Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Estructures

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Estructures

 1. 1. ESTRUCTURES Esta presentación se ha realizado por Virgilio Marco. Profesor de Apoyo al Área Práctica del IES Tiempos Modernos de Zaragoza. Para la elaboración se ha tomando como base la realizada por Antonio Bueno, que se encuentra disponible en www. tecnoeso.com. [email_address] www.iestiemposmodernos.com <ul><li>Traduit: Avel·lí Capó </li></ul>
 2. 2. DEFINICIÓ <ul><li>Són conjunts d’elements col·locats de tal forma que romanen sense deformar-se ni desplomar-se suportant les forces o pes per als quals han estat projectades. </li></ul>
 3. 3. PROBLEMES QUE RESOLEN <ul><li>Generar superfícies: carreteres, estadis, aeroports , ... </li></ul><ul><li>Emmagatzemar materials: preses, botelles, tetra brik, ... </li></ul><ul><li>Tancar i cobrir espais: cobertes, voltes, cúpules, ... </li></ul><ul><li>Salvar accidents geogràfics; Ponts, túnels, ... </li></ul><ul><li>Assolir altures en l’espai: torres, grues, antenes, ... </li></ul><ul><li>protegir i donar sustentació a un conjunt: esquelet, armadures, xassís, ... </li></ul>
 4. 4. FORCES QUE ACTUEN <ul><li>quan les forces d'acció i de reacció són iguals es produeix el que anomenem equilibri estàtic . </li></ul><ul><li>La primera força que es produeix en una estructura inclou el pes propi , a més està la sobrecàrrega que tingui que suportar. Les dues juntes formen la força d'acció que exerceix l’estructura. La força de reacció necessària per a que l'estructura es mantingui ha de resistir tota la d'acció.
 5. 5. Les estructures mòbils han de suportar forces de inèrcia, les d'emmagatzemament suporten pressió, empenta del vent, etc </li></ul><ul><li>quan les forces d'acció superen a la reacció se produeixi el equilibri dinàmic , que es el que té lloc en estructures que se desplacen com a esls automòbils, bicicletes, etc. </li></ul>
 6. 6. ¿PER QUÈ FALLEN? <ul><li>A vegades per la fatiga elàstica causada per l’actuació repetida d’una força que en principi se resisteix. </li></ul><ul><li>quan les forces d'acció es fan superiors a les de reacció, l'estructura falla i s’enfonsa. ¿Per què passa açò?: </li></ul><ul><li>altres vegades per un disseny o una fabricació defectuosa . O perquè les unions entre les parts són inadequades. </li></ul><ul><li>altres vegades perquè se produeixin situacions imprevisibles o catastròfiques. </li></ul>
 7. 7. EL CENTRE DE GRAVETAT <ul><li>existeix un punt en cada cos en el qual podem dir que es concentra la força amb la que la terra l'atrau. A aquest punt l’anomenem centre de gravetat. </li></ul><ul><li>Les figures i els objectes són més estables quant més aprop del terra es troba el seu centre de gravetat . A més, la perpendicular fins el terra traçada pe l centre de gravetat ha de caure dins de la base . </li></ul>
 8. 8. ELEMENTS RESISTENTS <ul><li>Els pilars són recolzaments verticals per a les bigues i la resta de l'estructura </li></ul><ul><li>Les bigues són peces horitzontals que suporten càrregues recolzades en dos punts. </li></ul><ul><li>Els tirants o tensors són cables que mantenen subjectes elements penjants o verticals </li></ul><ul><li>Els escaires són triangles rectangles que reforcen les estructures </li></ul><ul><li>Molts dels elements que proporcionen resistència a les estructures poden trobar-se en un gran número de elles. </li></ul>
 9. 9. ESFORÇOS QUE SUPORTEN TRACCIÓ i COMPRESSIÓ
 10. 10. ESFORÇOS QUE SUPORTEN FLEXIÓ TALL COMPRESSIÓ LATERAL Compresión lateral
 11. 11. ESFORÇOS QUE SUPORTEN TORSIÓ i VINCLAMENT
 12. 12. ESFORÇOS QUE SUPORTEN EFECTES MÚLTIPLES 1
 13. 13. ESFORÇOS QUE SUPORTEN EFECTOS MÚLTIPLES 2 FLEXIÓ COMPRESIÓ FLEXIÓ FLEXIÓ COMPRESIÓ TRACCIÓ COMPRESIÓ FLEXIÓ TRACCIÓ FLEXIÓ COMPRESIÓ COMPRESIÓ TRACCIÓ
 14. 14. LA RESISTÈNCIA LA FORMA <ul><li>L'arc És un element capaç de distribuir les càrregues cap als laterals, per açò s’empra per aconseguir espais buits i coberts. La volta és una superfície que empra una sèrie d’arcs col·locats a continuació o creuats. La cúpula té la mateixa propietat que els arcs, però és capaç de distribuir les càrregues no només cap als laterals, sinó en totes les direccions. </li></ul><ul><li>Depèn de varis factors. A igual resistència són millors les més lleugeres, més barates, les que usen menys materials i les més fàcils de construir i transportar. </li></ul>
 15. 15. LA RESISTÈNCIA ELS MATERIALS <ul><li>En les construccions antigues és freqüent trobar fustes més o menys fortes. En l’actualitat s’empren el formigó, que està format per ciment grava i arena, l’acer, que és un derivat del ferro amb carboni i el formigó armat, que combina formigó amb elements interiors d’acer i metalls. A més s’empren: aliatges lleugers, marbres i altres minerals, fibres, plàstics, etc. </li></ul><ul><li>La resistència de les estructures depèn també en gran mesura dels materials emprats. </li></ul>
 16. 16. LA RESISTÈNCIA ELS PERFILS CERRADOS ABIERTOS <ul><li>Els perfils s’empren per aconseguir estructures més lleugeres aprofitant que certes formes aconsegueixen suportar grans pesos i esforços amb menys material. </li></ul>
 17. 17. LA RESISTÈNCIA TRIANGLES i RISCLES
 18. 18. LA RESISTÈNCIA RISCLES i GEELSIES
 19. 19. ELS PONTS Els ponts són estructures que les persones han anat construint per a superar accidents geogràfics. Segons l’ús ens podem trobar aqüeductes, viaductes, passarel·les, etc Els de fusta són barats, lleugers i fàcils de construir, però poc resistents, per açò casi no es construeixen. Els de pedra són molt resistents, però molt costosos. S’empraren en l’antiguitat per no tenir altres materials Els metàl·lics permeten dissenys molt espectaculars però són cars de construir i mantenir Els de formigó armat són de muntatge ràpid i barats de mantenir. La seva resistència és alta
 20. 20. ELS PONTS TIPUS Els ponts adopten tres tipus segons siguin els esforços que suporten els seus elements estructurals: Ponts de biga: formats per elements horitzontals o fullola recolzats sobre suports o pilars Ponts d'arc: formats per un element corbat que se recolza en suports o estreps Ponts penjants: formats per una fullola que se sustenta mitjançant tirants subjectes en un o en dos o més pilars
 21. 21. PONTS FORMES DE DISMINUIR LA FLETXA DISMINUIR LA LLUM - COLOCAR TIRANTS - AUGMENTAR EL CANTELL
 22. 22. LES CATEDRALS Les Catedrals són edificis singulars les estructures de les quals distribueixen els esforços de formes artístiques i molt enginyoses.

×