM 5 ÜRETİM PLANLAMASI, STOK KONTROLÜ VE BAKIM YÖNETİMİ 5.3. Stok Kontrol Metotları 5.3.1. Üretim Yönteminde Stok Kavramı 5.3.2. Stok Kontrolünün İşletme İçerisindeki Yeri ve Önemi 5.3.3. Stokların Sınıflandırılması 5.3.4. Stok Kontrol Yöntemleri 5.3.5. Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli 5.3.6. Üretim Maliyetlerinin Stok Kontrolüne Etkileri % 20 – (12 saat – 3 hafta)
 3. 3. BÖLÜM 5 ÜRETİM PLANLAMASI, STOK KONTROLÜ VE BAKIM YÖNETİMİ 5.4. Bakım Planlaması 5.4.1. Bakım Planlamasının Tanımı ve Önemi 5.4.2. Bakım Planlamasının Amaçları 5.4.3. Bakım Planlamasının Üretime Etkisi 5.4.4. Bakım Planlama Departmanının Fonksiyonelliği 5.4.5. Bakım Çeşitleri 5.4.6. Bakım Planlamasının Uygulanması 5.4.7. Bakım Planlamasına Alternatif Politikalar 5.4.8. Bakım Planlamasıyla İlgili Maliyetler % 20 – (12 saat – 3 hafta)
 4. 4. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Üretim faaliyetlerinin önceden planlanması, hem üretim tesisinin olanaklarını amaçlar doğrultusunda üretime hazır bulundurmayı ve verimli kullanabilmeyi, hem de pazarın isteklerini zamanında teslim edebilecek şekilde işlerin organize edilmesini sağlar.
 5. 5. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  5.1.1. Üretim Planlamasının Tanımı ve Önemi  Günümüzde modern üretim işletmeleri, üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken fiyat, kalite, zaman, hammadde, mamul, yarı mamul, piyasa, müşteri talepleri ve bu taleplerin gelecekteki belirsizliği gibi unsurların etkilerini göz önüne alarak sürdürmektedirler.  Bu açıdan işletme yöneticileri, üretim faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde sürdürebilmek, müşteri taleplerini karşılayabilmek ve üretim kapasitesinden maksimum bir şekilde yararlanabilmek için üretim planları hazırlamak zorundadırlar.
 6. 6. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Üretim planlaması, işletmenin mevcut kaynaklarının rasyonel kullanılarak, üretim faaliyetinin veya üretilecek olan mamulün istenilen zaman, kalite ve nitelikte olması için yapılan analizler olarak tanımlanabilir.  Diğer bir ifadeyle, üretim planı, işletmenin üretim faaliyetlerinin istenilen miktar, kalite, yer ve zamanda; neyin, nerelerde, kimler tarafından, ne zaman ve ne şekilde yapılacağının belirlenmesi için yapılan çalışma olarak tanımlanabilir.
 7. 7. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Üretim planının yapılmasındaki amaç, işletme kaynaklarının en uygun bir biçimde kullanılması, işletmedeki kaynak israflarının en aza indirilmesi ve üretimde istenilen düzeyde kaliteye ulaşabilmek hedeflenmektedir.  Bu yüzden özellikle çok sayıda standart bir ürünün üretiminde üretim planı çok önemli yer tutmaktadır.
 8. 8. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Bu bakımdan günümüzde bir işletmede, iyi bir üretim planının önemini belirleyen faktörler şunlar olabilmektedir. 1. Üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı, 2. İşletme içindeki faaliyetlerin koordinasyonundaki zorluklar, 3. İşletmeler arasındaki ilişkilerin artması ve rekabet durumu, 4. Müşteri kitlesinin artması ve müşterilerin zevk ve tercihlerinin değişmesi,
 9. 9. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 5. Pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması, 6. Gelişen teknolojiyle birlikte hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması, 7. İşletmenin ekonomik üretim düzeyinde üretim yapabilmesi için hammadde, malzeme, işgücü ve makinelerin atıl çalışma sürelerini asgari düzeye indirilmesi gibi.
 10. 10. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Üretim planının ilk aşamasında üretilecek malların rekabet durumu ve piyasa koşulları göz önüne alınarak müşteri talepleriyle ilgili bilgiler değerlendirilir.  Talep tahminleriyle ilgili bilgilere göre üretim planlama ve programlama işlemleri yapılır.  Talep tahminlerinin üretim planlarına dönüştürülmesi kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.  Kısa süreli üretim planına “kısa süreli üretim programı” da denilmektedir.
 11. 11. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Kısa süreli üretim planında üretimle ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.  Hangi mamulün, ne zaman ve hangi üretim safhasından geçerek üretileceği kısa süreli üretim planlarında belirlenir.  Kısa süreli üretim planı bağlayıcı bir özellik taşır.  Bu bakımdan kısa süreli üretim planı mecbur kalınmadıkça değiştirilemez.
 12. 12. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Uzun süreli üretim planı ise, kısa süreli üretim planına göre ayrıntılara inilmediği ve bu bakımdan da kesinlik bulunmayan plan olarak söz edilebilir.  Yani gerektiği zaman üzerinde değişiklik yapılabilecek plandır.
 13. 13. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Uzun süreli üretim planında; 1. teknolojide meydana gelebilecek değişiklikler, 2. üretilecek yeni mamuller, 3. fiyat, 4. kalite ve maliyet değişiklikleri, 5. etkinlik ve verimlilik artışları, 6. pazarlamadaki değişmeler ve gelişmeler göz önüne alınmaktadır.
 14. 14. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Üretim planı, işletmenin büyüme ve gelişme imkânlarının en önemli, en etkili aracıdır.  İşletmede üretimin nasıl, ne zaman ve ne şekilde yapılacağını gösteren bir rehberdir.  Bu bakımdan iyi bir üretim planı işletmeye şu yararları sağlamaktadır: 1. İşgücü makine ve malzemenin rasyonel ölçülere göre üretimde kullanılmasını sağlamak. 2. Hammadde ve malzemenin stoklanma politikasını belirleyerek aşırı stoklamaları önlemek.
 15. 15. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 3. İşletmenin, üretim faaliyeti doğrultusunda düzenli bir üretim sistemi kurarak, bu sisteme uygun olarak gerçekleştirilmiş üretim organizasyonu oluşturmak. 4. Mevcut işgücü, makine ve araç-gereçlerin üretim sırasında görev ve çalışma düzenlerini tespit ederek üretim sırasındaki aksaklıları giderecek koordinasyonu temin etmek. 5. Üretim faaliyetlerindeki yetki ve sorumluluğu kesin şekilde belirleyerek üretimde meydana gelebilecek karışıklıkları ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmak. 6. Üretim hacmi ile talep arasındaki dengeyi belirleyerek üretim maliyetini minimum düzeye indirmek.
 16. 16. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Öte yandan üretim planını etkileyen belli başlı faktörler de bulunmaktadır.  Bu faktörler; 1. işletmenin büyüklüğü, 2. malın özellikleri, 3. işletmenin üretim şekli ve 4. işletmenin bağlı bulunduğu sanayi kolu olmaktadır.  İşletmenin büyüklüğüne göre üretim planı değişiklik göstermektedir.
 17. 17. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  İşletmenin büyüklüğüne göre, 1. üretim miktarı, 2. personel sayısı, 3. stok miktarı, 4. toplam yatırım miktarı, 5. yıllık satış miktarı ve tutarı, 6. makine ve araç-gereç sayısı, 7. hammadde, yardımcı madde gibi faktörler değişiklik gösterdiğinden işletmenin üretim planı da değişmektedir.
 18. 18. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  İşletmenin ürettiği malın özelliği ve üretim şekli de üretim planını belirleyici unsur olmaktadır. İşletmede üretilen malın çeşitliliği, mamul mala olan talep, üretim sistemleri ve teknolojisi, üretilen mamulün kalitesi gibi unsurlar üretim planına etki etmektedir.  Son olarak, işletmenin içinde bulunduğu sanayi kolu da üretim planını etkilemektedir. İşletmenin içinde bulunduğu sanayi kolunun yerleşmiş üretim alışkanlıkları, işgücü durumu, sanayi kolunun yapısal olarak gelişmişlik düzeyi, yatırım imkânları gibi faktörler üretim planını değiştirebilmektedir.
 19. 19. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  5.1.2. Üretim Planlamasının Hazırlanması  Üretim planında öncelikle ele alınan bilgi “talep”tir. Çünkü “talep”le amaçlanan, tüketicinin istediği mamulü istenilen zamanda ve miktarda hazır bulundurmaktır.  Bu bakımdan talep tahminlerinin duyarlılığını etkileyen iki önemli faktör bulunmaktadır;  birinci faktör zaman,  ikinci faktör ise ayrıntıya inme derecesi olmaktadır. Zaman açısından, talep tahminlerinin kapsadığı zaman aralığı uzadıkça duyarlılık derecesi azalmaktadır.
 20. 20. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Ayrıntıya inme derecesi açısından ise talebi tahmin edilecek mamul sayısı arttıkça duyarlılık derecesi azalmaktadır.  Bu iki özellik göz önüne alındığında, üretim planı uygun bir zaman aralığını kapsayacak biçimde ve ayrıntıya fazla inmeden düzenlenmesi gerekmektedir.  Ancak bunu gerçekleştirebilmek için de üretilen ürünlerin gruplandırılması, üretim araçlarının ve üretim yöntemlerinin iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
 21. 21. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Bir işletmede üretim planı hazırlanırken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir . 1. Satış miktarına göre üretim planı yapılır. 2. Üretim sürecinde yapılacak işlerin iş akım şemaları çizilir, 3. Makinelere iş yükleme ve personele görevlendirmeler yapılır. 4. Malzeme ihtiyacı planlanır ve stok kontrolü yapılır.  Bu işlemler gerçekleştirilirken üretim planının basit ve kolay anlaşılır bir biçimde hazırlanması, işletme yöneticisine daha fazla yarar sağlayacaktır.  Dolayısıyla bu işlemlerin sonucunda ortaya çıkan tablo, diyagram ve ölçülerde basitliğe özen gösterilmelidir.
 22. 22. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Bir üretim planlaması, üç dönemli planlara göre hazırlanabilir. Bu dönemler şöyle sıralanabilir.  Uzun Dönemli Planlar: Bu tür planlar, araştırma geliştirme yolu ile uygun ürün hattı ve şirket faaliyetleri için elverişli kolaylıklar sağlamaktadır.  Orta Dönemli Planlar: Bu planlar, sermaye donatımının elde edilmesi ve yeni ürünler için pilot üretim fabrikalarının kurulması gibi finansal kaynakların tahsisi ile ilgili olmaktadır. Genellikle bir yıldan beş yıla kadar uzanan süreleri kapsamaktadır.
 23. 23. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Kısa Dönemli Planlar: Bu planlar ise, yürürlükteki üretim faaliyetinin durumuna, mevcut veya beklenen kaynakların atanmasını sağlayan üretim programlarını içermektedir. Üç ay ile bir yıl arasında değişen bu planlar, vardiya sayısı, işgücü hacmi, ek donanım ihtiyaçları, hammadde ihtiyaçları ve fason sözleşmelerin miktarı gibi işletmenin tüm faaliyet durumunu belirlemektedir.
 24. 24. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Her hangi bir üretim planı yapılırken iki türlü ilke göz önünde tutulmalıdır; a) ortak üretim imkânlarından yararlanılarak imal edilen mamul gruplarını içeren bir üretim planı, b) fabrikada çalışan personelin kolaylıkla anlayabileceği bir ölçü birimiyle (örneğin parça saat gibi) ifade edilen bir üretim planı.  Bu iki temel ilke sürekli bir biçimde göz önünde bulundurulmak kaydıyla, bir üretim planının hazırlanmasında aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanmalıdır.
 25. 25. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 1. Üretim planının kapsayacağı zaman aralığı saptanır. Birçok işletme bu süreyi 12 aylık dilimden oluşmak üzere 1 yıl olarak belirlemektedir. Daha sonra bu plan, 3’er aylık dönemlerden oluşan haftalık plan biçimine dönüştürülmektedir. 2. Ekonomik stok düzeyi saptanır. İşletmenin stok politikalarına ve talepteki değişmelere bağlı olarak maliyetleri minimum yapan miktarlara emniyet stokları eklenerek bulunur.
 26. 26. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 3. Satış (talep) tahminleri yapılarak planlama döneminin dilimlerine dağıtılır. Burada planlama dönemindeki toplam talep miktarı; satışların dönem içerisindeki maksimum ve minimum düzeyleri göz önünde bulundurularak saptanır ve satış miktarı aylık olarak planlama dönemine dağıtılır. 4. Plan dönemi başındaki ve sonundaki stok düzeyleri belirlenir. Bu düzeyi belirleyen stoklar dönem başında ambarda bulunan ve henüz ambara gelmemiş mamuller ile dönem sonunda emniyet stokuna ek olarak bulundurulması istenen mamullerdir.
 27. 27. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 5. Dönem başı ve dönem sonundaki stok miktarları arasındaki fark bulunur. 6. Planlama dönemi içinde üretilmesi gereken miktar bulunur. 7. Üretilmesi istenen miktar planlama dönemine dağıtılır. Dağıtım işlemi yapılırken işletmede meydana gelecek tatiller, üretim hızının değişmesi, stok düzeylerindeki değişmeler, kapasite durumu, tamir ve bakım süreleri gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
 28. 28. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Bu açıklamalara bağlı olarak yapılacak olan üretim planında haftalık üretim miktarının hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.  Ancak burada bu hesaplanmanın yapılabilmesi için planlama dönemine ilişkin dönem başı ve dönem sonu stok düzeyleri ile toplam talep tahminin bilinmesi gerekmektedir.  Bu bakımdan haftalık üretim miktarı:
 29. 29. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  P = Her hangi bir dönemdeki üretim miktarını (günlük, haftalık, aylık vs.),  S1= Dönem başı stok düzeyini,  S2= Dönem sonunda bulunması istenen stok düzeyini,  D = Planlama dönemindeki toplam tahmini talep düzeyini,  N = Planlama dönemindeki dönem sayısını (gün, hafta, ay vs.) ifade etmek üzere;  şeklinde hesaplanmaktadır.
 30. 30. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Örnek: Başak Un Tic. Ltd. Şti. işletmesi gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. İşletme 4 haftalık (1 ay) bir üretim planı hazırlayacaktır. İşletmenin planlanan dönemdeki dönem başı stok miktarı 2000 birim, dönem sonu istenilen stok miktarı 2000 birim ve tahmini talep miktarı da 2400 adet/yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre Başak Un işletmesinin planlanan 4 haftalık üretim miktarı şu şekilde olacaktır;
 31. 31. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  S1= 2000 birim.  S2= 2000 birim.  D = 2400 adet/yıl.  N = 4 hafta   Başak Un işletmesi, bu plana göre haftada 600 birim/hafta’lık üretim miktarı gerçekleştirmelidir. Bu sonuca göre, Başak Un işletmesinin haftalık olarak planlanan ve fiili üretim miktarı Tablo 5.1.’de gibi olur.
 32. 32. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Tablo 5.1’de, dönem başı stok miktarı ile dönem sonu stok miktarı aynı olduğundan toplam üretim miktarı, tahmini satış (talep) miktarına eşit olmaktadır.  Bu tablo, işletmede planlanan üretim miktarı ile fiili üretim miktarının ne şekilde gerçekleştiğini ifade etmektedir.  Tablodan da anlaşılacağı üzere, fiili üretim miktarı, planlanan üretim miktarına göre sapma göstermiştir.
 33. 33. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Buna göre, dönem sonunda fiili üretim miktarı planlanan üretim miktarından 20 birim daha az gerçekleşmiştir.  Bu durum, ilgili işletme veya üretim yöneticileri tarafından dikkate alınıp, sapmaların nedenleri araştırılarak, üretim esnasındaki sorunlar veya aksaklıklar düzeltilir.  Dolayısıyla, planlama yapılırken satış, üretim miktarı ve stoklarla ilgili kararlar ayrı ayrı değil birlikte planlanarak verilmelidir.
 34. 34. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri HAFTALIK ÜRETİM PLANI Satış Üretim Stok Dönem başı - - 2000 1. Hafta İçin Planlanan 600 600 2000 Fiilî 620 610 2010 2. Hafta İçin Planlanan 550 600 2050 Fiilî 570 590 2030 3. Hafta İçin Planlanan 575 600 2075 Fiilî 560 550 2020 4. Hafta İçin Planlanan 675 600 2000 Fiilî 650 610 1980
 35. 35. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  5.1.3. Üretim Planlama Stratejileri  İşletme yöneticileri veya üretim yöneticileri, üretim planlamasıyla, gelecekte üretilecek malların piyasa durumunu ve teknolojide meydana gelecek değişmelerin üretime etkisini tahmin etmek durumundadırlar. Yöneticiler, bu tahminlerine göre de üretim planlaması stratejileri hazırlamalıdırlar.  Üretim planlaması stratejisinin amacı, üretim esnasında yapılan işlemlerin minimum maliyetli olmasını sağlamak ve işletme müşterilerinin ürün taleplerini zamanında yetiştirebilmektir.
 36. 36. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Bu amaçlara ulaşabilmek için aşamalar şunlardır: 1. Hammadde, yardımcı malzeme ve işletme malzemesini istenilen miktar, zaman ve yerde hazır bulundurmak, 2. Etkin ve verimli üretim yapabilmek için makine, araç-gereç ve teçhizatı, iş akışı veya iş şemasına göre düzenlemek, 3. Pazarlama araştırması bilgilerine göre istenilen kalitede üretim yapmak, 4. İşgücü verimliliğini en üst düzeye çıkarmak, 5. Üretim sistemi aracılığıyla üretimde diğer bölümler arasında iyi bir koordinasyon sağlamak,
 37. 37. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 6. Ürün siparişlerini zamanında sevk edebilmek için üretim programlaması yapmak, 7. İşletmenin ürün stoklarını, müşterilerin değişen taleplerini karşılayabilecek şekilde tutmak, 8. Üretilen ürünün pazarlama ve dağıtım kanallarını etkin bir şekilde gerçekleştirmek.  İşletmede bu aşamalar gerçekleştirildikten sonra bir üretim planının hazırlanmasında şu üç temel stratejilerden biri göz önünde tutulur.
 38. 38. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 1. Talebi izleme stratejisi: Bu stratejide, üretim hızı talepteki değişmelere bağlı olarak çok hızlı bir şekilde değiştirilmektedir. Bu nedenle de işletmede sıfıra yakın veya sıfır stoklama yapılmaktadır. Buna karşılık üretim hızı değişmelerinde yapılan hazırlık, işe alma ve işten çıkarma faaliyetlerinin maliyeti oldukça yüksektir.
 39. 39. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 2. Sabit üretim hızı stratejisi: Strateji gereği üretim planı boyunca üretim hızı sabit tutulmaktadır. Bu stratejide, üretim miktarı ile talep arasındaki farklılık, stok bulundurma veya stok bulundurmamadan kaynaklanan maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. Bu stratejinin avantajı, kolay planlanabilmesi ve çok düşük maliyetle hazırlanabilmesidir.
 40. 40. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 3. Karma strateji: İlk iki stratejinin sakıncalarını dengelemek amacıyla orta bir stratejinin belirlendiği bir yöntemdir. Örneğin, üretim hızı talebe göre her ay değiştirileceğine üç ay da bir değiştirilir. Karma stratejide, alternatif sayısı çok fazla olabileceğinden hesaplamaların uygun bilgisayar programları kullanılarak yapılması daha doğru olmaktadır.
 41. 41. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri  Buna göre, belirli bir ürün için üretim planının hazırlanmasında en uygun stratejinin seçimi, her stratejinin kağıt üzerinde ayrı ayrı değerlendirilmesi sonunda mümkün olmaktır. Her hangi bir strateji belirlendikten sonra strateji üzerinde dikkat edilecek noktalar şu şekilde genelleştirilebilir 1. Üretim hızının değiştirilmesi için işletmenin yapısına ve üretim sistemine bağlı olarak belirli bir hazırlık süresine ihtiyaç vardır. Bir çeşit reaksiyon süresi olarak nitelendirilebilen bu sürenin, üretim planının esnekliğine zarar vermeyecek şekilde dikkate alınması gerekmektedir.
 42. 42. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 2. Önceden planlanan toplu izinlerin dışında, yıl içindeki diğer tatillerin normal çalışma süresini azaltıcı etkisi göz önüne alınması gerekmektedir. Üretim planında, günlük üretim hızı ve haftalık mesai saati gibi ölçülerin bulunmasından dolayı tatillerin yanılmaya meydan bırakmadan hesaba katılmasını gerektirir. 3. Günümüzde toplu iş sözleşmeleri gereği, işçilere 2 haftadan fazla tatil hakkı verilmektedir. Dolayısıyla, işletmedeki tüm işgücünün 2 haftadan fazla bir süre ile izinli olacağı dikkate alınmalıdır. Çünkü yaz aylarında işletmenin tüm personelinin % 25-40 kadarının izne çıkma olasılığı yüksektir. Bu da, stokların minimum düzeyin altına düşmesine neden olabilir.
 43. 43. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 4. Fazla mesaide, normal ücrete % 50 ile % 100 oranında ekleme yapılmalıdır. Bu eklemeye rağmen, fazla mesai yeni makine ve işçi olarak kapasiteyi arttırmaktan daha avantajlı olabilir. Fazla mesainin en önemli avantajı, ek sabit masraflara gerek kalmaması ve değişen masraf miktarını düşürmesidir. Fazla mesaiye, beklenmedik talep artışlarında, yüksek ıskartalarda veya arıza hallerinde başvurulmalıdır.
 44. 44. 5.1. Üretim Planlama Stratejileri 5. Mevsimlik dalgalanmaları karşılamak için öncelik, makine ve işçilik saati yüksek olan ara mallara verilmelidir. İşlem süresi ve maliyeti düşük ara malların üretimini sıkışık zamanlarda artırmak daha kolaydır.  Diğer işletme problemlerinde olduğu gibi üretim planlaması stratejisinin belirlenmesinde de asıl dikkat edilmesi gereken nokta, bilgilerin duyarlı bir biçimde toplanarak değerlendirilmesi ve sonuçların yöneticilere açık seçik alternatifler şeklinde sunulması olmaktadır.
 45. 45. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Üretim programı, planı daha ayrıntılı kısımlara bölerek belirli ürün ve kapasite bilgilerini içerecek şekilde programlanır.  5.2.1. Üretim Programları  Süreleri açısından kısa dönemli üretim planlarına “üretim programı” denildiği ifade edilmişti.  Bir üretim programında belirli bir mamulün üretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri kesinlikle göstermesi gerekmektedir.  Bu bakımdan, üretim programının ana amacı, üretim planını uygulayarak müşteri talebini miktar ve zaman açısından karşılayabilmektir.
 46. 46. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Üretim programlamasında üretim işleri ayrıntılı olarak yer alır. İşletmenin üretim şekline bağlı olarak üretim programlaması yapılır. Örneğin; sürekli üretim yapan akış tipi üretim sistemlerinde üretim hattının dengelenmesiyle üretim programlanmaktadır.  Bir üretim programlama döneminin mümkün olduğunca kısa olmasına dikkat edilmelidir. Bu süre birkaç saatten bir haftaya kadar değişebilir. Bu zaman diliminde personel, araç-gereç ve vardiya gibi unsurların değişikliği yapılmamalıdır.
 47. 47. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Yalnızca acil olarak ortaya çıkan taleplerin üretimi gerçekleştirilebilir.  En iyi programlama dönemi sıfır olmalıdır.  Yani emirler sürekli olarak alınmalı ve görevlendirmeler yapılmalıdır.  Yapılmakta olan işler sürekli gözden geçirilmeli ve işletmede durmadan değişen şartlara uygun olarak programlar değiştirilmelidir.
 48. 48. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Üretim programlamasının karmaşıklığı ve yapısı, çeşitli üretim sistemleri arasında farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle de çeşitli karar verme teknikleri geliştirilmektedir. Bunların bazıları çok karmaşık ve matematiksel uygulamalar olmakta bazıları da sezgisel yaklaşımlar olmaktadır. Genellikle belli bir işletmede üretim programlaması yapabilmek için şu faktörler dikkate alınmalıdır:
 49. 49. 5.2. Üretim Programının Yapılışı 1. Değişik mamuller için hazırlanan programlar, 2. İşletmenin çeşitli departmanlarının kapasiteleri, 3. Departmanların verimleri, 4. Tamir ve bakım planı, 5. Tatiller ve izinler, 6. Devamsızlık durumları (mazeret ve hastalık gibi), 7. İşletmenin o ana kadar vermiş olduğu taahhütleri, 8. Malzeme tedariki.
 50. 50. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Bu faktörler, üretim programı yapan personel ya da yönetici tarafından her zaman eksiksiz ve duyarlı bir şekilde yerine getirilmelidir. Dolayısıyla da, bu bilgiler ışığında belirli yöntemler kullanılarak üretim programlaması oluşturulur.  Bir üretim sisteminin verimliliği, bilinçli ve duyarlı bir biçimde hazırlanmış etkin programlarla önemli ölçüde artırılabilmektedir.  Buna karşın işletmelerde üretim programlama faaliyeti etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Bunun nedeni ise işletmelerde iyi bir üretim programlamasının hazırlanmasının güç olmasından kaynaklanmaktadır.
 51. 51. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Ancak üretim programlama faaliyetini basitleştirmek amacı ile alınabilecek bazı tedbirler bulunmaktadır. Bunlar. 1. Mamul çeşidi ve sayısı azaltılabilir, 2. Mamulleri oluşturan parça sayısı ve çeşidi azaltılabilir, 3. Mevcut makineler tek tip üretim sistemine dönüştürülebilir, 4. İşgücü kapasitesinin esnek bir yapıya kavuşturulması için işgücünün teknik eğitimine önem verilebilir,
 52. 52. 5.2. Üretim Programının Yapılışı 5. Bazı işlerin dışarıda yaptırılması (fason üretim) imkânları araştırılabilir, 6. İşçilik ve makine zamanı bakımından ağırlığı fazla olan işler ayrılabilir, 7. Pazarlama ve satış bölümleri ile sıkı bir işbirliği yapılarak bazı siparişlerin ertelenmesi veya diğerleriyle değiştirilmesi imkânları araştırılabilir.
 53. 53. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Bütün bu tedbirler üretim programlamasını kısmen basitleştirirken tamamen bir çözüm olacağını beklemek mümkün değildir.  Öte yandan, tamamen bir çözüm yolu aramak için basit işlemlerden ziyade ileri düzeyde matematiksel modellemelere kadar her yöntemden yararlanmak gerekir.  Ancak günümüzde, üretim programlamasını tamamıyla eksiksiz yapabilecek bir model veya yöntem bulunmamaktadır.  Bu nedenle, deneme yanılma, geri besleme ve ayarlama yöntemleri gibi yöntemler günümüzde de güvenirliliğini ve önemini korumaktadır.
 54. 54. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  5.2.2. Üretim Programlamasında Yapılacak İşler  Bir üretim programının hazırlanması için yapılacak olan işlemler şu aşamalardan geçmektedir.  Bilgi Toplama: Bu aşamada, üretim programında uygulanacak işlem sıraları, kullanılacak tezgâhlar ve üretimde gerekecek diğer araç-gereçlerin dökümü çıkarılır. Daha sonra, üretim için tahmin edilen veya hesaplanan zaman standartları oluşturulur.  Sistemin Kurulması: Üretimi yapılacak olan işin çalışma takvimi oluşturularak programlama kuralları belirlenir.
 55. 55. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Programlama Yönteminin Seçimi: İleri yönlü programlama ve geri yönlü programlama olmak üzere iki türlüdür. İleri yönlü programlama; üretime hemen veya ilerde seçilecek bir günde başlanacağı kabul edilerek üretim işlemleri bu tarihten itibaren yapılır ve işin bitiş tarihi ortaya çıkarılır. Geri yönlü programla ise, sipariş verilen ürünün ambara teslim tarihinden itibaren geriye doğru gidilerek yükleme yapılır. Son işlemden ilk işleme doğru ters sıraya göre süreler hesaplanarak üretimin başlaması gereken tarih bulunur.
 56. 56. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Programın Hazırlanması: Son aşamada, Üretimdeki işlem süreleri hesaplanır, işlemler arasındaki geçiş süreleri eklenerek üretim programında göz ardı edilebilecek durumlar için toleranslar programa eklenir.
 57. 57. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Üretim programı hazırlanırken programa temel kaynak teşkil edecek en önemli bilgi “imalat emri” adı verilen belgedir.  İmalat emri belgesi, depodan çıkarılan hammaddeye iliştirilir ve ürün depoya teslim edilinceye kadar onunla birlikte dolaştırılmaktadır.  Böylece her iş istasyonunda personel, yapacağı işi ve süresini bilerek hareket etmektedir.  Gerçek zamanda, sağlam, hatalı veya ıskarta parça adetleri anında kaydedilmektedir.
 58. 58. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  İşletmelerde yapılan üretim programlarının temelini, tahminle veya hesapla yapılan zaman standartları oluşturmaktadır.  Üretimde daima yeni işler ortaya çıkmaktadır.  Bu işlerin ne kadar zaman alacağına dair hesaplamalar yapılmadan üretim safhasına geçildiğinden üretim zamanının belirlenmesi için bir takım tahmin yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.  Üretimin süresi tahmin edilirken bu tahminin duyarlılık derecesi de önem arz etmektedir.
 59. 59. 5.2. Üretim Programının Yapılışı  Ancak tahminlerin, duyarlılık derecesinden daha da önemli olan bir noktası vardır ki o da tahminde yapılan tutarlılıktır.  Yani, tahmin yapılırken dikkate alınan faktörler arasındaki ilişkinin dengeli olması ve tahmine bağlılığın sürekli olması gerekmektedir.  Bu nedenle üretim bölümünde tecrübeli bir personelin ya da yöneticinin yapmış olduğu tahminler çoğu kez dengeli olduğundan tahminlerin doğru sonuçlar verdiği görülmektedir.
 60. 60. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Üretim sistemlerinin etkin ve verimli çalışmaları bakımından üretimde gereksinme duyulan parça ve malzemeler doğru zamanda ve doğru miktarda temin edilmesi gerekmektedir.  5.3.1. Üretim Yönteminde Stok Kavramı  Tüm işletmeler veya kurumlar için stoklar ortak bir sorundur. Stok sorunu, salt kâr amaçlı organizasyonlara özgü olmayıp, kâr amacı gütmeyen sosyal kuruluşlarda da sorun olmaktadır. Stok sorununun çözümü için 20. yüzyıla kadar herhangi bir analitik yöntem geliştirilmesi yoluna gidilmemiştir.
 61. 61. 5.3. Stok Kontrol Metotları  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra özel sektörde stok konusu üzerinde çok yoğun çalışmalar olmuştur. Günümüzde organizasyonel operasyonların bir alanı olarak stok yönetimi oldukça gelişmiştir.  Stok kavramı, bir işletmede çok farklı şeyleri ifade etmek için kullanılabilmektedir.  Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta, stok ile envanter kavramları arasındaki farktır.
 62. 62. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Stok kavramı ile mal ve hizmet üretimi ve satışı için gerekli olan malzemeler (fiziksel varlık) kastedilmektedir.  Envanter kavramı ise, daha geniş olup, stokların yanı sıra makine vb. demirbaş malzemeleri de içermek ve genellikle parasal olarak ifade edilmektedir.  Bir üretim sisteminde üretilen mamule dolaylı veya dolaysız olarak katılan bütün fiziksel varlıklar ve mamuller “stok” olarak nitelendirilmektedir.  Stoklar, söz konusu varlıkların miktarları veya parasal değeri ile ölçülmektedir.
 63. 63. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Sipariş üzerine çalışan atölye büyüklüğünde bir sistemde stok bulundurmaya pek gerek yoktur.  Çünkü hammaddeler sipariş alındıktan sonra tedarik edilmekte ve mamul bittiğinde müşteriye derhal teslim edilmektedir.  Üretim sistemi büyüdükçe, mamul çeşidi arttıkça, tedarik, talep ve imalata ilişkin faktörlerdeki belirsizlik ve aralarındaki ilişkilerin karmaşıklığı stok bulundurmayı zorunlu hale gelmektedir.
 64. 64. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Üretim ile satışların birbirine paralel gitmesi hemen hemen olanaksızdır.  Makine kapasitelerinin mümkün olan en yüksek düzeyde kullanılması, iş yüklemenin düzgün yapılabilmesi ve hazırlık maliyetlerinin düşürülmesi üretim hızının sabit tutulmasıyla gerçekleşebilir.  Bu takdirde, üretimin, satışların üstünde gitmesi halinde artan miktarın stoklanması gerekmektedir.  Tersi durumda ise stoktan satış yapılması gerekir.
 65. 65. 5.3. Stok Kontrol Metotları  İşletmede stok bulundurulması, çeşitli maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olur.  Buna karşın, üretim hızının sabit tutulması ve müşteri isteklerinin zamanında karşılanmasıyla da sağlanan avantajlar vardır.  Stok kontrolünün amacı, işletme açısından bu konudaki olumlu ve olumsuz maliyet unsurları arasındaki en uygun denge noktasını bulmaktır.
 66. 66. 5.3. Stok Kontrol Metotları  5.3.2. Stok Kontrolünün İşletme İçerisindeki Yeri ve Önemi  Modern üretim sistemlerinde stoklar her kademeden yöneticiyi yakından ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir.  Yanlış stok politikalarının seçilmesi veya uygulamalardaki hatalar yüzünden pek çok işletmenin kritik duruma düşmesi sık rastlanan bir olaydır.  Tarım, demir-çelik, tekstil, gübre, çimento, şeker vb. temel endüstrilerde stok fazlalığı veya azlığı nedeniyle tüm ülke ekonomisinin sarsıldığı durumlara ait sayısız ülkeler örnek olarak gösterilebilir.
 67. 67. 5.3. Stok Kontrol Metotları  İşletmeci için stoklar, bilanço ve kar-zarar hesaplarında yer alan rakamlar olarak sadece yöneticileri ilgilendiren bir konu gibi görünür.  Hâlbuki etkin bir stok sisteminde her departmanın, önemli bir rolü vardır.  Bazen büyük nakit sıkıntısı içinde olan bir işletmede imalat departmanları arasında dağılmış, nakit ihtiyacını rahat karşılayacak miktarda lüzumsuz yarı mamul stokları bulunduğu görülmektedir.
 68. 68. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Bazı işletmelerde de yeterli hammadde stoku olduğu halde, birkaç önemsiz parça yüzünden tüm imalatın aksaması gibi durumlara rastlanmaktadır.  Bütün bunların önlenmesi, tüm departmanların katkısıyla kurulacak olan etkin bir stok kontrol sistemi sonucunda mümkün olabilir.
 69. 69. 5.3. Stok Kontrol Metotları Böyle bir sistemin işletme ekonomisi açısından sağlayacağı yararlar şöyle sıralanabilir: 1.Üretim faaliyetlerinin düzgün ve makine-insan-malzeme kaynaklarının en iyi bir biçimde yürütülmesine yardımcı olur. Malzeme ve parça yokluğu yüzünden boşa beklemeler minimuma iner. İş istasyonları arasındaki yığılmalar azalır. 2.Stoklara bağlanan para tam ihtiyaca göre saptandığından sağlıklı bir finans yönetimine olanak sağlanır. 3.Tedarik ve satış masrafları azalır.
 70. 70. 5.3. Stok Kontrol Metotları 4. Üretim programlarının kolay ve gerçeğe uygun düzenlenmesi mümkün olur. 5. Etkili bir maliyet muhasebesi sisteminin ihtiyacı olan bilgilerin pek çoğu kolay ve duyarlı biçimde toplanabilir. 6. Dikkatsizlik yüzünden ziyan olan malzeme ve mamullerin miktarı azaltılır ve düzeltme için vakit geçmeden müdahale edilebilir.
 71. 71. 5.3. Stok Kontrol Metotları  5.3.3. Stokların Sınıflandırılması  “Stok” denilince bu anlama gelen bütün maddi varlıkları stok olarak değerlendirmek işletmelerde üretim karışıklığına sebep olabilir.  Stok edilen varlıklar arasında; cins, değer, kullanılma yeri, stoklama biçimi gibi faktörler açısından farklılıklar vardır.  Bunları amaca uygun biçimde sınıflandırarak değerlendirmek gerekir.  Bu bakımdan, stoklar, genel olarak dört sınıfa ayrılmaktadır:
 72. 72. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Hammadde Stokları: Hammaddeler dışarıdan alınıp üretimde doğrudan kullanılarak son ürünü elde etmede yararlanılan malzemelerdir.  Hammadde stokları olarak ifade edilen genelde metaller, boya, özel çelikler, kimyasal maddeler v.b.’dir.  Ayrıca motorlar, özel devreler, silindirler gibi organizasyon dışından sağlanan satın alma parçaları da organizasyonun hammadde stokları içinde yer alır.
 73. 73. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Yarı Ürün Stokları: Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçasından oluşmaktadır.  Ürün Stokları: Burada kastedilen stoklar, tüm üretim aşamalarından geçerek tamamlanmış ürünlerdir. Bu ürünler; toptancı, perakendeci veya diğer satış noktalarına gönderilmek üzere stokta bekletilirler.
 74. 74. 5.3. Stok Kontrol Metotları  İşletme Malzemeleri: Bakım-onarım malzemeleri, yedek parçalar, temizlik malzemeleri ve kırtasiye malzemeleri kastedilmektedir. Bu tür malzemeler (Örneğin karbon kâğıdı, kalem, ambalaj/paketleme malzemesi) üretimde doğrudan kullanılmazlar.  Yukarıda belirtilen sınıflandırma dışında işlevlerine göre bir stok sınıflandırması da şu şekilde yapılabilmektedir:
 75. 75. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Çevrim Stoku: Ürünler ve malzemeler, partiler hâlinde sipariş edilirler. Dolayısıyla tüketim sürerken bir kısım ürün ve malzemeler stokta bekler. Bir satın alma veya üretim partisine karşılık gelen ve her parti için ikmal edilen stok miktarı, çevrim stoku olarak düşünülür.  Tampon Stok veya Ara Stok: Üretim akışını düzenlemek amacıyla iş merkezleri arasındaiş merkezleri arasında tutulan stoktur.  Güvenlik Stoku: Çevrim stokunun dışında belirsiz talep ve belirsiz tedarik süresine karşılık olarak tutulur. Zorunlu kalmadıkça kullanılmamaya çalışılır.
 76. 76. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Mevsimsel Stok: Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stoktur. Örneğin kırtasiye sektöründe okul öncesi dönemde daha fazla stok bulundurulur.  Spekülatif Stok: Oluşabilecek fiyat değişimlerine karşı avantaj sağlayabilmek için tutulan stoktur.  Promosyon Stoku: Pazarlama kapsamında yapılan promosyon (indirimli satış, hediyeli satış vb.) durumlarında oluşabilecek fazla satışlar için bulundurulan stoktur.
 77. 77. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Transit Stokları: Transit deyişi, ürünlerin bir yerden başka bir yere nakli sırasında kullanılır. Çevrim stoklarının bir parçası olarak da düşünülebilir. Yoldaki (sipariş edilmiş) stok olarak da adlandırılır. Çünkü kullanıma ve satışa hazır değildir.  Ölü (Atıl) Stok: Belirli bir süre boyunca hiç talebi olmayan ürünlerdir. Bazı firmalar bu ölü stokları satarak gelir elde ederler.
 78. 78. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Stoklar sınıflandırılırken, aşırı derecede ayırıma gitmek, yöneticileri meşgul edeceği gibi yöneticilerin ayrıntılarla uğraşmaları sağlıklı karar almalarını güçleştirecektir. Dolayısıyla da sınıflandırmanın yararı ortadan kalkacaktır. Bu nedenle stoklar, yöneticilere gerekli bilgileri verecek şekilde ayrıma tabi tutulmalıdır.  Stok sistemi ile üretim sistemi arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Stoklar, müşteri hizmetini, fabrika ve donanım kullanımını, kapasite ve işgücü verimliliğini etkilemektedir. Öte yandan malzeme alım ve stoklarına ilişkin plânlar ise üretim açısından son derece önemlidir.
 79. 79. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Stok sistemlerinin ulaşmak istediği son amaç, satış-üretim- stok sistemini dengede tutmaktır. Bu denge, üretimi aksatmayacak stok miktarı ile bu stokların maliyeti arasındaki dengedir.  Stok yöneticilerinin amacı, toplam maliyetleri en aza indirmektir. Oysa buradaki tek amaç maliyetleri en aza indirmek olmamalıdır. Maliyetlerin yanında müşteri hizmeti ve düzgün bir malzeme akışı da önemli olmaktadır.
 80. 80. 5.3. Stok Kontrol Metotları  5.3.4. Stok Kontrol Yöntemleri  İşletmelerde üretimde önemli bir yeri olan stokların kontrol edilmesi gerekmektedir. Stok kontrolü işletmede üretimin sürekliliğinin sağlanabilmesi yönüyle de önemlidir. İşletmelerde stoklara önemli miktarda sermaye yatırıldığı için stok kontrolü, sermayenin etkin ve verimli kullanılması bakımından önemlidir.  İşletmede üretim şekline, sermaye kaynaklarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişik stok kontrol metotları uygulanır.
 81. 81. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Stok kontrolünün amacı, istenilen malı istenilen zamanda hazır bulundurmak ve bunu en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir. Stokların ekonomik düzeyde tutulabilmesi için çeşitli maliyet unsurları arasında denge noktalarının sağlanması gerekir.  Her işletme; büyüklüğüne, üst yönetim politikalarına, üretim tipine, mali olanaklarına ve daha birçok faktöre göre bir stok kontrol sistemini uygulamaktadır. Bu sistemlerde kullanılan yöntemler basit sayma veya gözle kontrolden, bilgisayarların desteğinde karmaşık modellere kadar değişen nitelikte olabilmektedir.
 82. 82. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Bir işletme, uygulayacağı stok kontrol yöntemini seçerken, çeşitli faktörlerin yanı sıra haberleşme, kayıt ve personele ilişkin olanaklarını da göz önünde tutmak zorundadır.  İşletmelerde her yılın son günü (bazen her 6 ayda bir) muhasebe departmanı tarafından yapılan ve tek tek saymaya dayanan değerlemeyi stok kontrol kavramı içinde düşünmemek gerekir. Muhasebede “envanter çıkarma” deyimi ile tanınan bu faaliyetin sadece muhasebe kayıtları açısından bir anlamı vardır.
 83. 83. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Stok kontrolüne geçmeden önce, stok kontrolünü gerektiren önemli bazı noktalar şöyle sıralanabilir. 1. Tespit edilen nominal seviyeyi stokların aşması veya bu seviyenin altına düşmesi, 2. Talebin anormal derecede düşmesi veya artması, 3. Verilen siparişlerin belirlenen süreden daha geç veya daha erken gerçekleşmesi, 4. Mal giriş ve çıkışlarının ihtiyaca uygun olmaması, 5. Mevcut talebi karşılayacak malın elde az bulunması veya hiç bulunmaması.
 84. 84. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Ayrıca stokta bulunup da işletme için değer ifade eden mallar, değer ve zaman kaybıyla da karşı karşıyadır. Bu yüzden stokların değer ve zaman kaybını önleyecek bir stok kontrol sisteminin organize edilmesi kaçınılmaz olmaktadır.  Stok kontrolünde kullanılan metotlar, basit hesaplama ve gözle kontrolden bilgisayar çözümlerine kadar uzanan değişik yöntemlerle olabilmektedir.  Stok kontrol metodunun seçiminde personel, bilgi akış sistemi, makine ve araç gereç durumu, bina ve depo kapasiteleri de dikkate alınmaktadır.
 85. 85. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Stokların önemi, stoklarla ilgili maliyetlere, talep durumuna, satın alma süresine ve stoklanan malzemenin değerine bağlıdır.  İşletmelerde stokların taşıdığı öneme bağlı olarak çeşitli stok kontrol metotları uygulanır. Bu stok kontrol metotları şunlardır; 1. Gözle Kontrol Metodu 2. Çift Kutu Metodu 3. Sabit Sipariş Periyodu 4. Sabit Sipariş Miktarı 5. ABC Metodu 6. Maksimum-Minimum Metodu
 86. 86. 5.3. Stok Kontrol Metotları  5.3.4.1. Gözle Kontrol Metodu  Bu metot, stoklar periyodik olarak tecrübeli bir ambar memuru tarafından gözden geçirilmektedir. Belirli bir düzeyin altına düşen stok kalemleri için derhal sipariş verilmektedir. Sipariş verme düzeyi ve miktarı tamamen memurun tecrübesine dayanmaktadır. Küçük işletmelerde, işini bilen yetişmiş bir ambar memurunun sorumluluğuna bırakılmak kaydı ile gerçekten pratik ve ucuz bir stok kontrol yöntemidir.
 87. 87. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Küçük imalat firmalarında, perakende satış mağazalarında özellikle gıda süper marketlerinde geniş ölçüde uygulanan gözle kontrol yönteminin başlıca üç sakıncası vardır: 1. Gözden geçirme periyodu, sipariş düzeyi ve miktarı kişisel yargıya dayandığından hata olasılığı fazladır. 2. Ambar yerleştirmesi sistematik bir düzenle yapılmamışsa kontrolü yapan memurun sık sık yanılgıya düşmesi mümkündür. 3. Tüketim hızı, tedarik süresi veya başka bir faktörün değişmesi halinde bunun derhal farkına varılması güçtür. Dolayısıyla gerekli tedbirlerin alınmasında geç kalınabilir.
 88. 88. 5.3. Stok Kontrol Metotları  5.3.4.2. Çift Kutu Metodu  Çift kutu sistemi, sabit sipariş miktarı sisteminin basit bir uygulamasıdır.  Çift kutu sisteminde, depodaki her malzeme iki kutuda tutulur.  Büyük kutu boşalıncaya kadar malzeme kullanılır.  Büyük kutunun dibinde, tekrar malzeme siparişi için bir talep formu vardır.  Bu yenileme talebi gönderilir ve bu sırada küçük kutudaki malzemeler kullanılır.
 89. 89. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Küçük kutuda, yeni malzeme siparişi teslim alınıncaya kadar yetecek ve siparişin teslimi geciktiğinde veya umulandan fazla malzeme kullanıldığı takdirde yeterli olacak miktarda emniyet stoku vardır.  Stok yenilendiğinde, talep formu tekrar büyük kutunun altına konur, her iki kutu doldurulur ve döngü tekrar başlar.
 90. 90. 5.3. Stok Kontrol Metotları  5.3.4.3. Sabit Sipariş Periyodu  Bu yöntemde, her stok kaleminin miktarı, önceden saptanmış bir süre sonunda tespit edilmektedir. Bu miktarı belirli bir stok düzeyine tamamlayacak sipariş verilir. Tüketim hızı her periyotta farklı olabilmektedir. Dolayısıyla verilecek sipariş miktarları değişik değerler alabilir.  Çok sayıda değişik özellikli stok kaleminin bulunduğu bir sistemde sipariş periyotlarının ayrı ayrı inceleme sonucu hesaplanması ve bulunacak sürelere göre kontrol yapılması çok güç bir iş olmaktadır.
 91. 91. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Büyük işletmelerdeki kontrol işlemlerinde bilgisayar kullanılması dahi uzun zaman alır. Bu nedenle sipariş periyodunun hesaplanmasında dikkatli davranılması ve duyarlığa özen gösterilmesi gerekir. Aksi halde, sipariş periyodunun gereğinden kısa veya uzun tutulması halinde toplam stok maliyeti artar. Elde bulundurma maliyet miktar ve zaman ile doğru orantılıdır. Hâlbuki kontrol maliyeti zamanla ters orantılı değişir. Yani, sipariş periyodu uzadıkça yapılacak kontrol sayısı azalır.
 92. 92. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Sabit sipariş periyodu yönteminde çok sayıda kontrolün değişik zamanlarda yapılma güçlüğü yanında bir başka sakıncası daha vardır. Her kontrol sonunda tespit edilen sipariş miktarı değişik olduğundan satın almada güçlüklerle karşılaşılır. Satıcı firmaların sabit ve büyük miktarlı siparişlere tanıdıkları ıskontolardan yararlanma olanağı yoktur.
 93. 93. 5.3. Stok Kontrol Metotları Şekil 5.1. Sabit Sipariş Periyodu Yönteminde Stok Kontrolü
 94. 94. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Şekil 5.1’de sabit sipariş periyoduna göre stok kontrolünün yapılışı yer almaktadır.  Şekilde, t1, t2, t3, t4, t5, t6 şeklinde ifade edilen değerler sabit bir şekilde değişen periyotları (dönemleri) gösterirken, q1, q2, q3, q4, q5, q6 şeklinde ifade edilen değerler ise dönemlere göre artarak ya da azalarak değişen stok miktarlarını göstermektedir.  Burada stok miktarları periyotlara (dönemlere) göre değişiklik gösterdiğinden her bir periyodun stok değerinin hesaplanmasında dikkatli davranmak gerekmektedir.
 95. 95. 5.3. Stok Kontrol Metotları  5.3.4.4. Sabit Sipariş Miktarı  Stok belirli bir düzeye indiğinde toplam stok maliyetini minimum yapacak şekilde önceden saptanmış sabit bir miktar sipariş edilir.  Bu modelde de her stok kalemi için, toplam stok kontrol maliyetini minimum yapan bir sipariş miktarı, sipariş düzeyi ve emniyet stokunun hesaplanması gerekir.  Sipariş süresi, her dönem (periyot) için değişiktir.  Sipariş düzeyi sabit olduğundan her dönemdeki tedarik süresi de değişiktir.
 96. 96. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Hâlbuki belirli bir stok kaleminin tedarik süresinin uzunca bir dönem içinde aynı kalması normaldir.  Sipariş miktarı sabit olmakla beraber, sipariş dönemlerinin değişken olması tedarikte bazı sorunlar yaratabilir.  Tüketim hızının sabit olması halinde bu sorun ortadan kalkar.
 97. 97. 5.3. Stok Kontrol Metotları Şekil 5.2. Sabit Sipariş Miktarına Göre Stok Kontrolü
 98. 98. 5.3. Stok Kontrol Metotları  Şekil 5.2.’de sabit sipariş miktarına göre stok kontrolünün yapılışı yer almaktadır.  Şekilde, t1, t2, t3, t4, t5 şeklinde ifade edilen değerler sabit bir şekilde artan dönemleri gösterirken, q1, q2, q3, q4, q5 şeklinde ifade edilen değerler ise değişen dönemlere göre sabit kalan stok miktarlarını göstermektedir.  Şekilde de görüldüğü gibi her bir sipariş döneminde stok miktarları sabit kalmaktadır.

×