тематично разпределение на клуб

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
          привлекателно за младите хора”
        Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
        Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
      съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
               Приложение №6

 Средно общообразователно училище „Любен Каравелов“
            пълно наименование на училищета

      гр./с. Димитровград община Димитровград област Хасково


             ДНЕВНИК
                 ЗА РАБОТАТА


    На група за занимания по интереси по клуб „Аз и светът около мен“


            ПРЕЗ 2012/ 2013 УЧЕБНА ГОДИНА


Ръководител ………………………………………………………………..                 ……………………
         трите имена                         подпис


Директор ……………………………………………………………………                   ……………………


          Инвестира във вашето бъдеще!                   1
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
                           привлекателно за младите хора”
                        Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
                        Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
                      съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
                          трите имена                          подпис и печат

                ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ
                         Клуб „Аз и светът около мен“

Цели

                                            Дата на      Място на       Брой
 №                   Тема                                              Начален час
                                           провеждане     провеждане      часове
    Запознаване с дейността на клуб "Аз и светът около
 1                                                     класна стая      1
    мен" за новата учебна година.
 2   Електронен читателски дневник - попълване, споделяне                       комп.кабинет       1
 3   Здравно образование                                        класна стая       1
 4   Дневник на здравето                                        класна стая       1
 5   В света на птиците                                        класна стая       1
 6   Изработване на хранилка за птици                                 класна стая       1
 7   В света на фолклора - хасковски диалект                              класна стая       1
 8   Забавен речник                                          класна стая       1
 9   В света на занаятите                                       класна стая       1
 10  Изработване на постер със снимки                                 класна стая       1
 11  Да се върнем години назад. Посещение в Казанлъшката гробница                     Казанлък       4
 12  Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник                        класна стая      1
 13  Изготвяне на табло със снимки от пътуването                             класна стая      1
 14  В света на традициите - българска кухня                               класна стая      1
 15  Изготвяне на книжка с рецепти от хасковския край                           класна стая      1
 16  В света на приказките, песните, пословиците и поговорките                      класна стая      1
 17  Изработване на книжка с народни умотворения                             класна стая      1


                          Инвестира във вашето бъдеще!                                2
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
                         привлекателно за младите хора”
                       Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
                       Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
                     съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
18  Традиции и иновации - Envision, Glogster                               класна стая  1
19  Да се върнем в миналото с помощта на технологиите                          класна стая  1
   Представителна изява "Да съхраним българските празници, език и
20                                                    видеозала   4
   фолклор"

21  В приказния свят на Дядо Коледа                                   класна стая  2
22  В света на нумизматиката                                       класна стая  1
23  Отпечатък на монети върху фолио                                   класна стая  1
24  Здравно образование                                         класна стая  1
25  Дневник на здравето                                         класна стая  1
26  В света на дивите животни                                      класна стая  1
27  Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник                        класна стая  1
28  В света на Вселената                                         класна стая  1
29  Изработване на модел на нашата Вселена                                класна стая  1
30  Здравно образование                                         класна стая  1
31  Дневник на здравето                                         класна стая  1
32  В света на миналото. Посещение на Етнографски музей в гр. Пловдив                   Пловдив   4
33  Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник                        класна стая  1
34  Изработване на албум със снимки от пътуването                            класна стая  1
35  Традиции и иновации - Envision, Glogster                               класна стая  1
36  Да се върнем в миналото с помощта на технологиите                          класна стая  1
37  В света на миналото. Посещение на тракийската гробница в с. Мезек                   Мезек    4

38  Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник                        класна стая  1
39  Изработване на модел на тракийска гробница                              класна стая  1
40  Традиции и иновации - Envision, Glogster                               класна стая  1


                         Инвестира във вашето бъдеще!                       3
ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището
                           привлекателно за младите хора”
                        Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
                        Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
                      съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 41  Да се върнем в миналото с помощта на технологиите                         класна стая      1
 42  Здравно образование                                        класна стая      1
 43  Дневник на здравето                                        класна стая      1
 44  Как да си направим солено тесто?                                  класна стая      1
 45  Изделия от солено тесто                                      класна стая      1
 46  В света на хартията. Да си направим сами хартия.                          класна стая      1
 47  Картички (покани) от "домашно" приготвена хартия.                         класна стая      1
                                                    класна стая,
   Изложба на табла, постери, албуми, свързани с дейността                       училищно
 48  на клуб "Аз и светът около мен"                                    фоайе       2

 49  Най-доброто от дейността на клуб "Аз и светът около мен".                       класна стая    1

   Идеи за следващата учебна година.                                   класна стая
 50  Връчване на сертификатите                                                1
   Представителна изява: "Нашето славно минало"                             видеозала
 51  Традиции и иновации - Envision, Glogster, Prezy                                     4
                                          Общ брой часове:             68

                                                              Утвърждавам
Ръководител …………………..                                                Директор: ………………….подпис и печат
                          Инвестира във вашето бъдеще!                                  4
1 sur 4

Recommandé

Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест par
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
70.7K vues33 diapositives
Toshko a par
Toshko aToshko a
Toshko aYoana Mihaylova
4.5K vues22 diapositives
движение на земята около слънцето 4кл par
движение на земята около слънцето 4клдвижение на земята около слънцето 4кл
движение на земята около слънцето 4клСУ "Никола Й. Вапцаров"
9.4K vues19 diapositives
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест par
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, БулвестVeska Petrova
55.3K vues56 diapositives
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест par
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
50.5K vues21 diapositives
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест par
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестАз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
42.7K vues33 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ханс кристиян андерсен par
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсенVаlentina Bikova
18.9K vues32 diapositives
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест par
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
45.5K vues29 diapositives
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест par
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
10.2K vues28 diapositives
Leda mileva par
Leda milevaLeda mileva
Leda milevaМивдет Рушидова
7.7K vues18 diapositives
3 март par
3 март3 март
3 мартNevin Mehmedova
30.6K vues17 diapositives
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест par
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
31K vues40 diapositives

Tendances(20)

ханс кристиян андерсен par Vаlentina Bikova
ханс кристиян андерсенханс кристиян андерсен
ханс кристиян андерсен
Vаlentina Bikova18.9K vues
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova45.5K vues
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova10.2K vues
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест par Veska Petrova
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova31K vues
преходна област par Dani Parvanova
преходна областпреходна област
преходна област
Dani Parvanova41.9K vues
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48K vues
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П. par Veska Petrova
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
28. Национални символи - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova15.5K vues
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.8K vues
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.5K vues
Вест от Африка – Хю Лофтинг par Vаlentina Bikova
Вест от Африка – Хю ЛофтингВест от Африка – Хю Лофтинг
Вест от Африка – Хю Лофтинг
Vаlentina Bikova6.2K vues
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova33.5K vues
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест par Veska Petrova
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.8K vues
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест par Veska Petrova
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
26. Освобождението на България - 4 клас, ЧО, Булвест
Veska Petrova30.4K vues
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест par Veska Petrova
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova30.3K vues
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест par Veska Petrova
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Veska Petrova62.5K vues
Видове изречения по цел на изказването par roryace
Видове изречения по цел на изказванетоВидове изречения по цел на изказването
Видове изречения по цел на изказването
roryace20.7K vues

Similaire à тематично разпределение на клуб

тематично разпределение на клуб 2012/2013 par
тематично разпределение на клуб 2012/2013тематично разпределение на клуб 2012/2013
тематично разпределение на клуб 2012/2013Dani Parvanova
11.9K vues5 diapositives
Издателство Марк 91, Програмна система par
Издателство Марк 91, Програмна системаИздателство Марк 91, Програмна система
Издателство Марк 91, Програмна системаPetar Ilievski
4.4K vues27 diapositives
тематично раздпределение 2011 2012 par
тематично раздпределение 2011 2012тематично раздпределение 2011 2012
тематично раздпределение 2011 2012Dani Parvanova
799 vues3 diapositives
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"mnpc2012
216 vues3 diapositives
Индивидуален план на клуб "Пей с мен" par
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"mnpc2012
379 vues3 diapositives
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"mnpc2012
365 vues3 diapositives

Similaire à тематично разпределение на клуб(14)

тематично разпределение на клуб 2012/2013 par Dani Parvanova
тематично разпределение на клуб 2012/2013тематично разпределение на клуб 2012/2013
тематично разпределение на клуб 2012/2013
Dani Parvanova11.9K vues
Издателство Марк 91, Програмна система par Petar Ilievski
Издателство Марк 91, Програмна системаИздателство Марк 91, Програмна система
Издателство Марк 91, Програмна система
Petar Ilievski4.4K vues
тематично раздпределение 2011 2012 par Dani Parvanova
тематично раздпределение 2011 2012тематично раздпределение 2011 2012
тематично раздпределение 2011 2012
Dani Parvanova799 vues
Индивидуален план на артстудио "Палитра" par mnpc2012
Индивидуален план на артстудио "Палитра"Индивидуален план на артстудио "Палитра"
Индивидуален план на артстудио "Палитра"
mnpc2012216 vues
Индивидуален план на клуб "Пей с мен" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
Индивидуален план на клуб "Пей с мен"
mnpc2012379 vues
индивидуален план на клуб "Зелен свят" par mnpc2012
индивидуален план на клуб "Зелен свят"индивидуален план на клуб "Зелен свят"
индивидуален план на клуб "Зелен свят"
mnpc2012365 vues
Брошура МНПЦ Каварна par mnpc2012
Брошура МНПЦ КаварнаБрошура МНПЦ Каварна
Брошура МНПЦ Каварна
mnpc2012131 vues
УСПЕХ (2012-2013) par souhs
УСПЕХ (2012-2013)УСПЕХ (2012-2013)
УСПЕХ (2012-2013)
souhs4.8K vues
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза" par mnpc2012
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
Индивидуален план на клуб 'Обредна трапеза"
mnpc2012265 vues
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...
Г-жа Христина Христева, НЧ „Иван Вазов“, с. Искра - „Глобалната библиотека в ...
Игротека@Чуднотека par StefkaLacheva
Игротека@ЧуднотекаИгротека@Чуднотека
Игротека@Чуднотека
StefkaLacheva136 vues
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо... par Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
Калинка Николова, литератор в СОУ „Летец Христо Топракчиев” и Цветанка Николо...
целодневна детска градина par rossitsazlankova
целодневна детска градинацелодневна детска градина
целодневна детска градина
rossitsazlankova2.4K vues
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру... par Katya Dzhubelieva
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Презентация за родителска среща за възпитателно-образователната дейност в гру...
Katya Dzhubelieva8.4K vues

Plus de Dani Parvanova

Познатият непознат живот на растенията par
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растениятаDani Parvanova
4.7K vues48 diapositives
Koledna magiya par
Koledna magiyaKoledna magiya
Koledna magiyaDani Parvanova
1.3K vues32 diapositives
проект малки писатели par
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писателиDani Parvanova
3.4K vues20 diapositives
Урок 7 числата от 21 до 60 par
Урок 7 числата от 21 до 60Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60Dani Parvanova
2K vues14 diapositives
Урок 6 числата от 21 до 60 par
Урок 6 числата от 21 до 60Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60Dani Parvanova
1.5K vues17 diapositives
читателски дневник par
читателски дневникчитателски дневник
читателски дневникDani Parvanova
13.1K vues8 diapositives

Plus de Dani Parvanova(20)

Познатият непознат живот на растенията par Dani Parvanova
Познатият непознат живот на растениятаПознатият непознат живот на растенията
Познатият непознат живот на растенията
Dani Parvanova4.7K vues
проект малки писатели par Dani Parvanova
проект малки писателипроект малки писатели
проект малки писатели
Dani Parvanova3.4K vues
Урок 7 числата от 21 до 60 par Dani Parvanova
Урок 7 числата от 21 до 60Урок 7 числата от 21 до 60
Урок 7 числата от 21 до 60
Dani Parvanova2K vues
Урок 6 числата от 21 до 60 par Dani Parvanova
Урок 6 числата от 21 до 60Урок 6 числата от 21 до 60
Урок 6 числата от 21 до 60
Dani Parvanova1.5K vues
читателски дневник par Dani Parvanova
читателски дневникчитателски дневник
читателски дневник
Dani Parvanova13.1K vues
психолозите съветват... par Dani Parvanova
психолозите съветват...психолозите съветват...
психолозите съветват...
Dani Parvanova2.8K vues
изготвяне на родителски кал par Dani Parvanova
изготвяне на родителски кализготвяне на родителски кал
изготвяне на родителски кал
Dani Parvanova2.3K vues
зип математика 2 клас par Dani Parvanova
зип математика 2 класзип математика 2 клас
зип математика 2 клас
Dani Parvanova3.6K vues

тематично разпределение на клуб

 • 1. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Приложение №6 Средно общообразователно училище „Любен Каравелов“ пълно наименование на училищета гр./с. Димитровград община Димитровград област Хасково ДНЕВНИК ЗА РАБОТАТА На група за занимания по интереси по клуб „Аз и светът около мен“ ПРЕЗ 2012/ 2013 УЧЕБНА ГОДИНА Ръководител ……………………………………………………………….. …………………… трите имена подпис Директор …………………………………………………………………… …………………… Инвестира във вашето бъдеще! 1
 • 2. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз трите имена подпис и печат ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ Клуб „Аз и светът около мен“ Цели Дата на Място на Брой № Тема Начален час провеждане провеждане часове Запознаване с дейността на клуб "Аз и светът около 1 класна стая 1 мен" за новата учебна година. 2 Електронен читателски дневник - попълване, споделяне комп.кабинет 1 3 Здравно образование класна стая 1 4 Дневник на здравето класна стая 1 5 В света на птиците класна стая 1 6 Изработване на хранилка за птици класна стая 1 7 В света на фолклора - хасковски диалект класна стая 1 8 Забавен речник класна стая 1 9 В света на занаятите класна стая 1 10 Изработване на постер със снимки класна стая 1 11 Да се върнем години назад. Посещение в Казанлъшката гробница Казанлък 4 12 Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник класна стая 1 13 Изготвяне на табло със снимки от пътуването класна стая 1 14 В света на традициите - българска кухня класна стая 1 15 Изготвяне на книжка с рецепти от хасковския край класна стая 1 16 В света на приказките, песните, пословиците и поговорките класна стая 1 17 Изработване на книжка с народни умотворения класна стая 1 Инвестира във вашето бъдеще! 2
 • 3. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 18 Традиции и иновации - Envision, Glogster класна стая 1 19 Да се върнем в миналото с помощта на технологиите класна стая 1 Представителна изява "Да съхраним българските празници, език и 20 видеозала 4 фолклор" 21 В приказния свят на Дядо Коледа класна стая 2 22 В света на нумизматиката класна стая 1 23 Отпечатък на монети върху фолио класна стая 1 24 Здравно образование класна стая 1 25 Дневник на здравето класна стая 1 26 В света на дивите животни класна стая 1 27 Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник класна стая 1 28 В света на Вселената класна стая 1 29 Изработване на модел на нашата Вселена класна стая 1 30 Здравно образование класна стая 1 31 Дневник на здравето класна стая 1 32 В света на миналото. Посещение на Етнографски музей в гр. Пловдив Пловдив 4 33 Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник класна стая 1 34 Изработване на албум със снимки от пътуването класна стая 1 35 Традиции и иновации - Envision, Glogster класна стая 1 36 Да се върнем в миналото с помощта на технологиите класна стая 1 37 В света на миналото. Посещение на тракийската гробница в с. Мезек Мезек 4 38 Споделям, описвам, рисувам в изследователския дневник класна стая 1 39 Изработване на модел на тракийска гробница класна стая 1 40 Традиции и иновации - Envision, Glogster класна стая 1 Инвестира във вашето бъдеще! 3
 • 4. ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 41 Да се върнем в миналото с помощта на технологиите класна стая 1 42 Здравно образование класна стая 1 43 Дневник на здравето класна стая 1 44 Как да си направим солено тесто? класна стая 1 45 Изделия от солено тесто класна стая 1 46 В света на хартията. Да си направим сами хартия. класна стая 1 47 Картички (покани) от "домашно" приготвена хартия. класна стая 1 класна стая, Изложба на табла, постери, албуми, свързани с дейността училищно 48 на клуб "Аз и светът около мен" фоайе 2 49 Най-доброто от дейността на клуб "Аз и светът около мен". класна стая 1 Идеи за следващата учебна година. класна стая 50 Връчване на сертификатите 1 Представителна изява: "Нашето славно минало" видеозала 51 Традиции и иновации - Envision, Glogster, Prezy 4 Общ брой часове: 68 Утвърждавам Ръководител ………………….. Директор: ………………….подпис и печат Инвестира във вашето бъдеще! 4