Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Gevorg Yeghoyan.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 27 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus récents (20)

Publicité

Gevorg Yeghoyan.pptx

 1. 1. Իմ անգլերեն-hայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարան My English Armenian One Word Explanatory Dictionary Գևորգ Եղոյան Հարավային դպրոց-պարտեզ 4․2 դասարան
 2. 2. Alphabet-այբուբեն The 26 letters which are used to write words. 26 տառերը, որոնք գործածվում են բառեր գրելու համար: A a
 3. 3. Book It can be little and big B b Այն կարող է լինել փոքր և մեծ:
 4. 4. Computer It can be used to play computer games․ C c Նրանով մենք կարող ենք խաղալ համակարգչային խաղեր
 5. 5. Dentist- ատամնաբույժ Desk-գրասեղան Dentist-doctor who takes care of your teeth. Ատամնաբույժ-բժիշկ, ով խնամում է ձեր ատամները: Desk-table for writing Գրասեղան-սեղան գրելու համար D d
 6. 6. Elephant •It’s very big. •It’s a wild animal. • It’s gray. E e Այն շատ մեծ է։ Այն վայրի կանդանի է։ Այն մոխրագույն է։
 7. 7. Fish-ձուկ It is an animal, which lives in water. We can usually eat it. Կենդանի է, որն ապրում է ջրում: Մենք սովորաբար կարող ենք ուտել այն: F f
 8. 8. Goose-սագ It is a domestic animal. Ընտանի կենդանի է։
 9. 9. Horse-ձի It is a farm animal. We can ride on it. Ընտանի կենդանի է: Մենք կարող ենք հեծնել : H h
 10. 10. Jacket-բաճկոն It is a short coat. Այն կարճ վերարկու է:
 11. 11. Key-բանալի A piece of metal used to open a lock. Մետաղի կտոր, որն օգտագործվում է կողպեքը բացելու համար: K k
 12. 12. Lamborgini It is a type of car. Մեքենայի տեսակ է: L l
 13. 13. Mother-մայրիկ Female parent Կին ծնփող է: M m
 14. 14. Nissan It is a type of car. Ավտոմեքենայի տեսակ է: N n
 15. 15. Orange -նարինջ It can be yellow and orange. It’s a fruit. Այն միրգ է: Այն կարող է լինել դեղին և նարնջագույն: Օ օ
 16. 16. Pineapple It’s a tropical fruit. It can be yellow and orange. Այն արևադարձային միրգ է: Այն կարող է լինել դեղին և նարնջագույն P p
 17. 17. Quizizz It is a program. Ծրագիր է։ Q q
 18. 18. Rambler It is a type of car. Այն ավտոմեքենայի տեսակ է: R r
 19. 19. Sad-տխուր Not happy Ոչ ուրախ S s
 20. 20. T t Table-սեղան It has four legs․ Այն ունի չորս ոտք:
 21. 21. Ugly Not beautiful Ոչ գեղեցիկ U u
 22. 22. Viktoria-Վիկտորյա •Viktoria It’s a name. Անուն է։ V v
 23. 23. Windows It is a computer program. Համակարգչային ծրագիր է։ W w
 24. 24. Xlauncher It is my computer game. Այն իմ համակարգչային խաղն է։ X x
 25. 25. Youtube It is a program. Ծրագիր է։ Y y
 26. 26. Zwift It is a game. Խաղ է։ Z z
 27. 27. Իմ անգլերեն-hայերեն մեկ բառանի բացատրական բառարան Դիզայն Գևորգ Եղոյան Կազմել է Գևորգ Եղոյանը

×