Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011

Ari Rapo
Ari RapoTrainer, Project Manager à Kouvola Region Vocational College
Edupolin	
  verkkopedagogiikan	
  
 0lannekatsaus	
  11/2011	
  
 Palvelu-­‐toimialan	
  toimialapalaveri	
  
     Ari	
  Rapo	
  16.11.2011	
  
Edupolin	
  verkkopedagogiikka	
  on	
  
•  Jotain	
  uu?a,	
  jotain	
  vanhaa,	
  jotain	
  varaste?ua,	
  
  jotain	
  punaista	
  
•  Ennen	
  kaikkea	
  tarkoituksenmukainen	
  
  kombinaa0o	
  erityyppisille	
  toteutuksille	
  
•  Tekniset	
  välineet	
  valitaan	
  pedagogisen	
  
  toteutuksen	
  mukaan	
  
•  Edupoli	
  hankkii	
  keskitetys0	
  työkalut,	
  jotka	
  
  toteu?ajat	
  o?avat	
  käy?öön	
  
Edupolin	
  verkkopedagogiikka	
  on	
  
•  Ei	
  ole	
  olemassa	
  yhtä	
  tapaa	
  tehdä	
  
  verkkototeutusta	
  
•  Tietopankki	
  +	
  oppimistehtävät	
  +	
  video-­‐opetus	
  
  (synkroninen)	
  +	
  muut	
  verkkointensiivit	
  
  (asynkroninen)	
  
•  Olennaista	
  koulu?ajan	
  läsnäolo	
  
•  Verkko-­‐opetus	
  ei	
  vähennä	
  ope?ajan	
  työtä	
  
•  SOME-­‐palvelut	
  mukaan	
  luovassa	
  hengessä	
  
•  Kaikkea	
  voi	
  kokeilla!	
  
Se	
  ei	
  ole	
  
•  Sitä	
  e?ä	
  laitetaan	
  aineistot,	
  tehtävät	
  ja	
  linkit	
  
  verkkoon	
  
•  Tiedon	
  pan?aamista	
  itsellä	
  ja	
  omassa	
  0imissä:	
  
  yhteistyötä	
  yli	
  0imi-­‐	
  ja	
  toimialarajojen,	
  CC-­‐
  lisenssit	
  käy?öön	
  
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Oldskool:	
  monimuoto-­‐opetus	
  
•  Monimuoto-­‐opetus	
  tarkoi?aa	
  opetusta,	
  jossa	
  opetus	
  
  tapahtuu	
  osi?ain	
  kasvokkain	
  ja	
  osi?ain	
  etäopetuksen	
  keinoin.	
  
  Monimuoto-­‐opetus	
  voi	
  sisältää	
  lähiopetusta,	
  etäopetusta	
  sekä	
  
  itsenäistä	
  opiskelua.	
  Monimuoto-­‐opetuksessa	
  opetuksessa	
  
  pyritään	
  monimuotoisuuteen,	
  esimerkiksi	
  opetus	
  voi	
  olla	
  
  myös	
  luokka-­‐,	
  verkko-­‐,	
  luento-­‐,	
  ryhmä-­‐,	
  lähi-­‐	
  sekä	
  etäopetusta.	
  
  Monimuoto-­‐opetuksessa	
  lähiopetus	
  voi	
  muu?ua	
  ensisijaises0	
  
  tarkastuspisteiksi	
  tai	
  0edotus-­‐,	
  kysely-­‐	
  ja	
  palaute0laisuuksiksi.	
  
  Nykyisin	
  myös	
  lähiopetus0laisuudet	
  voidaan	
  järjestää	
  
  videoneuvo?eluina,	
  jos	
  oppijat	
  ovat	
  eri	
  paikkakunnilla.	
  
Uusi	
  vaihde:	
  Blended	
  learning	
  
•  Blended	
  learning	
  =	
  sulautuva	
  oppiminen	
  =	
  
  Oppimisympäristön	
  sula?aminen	
  tarkoi?aa	
  
  esimerkiksi	
  sitä,	
  e?ä	
  luokkahuone	
  ja	
  
  virtuaalinen	
  oppimisympäristö	
  sulautetaan	
  
  yhdeksi	
  kokonaisuudeksi,	
  jossa	
  oppiminen	
  
  tapahtuu.	
  Usein	
  opetuksen	
  sulau?aminen	
  
  tarkoi?aa,	
  e?ä	
  sulautetaan	
  synkronista	
  ja	
  
  asynkronista	
  opetusta.	
  
 h?p://fi.wikipedia.org/wiki/Sulautuva_oppiminen	
  	
  
Pilvioppiminen	
  
•  Cloud	
  learning	
  
•  h?p://www.slideshare.net/infe/cloud-­‐
  learning-­‐pilvioppiminen	
  
•  Seuraa	
  Teemu	
  Arinan	
  online-­‐0etoiskua	
  
  16.11.2011	
  klo	
  13	
  (tulee	
  tarjolle	
  myöhemmin	
  
  nauhoituksena)	
  
Blended	
  learning	
  


       F2F	
  -­‐oppiminen	
  
Omatah0nen	
  	
          Yhteisöllinen	
  
itseopiskelu	
          0edonrakentelu	
  
 verkossa	
             verkossa	
  
Blended	
  learning	
  vs.	
  Monimuoto-­‐
         oppiminen	
  
 “Sosiaalisen	
  median	
  myötä	
  0edon	
  ja	
  informaa0on	
  
  määrä	
  on	
  kasvanut	
  räjähdysmäises0.	
  Tietoa	
  on	
  
 saatavilla	
  monilta	
  kanavilta	
  jopa	
  ähkyyn	
  saakka.	
  
 Tietojärjestelmät	
  sulautuvat	
  osaksi	
  jokapäiväisiä	
  
 toimintoja	
  ja	
  verkkoympäristöt	
  vakiintuvat	
  osaksi	
  
 arkeamme.	
  Oppimista	
  ei	
  sen	
  vuoksi	
  voi	
  rajoi?aa	
  
enää	
  vain	
  yhteen	
  paikaan,	
  vaan	
  oppimista	
  tapahtuu	
  
   eri	
  ympäristöissä	
  ja	
  eri	
  aikoina	
  läpi	
  elämän.	
  
  Oppimisen	
  ympäristöt	
  sulautuvat.”	
  (Wikipedia	
  
                2011)	
  
Mitä	
  projekteja	
  menossa	
  juuri	
  nyt?	
  
•  Like:	
  Verkkomerkkujen	
  2.	
  vuosikerta	
  	
  
•  Kimara:	
  Matkailualan	
  perustutkinto	
  alkanut	
  9/2011	
  
•  Joko:	
  Tuotekehi?äjän	
  EAT:n	
  some-­‐paino?einen	
  osuus	
  (Second	
  
  Life	
  +	
  muu	
  sometyöskentely)	
  
•  Sote:	
  Koulunkäyn0avustajan	
  AT?	
  
•  Monia	
  sisältöprojekteja	
  (ympäristö,	
  kielet,	
  yri?äjyys)	
  
•  Verkko-­‐ohjauksen	
  mallintaminen	
  
•  Verkkopedagogisen	
  ohjelman	
  päivitys	
  
•  Kuntayhtymän	
  Verkko-­‐opiston	
  konsep0n	
  mallinnus	
  
•  Mobiilinäy?öjen	
  mallinnus:	
  Mobiilis0-­‐hanke	
  (ESR	
  2011-­‐2013)	
  
Voinko	
  au?aa?	
  
•  Sisällöntuotannon	
  työpajat	
  (Presenter,	
  
  digitaalinen	
  dokumentoin0	
  jne.)	
  
•  Fasilitoin0	
  eli	
  vepe-­‐projek0en	
  kä0löin0	
  
•  Suunni?eluapu	
  &	
  konsultoin0	
  &	
  vierihoito	
  
•  Ole	
  yhteydessä	
  hyvissä	
  ajoin:	
  nyt	
  myydään	
  jo	
  
  vuo?a	
  2012	
  
•  Hotline	
  780	
  
1 sur 12

Contenu connexe

En vedette

Lección 5 exodoLección 5 exodo
Lección 5 exodoJulio Rodas
412 vues15 diapositives
Master,hprlinkkMaster,hprlinkk
Master,hprlinkkmangnik
430 vues13 diapositives
Annotated Plot Annotated Plot
Annotated Plot alicesoph96
319 vues12 diapositives

En vedette(7)

Lección 5 exodoLección 5 exodo
Lección 5 exodo
Julio Rodas412 vues
Master,hprlinkkMaster,hprlinkk
Master,hprlinkk
mangnik430 vues
Diapositivas de informáticaDiapositivas de informática
Diapositivas de informática
katherineaguilarm179 vues
Administracion de contenidosAdministracion de contenidos
Administracion de contenidos
gracearvilla82191 vues
Annotated Plot Annotated Plot
Annotated Plot
alicesoph96319 vues
Muka 1Muka 1
Muka 1
esubo366 vues

Similaire à Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011

Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Anne Rongas
315 vues37 diapositives
1209201112092011
12092011Sari Ojala
486 vues38 diapositives

Similaire à Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011(20)

Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
Anne Rongas315 vues
Mobiilikesäkoulussa opittuaMobiilikesäkoulussa opittua
Mobiilikesäkoulussa opittua
Matleena Laakso2.1K vues
1209201112092011
12092011
Sari Ojala486 vues
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso1.2K vues
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Riikka Lehto (Vanninen)1.1K vues
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudetSulautuvan opetuksen mahdollisuudet
Sulautuvan opetuksen mahdollisuudet
Matleena Laakso908 vues
Sosiaalinen media koulussaSosiaalinen media koulussa
Sosiaalinen media koulussa
Harto Pönkä1.8K vues
Mobiilisti liikkeelle osa 1Mobiilisti liikkeelle osa 1
Mobiilisti liikkeelle osa 1
Matleena Laakso727 vues
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa
Matleena Laakso584 vues
Tvt opetuksessa Tvt opetuksessa
Tvt opetuksessa
Matleena Laakso3.3K vues
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso3.9K vues
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso31 vues
Slideshare T V TSlideshare T V T
Slideshare T V T
lyl257 vues

Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011

 • 1. Edupolin  verkkopedagogiikan   0lannekatsaus  11/2011   Palvelu-­‐toimialan  toimialapalaveri   Ari  Rapo  16.11.2011  
 • 2. Edupolin  verkkopedagogiikka  on   •  Jotain  uu?a,  jotain  vanhaa,  jotain  varaste?ua,   jotain  punaista   •  Ennen  kaikkea  tarkoituksenmukainen   kombinaa0o  erityyppisille  toteutuksille   •  Tekniset  välineet  valitaan  pedagogisen   toteutuksen  mukaan   •  Edupoli  hankkii  keskitetys0  työkalut,  jotka   toteu?ajat  o?avat  käy?öön  
 • 3. Edupolin  verkkopedagogiikka  on   •  Ei  ole  olemassa  yhtä  tapaa  tehdä   verkkototeutusta   •  Tietopankki  +  oppimistehtävät  +  video-­‐opetus   (synkroninen)  +  muut  verkkointensiivit   (asynkroninen)   •  Olennaista  koulu?ajan  läsnäolo   •  Verkko-­‐opetus  ei  vähennä  ope?ajan  työtä   •  SOME-­‐palvelut  mukaan  luovassa  hengessä   •  Kaikkea  voi  kokeilla!  
 • 4. Se  ei  ole   •  Sitä  e?ä  laitetaan  aineistot,  tehtävät  ja  linkit   verkkoon   •  Tiedon  pan?aamista  itsellä  ja  omassa  0imissä:   yhteistyötä  yli  0imi-­‐  ja  toimialarajojen,  CC-­‐ lisenssit  käy?öön  
 • 6. Oldskool:  monimuoto-­‐opetus   •  Monimuoto-­‐opetus  tarkoi?aa  opetusta,  jossa  opetus   tapahtuu  osi?ain  kasvokkain  ja  osi?ain  etäopetuksen  keinoin.   Monimuoto-­‐opetus  voi  sisältää  lähiopetusta,  etäopetusta  sekä   itsenäistä  opiskelua.  Monimuoto-­‐opetuksessa  opetuksessa   pyritään  monimuotoisuuteen,  esimerkiksi  opetus  voi  olla   myös  luokka-­‐,  verkko-­‐,  luento-­‐,  ryhmä-­‐,  lähi-­‐  sekä  etäopetusta.   Monimuoto-­‐opetuksessa  lähiopetus  voi  muu?ua  ensisijaises0   tarkastuspisteiksi  tai  0edotus-­‐,  kysely-­‐  ja  palaute0laisuuksiksi.   Nykyisin  myös  lähiopetus0laisuudet  voidaan  järjestää   videoneuvo?eluina,  jos  oppijat  ovat  eri  paikkakunnilla.  
 • 7. Uusi  vaihde:  Blended  learning   •  Blended  learning  =  sulautuva  oppiminen  =   Oppimisympäristön  sula?aminen  tarkoi?aa   esimerkiksi  sitä,  e?ä  luokkahuone  ja   virtuaalinen  oppimisympäristö  sulautetaan   yhdeksi  kokonaisuudeksi,  jossa  oppiminen   tapahtuu.  Usein  opetuksen  sulau?aminen   tarkoi?aa,  e?ä  sulautetaan  synkronista  ja   asynkronista  opetusta.   h?p://fi.wikipedia.org/wiki/Sulautuva_oppiminen    
 • 8. Pilvioppiminen   •  Cloud  learning   •  h?p://www.slideshare.net/infe/cloud-­‐ learning-­‐pilvioppiminen   •  Seuraa  Teemu  Arinan  online-­‐0etoiskua   16.11.2011  klo  13  (tulee  tarjolle  myöhemmin   nauhoituksena)  
 • 9. Blended  learning   F2F  -­‐oppiminen   Omatah0nen     Yhteisöllinen   itseopiskelu   0edonrakentelu   verkossa   verkossa  
 • 10. Blended  learning  vs.  Monimuoto-­‐ oppiminen   “Sosiaalisen  median  myötä  0edon  ja  informaa0on   määrä  on  kasvanut  räjähdysmäises0.  Tietoa  on   saatavilla  monilta  kanavilta  jopa  ähkyyn  saakka.   Tietojärjestelmät  sulautuvat  osaksi  jokapäiväisiä   toimintoja  ja  verkkoympäristöt  vakiintuvat  osaksi   arkeamme.  Oppimista  ei  sen  vuoksi  voi  rajoi?aa   enää  vain  yhteen  paikaan,  vaan  oppimista  tapahtuu   eri  ympäristöissä  ja  eri  aikoina  läpi  elämän.   Oppimisen  ympäristöt  sulautuvat.”  (Wikipedia   2011)  
 • 11. Mitä  projekteja  menossa  juuri  nyt?   •  Like:  Verkkomerkkujen  2.  vuosikerta     •  Kimara:  Matkailualan  perustutkinto  alkanut  9/2011   •  Joko:  Tuotekehi?äjän  EAT:n  some-­‐paino?einen  osuus  (Second   Life  +  muu  sometyöskentely)   •  Sote:  Koulunkäyn0avustajan  AT?   •  Monia  sisältöprojekteja  (ympäristö,  kielet,  yri?äjyys)   •  Verkko-­‐ohjauksen  mallintaminen   •  Verkkopedagogisen  ohjelman  päivitys   •  Kuntayhtymän  Verkko-­‐opiston  konsep0n  mallinnus   •  Mobiilinäy?öjen  mallinnus:  Mobiilis0-­‐hanke  (ESR  2011-­‐2013)  
 • 12. Voinko  au?aa?   •  Sisällöntuotannon  työpajat  (Presenter,   digitaalinen  dokumentoin0  jne.)   •  Fasilitoin0  eli  vepe-­‐projek0en  kä0löin0   •  Suunni?eluapu  &  konsultoin0  &  vierihoito   •  Ole  yhteydessä  hyvissä  ajoin:  nyt  myydään  jo   vuo?a  2012   •  Hotline  780