Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Teknologjia ne mesimdhenie !!!

6 219 vues

Publié le

Teknologjia ne mesimdhenie

Qellimet e programeve te reja teknologjike ne mesimdhenie.
Ndryshimet ne raport me sisetmin e vjeter
Organizimi pedagogjik
Organizimi i materialeve

#MesueseAurela

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Teknologjia ne mesimdhenie !!!

 1. 1.  Qellimet e programeve te reja teknologjike ne mesimdhenie.  Ndryshimet ne raport me sisetmin e vjeter  Organizimi pedagogjik  Organizimi i materialeve
 2. 2.  Teknologjia ne mesimdhenie kontribon ne ndertimin e nje kulture te perbashket per te gjithe nxenesit. Ajo lejon:  Te perdoresh ne nje menyre logjike mjetet teknologjike si :kompjuterat, micro- kompjuterat, burime audio-vizuale
 3. 3.  Te familjarizohesh me nje ecje origjinale qe karakterizohet nga nje menyre logjikimi mbi problematika te ngjashme, analoge te cilat te lejojne te gjesh zgjidhjen.
 4. 4.  Mesimdhenia rregjistrihet gjithmone ne vazhdimesine e programeve te shkolles dhe te lejon te perforcosh e te thellosh:  Analizen e prodhimeve per te kuptuar nevojat kryesore te krijuara qe cilave ato i pergjigjen, per te kuptuar ndertimin dhe funksionimin e tyre  Perdirimi logjik i mjeteve te komunikimit e te informimit
 5. 5.  Mesimdhenia eshte e ndertuar sipas dy menyrave;  Menyra e investigimit: nje grup kerkimesh e reflektimesh qe kane per qellim te vereje sjelljen, funksionimin, ndertimin e nje produkti, te kerkoje informacione ne menyre qe te gjeje zgjidhje
 6. 6.  Rruga e kerkimit mbeshtet mbi pese pika;  Funksionimi  Materialet  Energjite  Evulimi historik  realizimi
 7. 7.  Kur integrojme TIC ne lidhjet pedagogjike mes profesorit dhe nxenesit ato transformohen  Me hyrjen e TIC ne mesimdhenie nxenesit kane ne dore nje mjet shume te fuqishem produksioni dhe eksplorimi dijesh qe ka bere revolucion ne kete fushe
 8. 8.  Fillimisht mesuesit duhet te dallojne qarte lidhjen midis perdorimit te TIC dhe programit te mesimdhenies  Ne duhet te dijme ta perdorim teknologjine para se te mesojme me ndihmen e saj  Ne perdorim teknologjine per te mesuar te njejtat gjera si me perpara sepse TIC ne lejon qe:
 9. 9.  Te kemi nje mesimdhenie me te lehte  Me te shpejte  Me efikas Mund te themi qe rinovimi ne mesimdheniemund te kthehet ne nje mjet ose qellim i nje politike kombetare ose krahinore
 10. 10.  Mund te themi qe rinovimi ne mesimdheniemund te kthehet ne nje mjet ose qellim i nje politike kombetare ose krahinore
 11. 11.  Mund te permendim:  Pervetesimin e kompetencave ne informatike. Kuptojme ketu qe duhet te pervetsojme aktivitetet dhe aplikimet ne Web (ne internet) e pikerisht mbi kete qellim praktikojme activitete konkrete ne klase
 12. 12. Shtrirje ne nje game me te gjere materialesh njekohesisht. Kemi te bejme edhe me nje barazi mbi zgjedhjet e akseset e informacioneve. Pershembull edhe nxenesit e krahinave rurale te izoluara kane mundesi te kene informacione mjaft te vlefshme per mesimdhenien.
 13. 13.  Pyetja nese TIC mund te stimuloje te mesuarin eshte zgjidhur. Kur mesuesit perdorin TIC e perfitojne mbeshtetjen e duhur konstatojme nje progres ne te mesuar nga ana e nxenesve.
 14. 14.  Kur rinovimi eshte i lidhur nga afer me nje program te vecante studimesh atehere mesimdhenia mund te integroje me lehte teknologjine ne punen e saj
 15. 15.  Situata aktuale ne fushen e edukimit mund te krahasohet me at te mjeksise ne fillim te shekullit XX, kerkimet teknologjike kane transformuar praktiken e mjeksise e ka krijuar perfitime te jashtzakonshme.
 16. 16.  Edhe sot nje sfide te ngjashme keni ne fushen e mesimdhenies.  Ndesra teknologjia afirmohet e instalohet ne klase mesuesi duhet qe ne bashkpunim me nxenesit te percaktoje temat dhe burimet e internetit te cilat do ti trajtojne gjate procesit te mesimdhenies
 17. 17.  Ne strukturen e mesimdhenies eshte me e rendeshishme eksperienca e nxenesit se vete teknologjia  Shume njerez qe merren me TIC ne mesimdhenie nuk kishin parashikuar qe mesuesi me teknologjine e perparuar eshte i thirrur per te vepruar si mesues e jo si teknolog
 18. 18.  “inxhinieria” pedagogjike pershkruan të gjitha funksionet e studimit, projektimit, implementimit dhe adaptimit të një projekti edukativ.  Ajo supozon një sintezë që përfshin kontributet e ekspertëve
 19. 19.  Ajo studion nje projekt nen aspektet e saj teknike ,ekonomike, financiare, monetare dhe shoqerore.  Ajo përfshin të gjitha metodat dhe mjetet për të mësuar, te përshtatura per nje publik qe ka te percaktuar qarte objektivat mesimore.
 20. 20.  Menaxhim te nje projekti edukativ mes trekendeshit pedagogjik (nxenes mesues, nxenes nxenes, nxenes material pedagogjik
 21. 21.  Menaxhimi i tre uniteteve:  E kohes  E vendit (balle per balle/ne distance)  E veprimit individuale/kolektive
 22. 22.  Dhe se fundi kemi te bejme me menaxhimin e asaj cfare disponojme gjate aktit te te mesuarit:  Perdorimin e teknologjise  Perdorimin e materialit te shkruar pra librat

×