Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

De unges pengebruk

248 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

De unges pengebruk

  1. 1. De unges pengebrukFinansminister Sigbjørn aviser og tidsskrifter eller være å spare i en bolig ellerJohnsen kunne forleden hører på politiske debatter. hytte, men nå skalfortelle at de unge bruker for Ungdommen vet at hardt skattemyndighetene jakte påmye penger. arbeid og sparing blir straffet. disse verdiene. Det blir “Det er nok et tegn i tiden Vi kan diskutere hvor hard garantert verre enn i dag.at ungdommen ikke er mest “straffen” er, men vi bør ikke Bolig er det nyeopptatt av å spare. bruke mye tid på å slå fast at skatteobjektet, og dagensVelstanden er høy og det går det går den gale veien. ungdom vil få merke det.bra i Norge. Mange tror nok Skattefordeler fjernes, Derfor går ungdommensat de ikke trenger å bekymre eiendomsverdier jekkes opp, penger til daglig konsum,seg,” sa finansministeren. og beskatningen av bolig øker. reiser, sykler, biler og annet Vi utelukker ikke at en del Ungdommen er ikke dum. de har råd til. Sparingav ungdommen, av Verken finansminister kommer i annen rekke.forskjellige årsaker, tar lett på Sigbjørn Johnsen eller vi bør Skal det bli en annenframtida, men det finnes være overrasket over at holdning, slik finans-absolutt sterke grunner for ungdommen ofte heller vil ministeren åpenbart ønskerungdommen til å brukepengene nå, i stedet for åspare. Sannheten er jo at sparereog de som investerer, blirstraffet ganske hardt.Løpende og på mange måter.Trolig har ungdommen fåttdette med seg. Tjener ungdommenpenger, tar det ikke lang tidfør skatteetaten tar nærmere40 prosent av inntekten.Dette taket nås allerede veden inntekt under en halv ”million kroner. Ungdommen vet at hardt arbeid og sparing blir straffet Kjøper ungdommen aksjer bruke enn spare. seg, må han komme med nyeog tjener penger på dem, tar Slik politikken utformes, skatteregler og incitamenterstaten 28 prosent (det er ikke ber samfunnet faktisk om som gir ungdommen etmange årene siden det var denne holdningen. skikkelig signal: at det lønnernull). Aksjesparing med Sannheten er også at seg å spare.skattefradrag er avskaffet, får ungdommen faktisk burde Er det håp for en slikungdommen en formue, er bekymre seg litt, for de policyendring? Ikke i det heledet skatt på det, i mange pensjonsrettigheter de en tatt.kommuner er det gang skal tjene opp, kan Derfor vil ungdommeneiendomsskatt og nå jekkes faktisk bli endret over natta. heller spise og drikke oppalle boligpriser opp mot Mange pensjonister opplever pengene. Problemene får denmarkedsverdi (det vil ta litt dette nå. ta om 40 år.tid). Alle bør i dag, på en eller Realistisk sett får annen måte, spare på en slikungdommen dette med seg. måte at du har mer enn Trygve HegnarEnten ved at foreldrene minstepensjon igjen når densnakker og forteller, eller ved dagen kommer. Naturlig villeat ungdommen selv leser

×