Publicité
балархай эгшиг
балархай эгшиг
Prochain SlideShare
сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Publicité

балархай эгшиг

  1.                                                               Балархай эгшиг.        Өргөлтөт ба балархай эгшиг. •Үгэнд орсон богино эгшгийг өргөлттэй эгшиг,балархай эгшиг гэж  ангилна. •Үгийн 1­р үед орсон тод сонсогдож байгаа богино эгшгийг өргөлтөт  эгшиг гэнэ. Жишээ нь: дэвтэрлэсэн, дэвтэртэй, авдартай •Үгийн 1­р үеэс хойш тохиолдох богино эгшиг тод биш сонсогдох тул  балархай эгшиг гэнэ. Жишээ нь: дэвтэрлэсэн­дэвтэрлсн, цэвэрлэдэг­ цэвэрлдг       Эгшиг зохицох ёс. •Үгийн 1­р үед байгаа өргөлттэй эгшиг нь дараах үедээ ямар эгшиг  байхыг ялган тогтоохыг эгшиг зохицох ёс гэнэ. Үгийн 1­р үед а,о,у  эгшгийн аль нэг байвал дараах үед э,ө,ү эгшиг огт ордоггүй. •Хэлний хойгуур хэлэгдэх а,о,у,ы,я,ё,ю эгшгүүдтйг эр эгшиг, эдгээр  үгээс бүтсэн үгүүдийг эр үг гэнэ. Жишээ нь:  ааруул,онол,унага,ахын,ямар,ёотон, юутай •Хэлний дундуур хэлэгдэх э,ө,ү,ю эгшгүүдийг эм эгшиг, эдгээр үгээс  бүтсэн үгийг эм үг гэнэ. Жишээ нь: эмэгтэй, үхэр, еэвэн, юүдэн •Хэлний дундуур хэлэгдэх и­г саармаг эгшиг гэнэ. Жишээ нь: жимс,  жилүүд •Нэг үгэнд эр эм эгшиг холилдон орохгүй. Харин саармаг эгшиг эр эм  үгийн алинд ч орж болно. Жишээ нь: алим, сорви, жүжиг, ажиллах •Хоёр  үгнээс бүтсэн нэг нэрд эр эм эгшиг холилдрн орж болно. Жишээ  нь: Өмнө­говь, Цэнд­аюуш
Publicité