Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Huong dan-giai-chi-tiet-mot-so-cau-de-khao-sat-chat-luong-lan-i-nam-2012-2013-chuyen-ha-tinh.thuvienvatly.com.07df3.32514

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 8 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (15)

Publicité

Similaire à Huong dan-giai-chi-tiet-mot-so-cau-de-khao-sat-chat-luong-lan-i-nam-2012-2013-chuyen-ha-tinh.thuvienvatly.com.07df3.32514 (20)

Plus par Bác Sĩ Meomeo (20)

Publicité

Huong dan-giai-chi-tiet-mot-so-cau-de-khao-sat-chat-luong-lan-i-nam-2012-2013-chuyen-ha-tinh.thuvienvatly.com.07df3.32514

  1. 1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ VẬT LÝ – CÔNG NGHỆ NNH – NĐĐ KIỂM TRA TẬP TRUNG, Lần I năm học 2012 – 2013 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... Mã đề thi 149 Ghi chú: Đề thi có 50 câu trắc nghiệm trình bày trên 8 trang ; Trong đề thi, lấy gia tốc rơi tự do g = 9,87 ≈ π2 (m/s2 ) ; tốc độ truyền ánh sáng c = 3.108 m/s. Câu 1: Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với tần số f, chu kỳ T. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q 0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Biểu thức nào sau đây đúng ? A. . I.2 Q f 0 0 π = B. T = 2π.L.C. C. . Q.2 I f 0 0 π = D. . C.L.2 1 T π = Câu 2: Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung thay đổi được. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 20pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là 2,0µs. Khi điện dung của tụ điện có giá trị 80pF thì chu kỳ dao động riêng của mạch dao động là A. 8,0µs. B. 1,0µs. C. 0,50µs. D. 4,0µs. Câu 3: Đường sức của trường nào sau đây không khép kín ? A. Điện trường do điện tích đứng yên gây ra xung quanh nó. B. Từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên gây ra xung quanh nó. C. Điện trường sinh ra tại một nơi mà do nơi đó có một từ trường biến thiên theo thời gian. D. Từ trường sinh ra tại một nơi mà do nơi đó có một điện trường biến thiên theo thời gian. Câu 4: Một mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kỳ dao động T. Từ lúc điện tích trên một bản tụ điện đạt giá trị cực đại đến khi điện tích trên bản tụ này bằng 0 lần đầu tiên, khoảng thời gian đó bằng A. T/2. B. T/4. C. T/6. D. T/8. Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về con lắc đơn ? A. Bỏ qua lực cản là điều kiện cần nhưng chưa đủ để con lắc đơn dao động điều hòa. B. Khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bị triệt tiêu. C. Khi đi qua vị trí cân bằng, lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng lượng của vật. D. Chu kỳ dao động của con lắc phụ thuộc vào khối lượng của vật. Câu 6: Tần số của hệ dao động tự do A. chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động và không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. B. phụ thuộc vào cách kích thích dao động và đặc tính của hệ dao động. C. phụ thuộc vào điều kiện ban đầu và biên độ của dao động. D. chỉ phụ thuộc vào cách kích thích dao động và không phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. Câu 7: Cho một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50N/m, treo vào một điểm cố định. Một quả cầu khối lượng m = 100g được treo vào đầu dưới của lò xo bằng một đoạn dây mềm, nhẹ và không dãn. Từ vị trí cân bằng người ta truyền cho quả cầu tốc độ vo, quả cầu dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Giá trị của vo thoả mãn : A. vo ≤ 11,0cm/s. B. vo ≤ 22,1cm/s. C. vo ≤ 2,00cm/s. D. vo ≤ 44,1cm/s. HD: Xét điểm nối giữa lò xo và dây treo (khối lượng bằng 0 nên các lực tác dụng lên nó cân bằng lẫn nhau). Điều kiện vật còn dao động nghĩa là dây luôn căng khi đó biểu thức lực căng dây là: ( ) k m g m k k mg v v k mg kT k mg tAk k mg xkFT dh =≤⇒≥      −=⇒++=+== 0 0 min 0.)cos.()( ω ϕω Câu 8: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Vật chuyển động nhanh dần đều khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng. B. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. C. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi nó đi qua vị trí cân bằng. D. Cơ năng bằng thế năng khi vật ở vị trí biên. Câu 9: Sóng dài trong thang sóng vô tuyến thường được dùng để liên lạc dưới nước. Một tàu ngầm phát ra sóng điện từ, khi truyền trong nước chiết suất 4/3, có bước sóng 750m. Tần số của sóng điện từ đó bằng A. 300kHz. B. 300MHz. C. 533MHz. D. 533kHz. HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 1/8, Mã đề thi 149
  2. 2. Câu 10: Tại hai điểm S1 và S2 trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = a.cos(40πt) (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. M là một điểm trên mặt chất lỏng, các phần tử ở đó đứng yên. Giữa M và trung trực của S1S2 còn có hai đường hyperbol – quỹ tích những điểm đứng yên. Giá trị tối thiểu của khoảng cách giữa S1 và S2 bằng A. 10cm. B. 5,0cm. C. 12cm. D. 6,0cm. HD: cmfv 4/ ==λ . Điểm M là đứng yên trên mặt thoáng chất lỏng nên λ) 2 1 (21 +=− kdd với    = = MSd MSd 22 11 . Do giữa M và đường trung trực của S1S2 còn hai đường đứng yên (ứng với k=0,1) => điểm M thỏa mãn giá trị k=2 => ( ) cmSSOMOMOSOMOSdd 10 2 5 2)() 2 1 2( min212121 ====−−+⇒+=− λλ (với O là trung điểm S1S2). Câu 11*: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây với chu kỳ T, biên độ A. Ở thời điểm to, ly độ của các phần tử tại B và C tương ứng là – 12mm và + 12mm ; các phần tử tại trung điểm D của BC đang ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm t1, ly độ của các phần tử tại B và C cùng là + 5,0mm thì phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó A. 7,0mm. B. 8,5mm. C. 17mm. D. 13mm. HD: Sóng lan truyền trên dây (không phải sóng dừng) Thời điểm t hai điểm có li độ ngược nhau => vị trị hai điểm là B và C đối xứng nhau qua Oy => Li độ tại trung điểm của BC ứng với điểm chính giữa N trên đường tròn đang ở vị trí cân bằng. Tại thời điểm t’: Li độ hai điểm B và C cùng dấu và bằng nhau nên chúng ở vị trí B’ và C’ đối xứng qua Ox (HV). => Trung điểm của B’C’ khi đó là điểm M có li độ chính bằng biên độ sóng truyền. Đặt ϕ=∠COM . Do trong cùng khoảng thời gian nên các chất điểm quét được các cung như nhau nên có: ⇒= '' CCBB  Dễ dàng chứng minh được mmA A A ONBCOM 13 sin.5 cos.12 ' =⇒    = = ⇒=∠=∠ ϕ ϕ ϕ Câu 12: Khi một nguồn sóng hoạt động tạo ra sóng lan truyền trên mặt nước, các phần tử nơi có sóng truyền qua thực hiện A. dao động riêng. B. dao động cưỡng bức. C. dao động duy trì. D. dao động tắt dần. Câu 13: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là v = 4,0m/s và tần số sóng f có giá trị từ 36,5Hz đến 49,0Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25cm luôn dao động vuông pha với nhau. Giá trị của f bằng A. 44,0Hz. B. 48,0Hz. C. 40,0Hz. D. 37,0Hz. Câu 14: Một chất điểm dao động với phương trình x = 10cos(2πt – 2π/3)cm (t tính bằng s). Tốc độ trung bình của chất điểm khi nó đi được quảng đường 70cm đầu tiên (kể từ t = 0) là A. 50cm/s. B. 40cm/s. C. 35cm/s. D. 42cm/s. HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 2/8, Mã đề thi 149 B C C’ B’ ϕ M N
  3. 3. HD: t=0 vật ở vị trí x=-5cm. S=70=40+2.15 => Sau khi kết thúc 1 chu kỳ vật trở về vị trí ban đầu 0M , sau đó vật đến biên dương thì đi được quãng đường 15cm=> còn lại 15cm nữa vật đi đến vị trí M đối xứng với 0M qua Ox. Thời gian chuyển động vật khi đó là: t=T+ == 3 5 3 2 TT 5/3s scmV /42 5 3.70 ===> Câu 15: Một chất điểm dao động với phương trình x = 6cos(ωt – π/3)cm. Gốc thời gian đã được chọn khi A. vật đi qua vị trí x = – 3cm, ngược chiều dương. B. vật đi qua vị trí x = – 3cm, theo chiều dương. C. vật đi qua vị trí x = + 3cm, theo chiều dương. D. vật đi qua vị trí x = + 3cm, ngược chiều dương. Câu 16: Người ta đưa một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt biển lên một đỉnh núi cao thì sau một tuần đồng hồ chạy chậm 189s. Biết bán kính Trái Đất là 6400km. Độ cao của đỉnh núi đó so với mặt biển là A. 4km. B. 3km. C. 1km D. 2km. HD: R h T TT T T T R hR T hR R g l g l T sCusau donghotreh = − = ∆ > + =       + == => ' . . .2.2' 1 2 ππ => Sau 1 tuần thì Kmh R h t 2189. =⇒== τ Câu 17: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 49,35N/m gắn với vật nhỏ khối lượng 200g. Vật nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa vật nhỏ và giá đỡ là 0,01. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động tắt dần. Sau Δt = 10s kể từ khi thả vật, quảng đường vật đi được là A. 10,0m. B. 6,96m. C. 8,00m. D. 8,96m. HD: Chu kỳ dao động s k m T 4,02 == π , cm k mg x 04,00 == µ Nhận xét: 25= ∆ T t => Sau 25 chu kỳ biên độ vật là: cmxAA 64.25 025 =−= Định luật biến thiên năng lượng: (Do ban đầu vật kéo ra vị trí biên nên vận tốc vật bằng 0 => Năng lượng vận khi đó tồn tại dưới dạng thế năng đàn hồi của lò xo) => sau 25 chu kỳ vật tiếp tục ở vị trí biên: Ta có: ( ) m mg kAkA SSFkAkA ms 896,7 10.2,0.01,0 1010.36.35,49 2 1 2 1 2 1 . 2 1 2 1 2422 25 22 25 = +− = +− =⇒−=− −− µ Không có đáp án! Câu 18: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên 30cm đầu trên treo vào điểm cố định đầu dưới gắn một vật nhỏ. Khi hệ cân bằng, lò xo có chiều dài 31cm. Khi con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A thì khoảng thời gian lò xo bị nén trong mỗi chu kỳ là 0,05s. Biên độ A bằng A. 2,0cm. B. 1,7cm. C. 1,4cm. D. 1,0cm. HD: Độ giãn lò xo cmA T ts g l Tcml 2 4 2,021 0 0 =⇒=∆⇒= ∆ =⇒=∆ π Câu 19: Đứng trên bờ biển quan sát, người ta thấy sóng biển đang từ ngoài khơi ập vào bờ với khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 2,5m. Nếu ra khơi, thì tần số va chạm giữa thuyền và sóng là 4,0Hz còn nếu cập bờ, thì tần số đó là 2,0Hz. Biết tốc độ của thuyền không đổi và lớn hơn tốc độ truyền sóng. Tốc độ truyền sóng bằng HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 3/8, Mã đề thi 149 10-10 -5 )0(0 =tM M(t)
  4. 4. A. 7,5m/s. B. 2,5m/s. C. 2,0m/s. D. 4,0m/s. Câu 20: Trên một sợi dây có sóng dừng với bước sóng là λ. Khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là A. λ/2. B. 2.λ. C. λ/4. D. λ. Câu 21: Đối với dao động cơ, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức A. rất nhỏ so với tần số riêng của hệ. B. bằng chu kỳ riêng của hệ. C. bằng tần số riêng của hệ. D. rất lớn so với tần số riêng của hệ. Câu 22: (I) điều kiện kích thích ban đầu để con lắc dao động ; (II) chiều dài dây treo ; (III) biên độ dao động ; (IV) khối lượng vật nặng ; (V) gia tốc trọng trường. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào : A. (II) và (IV). B. (III) và (IV). C. (II) và (V). D. (I). Câu 23: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Ở thời điểm t, gọi q1 và q2 lần lượt là điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai. Biết .)nC(24q.16q.36 222 2 2 1 =+ Ở thời điểm t = t1, trong mạch dao động thứ nhất : điện tích của tụ điện q1 = 2,4nC ; cường độ dòng điện qua cuộn cảm i1 = 3,2mA. Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch dao động thứ hai là A. i2 = 5,4mA. B. i2 = 3,6mA. C. i2 = 6,4mA. D. i2 = 4,5mA. HD: Theo giả thiết: 24.1636 2 2 2 1 =+ qq . Đạo hàm hai vế theo thời gian có: ... .16 .36 0..16.2.36.2 2 11 22211 =−=⇒=+ q iq iiqiq Câu 24: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ dao động. B. Biên độ của dao động cưỡng bức bằng biên độ của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. C. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào lực cản môi trường. D. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. Câu 25: Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (B). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng A. L + 20 (dB). B. 10.L + 20 (dB). C. 10L (B). D. 100.L (B). Câu 26: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động có các phương trình : x1 = Acos(ωt + π/2) ; x2 = 5cos(ωt + φ)cm. Phương trình dao động tổng hợp là x = 35 cos(ωt + π/3)cm. Giá trị của A bằng A. 5,0cm hoặc 2,5cm. B. cm35,2 hoặc 2,5cm. C. 5,0cm hoặc 10cm. D. cm35,2 hoặc 10cm. Câu 27: Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = a.cos(40πt) (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai phần tử chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại là A. 1,0cm. B. 2,0cm. C. 6,0cm. D. 4,0cm. Câu 28: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và dao động của từ trường tại một điểm luôn luôn A. lệch pha nhau π/2. B. ngược pha nhau. C. đồng pha nhau. D. lệch pha nhau π/4. Câu 29: Một thanh mảnh đồng chất, tiết diện đều, khối lượng m, dài  có thể quay xung quanh trục cố định Δ đi qua điểm chính giữa của thanh và vuông góc với thanh. Khi một đầu mút của thanh có tốc độ v thì momen động lượng của thanh đối với Δ là A. . 12 mv L 2  = B. . 6 mv L  = C. . 12 mv L  = D. . 6 mv L 2  = HD: 6 2 . 12 . 2/ , 12 22 mlv l vml IL l vml I ===⇒== ωω Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 9cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm động năng bằng ba lần thế năng dao động là 0,5s. Gia tốc cực đại của chất điểm có độ lớn là A. 39,5m/s2 . B. 0,395m/s2 . C. 0,266m/s2 . D. 26,6m/s2 . HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 4/8, Mã đề thi 149 ∆
  5. 5. Câu 31: Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống nhau đặt tại A và B cách nhau một số nguyên lẻ lần nửa bước sóng λ. Coi biên độ sóng không đổi. Đối với hai điểm M, N nằm cách nhau λ/4 trên đường thẳng AB, không thể xảy ra trường hợp : các phần tử tại M và N A. đều là cực đại giao thoa. B. dao động cùng biên độ nhưng ngược pha. C. dao động cùng pha nhưng khác biên độ. D. đều là cực tiểu giao thoa. Câu 32: Khi gãy, tần số của hoạ âm bậc 2 của một sợi dây đàn dài 65cm phát ra bằng tần số âm chuẩn (1000Hz). Tốc độ truyền sóng trên dây đàn bằng A. 650m/s. B. 325m/s. C. 1300m/s. D. 130m/s. Câu 33: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động điều hòa ? A. Tần số của dao động phụ thuộc vào cách kích thích cho vật dao động. B. Pha ban đầu của dao động phụ thuộc vào điều kiện ban đầu của dao động. C. Pha dao động của vật không phụ thuộc vào thời gian. D. Biên độ dao động không phụ thuộc vào cách kích thích cho vật dao động. Câu 34: Quan sát hiện tượng giao thoa trên mặt nước, ở một thời điểm nào đó người ta thấy : các phần tử ở điểm M cao hơn các phần tử lân cận nó ; các phần tử ở điểm N thấp hơn các phần tử lân cận nó. Kết luận nào sau đây đúng ? A. M là cực đại giao thoa còn N là cực tiểu giao thoa. B. Cả M và N đều là cực đại giao thoa. C. Cả M và N đều là cực tiểu giao thoa. D. M là cực tiểu giao thoa còn N là cực đại giao thoa. Câu 35: Đối với trục quay cố định nằm ngang đi qua tâm, một ròng rọc đường kính d = 10cm có momen quán tính là I = 2,5.10–3 kg.m2 . Một sợi dây mềm không dãn được cuốn một đầu vào ròng rọc, đầu kia buộc vào một vật khối lượng m = 3,0kg. Ban đầu hệ được giữ đứng yên, sợi dây căng và thẳng đứng. Thả nhẹ, hệ chuyển động. Bỏ qua ma sát ; dây treo không bị trượt trên ròng rọc. Khi m rơi được 15cm, tốc độ góc của ròng rọc là A. 17,4rad/s. B. 275rad/s. C. 34,8rad/s. D. 29,8rad/s. HD: Phương trình chuyển động của vật nhỏ m: )1(maTP =− Phương trình chuyển động quay của ròng rọc: g R I m m aT R a IIT ...' 2 )1( + =⇒=== γ Khi vật đi được quãng đường h => Góc quay ròng rọc là R h =ϕ . Áp dụng công thức )/(8,29 2 . 2 22 0 2 srad R ah R h R a ===⇒=− ωγϕωω Chú ý lấy g=10(m/s )2 Câu 36: Momen quán tính của vật rắn đối với một trục quay không phụ thuộc vào A. vị trí của trục quay. B. khối lượng của vật. C. kích thước và hình dạng của vật. D. tốc độ góc của vật. Câu 37: Một mạch dao của một anten phát có chu kỳ dao động 9,74ns. Sóng điện từ do anten này phát ra thuộc dải sóng nào trong thang sóng vô tuyến ? A. Sóng cực ngắn. B. Sóng ngắn. C. Sóng dài. D. Sóng trung. HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 5/8, Mã đề thi 149 P T 'T
  6. 6. Câu 38: Trong mạch dao động điện từ, dao động của điện trường trong không gian giữa hai bản tụ điện và dao động của từ trường trong ống dây luôn luôn A. ngược pha nhau. B. lệch pha nhau π/4. C. lệch pha nhau π/2. D. đồng pha nhau. Câu 39: Khi sóng cơ truyền trên sợi dây bị phản xạ tại đầu cố định, A. tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn tần số của sóng tới. B. sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. C. tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn tần số của sóng tới. D. sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Câu 40: Một bánh xe có đường kính 50cm đang quay đều với tốc độ 120 vòng/phút thì tăng tốc nhanh dần đều, sau 4,0s đạt tốc độ 360 vòng/phút. Sau khi tăng tốc được 2,0s, gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe là A. 316m/s2 . B. 39,5m/s2 . C. 118m/s2 . D. 158m/s2 . Câu 41: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động có các phương trình : x1 = 3cos(ωt + φ)cm ; x2 = 4cos(ωt + φ – π/2)cm. Tốc độ của vật khi đi qua vị trí cân bằng là vo = 100π cm/s. Tần số dao động của vật bằng A. 20π Hz. B. 20 Hz. C. 10π Hz. D. 10 Hz. HD: Giả thiết dao động thành phần HzfcmAtxtx 10205)2/cos(.3,cos.3 21 =⇒=⇒=⇒−== πωπωω Đáp án D. Câu 42: Chọn kết luận sai. A. Biên độ của sóng là biên độ dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua. B. Chu kỳ của sóng là chu kỳ dao động của một phần tử môi trường có sóng truyền qua. C. Bước sóng tỷ lệ thuận với vận tốc chuyển động của các phần tử môi trường. D. Năng lượng sóng tỷ lệ thuận với bình phương tần số sóng. Câu 43: Trường nào sau đây không tác dụng lực điện lên điện tích đứng yên ở trong nó ? A. Từ trường của một nam châm vĩnh cửu đứng yên. B. Điện trường của một điện tích điểm đứng yên. C. Từ trường biến thiên theo thời gian. D. Điện trường biến thiên theo thời gian. Câu 44: Một đĩa tròn quay đều quanh trục cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Hai điểm M, N trên đĩa cách tâm đĩa lần lượt là r1 và r2 (r1 < r2). Kết luận nào sau đây đúng ? A. Gia tốc của điểm M bằng gia tốc của điểm N. B. Tốc độ góc của điểm M nhỏ hơn tốc độ góc của điểm N. C. Tốc độ dài của điểm M nhỏ hơn tốc độ dài của điểm N. D. Chu kỳ quay của điểm M lớn hơn chu kỳ quay của điểm N. Câu 45: Khi vật nặng của một con lắc đơn có khối lượng m = 100g và mang điện tích q = – 10–5 C đang ở vị trí cân bằng, người ta truyền cho nó một vận tốc theo phương ngang có độ lớn 20cm/s. Khi vật nặng đến vị trí biên thì người ta thiết lập một điện trường đều theo phương thẳng đứng ở nơi treo con lắc, con lắc tiếp tục dao động với tốc độ cực đại đạt được là 30cm/s. Vectơ cường độ điện trường được thiết lập có A. độ lớn 49,3kV/m và hướng lên. B. độ lớn 123kV/m và hướng xuống. C. độ lớn 49,3kV/m và hướng xuống. D. độ lớn 123kV/m và hướng lên. HD: Khi chưa có điện trường tại vị trí cân bằng vận tốc con lắc đơn có giá trị lớn nhất bằng: l g SSv .. 00max == ω . Tại vị trí biên vận tốc vật bằng 0 nên người ta thiết lập một điện trường thẳng đứng E không có tác dụng làm thay đổi biên độ góc của con lắc mà chỉ có tác dụng làm tăng tần số nên: l m qE g SSV + == .'. 00max ω => E có phương thẳng đứng và ngược chiều với gia tốc g (hướng lên). Xét tỉ số: mkV q mg Eg m qE m qE g g V v /123 10.4 87,9.1,0.5 4 5 5 4 3 2 . 5 max max ===⇒=⇒= + = − Câu 46: Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 0,60s. Ban đầu t = 0, vật nặng được thả nhẹ ở vị trí lò xo bị nén 9,0cm. Kể từ t = 0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là A. t = 1207,1s. B. t = 1207,3s. C. t = 603,5s. D. t = 603,7s. HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 6/8, Mã đề thi 149
  7. 7. HD: cmmg T l g l T 909,0. 2 2 2 0 0 ==      =∆⇒ ∆ = π π . Khi t=0, x=-18cm, v=0 => A=18cm Trong 1 chu kỳ vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng 2 lần (lần lẻ rơi vào điểm ở nửa dưới) => sTTt 7,60310066/ =+= Câu 47: Một anten parabol, đặt tại một điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng ngang góc 45o hướng lên một vệ tinh địa tĩnh V. Coi Trái Đất là hình cầu bán kính R = 6380km. Vệ tinh địa tĩnh ở độ cao 35800km so với mặt đất. Sóng này truyền từ O đến V mất thời gian A. 0,125s. B. 0,119s. C. 0,169s. D. 0,147s. HD: Ta có: ......0)(..2 2 1 ...2 22222 ==⇒=⇒=+−+⇒++= c AV tAVhRAVRAVAVOAAVOAOV Câu 48: Một sóng vô tuyến đang được truyền từ đài truyền hình Hà Tĩnh vào thị trấn Kỳ Anh. Gọi B là vectơ cảm ứng từ ; E là vectơ cường độ điện trường. Ở một điểm nào đó trên phương truyền sóng, A. nếu B đang thẳng đứng hướng lên trên thì E đang nằm ngang hướng xuống biển Đông. B. nếu B đang thẳng đứng hướng lên trên thì E đang nằm ngang hướng lên rừng Trường Sơn. C. nếu cảm ứng từ đang có giá trị cực đại thì cường độ điện trường đang bằng không. D. nếu cảm ứng từ đang bằng không thì cường độ điện trường đang có giá trị cực đại hoặc cực tiểu. HD: Nguyên tắc EBv ,, tạo thành tam diện thuận. Câu 49: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng cùng song song với trục tọa độ Ox. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên cùng một đường thẳng đi qua O và vuông góc với Ox. Biên độ dao động của chúng lần lượt là 140,0mm và 480,0mm. Biết hai chất điểm đi qua nhau ở vị trí có li độ x = 134,4mm khi chúng đang chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm đó theo phương Ox là A. 620,0mm. B. 485,6mm. C. 500,0mm. D. 474,4mm. HD: Xét hai đường tròn biểu diễn 2 dao động. Tại thời điểm gặp nhau chúng có cùng vị trí nhưng ngược chiều nên ta có vị trí gặp nhau hai dao động như HV. HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 7/8, Mã đề thi 149 AA 0l∆− 4/π O A V M 2 M 1 0x
  8. 8. Khoảng cách giữa hai vật được được xác định bằng AdtAxxxxd =⇒+=−+=−= max1212 )cos(.)( ϕω Từ hình vẽ: Xét tại thời điểm gặp nhau => mmMM MMOMOMxx 50044,131444,1348 2222 21 211212 =−+−=⇒ =−=− Câu 50: Một con lắc đồng hồ (coi là con lắc đơn) có chiều dài l = 25cm, khi dao động, luôn chịu tác dụng của một lực cản có độ lớn Fc = 0,002N. Nhờ sự cung cấp năng lượng từ dây cót, con lắc duy trì dao động với biên độ góc αo = 0,1rad. Biết rằng năng lượng của dây cót bị hao phí 80%. Mỗi tuần lên dây cót một lần, người ta cần phải thực hiện một công bằng A. 1,21kJ. B. 605J. C. 121J. D. 200μJ. HD: Xét trong nửa chu kỳ độ giảm biên độ là: mg F mg F mgllF C T C C 42 )( 2 1 ).(. 0 22 00 −=∆⇒−=∆⇒−=+−⇒−=∆ ααααααααα Số dao động thực hiện được đến khi con lắc tắt hẳn là:         = = ⇒==⇒ ∆ = g l g F m F mg N g l F mg TNN C C CT πα τ α π α τ α α 2.. .4 4 . 2. 4 . . 0 0 00 Năng lượng giây cót trong 1 chu kỳ là năng lượng duy trì con lắc dao động với biên độ góc N mgl NEW mgl E . %80 2 1 . %80 2 1 2 0 0 2 0 00 αα α ==⇒=⇒ -----HẾT----- HD: Nguyễn Tuấn Linh_HVKTQS Trang 8/8, Mã đề thi 149

×