Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - Creative formats and presentation

70 vues

Publié le

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - Creative formats and presentation

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

ASOCEU BULGARIA - Lesson 4 - Creative formats and presentation

  1. 1. РАЗКАЗВАНЕ: ФОРМАТ И ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ
  2. 2. Формат
  3. 3. Характеристики Кога да се използва Инструменти Видеоматериал - много снимки и видеозаписи на разположение - работа по планиране - трудно се модифицира във времето - проверка на лицензи (за използване на музика и снимки) - Дава възможност за проява на творчество - изисква допълнителна информация (напр. надписи за снимките) - проектът се фокусира върху доказателствата, събрани по време на посещението - разнообразни и визуално много значими фото-/видеоматериали - познаване на инструментите за монтаж - визуалните материали са лесни за разбиране - много налични формати (например документален филм, двойно интервю, филм ноар) http://www.storyboardthat.com/ … Инфографика / Интерактивна презентация - текст, структурирани данни, графика - необходимост от внимателна работа по планиране - може да се модифицира във времето - можете да вмъкнете графики, като започнете от таблица /структуриран csv - голямо значение в проекта за представяне на данни (например резултати от въпросници и събиране на първични данни) - не са толкова важни изображенията и видеоклиповете - отличен формат за обобщено представяне на сложен процес/проект www.canva.com http://piktochart.com/ http://infogr.am/ Интерактивна карта - Полезна за представяне на гео-референтни характеристики - може да се направи, като се започне от таблица /структуриран csv - може лесно да се модифицира във времето - сходни проекти, разположени на различни места на територията (напр. мрежи на технополиси) - маршрут на нов обществен транспорт в близост до съответните места - показване на индекс, който варира в зависимост от мястото (например количество отпадъци, отпадъци по отношение броя на жителите на всеки квартал) https://www.mapbox.com/ … Времева линия - Полезна, за да обясни хронология (напр. действия във времето в район на града или свързани с паметник) - може да се направи, като се започне от таблица /структуриран csv - (напр. събиране на новини с данни) - може да бъде интерактивна - може лесно да се модифицира във времето - дългосрочен проект с много междинни етапи (например възстановяване, голяма инфраструктура) - трябва да представите напредъка на групова работа http://timeline.knightlab.com/ …
  4. 4. Характеристики Кога да се използва Инструменти Подкаст/ радиопредаване - възможност да се използва непринудеността на разговор - възможност за задаване на въпроси под формата на интервюо - налично аудио съдържание - необходимост да се обясни „напредъка“ и критичните точки на проекта - наличие на радио достъп Уеб радио Печатно издание (напр. вложка във вестник, списание) - възможност за комбиниране на текст, графики и визуални елементи - добрите умения за писане и аргументиране са основни - може да съдържа много графични материали, когато става въпрос за списание - лесно за пренасяне - когато проектът е подходящ за представяне под формата на „изследване“ - за „тематично“ проучване по дадена тема - когато има наличие на достъп до медии (журналисти, училищен вестник) Scribd ScoopIt Tumblr Училищен вестник Медии Представление / flashmob - максимална креативност, без ограничения - възможност за използване на различни физически пространства (училище или територия) - освен текст и графика добавяне на физическо измерение -за подобряване на физическите пространства - за подобряване на други училищни дейности (напр. театър) - да се ангажира територията по по-видим начин Примери за иновативен разказ (напр. флашмоб за статистиката) https://www.youtube.com/wa h?v=VFjaBh12C6s Комикс или анимация - графично и текстово творчество (разказ) - лесноразбираем и свързан с колективното въображение модел - за използване на творческия потенциал на някои членове на групата - когато искате някой „герой“ да разкаже историята Примери за онлайн инструменти
  5. 5. Техники за презентация
  6. 6. Съвети за представяне на история DATATHERAPY.ORG (MIT – Massachusetts Institute of Technology) Разказване на „лична“ история. Споделянето на лични истории с обществеността създава по-голямо емоционално участие. Зад данните, които събирате, всъщност може да има интересни истории от живота, с техните (и вашите) мотиви. Да се направи „физическа“ презентация на разказаните данни 3D реконструкция, модел, обект или колаж от обекти, които да представят данните, разказани в историята ... може да бъде добър начин за привличане на вниманието, за насърчаване на задаването на въпроси, за забавление на публиката. Визуализиране на данни чрез карти… дори и креативни! Покажете къде се случва нашата история, идентифицирайте реални места чрез визуализацията на карти ... и също така създайте креативни карти, с допълнителни визуални елементи: те са полезни начини за фокусиране на вниманието върху определена територия, които позволяват на обществеността да „влиза“ на местата от разказа. Създаване на симулации или взаимодействия от игрови тип В някои случаи можете също да опитате да използвате максимално творческия си потенциал, като взаимодействате с публиката чрез елементи на игра (напр. ролева игра или дори да играете със „стилове“ и жанрове на историята - литературен, кинематографски , театрален и т.н.)
  7. 7. РАЗКАЗВАНЕ: ФОРМАТ И ТЕХНИКИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

×