Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pune me projekt statistika

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Statistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitet
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Pune me projekt statistika

 1. 1. TEMA:STATISTIKA DHE PERPUNIMI I PYETSORIT LENDA:MATEMATIK PUNOI:ARNOLD BEQIRI XHESJAN DUZHA
 2. 2. STATISTIKA  Statistika është shkenca që studion marrjen organizimin , analizimin dhe interpretimin e ndryshimeve sasiore në zhvillimin e shoqërisë, të ekonomisë, të kulturës etj, duke mbledhur të dhëna numërore për to, të cilat grupohen e përpunohen me metoda të veçanta. Statistikë gjithashtu paraqetë tërësia e të dhënave numërore të mbledhura nga një fushë e jetës, e ekonomisë etj. Ose për një dukuri dhe të renditura sipas një kriteri të caktuar.Statistika nuk eshte degë e matematikes pro konsiderohet si nje dege e vecante per shkak te karakterit multidisiplinar.
 3. 3. 2  Degët e Statistikes  Statistika deskriptive  Statistika iduktive  Statistika eksplorative  Statistika llogaritëse  Indekset: jane tregues relativ te cilet paraqesin raportin e nivelit te caktuar te dukurive te ndryshme ne periudha te caktuara kohore. Ata mund te paraqiten si raport i dy niveleve te veçanta apo si raport i niveleve te grupuara  Ndryshe quhen edhe tregues të dinamikes sepse paraqesin krahasimin përmes faktorit kohor.
 4. 4. PYETSORI  1) CILA ESHTE LENDA JUAJ E PREFERUAR?  2) SA ESHTE MESATARJA JUAJ?  3)A DONI NDONJE NDRYSHIM NE SHKOLLEN TUAJ?  4)A DESHIRONI TE STUDIONI?  5)A JU KANE RRAHUR NDONJEHER MESUESJAI ?
 5. 5. PERGJIGJET  Pyetja 1 TABELA TIPARI MATEMATIK FIZIK HISTORI ANGLISHT GJUHE EFEKTIVI 8 10 5 8 4 EFEKTIVI I GRUMBUL LUAR 8 18 24 32 36 DENDURIA 8 36 10 36 5 36 8 36 4 36 DENDURIA E G…….. 8 36 18 36 24 36 32 36 36 36
 6. 6. GRAFIKU 58%23% 10% 9% MATEMATIKA GJUHA ANGLISHTJA BIOLOGJI HISTORI
 7. 7. PERGJIGJA  Pyetja 2 MESATARET  sTIPARI 4 5 6 7 8 9 10 EFEKTIVI 5 7 6 9 2 3 4 EFEKTIVI G…… 5 12 18 27 29 32 36 DENDURI 5 36 7 36 6 36 9 36 2 36 3 36 4 36 DENDURIA E G…… 5 36 12 36 18 36 27 36 29 36 32 36 36 36
 8. 8. GRAFIKU 40% 15% 7% 6% 7% 16% 9% 4 5 6 7 8 9 10
 9. 9. PERGJIGJA Pyetja 3 TIPARI PO JO EFEKTIVI 14 22 EFEKTIVI I GRUMBULLUAR 14 36 DENDURIA 14 36 22 36 DENDURIA E GRUMBULLUAR 14 36 36 36
 10. 10. GRAFIKU 72% 28% PO JO
 11. 11. PERGJIGJA Pyetja 4 TIPARI PO JO EFEKTIVI 32 4 EFEKTIVI I GRUMBULLUAR 32 36 DENDURIA 32 36 4 36 DENDURIA E GRUMBULLUAR 32 36 36 36
 12. 12. GRAFIKU 85% 15% PO JO
 13. 13. PERGJIGjA Pyetja5 TIPARI PO JO EFEKTIVI 2 34 EFEKTIVI I GRUMBULLUAR 2 36 DENDURIA 2 36 34 36 DENDURIA E GRUMBUlluar 2 36 36 36
 14. 14. GRAFIKU 72% 28% PO JO

×