Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kader risalesi

1 125 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

Kader risalesi

  1. 1.  Yüce Allah; ‘Dilediğim iman eder, dilediğim küfreder’ demedi; «Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin» dedi. (Kehf 18:29) Yüce Allah; ‘Hidayetiniz ve dalaletiniz yazgınıza bağlıdır’ demedi; «Kim hidayete ererse kendi lehine ermiş olur; kim dalalete saparsa kendi aleyhine sapmış olur» dedi. (İsra 17:15) Yüce Allah; ‘İsteyip istememeniz farketmez; ne yazdımsa o’ demedi; «Benden isteyin ki, vereyim» dedi. (Mü’min 40:60) Yüce Allah; ‘Sizler Benim yazdığım istikamette gitmek zorundasınız’ demedi; «Dileyen istikamet üzre bir yol tutsun» dedi. (Tekvir 81:28) M. İslamoğlu, Kader Risalesi, sy 190.
  2. 2.  Yüce Allah; ‘Başınıza gelen Benim size yazdığım yüzündendir’ demedi; «kendi yüzünüzdendir» dedi. (Âl-i İmran 3:165) Yüce Allah; ‘Biz her insanın çabasını kendi kaderine bağlı kıldık’ demedi; tam aksine «Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık» dedi. (İsra 17:13) Yüce Allah; ‘Ben değiştirmeden siz değişemezsiniz’ demedi; «Kendi nefsinizde olanı kendiniz değiştirebilirsiniz» dedi. (Ra’d 13:11) Yüce Allah; ‘Benim kendisine imanı ve salih ameli yazdıklarım kurtulmuştur’ demedi; «İman edenler ve salih amel işleyenler kurtulmuştur» dedi. (Asr 113:3) M. İslamoğlu, Kader Risalesi, sy 190.

×