Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kaedah Solat Yang Betul

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Jom Solat
Jom Solat
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 58 Publicité

Kaedah Solat Yang Betul

Télécharger pour lire hors ligne

Dipaparkan.. khas kepada Peserta yang menyertai Ceramah/ Kuliah saya dan kepada tatapan umum.. ambillah intipatinya dan perkukuhkan..
Atas Permintaan saudara/ri sekalian saya telah menukar "setting" untuk didownload harap kepada yang berminat tu boleh lah mendownloadnya.. sekali lagi saya nyatakan pada page kedua "Asal usul Solat" bukannya rakaat tetapi waktu.. tolong take note.. Tk

Dipaparkan.. khas kepada Peserta yang menyertai Ceramah/ Kuliah saya dan kepada tatapan umum.. ambillah intipatinya dan perkukuhkan..
Atas Permintaan saudara/ri sekalian saya telah menukar "setting" untuk didownload harap kepada yang berminat tu boleh lah mendownloadnya.. sekali lagi saya nyatakan pada page kedua "Asal usul Solat" bukannya rakaat tetapi waktu.. tolong take note.. Tk

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Kaedah Solat Yang Betul (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Kaedah Solat Yang Betul

 1. 1. Mari mantapkanSolat<br />ماري منتفكن صلاة<br />UstazMohdKhairulAzizi Bin Isa<br />AsramaAkhlak (P) Jitra<br />06000 Jitra Kedah DarulAman<br />http://Khairul09.wordpress.com<br />KemIbadat/ Solat<br />
 2. 2. Asal-usulsolat..<br /><ul><li>Difardukanpada27 Rejabtahun 5 Hijrah
 3. 3. Mendapatperintahdari Allah ketikaNabi Muhammad s.a.wmelaluiperistiwaIsra’ Mi’raj
 4. 4. Solatmerupakanrukun Islam yang kedua
 5. 5. Asalwaktu 50,Namunkitasolat 5 waktupahalasamaseperti 50 waktu</li></ul>KemIbadat/ Solat<br />
 6. 6. Firman Allah <br />وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)<br />“ dandirikanlaholehkamuakansembahyangdantunaikanlahzakatdanapajua Yang kamudahulukandarikebaikanuntukdirikamu, tentulahkamuakanmendapatbalasanpahalanyadisisi Allah. Sesungguhnya Allah sentiasamelihatSegala Yang kamukerjakan.”‏ <br />‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج ‏‏فقال رجل الحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏<br />“ Nabis.a.wtelahbersabda: Islam ditegakkandiatas lima perkaraiaitumengesakan Allah, mendirikansembahyang, mengeluarkanzakat, berpuasapadabulan Ramadan danmengerjakanHaji”<br />KemIbadat/ Solat<br />
 7. 7. HadisNabi Muhammad s.a.w.<br />“Shalatlahkamusekaliansebagaimana kalian melihatakushalat.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).<br />“Barangsiapaberamalsuatuamalan yang tidakadapetunjukdarikami, makaamalanituditolak.” (HR. Muslim). <br />&quot;Shalat lima waktu, shalatJum&apos;atkeshalatJum &apos;at lainnya, danRamadhankeRamadhanberikutnyamenghapuskandosa-dosa yang dilakukandiantaranyajikadosa-dosabesarditinggalkan” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i) <br />KemIbadat/ Solat<br />
 8. 8. Adakah Kita Solatsebab..<br />Sebabadaseseorangsuruh<br />Sebabnantikenaberleter<br />Sebabibu/ayah / isteri.. Suruh<br />Atau<br />Sebabnakikutperintah Allah<br />KemIbadat/ Solat<br />
 9. 9. Kenapa Kita Solat..?<br />1. Wasiatterakhir yang diamanahkanolehRasulullahkepadaumatnyasebelumwafat<br />KetikaRasulullahhendakmenghembuskannafas yang terakhir“Jagalahsolat…solat…..”<br />KemIbadat/ Solat<br />
 10. 10. Kenapa Kita Solat..?<br />2. Maksud Al Quran SurahMaryam, ayat59.<br />Kemudianmerekadigantikanolehketurunan-keturunan Yang mencuaikansembahyangsertamenuruthawanafsu (denganmelakukanmaksiat); makamerekaakanmenghadapiazab (dalamneraka),<br />Jikataksolatkitaakanhanyutdalamgelombanghawanafsu…. <br />KemIbadat/ Solat<br />
 11. 11. Kenapa Kita Solat..?<br />3. TandaHamba yang Beriman<br />قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (٣١)<br /><ul><li>“Katakanlahkepadahamba-hambaKu Yang berimanhendaklahmerekamendirikansembahyangdanmendermakandariapa Yang Kamikurniakankepadamereka, samaadaDenganmerahsiakanpemberianNyaituatauDenganterbuka; sebelumdatangnyahari Yang tidakadajualbelipadanya, dantidakadasahabathandai (yang dapatmemberikanpertolongan)”.(Ibrahim:31)</li></ul>KemIbadat/ Solat<br />
 12. 12. Kenapa Kita Solat..?<br />4. SabdaRasulullahs.a.w :<br />Solatitutiang agama, sesiapa yang mendirikansolatsesungguhnyadiatelahmendirikan agama, dansesiapa yang meninggalkannyamakasesungguhnyadiatelahmeruntuhkan agama<br />Jangan Kita JadiPeruntuh Agama…. <br />KemIbadat/ Solat<br />
 13. 13. 5. Mencegah Dari PerbuatanKejidanMungkar..<br />اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)<br />….dandirikanlahsembahyang (dengantekun); Sesungguhnyasembahyangitumencegahdariperbuatan Yang kejidanmungkar; danSesungguhnyamengingati Allah adalahlebihbesar (faedahnyadankesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahuiakanapa Yang kamukerjakan.<br />KemIbadat/ Solat<br />
 14. 14. 6. Untukmengagungkan Allah danmemohonsupayadiberipetunjukdanbimbingandi (dalam) kegelapanhidup..<br />واذا سألك عبادي عنى فاني قريب....<br />KemIbadat/ Solat<br />
 15. 15. 7. Sesungguhnyamanusiaitudijadikanbertabiatresahgelisah (lagibakhilkedekut), Apabilaiaditimpakesusahan, Diasangatresahgelisah, Dan apabilaiaberolehkesenangan, iasangatbakhilkedekut, Kecualiorang-orang Yang mengerjakansembahyang, Iaitumereka Yang tetapmengerjakansembahyangnya;-<br />Ketenanganhati, tiadakeluhkesahbagiorang yang bersolat<br />KemIbadat/ Solat<br />
 16. 16. <ul><li>Feqah
 17. 17. Doa
 18. 18. Ialahsuatuperkataandanperbuatan yang dimulaidengantakbirdandisudahidengansalamdengansyarat-syarattertentu.
 19. 19. Adakahinicukup..?</li></ul>Hakikat<br /><ul><li>Mengadapkanjiwakepada Allah denganmembangkitkan rasa kebesarandankesempurnaankekuasaanNya.</li></ul>Roh<br /><ul><li>Keikhlasanmenghadap Allah dengankehadiranhatibatindalamberzikir, berdoadanmemuji</li></ul>KemIbadat/ Solat<br />
 20. 20. Syaratwajibialahsesuatu yang bergantungkepadanyaketentuanwajibatautidaknyasembahyangkeatasseseorang. <br />1. Beragama Islam.<br />2. Baligh.<br />3. Berakal.<br />4. Sucidaripadahaidhdannifas.<br />4. Sucidaripadahaidhdannifas.<br />5. Selamatsalahsatuanggotaderiasamaadapendengaranataupenglihatan. Sembahyangtidakwajibkeatasorang yang dilahirkanbutadanpekak.<br />6. Sampaiseruan agama Islam. Sembahyangtidakwajibkepadamereka yang tinggalterpencildantidakpernahberjumpadenganpendakwah Islam.<br />KemIbadat/ Solat<br />
 21. 21. 1. Sucidaripadahadathkecildanbesar.<br />2. Sucitempat, pakaiandantubuhbadandaripadasebarangnajis yang tidakdimaafkan.<br />3. Mengetahuitentangmasuknyawaktusembahyangsamaadadenganyakinataujangkaanmelaluiijtihadataubertaqlidkepadaorang yang tahumengenainya.<br />4. Menutupaurat.<br />5. Menghadapkearahqiblat (Ka‘bah).<br />KemIbadat/ Solat<br />
 22. 22. Niat<br />Takbiratul Ihram<br />Berdiritegak<br />Membaca Al-Fatihah<br />Rukuk & Tamakninah<br />Iktidal & Tamakninah<br />Sujud & Tamakninah<br />Dudukantara 2 sujud & Tamakninah<br />MembacaTahiyatAkhir<br />DudukTahiyatAkhir<br />SelawatpadaTahiyatAkhir<br />Salam<br />Tertib<br />KemIbadat/ Solat<br />
 23. 23. Berhadaskecilataubesar<br />Meninggalkanrukunsolat<br />Makanatauminum<br />Berkata-kata/ketawa<br />Terkenanajis<br />Melakukanpergerakanmelebihitiga kali<br />Terbuka aurat<br />Berpaling dada dariqiblat<br />Berubahniat<br />Murtad<br />KemIbadat/ Solat<br />
 24. 24. KemIbadat/ Solat<br />
 25. 25. Tundukdanmerasarendahdiridenganmenumpukan<br />fikiran, menenangkanhatidananggotaketikasolat<br />Semata-matakerana Allah SWT <br />KHUSYUK DALAM<br />SOLAT<br />CARA KHUSYUK SOLAT<br />PERANAN HATI<br />PERANAN ANGGOTA <br />PERANAN AKAL<br />Insafkekurangandiri/ <br />Takut/malu/Cemas/<br />Bimbang/Gerun/<br />Fahamapa yang di<br />lafazkan<br />Melihat tempat sujud<br />Tidakbergerak-gerak<br />kecualiygberkaitan<br />dgnsolat<br />Lupakan urusan dunia<br />Tumpukanhati & <br />Perasaanketikasolat / <br />MerasaikitadikuasaiNya<br />Tumpukan fikiran <br />bahawa kita sedang<br />bermunajat kpd Allah<br />Gambarkanseperti<br />sedangberdepandgn<br />Allah SWT <br />Melakukan rukun fi’ li <br />dengan sempurna<br />KemIbadat/ Solat<br />
 26. 26. PERKARA YANG MENGHALANG<br />KHUSYUK SOLAT<br />HIKMAT KHUSYUK SOLAT<br />Solat dengan tergesa-gesa<br />Solat diterima oleh Allah SWT<br />Banyak berangan<br />Hidup diberkati Allah SWT<br />Tidak faham maksud ayat dibaca<br />Membentuk sahsiah diri<br />Berfikir hal dunia<br />Ikhlas dalam setiap amalan <br />Melakukan dosa & maksiat<br />Terhindardaripadaperbuatankeji<br />Makanan & pakaian dr sumber haram<br />Meningkatkan iman dan takwa <br />Anggota badan tidak tetap<br />Mata tidakmemandangtempat<br />sujud<br />KemIbadat/ Solat<br />
 27. 27. Tingkat pertama: SolatulJahilin - Solatorang-orang yang jahil. Sekadartahurakaatsolattetapitidaktahurukundansunatdalamsolatdantidaktahufadhilatsolat. <br />Tingkat kedua: SolatulA’diyiin - Solatorangkebanyakan. Tahubacatapitidaktahumaknadantidakfaham.<br />SolatsebeginitermasukdalamgolongansepertimanahadisNabi yang bermaksud;<br />“Sesiapa yang mengerjakansolatnyatapisolatitutakmampumencegahperkara-perkarakejidanmungkar, makatidaklahpertambahandaripada Allah melainkandijauhkandaripadarahmat Allah” <br />Tingkat ketiga: SolatulArifiin - Solatorang-orangfaham, orang-orangalim. Diatahuapaitusolat, tahufadhilatsolat, tahumaknabacaandalamsolatdanmemahaminya.<br />Tingkat keempat: SolatulKhosyiin – Solatorang yang khusyuk. Mereka yang bolehmencapaitahapkhusyukiniakanmerasakeseronokandankelazatandalammengerjakansolat. <br />Tingkat kelima: SolatulMuhsiniin - Inilahtingkatsolat yang terbaik. <br />KemIbadat/ Solat<br />
 28. 28. Luruskansaf..<br />KemIbadat/ Solat<br />
 29. 29. ماري منتفكن صلاة<br />Mari Mantapkan<br />Solat<br />PraktikalSolat<br />KemIbadat /Solat<br />
 30. 30. ماري منتفكن صلاة<br />Mari Mantapkan<br />Solat<br />KemIbadat /Solat<br />
 31. 31. ماري منتفكن صلاة<br />Mari Mantapkan<br />Solat<br />KemIbadat /Solat<br />
 32. 32. LDK 1<br />اذان،إقامه،لفظ دان نية صلاة برجماعة سرتا خارا فلقساناءنث<br />AZAN, IQAMAH, LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.<br />KemIbadat / Solat<br />
 33. 33. Azan danIqamah<br />Azan<br />Iqamah<br />الله اكبر الله اكبر 2x <br />أشهد ان لا إله الا الله<br />أشهد أن محمد رسول الله<br />حي على الصلاة <br />حي على الفلاح<br />الله اكبر الله اكبر <br />لا إله الا الله <br />الله اكبر الله اكبر 1x <br />أشهد ان لا إله الا الله<br />أشهد أن محمد رسول الله<br />حي على الصلاة حي على الفلاح<br /> قد قآمة الصلاة 2x <br />الله اكبر الله اكبر <br />لا إله الا الله <br />LDK 1<br />Allahu Akbar 2x<br />Asyhadu an lailahaillalah<br />AsyhaduannaMuhammadarrasulullah<br />Hayyaa’lassolah<br />Hayyaa’lalfalah<br />Allahu Akbar 2x<br />Lailahaillallah<br />Allahu Akbar 2x<br />Asyhadu an lailahaillalah<br />AsyhaduannaMuhammadarrasulullah<br />Hayyaa’lassolatihayyaa’lalfalah<br />Qadqamatissolatu, Qadqamatissolah<br />Allahu Akbar 2x<br />Lailahaillallah<br />Azan danIqamah<br />
 34. 34. SOLAT SUBUH<br />NIAT MAKMUM<br />أُصَلِّي فَرْضَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى<br />LDK 1<br />UsalliFardhalSubhiraka’tainiada-an ma’mumanlillahiTaa’la.<br />Sahajaakusolatsubuh 2 rakaatmengikut imam kerana Allah Taala. <br />LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.<br />
 35. 35. SOLAT ZUHUR<br />NIAT MAKMUM<br />أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى<br />LDK 1<br />UsalliFardhalZuhriarbaa’ rakaatinada-an ma’mumanlillahiTaa’la.<br />SahajaakusolatZohor 4 rakaatmengikut imam kerana Allah ta’ala.<br />LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.<br />
 36. 36. SOLAT ASAR<br />NIAT MAKMUM<br />أُصَلِّي فَرْضَ العَصرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى<br />LDK 1<br />UsalliFardhalA’sriarbaa’ rakaa’tinada-an ma’mumanlillahiTaa’la.<br />SahajaakusolatAsar 4 rakaatmengikut imam kerana Allah ta’ala.<br />LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.<br />
 37. 37. SOLAT MAGHRIB<br />NIAT MAKMUM<br />أُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى<br />LDK 1<br />UsalliFardhalMaghribisalasarakaa’tinada-an ma’mumanlillahiTaa’la<br />SahajaakusolatMaghrib 3 rakaatmengikut imam kerana Allah Taa’la<br />LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.<br />
 38. 38. SOLAT ISYA’<br />NIAT MAKMUM<br />أُصَلِّي فَرْضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَدَاءً مَأْمُوْمًا ِللهِ تَعَالى<br />LDK 1<br />UsalliFardhalIsya’iarbaa’ rakaa’tinada-an ma’mumanlillahiTaala.<br />SahajaakusolatIsya’ 4 rakaatmengikut imam kerana Allah Taa’la<br />LAFAZ & NIAT SOLAT BERJEMAAH SERTA CARA PELAKSANAANNYA.<br />
 39. 39. LDK 2<br />باخاءن تحية اول دان أخير<br />BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR<br />KemIbadat/ Solat<br />
 40. 40. اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِِّبَاتُ ِللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ<br />KEM 1<br />LDK 2<br />Attahiyyatulmubarakatussalawatuttoyyibatulillah, AssalamualaikaAyyuhannabiyyuwarohmatullahiwabarakatuh<br />BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR<br />
 41. 41. اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ<br />KEM 2<br />LDK 2<br />Assalamualainawaa’laI’badillahissalihin, Asyhaduanlailahaillallah, Waasyhaduannamuhamammadarrasulullah, Allahummasollia’lasaidina Muhammad, Waa’laali Muhammad<br />BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR<br />
 42. 42. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ<br />KEM 3<br />LDK 2<br />Kama sollaitaa’lasaidina Ibrahim, Waa’laali Ibrahim, wabarika’lasaidina Muhammad, Waa’laali Muhammad<br />BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR<br />
 43. 43. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِى العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ<br />KEM 4<br />LDK 2<br />Kama baraktaa’la Ibrahim waa’laali Ibrahim fila’lamin, Innakahamidummajid. <br />BACAAN TAHIYAT AWAL DAN AKHIR<br />
 44. 44. LDK 3<br />باخاءن سورة فينديق<br />BACAAN SURAH PENDEK<br />KemIbadat/Solat<br />
 45. 45. سورة الفتحه<br />LDK 3<br />BACAAN SURAH ALFATIHAH<br />
 46. 46. سورة الكافرون<br />LDK 3<br />BACAAN SURAH PENDEK<br />
 47. 47. سورة النصر<br />LDK 3<br />BACAAN SURAH PENDEK<br />
 48. 48. سورة المسد<br />LDK 3<br />BACAAN SURAH PENDEK<br />
 49. 49. سورة الكوثر<br />LDK 3<br />BACAAN SURAH PENDEK<br />
 50. 50. LDK 4<br />باخاءن دالم صلاة<br />دعا افتتح<br />BACAAN DALAM SOLAT<br />DoaIftitah<br />KemIbadat/ Solat<br />
 51. 51. KEM 1<br />LDK 4<br />BACAAN DOA IFTITAH<br />
 52. 52. LDK 5<br />باخاءن دالم صلاة<br />ركوع – اعتدال – سجود - دودوق انتارا <br />دوا سجود<br />BACAAN DALAM SOLAT<br />RUKU’ – IKTIDAL - SUJUD -DUDUK ANTARA<br /> DUA SUJUD<br />KemIbadat/ Solat<br />
 53. 53. اَللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ<br />KEM 1<br />LDK 5<br />Allahummahdinifimanhadait, waa’finifimana’fait, watawallanifimantawallait,<br />BACAAN DOA QUNUT<br />
 54. 54. وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّمَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَي عَلَيكَ<br />KEM 2<br />LDK 5<br />Wabariklifimaaa’toit, waqinisyarramaqadait, fainnakataqdiwalayuqdaa’laik<br />BACAAN DOA QUNUT<br />
 55. 55. وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّمَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ<br />KEM 3<br />LDK 5<br />Wainnahu la yazillu man walait, walayai’zzu man a’dait, tabaraktarabbanawataa’lait<br />KEM 4<br />BACAAN DOA QUNUT<br />
 56. 56. فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ<br />KEM 3<br />LDK 5<br />Falakalhamdua’la ma qadait, waastagfiruka, waatuilaik, wasallallahua’lasaidinaMuhammadinwaa’laaalihiwasahbihiwassallam<br />KEM 4<br />BACAAN DOA QUNUT<br />
 57. 57. باخاءن روكوع/BacaanketikaRuku’<br />سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ<br />SubhanarobbiyalA’zimiwabihamdih<br />LDK 5<br />/bacaanketikaIktidalباخاءن اعتدال<br />سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ<br />Samia’lahulimanHamidahRabbanalakalhamd’<br /> BACAAN DALAM SOLAT<br /> RUKU’ DAN IKTIDAL<br />
 58. 58. باخاءن سجود/BacaanketikaSujud<br />سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ<br />Subhanarabbiyala’lawabihamdih<br />LDK 4<br />/ketikadudukantaraduasujudباخاءن دودوق انتارا دوا سجود<br />رَبِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَاعْفُ عَنِّي<br />Rabbigfirliwarhamni, wajburni, warfa’ni, warzuqni, wahdini, waa’fini, wa’fuanni<br /> BACAAN DALAM SOLAT<br /> SUJUD DAN DUDUK ANTARA DUA SUJUD<br />
 59. 59. LDK 6<br />فركارا-فركارا ممباطلكن<br />وضوء دان عمالي وضوء<br />PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN WUDUK DAN AMALI WUDUK<br />KEM IBADAT / SOLAT<br />
 60. 60. كلوار سسواتو دري قبول دان دبور<br />تيدور يغ تيدق تتف فافن فوغضوغ<br />فركارا-فركارا يغ ممباطلكن وضوء<br />هيلغ عقل دغن سبب مابوق، فيتم ، ساكيت اتاو ضيلا<br />LDK 6<br />مثنتوه كوليت للاكي دغن فرمفوان يغ بوكن مَحْرَمْ تنفا برلافيق<br />مثنتوه كمالوان دغن تافق تاغن تنفا برلافيق<br />PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN WUDUK<br />
 61. 61. LDK 7<br />فركارا-فركارا ممباطلكن<br />صلاة دان عمالي صلاة<br />PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN SOLAT DAN AMALI SOLAT<br />KemIbadat/ Solat<br />
 62. 62. فركارا-فركارا يغ ممباطلكن صلاة<br />1.مغضراقكن اغضوتا بادن تيض كالي <br /> برتوروت-توروت<br />2.تركنا نجيس سام اد فد بادن ، تمفت اتاو <br /> فاكاين<br />3.برحدث كخيل اتاو برحدث بسر<br />4.برخاكف-خاكف دالم صلاة<br />LDK 7<br />PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN SOLAT<br />
 63. 63. فركارا-فركارا يغ ممباطلكن صلاة<br />5. ممبوك عورة دغن سغاج<br />6. ماكن اتاو مينوم دغن سغاج<br />7. برفاليغ دادا دري اره قبلة<br />8. كتاوا كتيك صلاة<br />9. براوبه نية<br />10. مرتد<br />LDK 7<br />PERKARA-PERKARA MEMBATALKAN SOLAT<br />
 64. 64. Tamat<br /> سكيان تريما كاسيه<br />SekianTerimaKasih.<br />SemogaberamaldanmemperolehiHidayah Allah<br />http://Khairul09.wordpress.com<br />KemIbadat/ Solat<br />

×