Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
ԱՍԻԱ



Տարածքը-6,7 մլն կմ քառ.
Ներառում է ` Փոքր Ասիա թերակղզին
Արաբական թերակղզին
Հայկական լեռնաշխարհ
Իրանական բարձրավանդակ...
Հանրապետություն – Թուքիա(1923 թ)
Սահմանադրական միապետություն –
Հորդանան, Քուվեյթ, Բահրեյն
Բացարձակ միապետություններ Սաուդյ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Հայաստան Վրաստան Ադրբեջան Աֆխանստան Իրան
Թուրքիա
Սիրիա...
ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈՒԴԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԱՑԻ ՊԱՏ






Տարածաշրջանը հարուստ է նավթի
պաշարներով` Սաուդյան Աարաբիա,
Քուվեյթ, Իրաք, ԱՄԷ
Հիմնականում զբաղվում են քոչվոր
անա...
Հարավ արևմտյան Ասիա
Հարավ արևմտյան Ասիա
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Հարավ արևմտյան Ասիա

9 000 vues

Publié le

 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Հարավ արևմտյան Ասիա

 1. 1. ԱՍԻԱ
 2. 2.   Տարածքը-6,7 մլն կմ քառ. Ներառում է ` Փոքր Ասիա թերակղզին Արաբական թերակղզին Հայկական լեռնաշխարհ Իրանական բարձրավանդակ Միջագետքի դաշտավայարը Հինդուկուշի լեռներ Միջերկրական ծովի արևելք Պարսից ծոց
 3. 3. Հանրապետություն – Թուքիա(1923 թ) Սահմանադրական միապետություն – Հորդանան, Քուվեյթ, Բահրեյն Բացարձակ միապետություններ Սաուդյան Արաբիա,Քաթար, Օման Ամիրայություն - ԱՄէ
 4. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Հայաստան Վրաստան Ադրբեջան Աֆխանստան Իրան Թուրքիա Սիրիա Իսրայել Իրաք Հորդանան Լիբանան Կիպրոս Սաուդյան ԱրաբիաԵմեն Օման ՄԱԷ Քաթար Քուվեյթ Բահրեյն Երևան Թբիլիսի Բաքու ալեքս Քաբուլ Թեհրան Անկարա Դամասկոս Թել Ավիվ Բաղդադ Ամման Բեյրութ արարատ Նիկոսիա Էր ռիադ Սանա Մասկաթ Աբու Դաբի Դոհա Էլ քուվեյթ Մանամա
 5. 5. ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՀՄԵԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՒԴԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 6. 6. ԼԱՑԻ ՊԱՏ
 7. 7.     Տարածաշրջանը հարուստ է նավթի պաշարներով` Սաուդյան Աարաբիա, Քուվեյթ, Իրաք, ԱՄԷ Հիմնականում զբաղվում են քոչվոր անասնապահությամբ Առավել զարգացած երկրներն են ` Թուրքիան, Իրանը, ԱՄԷ Զարգացող երկրներն են ՀՀ, Վրաստանը, Ադրբեջանը

×