Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa

2 882 vues

Publié le

Koulutuspäivän runko OTO-ICT-päälliköille Edupolissa 11-2011

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa

 1. 1. ICT: mennyttä, olevaa ja tulevaa Ari Rapo OTO-ICT 28.11.2011 Edupoli Helsinki
 2. 2. Mennyttä eli mistä on tultu? Kuva: Michelangelo, Aatamin luominen 1512
 3. 3. Historian käännekohtia ICT:ssä <ul><li>1936 Turing Machine & algoritmin käsitteen määrittely </li></ul><ul><li>1945 ENIAC, ensimmäinen tietokone </li></ul><ul><li>1969 ARPANET </li></ul><ul><li>1969 UNIX </li></ul><ul><li>1980-luku PC-käyttöjärjestelmät (Macintosh/MS-DOS/Windows/OS 2/Atari) </li></ul><ul><li>1980-luku Lähiverkot, Ethernet, Token Ring etc (mm. Windows for Workgroup, Novell) </li></ul><ul><li>1985 DTP, Desktop publishing </li></ul><ul><li>1991 Linux </li></ul><ul><li>1993 Internet (kaupallistuminen) </li></ul>
 4. 4. Historian käännekohtia ICT:ssä <ul><li>1997 Wlan/WiFi </li></ul><ul><li>1981 (Suomi 1982) NMT-matkapuhelinverkot </li></ul><ul><li>1995 Tekstiviesti </li></ul><ul><li>1998 GSM-matkapuhelinverkot </li></ul><ul><li>1999 Mobiilidata ( WCDMA/WAP jne) </li></ul><ul><li>1992 PDA-laite (Apple Newton) </li></ul><ul><li>2004 Web 2.0 </li></ul><ul><li>2007 Sosiaalinen media </li></ul><ul><li>2007 Kosketusnäytölliset puhelimet (iPhone jne) </li></ul><ul><li>2010 iPad ja muut taulutietokoneet </li></ul>
 5. 5. Pohdiskelutehtävä: ICT:n kehitys <ul><li>Mieti mikä sinun kohdallasi (ja organisaatiosi) on merkittävin tietotekninen innovaatio, tapahtuma, ajanjakso tai paradigman muutos. </li></ul><ul><li>Keskustele tästä hetki naapurisi kanssa. </li></ul>
 6. 6. Paradigma <ul><li>Paradigma tarkoittaa oikeana pidettyä, yleisesti hyväksyttyä ja auktoriteetin asemassa olevaa teoriaa tai viitekehystä. </li></ul><ul><li>Uusi paradigma tarkoittaa myös kokonaan uudenlaisen ajattelutavan syntymistä, uutta tapaa nähdä maailmaa. </li></ul><ul><li>Liittyy alun perin tieteenfilosofiaan (Thomas Kuhn) </li></ul>
 7. 7. Olevaa eli missä ollaan? Kuva: Charlie Chaplin, elokuvasta Nykyaika 1936
 8. 8. Megatrendejä <ul><li>Cloud computing </li></ul><ul><li>Ubiquitous computing? </li></ul><ul><li>Augmented reality & mashup </li></ul><ul><li>Business intelligence </li></ul><ul><li>Social media & Social CRM </li></ul><ul><li>Mobile computing </li></ul><ul><li>Virtuaaliraha? </li></ul>
 9. 9. Cloud Computing <ul><li>ASP, SaaS (applications), PaaS (frameworks), IaaS (hardware)  Cloud </li></ul><ul><li>Cloud Company/Cloud Learning </li></ul><ul><li>Selainpohjaisten sovellusten tuleminen (esim. Google Docs, Office Live jne) </li></ul>
 10. 10. Ubiquitous Computing <ul><li>Ei voida vielä varsinaisesti puhua ubiikkiyhteiskunnasta </li></ul><ul><li>Tietoyhteiskunnan jälkeen seuraava kehitysvaihe </li></ul><ul><li>Ubiikkiyhteiskunnan rinnalla puhutaan myös ”tarinayhteiskunnasta” (Dream Society) kehityksen seuraavana vaiheena. </li></ul>
 11. 11. Ubiikki <ul><li>Jokapaikan tietotekniikka (engl. Ubiquitous computing) on huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä sulautuvaa kaikkialla olevaa tietotekniikkaa. Se ei häiritse käyttäjäänsä eikä keskeytä hänen muuta toimintaansa. Se toimii ihmisten ja yritysten arkitoimissa kaikkialla ja koko ajan. Arjen esineet ja koneet viestivät langattomasti keskenään sekä säätävät toimintaansa itsenäisesti. (Wikipedia) </li></ul>
 12. 12. Business Intelligence <ul><li>Business intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta on systemaattista yrityksen suorittamaa liike-elämän tietojen hankintaa, tallennusta ja analysointia. </li></ul>
 13. 13. SEO & SMO <ul><li>Seach engine optimization </li></ul><ul><li>Social media optimization </li></ul><ul><li>Hakukoneoptimoinnin rinnalle tulossa näkyvyyden optimointi sosiaalisessa mediassa </li></ul>
 14. 14. Sosiaalinen asiakkuudenhallinta <ul><li>” S osiaalinen asiakkuudenhallinta on ihmisten (eli asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden tai yrityksen edustajien) välillä käytävään keskusteluun pohjautuvan tiedon keräämistä ja hyödyntämistä niin liiketoiminnan kasvattamiseen kuin paremman asiakaskokemuksen luomiseen.” (Cliente) </li></ul><ul><li>http://www.cliente.fi/2011/01/14/sosiaalinen-crm-on-asiakkaiden-kohtaamista-ihmisina/ </li></ul>
 15. 15. Sosiaalinen asiakkuudenhallinta <ul><li>Social Media Monitoring usein synonyymina mutta SMM määritelmänä liian kapea </li></ul><ul><li>Sentimenttianalyysi </li></ul><ul><li>CRM 2.0 </li></ul><ul><li>“ Social CRM is a philosophy and a business strategy, supported by a technology platform, business rules, workflow, processes and social characteristics, designed to engage the customer in a collaborative conversation in order to provide mutually beneficial value in a trusted and transparent business environment. It's the company's response to the customer's ownership of the conversation.” (Paul Greenberg 2009) </li></ul><ul><li>http://the56group.typepad.com/pgreenblog/2009/07/time-to-put-a-stake-in-the-ground-on-social-crm.html </li></ul>
 16. 16. Standardisoituminen <ul><li>Sovellusten ja laitteiden välillä alkaa löytyä standardeja rajapintoja ja vakioituja toimintamalleja </li></ul><ul><li>Esimerkiksi: RSS/Web services, XML, SQL, ITIL, ISO-standardit jne </li></ul><ul><li>Ongelmia on silti yllin kyllin! </li></ul>
 17. 17. Varjo-IT <ul><li>Omat tietotyökalut mukaan töihin </li></ul><ul><li>Useimmissa taloissa omien laitteiden käyttö on ehdottomasti kiellettyä </li></ul><ul><li>1/3 työntekijöistä käyttää niitä ilman lupaa </li></ul><ul><li>Monet organisaatio hyväksyvät omien työkalujen käytön </li></ul><ul><li>Sujuvuus, ei tarvita käyttökoulutusta </li></ul>
 18. 18. Kuluttajistuminen <ul><li>Consumerization </li></ul><ul><li>Yritystietotekniikan kuluttajistuminen eli ns. BYOC-menettely (bring your own computer) </li></ul>
 19. 19. Varjo-IT <ul><li>http://www.computerworld.com/s/article/9168379/Procter_Gamble_tries_a_bring_your_laptop_to_work_program </li></ul><ul><li>http://www.tietokone.fi/uutiset/omien_tietokoneiden_kayttoa_kokeillaan_suuryrityksessa </li></ul>
 20. 20. Pohdiskelutehtävä: Varjo-IT <ul><li>Pohdiskele omalta ja oman organisaatiosi kohdalta mitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia liittyy kasvavaan ilmiöön nimeltä ’ Varjo - IT ’. Pyri miettimään asiaan muultakin kannalta kuin pelkästään ICT:n näkökulmasta. </li></ul><ul><li>Tee ryhmäsi kanssa aiheesta SWOT-analyysi. </li></ul>
 21. 21. Mobiili toimintatapa
 22. 22. Mobile computing <ul><li>Mobile computing is “taking a computer and all necessary files and software out into the field.” </li></ul><ul><li>“ Mobile computing: being able to use a computing device even when being mobile and therefore changing location. Portability is one aspect of mobile computing.” </li></ul><ul><li>“ Mobile computing is the ability to use computing capability without a pre-defined location and/or connection to a network to publish and/or subscribe to information.” </li></ul>
 23. 23. Mobiilius (lähi)tulevaisuudessa <ul><li>Mobiilitunnistaminen </li></ul><ul><li>Paikkatietosovellusten yleistyminen </li></ul><ul><li>Learning-on-demand </li></ul><ul><li>Padit yleistyvät ja korvaavat osin kannettavat laitteet </li></ul><ul><li>Tietoturvaan ja -suojaan kiinnitetään enemmän huomiota </li></ul>
 24. 24. Etätyö <ul><li>Etätyö on lähitulevaisuuden yksi suuri trendi ja kasvualue </li></ul><ul><li>Kannustimina vihreät arvot ja hiilijalanjälki, elämänlaatukysymykset, työnantajan tilaratkaisut, tuottavuus </li></ul><ul><li>Mobiilit työkalut parantavat mahdollisuuksia: etätyötä ei tehdä välttämättä vain kotoa käsin </li></ul><ul><li>Haasteina etätyöntekijän työskentelyolosuhteet, toimivat tietoliikenneyhteydet, tietoturva ja tietosuoja, luottamus </li></ul><ul><li>Työn ja vapaa-ajan rajanveto muuttuu epäselvemmäksi </li></ul><ul><li>Työpäivän rakenne muuttuu </li></ul>
 25. 25. Etätyö <ul><li>Etätyöskentelyllä tarkoitetaan työnteon mallia, jossa työ tehdään joko osin kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona tai matkoilla. </li></ul><ul><li>Etätyön sijaan puhutaan usein e-työstä, joka viittaa laajempaan tieto- ja viestintäteknologian hyväksikäyttöön työssä ja liiketoiminnassa. E-työn ohella voitaisiin puhua myös hajautetusta tai liikkuvasta työstä. </li></ul><ul><li>E-työn tekijä voi olla myös yrittäjä. E-työhön luetaan kuuluvaksi yritystoiminta, jossa liiketoiminnan perustana on yrityksen IT-alan asiantuntemus ja verkon käyttö jakelu- ja myyntikanavana. </li></ul><ul><li>E-työ tarjoaa mahdollisuuden työn tuottavuuden ja työelämän laadun parantamiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen, työssä jaksamiseen, työ- ja asuinpaikan joustavampaan sijoittumiseen ja työmatkakustannusten sekä työmatkoihin käytettävän ajan vähenemiseen. </li></ul><ul><li>Suomessa tehdään e-työtä vaihtelevasti sekä sovittuina että epävirallisina järjestelyinä. Suuntaus näyttää olevan se, että siirrymme työympäristössämme kohti monipuolistuvia ja vaihtelevia työaikoja ja työpaikkoja. </li></ul><ul><li>Dian lähde: Mol.fi </li></ul>
 26. 26. Etätyön käsitteitä <ul><li>Etätyö </li></ul><ul><li>Mobiilityö </li></ul><ul><li>Joustotyö </li></ul><ul><li>Tietotyö </li></ul><ul><li>Hajautettu työ </li></ul><ul><li>E-työ </li></ul><ul><li>Kotityö </li></ul><ul><li>http://www.ework.fi/fi/ </li></ul><ul><li>TEM:n etätyöraportti: </li></ul><ul><li>http://www.ework.fi/fi/document.cfmdoc=show&doc_id=120 </li></ul>
 27. 27. Etäneuvottelumenetelmät <ul><li>Telepresenssi = Etäläsnäolo eli telepresenssi tarkoittaa läsnäoloa toisessa paikassa viestintä- ja robottiteknologian kautta, vaikka fyysinen keho pysyykin paikallaan. </li></ul><ul><li>http://www.digitoday.fi/bisnes/2009/03/09/ibm-etaneuvottelu-innostaa-verraten-vahan-pohjolassa/20096341/66 </li></ul><ul><li>http://nettitelkku.fi/video/netti-tv-toimiiko-etaneuvottelu-tyoelamassa2 </li></ul>
 28. 28. Pohdiskelutehtävä: etätyön ohjeet <ul><li>Mieti miten ohjeistaisit organisaatiossasi etätyön tekemisen pelisäännöt </li></ul><ul><li>Mitä puolia siinä tulisi ottaa huomioon? </li></ul><ul><li>Turise 10–15 min. naapurisi kanssa ja listatkaa ensin mieleen tulevat asiat </li></ul><ul><li>Keskustelu yhdessä </li></ul>
 29. 29. Virtuaalinen identiteetti <ul><li>Virtuaali-identiteetti tai online-identiteetti on käsitys, jonka ihminen antaa henkilöllisyydestään verkkoyhteisössä. </li></ul><ul><li>Virtuaali-identiteetti muodostuu monista asioista, joista nimi tai nimimerkki on tavallisin. Osa ihmisistä käyttää oikeata nimeään myös verkossa, kun taas toiset käyttävät nimimerkkinä pseudonyymiä, eli eräänlaista salanimeä. </li></ul><ul><li>Joissakin yhteyksissä, kuten esimerkiksi keskustelualueilla, pikaviestikeskusteluissa ja monissa verkkopeleissä on mahdollista kuvata itseään ja identiteettiään pienellä kuvalla, avatarilla. </li></ul><ul><li>Myös kaikki tieto mitä henkilö itsestään antaa ulospäin, esimerkiksi keskusteluissa, muovaa hänen identiteettiään ja mainettaan verkkoyhteisössä. Toiminnasta syntyy henkilöbrändi. </li></ul><ul><li>WoW, Second Life, Habbo Hotelli </li></ul>
 30. 30. Avoin ja suojattu <ul><li>Miten pilvipalvelut ja sosiaalisen median avoimet käytänteet muuttavat organisaatioiden kriittisten tietojen suojaamista? </li></ul><ul><li>Järjestelmien suojaamisesta tiedon suojaamiseen? </li></ul><ul><li>Kriittiset tiedot kokonaan pois pilvestä? </li></ul><ul><li>Voidaanko yrityksen mainetta ja imagoa enää suojella akvaarioyhteiskunnassa? </li></ul>
 31. 31. Darknet <ul><li>Piilotetut ja suojatut verkot mahdollistavat rikollisen toiminnan </li></ul><ul><li>Riskit organisaa- tioille? </li></ul>
 32. 32. 2D, 3D, ?D <ul><li>2D-tulostuksessa säilyvyys ja laatu kilpailutekijäksi </li></ul><ul><li>Tulostus epätyypillisille alustoille </li></ul><ul><li>3D-tulostus arkipäiväistyy ja tulee halvemmaksi </li></ul><ul><li>Tulostuksen ja CNC:n ero pienenee </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=jlq5R84TlVw&feature=related </li></ul>
 33. 33. Mashup <ul><li>” Mashup on yleisilmaisu julkisille, liike-elämän tai kansalaisten perustamille avoimen datan sovelluksille, jotka koostavat eri lähteistä saatavilla olevaa dataa niillä periaatteilla, joita palvelun perustajat haluavat.” (Hintikka et al, 2009) </li></ul><ul><li>Rajapintana yleensä RSS-syöte </li></ul><ul><li>Suomennos: yhdistelmäpalvelu </li></ul><ul><li>Esimerkki: http://www.tilannehuone.fi/ </li></ul>
 34. 34. Augmented reality <ul><li>Lisätty todellisuus, (tunnetaan myös nimillä laajennettu todellisuus ja tehostettu todellisuus), (engl. Augmented reality) on termi jolla tarkoitetaan ympäristössä olevien usein paikkaan sidottujen tietosisältöjen tarkastelua reaaliajassa liikuteltavan käyttöliittymän avulla. Käytetymmät lisätyn todellisuuden tekniikat ovat erilaisiin tietosisältöihin liitettävä paikkatieto, mobiililaitteilla luettavat viivakoodit ja NFC-lähikosketukseen perustuvat lisäsisällöt. </li></ul>
 35. 35. Augmented reality <ul><li>Yhdistää todellisen ja virtuaalisen </li></ul><ul><li>Toimii reaaliajassa </li></ul><ul><li>Toimii kolmiulotteisesti </li></ul><ul><li>Ronald Azuma (1997) </li></ul>
 36. 36. Elämyksellisyys ja pelillisyys <ul><li>Gamification </li></ul><ul><li>Pelillisyys on laajentunut yhteiskuntaan. Sitä on opittu käyttämään hyväksi muun muassa opetuksessa, televisioviihteessä, markkinoinnissa ja poliittisessa kampanjoinnissa. </li></ul><ul><li>Peli opettaa aktiiviseen ongelmanratkaisuun. </li></ul><ul><li>Pelillisillä simulaatioilla voisi olla merkittävä rooli osallistuvassa demokratiassa (Frans Mäyrä). </li></ul><ul><li>Virtuaaliset tilaisuudet, kuten myyntitapahtuma, voidaan toteuttaa esimerkiksi roolipeleinä. </li></ul>
 37. 37. Second Life
 38. 38. Second Lifen valuutta <ul><li>Second Lifessa on käytössä oma rahayksikkö, Linden dollarit (L$) </li></ul><ul><li>Linden dollars (L$) can be used to buy, sell, rent or trade land, goods and services. Goods include cars, clothing, jewelry and buildings. Services include entertainment, camping and wage labor. Linden dollars fluctuate in value against the U.S. dollar. Linden dollars can be bought using U.S. dollars and certain other currencies on the exchange service provided by Linden Lab. The virtual economy reportedly has about one million active users as of 2011. Read more: http://www.investopedia.com/terms/l/linden-dollar.asp#ixzz1ehoacPgg (Investopedia) </li></ul>
 39. 39. Yhteisömedian kehitys <ul><li>Global, local, personal (Teemu Arina): http://www.youtube.com/watch?v=rEURIlXALjY </li></ul><ul><li>Social media revolution: http://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo </li></ul>
 40. 40. Tulevaa eli minne ollaan menossa? Kuva: Delacroix, Vapaus johtaa kansaa 1830
 41. 41. Ubiikkiyhteiskunnan käsite <ul><li>“ Yhteiskunnallisesti ubiikkiyhteiskunta voitaisiin määritellä yhteiskunnaksi, jossa langaton tiedonsiirto ja verkottuminen on mahdollista kenelle tahansa, milloin tahansa, missä tahansa ja minkä välityksellä tahansa. Älyä on seinissä, auton renkaissa, tekstiileissä, melkein missä tahansa. Lisäksi älyt kykenevät kommunikoimaan ihmisen ja toistensa kanssa.” </li></ul><ul><li>Tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa </li></ul>
 42. 42. Mitä on ubiikki? <ul><li>Ubiquitous </li></ul><ul><li>Englanninkielen sana, joka pohjautuu latinan ubique sanaan. Tarkoittaa kaikkialla läsnäolevaa, </li></ul><ul><li>kaikkialle ulottuvaa. </li></ul><ul><li>Ubikviteetti </li></ul><ul><li>Teologinen käsite. 900-luvulta peräisin oleva oppi, jonka mukaan Kristus on ruumiillisesti läsnä </li></ul><ul><li>kaikkialla ja koko ajan. </li></ul><ul><li>” Ubiquitous computing” </li></ul><ul><li>- Mark Weiser -The Scientific American (1991) </li></ul><ul><li>Ubiquitous computing </li></ul><ul><li>UbiComp, ubiqcomp, ambient computing, calm technology, invisible computer, pervasive computing. </li></ul><ul><li>Sulautettu tietotekniikka </li></ul><ul><li>läsnä-äly, älykoti ja hajautetut älykkäät ympäristöt </li></ul><ul><li>” Uusi arjen tietoyhteiskunta” </li></ul><ul><li>Liikenneministeriön strateginen avaus. Huovinen/Pursiainen (25.10.2005). Ubiikkiyhteiskunta, u-yhteiskunta. </li></ul>
 43. 43. Keinoäly ja keinoluovuus <ul><li>Artificial intelligence </li></ul><ul><li>Artificial creativity? </li></ul><ul><li>Kyborgi ja androidi </li></ul>
 44. 44. vs. Eliezer Yudkowsky Singularity Institute for AI Hunter-gatherers Chimps Internet Bees Ancient Greeks Agriculture Hunter-gatherers Renaissance Industrial Revolution Electrical Revolution Nuclear, Space, Computer, Biotech, Internet Revolutions Molecular nanotechnology
 45. 45. Teknologinen singulariteetti <ul><li>” Ihmisen luoma keinoäly onnistutaan jo lähivuosikymmeninä yhdistämään biologisiin aivoihin. Näin aivojen rakenteelliset edut saadaan yhteen nykyprosessorien äärimmäisen suuren laskentatehon kanssa. Tällöin ihmiskunta ylittää lopullisesti oman biologisen älykkyytensä rajat ja aloittaa kokonaan uuden ajanjakson maailmankaikkeuden mekanismin vuosimiljardisessa älykkyyden evoluutiossa.” </li></ul><ul><li>Raymond Kurzweil </li></ul>
 46. 46. Teknologinen singulariteetti <ul><li>http://youtu.be/fehUKMTepd8 </li></ul><ul><li>http://youtu.be/1uIzS1uCOcE </li></ul>
 47. 47. Virtuaaliraha <ul><li>Toimivan ja turvallisen virtuaalirahan tuleminen odottaa vielä itseään </li></ul><ul><li>Tähän asti virtuaalirahaa on käytetty lähinnä pelikäytössä (vrt. Second Lifen Linden dollari ja Bitcoin) </li></ul><ul><li>Kytkentä myös mobiilimaksamiseen </li></ul><ul><li>Miten virtuaalirahaa säännellään? </li></ul><ul><li>Miten estetään esimerkiksi rahanpesu? </li></ul>
 48. 48. Mobiililimaksaminen <ul><li>Kuuma aihe 1990-luvulta lähtien. </li></ul><ul><li>Henkilökohtaisesti luotettu laite eli PTD (Personal Trusted Device). </li></ul><ul><li>Kännykän etuina maksamisen välineenä henkilökohtaisuuden lisäksi ovat laitteen käyttöliittymä näppäimistöineen sekä valmiiksi sisäänrakennettu kortinlukija. </li></ul><ul><li>Tulevaisuudessa integroituna joko tavalliseen SIM-korttiin (SWIM-kortti) tai kehitetään järjestelmä jossa puhelimessa on erillinen maksukortin (WIM-kortti) paikka. </li></ul><ul><li>RFID/NFC-maksaminen myös mahdollinen. </li></ul><ul><li>” On odotettavissa, että mobiilimaksaminen lisääntyy vahvasti kehittyvillä markkinoilla, sillä siellä ei ole niin helppoa pääsyä tietokoneelle tai edes pankkeihin kuin kehittyneissä maissa.” (Gartnerin tutkimusjohtaja Sandy Shen) </li></ul><ul><li>Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa kasvu toistaiseksi hidasta, koska tarjolla on useita maksujärjestelmiä. </li></ul>
 49. 49. Pohdiskelutehtävä: muutoksiin varautuminen <ul><li>Listaa ryhmäsi kanssa ICT-alalla odotettavissa olevia (tai siihen vaikuttavia) merkittävimpiä muutoksia ja uhkia lähitulevaisuudessa (5–10 vuoden perspektiivillä) </li></ul><ul><li>Tässä vaiheessa ei vielä tarvitse miettiä ratkaisuja </li></ul><ul><li>Keskustelu yhdessä </li></ul>
 50. 50. Miten varautua muutoksiin? <ul><li>Muutokset tulevat hyvin harvoin äkillisinä, niihin on aikaa varautua (vrt. millennium, sepa, VR:n lippu-uudistus) </li></ul><ul><li>Taloudessa tapahtuviin äkillisiin muutoksiin ei ole toisaalta ICT:n kannalta usein edes mahdollista varautua. Lähitulevaisuuden suunnitelmien (investoinnit, rekrytoinnit, tietojärjestelmien projektit) tarkistaminen </li></ul><ul><li>Ennakointitiedon kerääminen viranomaisten ja tutkimuslaitosten raporteista </li></ul><ul><li>Liiketoimintatiedon analysointi </li></ul><ul><li>Heikkojen signaalien tulkinta </li></ul><ul><li>Skenariointi: entä jos…? </li></ul>
 51. 51. Miten varautua muutoksiin? <ul><li>Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/esittely/fi_FI/1142405427272/_files/75972387480338470/default/strategia_taitettu_final.pdf </li></ul><ul><li>Finnsight 2015 ennakointiraportti http://www.aka.fi/Tiedostot/Tiedostot/Julkaisut/FinnSight_2015.pdf </li></ul><ul><li>PK-yritysten suhdannebarometri http://www.ek.fi/ek/fi/suhdanteet_ym/suhdanteet/pk_suhdannebarometri.php </li></ul><ul><li>TEM:n toimialaraportit http://www.temtoimialapalvelu.fi/index.phtml?s=21 </li></ul><ul><li>Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta: http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/ </li></ul><ul><li>Tutkimusyhtiö Gardner http://www.gartner.com/technology/home.jsp Selkeät raportit ja toimenpidesuositukset, esimerkiksi: Reduce Privacy Risks When the Enterprise Uses Public Social Media </li></ul>
 52. 52. Miten varautua muutoksiin? Lähde: Gartner august 2010
 53. 53. Miten varautua muutoksiin? Lähde: Gartner august 2010
 54. 54. Miten varautua muutoksiin? Lähde: Gartner august 2010
 55. 55. Hyödynnä tutkimusdataa <ul><li>Key Recommendations (Gartner) </li></ul><ul><li>As IT services continue to evolve, at times accelerated by factors like technology developments or widespread economic challenges, in order to fully exploit the potential of industrialized infrastructure offerings, end-user organizations will need to: </li></ul><ul><li>Establish clear rules of governance, with a focus on proactive demand management and enabling change. </li></ul><ul><li>Act as a broker in charge of agreeing and defining clear, business-oriented requirements and facilitating the interaction between internal constituencies and external providers to achieve them. </li></ul><ul><li>Keep a pulse on the market, evaluating the portfolio of industrialized offerings of new and traditional providers. </li></ul><ul><li>Lähde: Gartner august 2010 </li></ul>
 56. 56. Etätehtävä: muutoksiin varautuminen ICT-alalla <ul><li>Tee organisaatiosi ICT-osastolle suunnitelma ja/tai huoneentaulu tulevaisuuden muutoksiin varautumisesta </li></ul><ul><li>Kirjaa suunnitelmaan ainakin miten ja mistä lähteistä organisaatiosi aikoo kerätä ennakointitietoja, mitkä ovat painopisteet ja mitkä ovat vastuualueet (työnjako yms) </li></ul><ul><li>Kerro suunnitelmassa myös se, miten aiot raportoida tästä organisaatiosi johtoryhmälle </li></ul><ul><li>Tuotoksen muoto on vapaa, mutta voit käyttää siinä apuna käsite/miellekarttoja, swot-analyysia, skenaarianalyysejä yms. </li></ul><ul><li>Julkaise suunnitelma 15.12.2011 mennessä Google Docsissa, Dropboxissa tms pilvipalvelussa (anna lukuoikeus Arille) organisaatiosi tietoturvaohjeistukset huomioiden </li></ul>
 57. 57. Nähdään tulevaisuudessa
 58. 58. Lähteitä <ul><li>Ala-Korpela, Inkinen, Suna: Kyborgin käsikirja </li></ul><ul><li>Mannermaa: Jokuveli, Wsoy </li></ul><ul><li>Mobiilisti-hanke: www.mobiilisti.com </li></ul><ul><li>Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta: http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/index.phtml?533_m=534&s=169 </li></ul><ul><li>Teemu Arina: Sosiaalinen media haastaa ammattilaiset areenalle http://www.slideshare.net/THLfi/sosiaalinen-media-haastaa-ammattilaiset-areenalle-8038157 </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Turingin_kone </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Eniac </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/UNIX </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Linux </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Ethernet </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/ARPANET </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Internet </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/WLAN </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_media </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Tekstiviesti </li></ul><ul><li>http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/313/TVT_opetuskayton_suunnitelma_011210_(2).pdf </li></ul><ul><li>http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html </li></ul><ul><li>http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/pelillisyys+saa+eloa+yrityssovelluksiinkin/a540539 </li></ul><ul><li>Gartner: Avoid five critical failures in Social Media Projects http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&objID=260&mode=2&PageID=3460702&resId=1540114&ref=QuickSearch&sthkw=social+media+and+business (02-2011) </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/PDA-laite </li></ul><ul><li>http://www.tietoviikko.fi/kaikki_uutiset/virtuaaliraha+heitti+kuperkeikkaa++valityspalvelun+tietomurto+romahdutti+arvon/a645218 </li></ul><ul><li>http://fi.wikipedia.org/wiki/Paradigma </li></ul><ul><li>http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_publishing </li></ul><ul><li>http://www.iaeng.org/publication/WCECS2008/WCECS2008_pp1073-1078.pdf </li></ul><ul><li>http://www.yliopistojentt.fi/VAHTI-CD/Sivusto/uhkakuvat/uhkak.htm#A35 </li></ul><ul><li>http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/324/Johdatus_tietovarantojen_avaamiseen.pdf </li></ul><ul><li>http://conexio.fi/blog/duunikone-himaan </li></ul><ul><li>http://episto.la/2011/11/17/kuluttajistuminen/ </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/Tuija/kuluttajistuminen-ja-kaksisuuntaisuus-julkisen-palvelun-yleisradiotoiminnassa-verkossa </li></ul><ul><li>http://bringyourownit.com/2011/09/26/trend-micro-consumerization-report-2011/ </li></ul><ul><li>http://my.gartner.com/portal/server.pt?open=512&objID=256&mode=2&PageID=2350940&docCode=214001&ref=docDisplay </li></ul><ul><li>Liiketoimintatiedon hallinta suomalaisisssa yrityksissä (2007): http://www.ebrc.fi/pages_0C920CE5-4BF5-4E50-B0B6-EDEAD9683922.asp </li></ul><ul><li>Harto Pönkä: Yritysten Facebook-mokat http://harto.wordpress.com/2011/11/14/yritysten-facebook-mokat/ </li></ul>Tämän dian taustakuvan lähde (Creative Commons): : http://xkcd.com/256/

×