Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Wide Area Network

470 vues

Publié le

To know what is WAN

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Wide Area Network

 1. 1. TOPIC 3: WIDE AREA NETWORK (WAN) 6 OKTOBER 2007
 2. 2. PENGENALAN  Rangkaian komputer yang merangkumi satu kawasan yang besar  Mengandungi 2 atau lebih LAN  Disediakan oleh pembekal rangkaian (network provider)  Selalunya dihubungkan dengan rangkaian umum, contohnya sistem telefon  Dibahagikan kepada 2 iaitu:  Packet switching  Circuit switching
 3. 3. Packet Switching  Protokol – mesej dibahagikan ke dalam bentuk packet sebelum dihantar  Setiap packet dihantar secara berasingan ke destinasi  Di destinasi, apabila semua packet membentuk satu mesej yang lengkap, ia akan dikompilasikan ke bentuk asal  Dengan memecahkan komunikasi ke dalam bentuk packet membenarkan laluan data dikongsi oleh pengguna lain di dalam rangkaian dan dipanggil connectionless  Internet merupakan contoh rangkaian connectionless  Contoh: TCP/IP, X.25, Frame Relay
 4. 4. Packet Switching (samb..)  TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol  Protokol komunikasi yang menyambungkan hos ke Internet  Dibina di dalam kebanyakan sistem pengoperasian rangkaian (NOS)
 5. 5. Packet Switching (samb..)  X.25 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/x25.htm#wp1020552
 6. 6. Packet Switching (samb..)  X.25  Teknologi open standard WAN  Menerangkan layer 1, 2 & 3 dalam OSI Reference Model  Remote device berkomunikasi sesama lain dalam public network tanpa memerlukan leased lines  Mengandungi nod di mana perkakasan pengguna boleh dihubungkan  Pengguna akhir (end user) – Data Terminal Equipment (DTE ), cth: terminal, PC, hos rangkaian  Perkakasan pengantara (carrier’s equipment) – Data Circuitterminating Equipment (DCE), cth: modem, packet switches  PSE – Packet Switching Exchange ~ terkandung dalam medium pengantara dan menghantar data dari satu DTE ke DTE yg lain
 7. 7. Packet Switching (samb..)  data yang telah dipecah-pecahkan akan digabungkan semula bila sampai di destinasi yang ditujui oleh peranti yang dikenali sebagai Packet Assembler/Disassembler (PAD) yang wujud di antara DTE dan DCE  PAD – buffering, packet assembly, packet disassembly  Virtual circuit diset secara kekal di antara DTE oleh network provider  Virtual circuit – logical connection untuk memastikan komunikasi di antara dua peranti rangkaian berjalan lancar
 8. 8. Packet Switching (samb..)  Frame Relay  Telah direkabentuk untuk menyediakan perkhidmatan penghantaran data secara packet switching yang berkelajuan tinggi  Beroperasi di layer 2, OSI Reference Model  Mempunyai persamaan dengan protokol X.25 di mana penyambungan dibuat di antara dua rangkaian kawasan setempat(LAN) menggunakan rangkaian public packet switched  Mempunyai kebolehan dari segi kelajuan yang lebih baik daripada X.25 kerana ia mempunyai fungsi error detection and correction yang terhad (data yang dihantar tidak dijamin dari segi integriti)
 9. 9. Circuit Switching  Laluan fizikal disediakan dan hanya satu hubungan di antara dua nod yang dibenarkan pada satu masa  Sesuai utk data yang hendak dihantar dgn cepat dan dalam masa-nyata  Contoh: audio, video
 10. 10. Circuit Switching (samb..)  Leased Line Talian telefon kekal di antara dua nod Sentiasa aktif, bukan seperti dial-up Bil bulanan adalah tetap Talian boleh dibahagikan kepada beberapa channel untuk komunikasi data dan suara dan ini dipanggil multiplexing  Digunakan oleh syarikat besar kerana ia menyediakan capaian Internet dan data yang pantas    
 11. 11. Circuit Switching (samb..)  ISDN Integrated Services Digital Network Sistem perhubungan telefon digital Membenarkan data dan suara dihantar secara serentak  Channel B (Bearer channel) – voice dan data, bandwith 64kbps  Channel D (Data channel) – signalling, bandwith 16kbps atau 64kbps   
 12. 12. Circuit Switching (samb..)  ISDN  Basic Rate Interface (BRI) – dua B channel 64kbps + satu D channel 16kbps = 144 kbps  Primary Rate Interface (PRI) – 23 B channel 64kbps + satu D channel 64kbps = 1536kbps  Untuk capaian ke sevis BRI, pengguna perlu berada dalam lingkungan 5.5km dari syarikat pembekal telefon, lebih dari itu, repeater diperlukan  ISDN Terminal Adapters (Modem ISDN) dan ISDNenabled Routers diperlukan untuk mewujudkan capaian ke ISDN
 13. 13. Circuit Switching (samb..)  ADSL        Asymmetric Digital Subscriber Line Membenarkan lebih byk data dihantar melalui PSTN Kadar bit yang lebih tinggi Upstream rate – menghantar data (16 – 640 Kbps) Downstream rate – menerima data (1.5 – 9 Mbps) Memerlukan modem ADSL Contoh: Streamyx dari TM
 14. 14. Hybrid: Best of Two Worlds  ATM  Asynchronous Transfer Mode  Teknologi rangkaian bagi penghantaran data di dalam cells (packet yang mempunyai saiz tetap)  Cells ATM mempunyai panjang 53 oktet  Switch ATM memproses lebih laju dari switch frame relay  channel atau route yang tetap di antara dua nod
 15. 15. Hybrid: Best of Two Worlds (samb..)  ATM  Transmission paths (TP)  Hubungan fizikal di antara switch atau di antara switch dan end point  Analogi: Set lebuhraya yang menghubungkan dua bandar  Virtual paths (VP)  Menyediakan hubungan atau set hubungan di antara switch  Analogi: Satu lebuhraya yang menghubungkan dua bandar  Virtual circuits (VC)  Asas rangkaian cell  Relays all cells of a message, in order  Analogi: lorong dalam lebuhraya
 16. 16. Hybrid: Best of Two Worlds (samb..)  ATM www.abo.fi/~lpetre/localnet05/lecture6.pdf
 17. 17. Hybrid: Best of Two Worlds (samb..)  ATM  3 jenis perkhidmatan ATM:  Permanent Virtual Circuits(PVC)  Switched Virtual Circuits(SVC)  Connectionless Service(SMDS)  PVC     Sambungan secara terus Menyamai leased lines Kelebihan:sambungan sentiasa wujud Kelemahan:sambungan statik dan setup secara manual
 18. 18. Hybrid: Best of Two Worlds (samb..)  ATM  SVC  Dibina dan dilepaskan secara dinamik iaitu ia wujud sekiranya terdapat penghantaran data  Menyamai panggilan telefon  Memerlukan protokol signalling di antara ATM endpoint dan ATM switch  Kelebihan: sambungan yg fleksibel dan setup secara automatik oleh peranti rangkaian  Kelemahan: Lebih masa dan overhead untuk setup sambungan
 19. 19. SEKIAN

×