Publicité
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
Sam.rab. po okolen sviat 2kl
Prochain SlideShare
математика 2 клас входно нивоматематика 2 клас входно ниво
Chargement dans ... 3
1 sur 2
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

En vedette(19)

Publicité
Publicité

Sam.rab. po okolen sviat 2kl

  1. Самостоятелна работа по околен свят - 2 „в“ клас Входно ниво Име:....………………………………….................…… Дата:................... 1.Попълни текста: Моето училище се казва ”……………………………..................”. Аз съм 3 т. ученик в …………. клас. Класната ни стая е на ………….етаж. 2.Кои са членовете на едно семейство?Огради верните отговори. а) майка в) дъщеря д) съсед ж) братовчед 4 т. б) приятел г) баща е) син з) леля 3.Как помагам вкъщи?Огради верния отговор. а)пазарувам, разхвърлям си стаята, подреждам си нещата 1 т. б)изхвърлям боклука, избърсвам праха, поливам цветята в)поправям бойлера, пазарувам, мия чиниите 4.Попълни пропуснатите думи През ….......…… е студено и вали сняг. пролетта Слънцето грее най-силно през …………..... есента 4 т. Дърветата цъфтят през …………….. зимата През……………. окапват листата на дърветата. лятото 5.Подчертай органите на растенията. семена дънер корен листа кора 5 т. корона стъбло цветове плодове 6.Огради с кръгче правилата за опазване на природата. а) Не късай цветя и клонки! б) Не замърсявай поляните! в) Не пали огън в гората! 4 т. г) Постави къщички за птиците! д) Разваляй мравуняците в гората! 7.Под името на всяко животно запиши продуктите, които ни дава то: овца кокошка крава прасе ……………. ………….. ………… ……………. ……………. ………….. ………… ……………. 8 т. .................... ................. ............... ....................
  2. 8. Кой къде работи? Професия Месторабота учител * • театър актьор * 5 т. • ресторант лекар * • училище готвач * • ферма фермер * • поликлиника 9. Кои са полезните храни? (огради верните отговори) чипс лимон бонбони риба ябълка 6 т. сирене кроасан мляко домат вафла 10. Свържи животните с групата, към която принадлежат. Свиня Патица Коза Мечка Лисица Крава Катерица 7 т. Диви животни Домашни животни Максимален брой точки: 47 Скала за оценка: 39 - 47 т. (6) Брой точки за верни отговори: 31 - 38 т. (5) 22 - 30 т. (4) 14 – 21 т. (3) Оценка: 13 т. и по-малко (2) Оценка:.............................. Проверил:.......................... /Й.Първанова/ Родител:............................
Publicité