Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

входно ниво бе 3 клас_примерно

37 740 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

входно ниво бе 3 клас_примерно

  1. 1. Самостоятелна работа на....................................................... Зад.1 Диктовка ......................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ................................................................................................................ Зад.2 Извадете от диктовката : а/ 3 съществ.имена.................................................................. б/ 3 прилаг.имена................................................................... в/ 3 глагола............................................................................. зад.3 Попълнете пропуснатите букви.Свържете двете части на пословиците: Без тру_ пло_ не дава На чуж_ гръ_ почи_ката не е сла_ка Всяко дърво който е здра_ Богат е, и сто тояги са малко Зад.4 Попълни липсващите гласни звукове в пословиците: а/Стр_хът има бързи кр_ка. б/На л_жата кр_ката са къси. в/Затваряй си _стата, отваряй си _чите. г/Ум и раз_м с пари не се к_пуват. Зад.5 Подредете по азбучен ред имената на градовете: София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Ямбол, Хасково, Лом ........................................................................................................................................ .............................................................. Зад.6 Определете началото и края на изреченията: Едно време лисицата и ежът се побратимили оттогава все заедно ходели един ден решили да отидат в лозята ядяло им се грозде Зад.7 Поставете подходящ препинателен знак в края на изречението и напишете вида му: а/Къде ще ходим утре..../......................................../ б/ Утре имам рожден ден.../.................................../
  2. 2. 1. В кой ред има съществителни имена и глаголи? а) горещ, летен, близко, весели; б) ден, отидохме, заблещукаха, небе; в) село, слънце, въздух, приятна. 2. Разделете думите на части за пренасяне: един - време – азхлади – провиквания – явявам - 3.Попълнете липсващите букви. топ_л вед_р бли_ко ж_на хля_ д_те 4.Свържете съществителните имена с подходящи прилагателни така, че да образуват словосъчетания. скъп кораби крилати буря тъмно шоколад млечен приятел морски небе страшна облачета 5.Поставете необходимите препинателни знаци в текста: - Защо плачеш, Боби - Плача, защото съм остарял като баба ми - Как позна това, Боби - Клати ми се едно зъбче - Кое зъбче, Боби Я дай да видя - Хе това – предното, горното - Дай да видя, моето дете Отвори уста Така Това ли зъбченце - Това - Бива ли да плачеш за нищо Брезички ( диктовка ) Растяха в Пирин стройни брезички. Денем протягаха зелени клони към слънцето и слушаха веселата песен на пойните птици. А вечер се превръщаха в чудни девойки със златни косици и венчета от незабравки. Оля и Мишо често им се любуваха. Тест – входяща диагностика по БЕЛ / ІІІ клас /

×