Publicité
музика
музика
музика
музика
Publicité
музика
музика
музика
музика
музика
Publicité
музика
Prochain SlideShare
български народни  инструменти [автоматично записан]български народни инструменти [автоматично записан]
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Publicité

музика

 1. № Дата Тема Музикален За пеене материал За слушане Забележка 1. Шумовете и звуците в заобикалящия ни свят Песни по избор „Моята ваканция” – звукова картина „Вече съм голяма” 2. Двувременен метрум - марш „Родина” из „Радецки” 3. Тривременен метрум - валс „Отново на училище” из ”Съкрови-ще” 4. Марш – валс: съпоставка на метрумите „Родина” „Отново на училище” из „Радецки” из ”Съкровище 5. Високи и ниски тонове Посока на движение на мелодията Песни по избор Гласове на птици „Есен в гората” – звукова картина, звукови примери 6. Есента в музиката „Песен за дъждовните капки” Из ”Есенна песен”
 2. 7. Кратки и дълги тонови трайности. Звукова картина. „Песен за дъждовните капки” „Есен в гората” – звукова картина 8. Есен. Наблюде-ние на различни тонови трайности. Есенни песни по избор из „Есенна песен” „Есен в гората” – звукова картина 9. Флейта Песни по избор Тема из „ПерГинт”, из ”Съкровище” 10. Духови музикални инструмен- ти Песни по избор музикални инструмен-ти – примери из ”Радецки” 11. Двуделен неравноделен метрум 5/8 „Рече мама да ме жени” из ”Пайдушко хоро” 12. Триделен неравноде-лен метрум ръченица „На мегданя” из ”Афтанска ръченица” 13. Двувреме-нен и тривреме- нен неравноде- лен метрум съпоставя-не „Рече мама да ме жени” „На мегданя” из ”Пайдушко хоро” из
 3. ”Афтанска ръченица” 14. Право хоро „Карамфил -ке”, народни песни из „Право хоро” 15. Кларинет „Карамфил -ке”, народни песни из „Право хоро” 16. Композитор Кларинет Авторски песни по избор из „Концерт за кларинет и оркестър” из „Малка нощна музика” 17. „Люлчина песен” Добри Христов „Люлчина песен” Авторски песни из „Малка нощна музика” 18. Динамика „Люлчина песен” Песни по избор из „Да караш сърф с извънземно” 19. Темпо „Песен за снежинката ” Тема из „Пер Гинт”
 4. 20. Характер на музиката „Зимна песничка” из „На шейна” 21. Зимни песни. Съпровод „Песен за снежинката ” „Зимна песничка” из „На шейна” 22. Коледа. Коледуване „Гости сме ви коледари” Коледни и зимни песни Музика по избор 23. Коледа „Благослов” „Гости сме ви коледари” Коледни и зимни песни „Станенине, господине” 24. „Дядо Коледа” „Дядо Коледа” „Благослов” „Гости сме ви коледари” Коледни и зимни песни „Станенине, господине” 25. Коледни и зимни песни „Дядо Коледа” Коледни и зимни песни „На шейна”
 5. 26. Коледен концерт Изпълнител „Дядо Коледа”, „Зимна песничка” Коледни и зимни песни по избор „Дядо Коледа” Песни и произведе-ния по избор 27. Коледен концерт Публика Песни по избор Музика по избор 28. „Шарко и Марко” „Шарко и Марко” „Герои с дълги уши” из „Карнавал на животните” 29. 30. Посока на движение на мелодия „Петльо” „Шарко и Марко” Песни по избор „Герои с дълги уши”, „Петли и кокошки” из „Карнавал на животните” 31. Видове мелодическо движение „Стълбичка ” „Моето котенце” „Бал на мишките”
 6. 32. „Петльо” Песни по избор 33. Преговор Изучени песни Произведе-ния по избор 34. Характер на музикалното про-изведение „Родина” „Люлчина песен” „Шарко и Марко” „Песен за снежинката ” „Гоненица” „Детето заспива” 35. Характер на музикално-то про-изведение „Родина” „Люлчина песен” „Шарко и Марко” „Песен за снежинката ” 36. 37. Музика на народите „Игра” „Брезичка” Песни по избор „Анадолско хоро” Музика по избор 38. 39. Право хоро Изпълне-ние на танцови движения Тонови трайности „Дена” „Боряно, Борянке” „Карамфил -ке” „Право хоро” „Родопско хоро”
 7. „На мегданя” 40. „Март” „Ръчени-ца” „Март” „На мегданя” Песни по избор „Шопска ръченица” 41. „Ръченица” Изпълнение на танцови движения „Дена” „Брезичка” ”Март” „На мегданя” Песни по избор „Шопска ръченица” „Афтанска ръченица” 42. „Трети март” „Радецки” „Родина” Други маршови песни из „Радецки” из „Марш” 43. Духов оркестър „Радецки” „Родина” Маршови песни из „Радецки” из „Марш” из „Пайдушко хоро” 44. Валс „Пролет” „Люлчина песен” „Отново на училище” из „Съкрови- ще”
 8. Валсови песни 45. Акордеон „Пролет” Песни по избор из „Съкровище” из „Ивон” 46. 47. Акордеон Народна музика „Би що би зима” „Рече мама да ме жени” „Карамфик е” „Дена” из „Пайдушко хоро” из „Дудино хоро” 48. „Гост от юг” Авторски песни „Гост от юг” „Марш” „Пролет” Пролетни песни „Право шопско хоро” 49. Звукова картина „Пролет” „Гост от юг” „Марш” „Пролет” Пролетни песни Музика по избор 50. Пролетни календарни празници и обичаи „Мъри бульо хубава” „Тук ми казаха, Лазаре”
 9. Лазаруване „Лаленце се люлее” 51. Великден „Великден” „Великден” Музика по избор 52. Темпо, динамика, характер Песни по избор из „Бабина приказка” „Свирещ часовник” „Гайда” „Оловни войници” „Влак” 53. Импровизиран е на танцови движения Маршови, валсови, хороводни песни, песни на ръченица „Танцова загадка”, Музика по избор 54. „Посрещане” Звуко- изобрази- телност в музиката „Посрещане ” „Шарко и Марко” „Петльо” „Старата кокошка” 55. „Посрещане” „Посрещане ” „Шарко и Марко” „Петльо” „Герои с дълги уши” „Петли и кокошки” Преговор Песни по избор Музика по избор
 10. 57. Духови инструмен- ти Изпълнение на духов оркестър 58. 59. „Чакай ме, море” „Чакай ме, море” Песни по избор Музика по избор 60. 61. 62. 63. 64. Годишен Преговор Концерт Песни по избор Концерт От изучени песни Музика по избор Музикална мозайка
Publicité