Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 52 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (15)

Similaire à IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 (20)

Publicité
Publicité

IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015

 1. 1. IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015
 2. 2. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Unu - Problemasi scopul cercetări - 1 - Imagine de ansamblu asupra firmelor din Romania, in perioada 1990 - 2015 REZUMATUL STUDIULUI.SUMARUL CONCLUZIILOR ȘI AL RECOMANĂRILOR 1 CAPITOLUL UNU - PROBLEMA SI SCOPUL CERCETĂRI _______________________________________________- 4 - 1.1 CONTEXTUL STUDIULUI_________________________________________________________________________ - 4 - 1.2 FORMULAREA PROBLEMEI ______________________________________________________________________ - 4 - 1.3 SCOPUL ACESTUI STUDIU _______________________________________________________________________ - 4 - 1.4 OBIECTIVEDECERCETARE_______________________________________________________________________ - 4 - 1.5 ÎNTREBĂRI DECERCETARE________________________________________________ERROR! BOOKMARK NOTDEFINED. 1.6 DOMENIU DEAPLICARE _________________________________________________ERROR! BOOKMARK NOTDEFINED. 1.7 SEMNIFICAȚIASTUDIULUI_______________________________________________________________________ - 5 - 1.8 LISTĂDEDEFINIȚII ȘI ACRONIME : _________________________________________________________________ - 6 - 2 CAPITOLUL TREI - METODOLOGIE ________________________________________________________________- 6 - 2.1 PROIECTAREA CERCETĂRII ______________________________________________________________________ - 6 - 2.2 MĂRIMEAEȘANTIONULUI_______________________________________________________________________ - 6 - 2.3 INSTRUMENTE CERCETĂRII ______________________________________________________________________ - 6 - 2.4 ANALIZADATELOR ____________________________________________________________________________ - 8 - 2.5 CLASIFICĂRI FĂCUTE,CÂMPURI CREATE ____________________________________________________________ - 8 - 2.6 LIMITĂRILESTUDIULUI _________________________________________________________________________ - 9 - 3 CAPITOLUL PATRU – PREZENTAREA DATELOR SI ANALIZA LOR ______________________________________- 9 - 4 CAPITOLUL CINCI – DISCUȚII, CONCLUZII SI RECOMANDĂRI ________________________________________- 50 - 5 CUPRINS TABELE ______________________________________________________________________________- 50 - 6 CUPRINS GRAFICE _____________________________________________________________________________- 50 - 7 ANEXA _______________________________________________________________________________________- 51 - 8 CIORNE_______________________________________________________________________________________- 51 -
 3. 3. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Unu - Problemasi scopul cercetări - 2 -
 4. 4. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Unu - Problemasi scopul cercetări - 3 - Rezumatul studiului. Sumarul concluziilor și al recomandărilor
 5. 5. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Unu - Problemasi scopul cercetări - 4 - 1 CAPITOLUL UNU - PROBLEMA SI SCOPUL CERCETĂRI 1.1 CONTEXTUL STUDIULUI Acest studiu vine in contextul in care guvernul Romaniei incepe sa publice cat mai multe seturi de date pe portalul date.gov.ro In prezent1 , au fost publicate 288 de seturi de date. De multe ori persoanele din institutii care sunt responsabile pentru deschiderea seturilor de date nu inteleg necesitatea sau folosul deschiderii unor seturi de date. Acest studiu doreste sa fie un exemplu pozitiv referitor la ce se poate face cu un set de date si ce informatii relevante pot reiesi din el. 1.2 FORMULAREA PROBLEMEI Cate firme exista in total in Romania ? Cate au fost deja radiate ? Cum au evoluat in timp ? Ce diferenta exista intre judete ? 1.3 SCOPUL ACESTUI STUDIU Acest studiu dorește sa ofere o imagine de ansamblu asupra firmelor din România, între anii 1990 si 31 iulie 2015 Importanța studiului reiese din lipsa informatiilor existente de pana acum. 1.4 OBIECTIVE DE CERCETARE Acest studiu urmărește: 1 22 august2015
 6. 6. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Unu - Problemasi scopul cercetări - 5 - 1. Sa arate evolutia numarului de firme din romania pe ani 2. Sa arate evolutia procentuala a firmelor pe ani 3. Sa arate primele 50 de orase dupa numarul de firme : In total Neradiate Radiate Sa arate primele 50 de orase dupa procentul de firme radiate din total numar firme per oras. 4. Sa arate numarul de firme per judet: In total Neradiate Radiate 5. Impactul crizei asupra numarului de firme deschise 6. Evolutia in timp a numarului de SRL-D –uri existente 7. Evolutia in timp a numarului de Persoane Fizice Autorizate existente in Romania 8. Evolutia in timp a numarului de Inteprinderi familiare 9. Distributia pe judete a SNC-urilor 10. Numarul de firme neradiate pe judete per 1000 de locuitori 11. Satele fara nici o firma 1.5 SEMNIFICAȚIA STUDIULUI Se spera ca aceste descoperiri si informații oferite de acesta cercetare sa aducă benefici investitoriilor romani sau externi care doresc sa vada o imagine de ansamblu asupra firmelor din Romania.  Publicul Larg poate obține o imagine de ansamblu asupra firmelor din Romania..  Guvernul poate aloca mai multe resurse pentru a ajuta comunitățile unde nu exista firmei, prin formularea de politici financiare care pot facilita incluziunea comunităților dezavantajate și stimularea programelor economice în zonele cu o slaba dezvoltare economica.  Primarii pot identifca, prin comparație, punctele tari și slabe ale propriilor orase și pot elabora, pe această bază, proiecte și programe de dezvoltare.  Anteprenorii pot face alegeri în cunoștință de cauză în legătura cu viitorul firmelor lor.
 7. 7. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Trei - Metodologie - 6 -  Investitorii pot avea o privire de ansamblu asupra sistemului educațional.  Viitorii cercetători pot valida sau aprofunda datele lor, având ca punct de referința acesta cercetare. 1.6 LISTĂ DE DEFINIȚII ȘI ACRONIME : Total de Functionare : Un total de funcționare reprezintaînsumareaunei secvențe de numere care este actualizatăde fiecaredatăcând se adaugă unnumăr nou lasecvența, prinadăugareavolorii noului numărlatotalul de funcționare anterior.Unalttermenfolositeste suma parțială.Exista2 scopuri pentrua folosi totalul de functionare. Înprimul rând,aceastapermite săse constate totalul înorice momentîntimp, fără a fi nevoie arezumaîntreaga secvențăde fiecare dată.Inal doilearând,numai este nevoie saînregistrezisecvențaînsine,încazul în care numerele particulare nusuntîn modindividualimportante.2 2 CAPITOLUL TREI - METODOLOGIE 2.1 PROIECTAREA CERCETĂRII 2.2 MĂRIMEA EȘANTIONULUI 2.3 INSTRUMENTE CERCETĂRII In principal s-afolositprogramul Microsoft Excel.Realizareaharțilors-afăcut in Qgis3 ,după salvareasi conversiadatelorintr-unPivotTable care a fost salvat in LibreOffice, pentru a menține compatibilitatea cu UTF-8, salvat in CSV 2 https://en.wikipedia.org/wiki/Running_total 3
 8. 8. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Trei - Metodologie - 7 -
 9. 9. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Trei - Metodologie - 8 - 2.4 ANALIZADATELOR 2.5 CLASIFICĂRI FĂCUTE, CÂMPURI CREATE  An-ul de pornire afirmei afostextrasdincampul COD_IMATRICULARE , folosindurmatoareaformula=RIGHT(!COD_IMATRICULARE;4)  Tipul de firmaa fost calculatfolosindurmatoareaformula,ce ne permite saavemdoarultimul cuvantdintr-opropozitie. Aufost necesare 10 ore de editari semi-manuale ale denumirilor,pentruainclude catmai multe tipuri de firme instatistica. Intotal mai sunt vreo25.000 de firme care nu au fostincluse inacestacategorie,fiindcas-afolositaltformatpentruaintroduce datele.Exempluu SBS TRADE HUNGARIA SRL DUBNIKSUCURSALA SĂCUENI =IF(ISERR(FIND("";!CAMP_DENUMIRE));"";RIGHT(!CAMP_DENUMIRE;LEN(!CAMP_DENUMIRE)- FIND("*";SUBSTITUTE(!CAMP_DENUMIRE;"";"*";LEN(!CAMP_DENUMIRE)-LEN(SUBSTITUTE(!CAMP_DENUMIRE;"";""))))))
 10. 10. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 9 -  2.6 LIMITĂRILE STUDIULUI  Nustim duratade viataa firmei,stiamdoardaca firmaa fost radiatasau nu.Acestlucru limiteazaposibilitatiile setului de date.Amfi pututanalizadurata medie de viataaunei firme perjudet,oras.Puteamidentificafirmele fantoma,firme create doarpentruaprimi catevacontracte, urmandapoi a fii inchise.  Nuavemacces la codul CAEN sau domeniul de activitateafirmei.Oasemeneainformatie arfi fostesentialapentruaputeaobserva diferenteleintre diversejudete,orase,casi model de dezvoltaresustenabila.( se deschidmai multe firmecare oferaservicii? Cate firme producbunuri ? )  Nuavemacces la datele financiare ale firmei.Acestlucrune erautil pentruaarata eficientafirmelordeschise.  Nuavemacces la numarul angajatiilorde lafiecare firma.Astfel noi punemcasi egal un oras ce are 100 de firme cu altoras care are 100 de firme , desi cele 100 de firme dinprimul orasangajeaza50000 de oameni si are o cifra de afaceri de 200 de milioane de eurocuunalt oras ce angajeaza1000 de oameni si are o cifra de afaceri de 5 milioane de euro. 3 CAPITOLUL PATRU – PREZENTAREA DATELOR SI ANALIZA LOR 3.1 EVOLUTIA NUMARULUI DE FIRME SRL,SRL-D,SADIN ROMANIA PE ANI Nuau fostincluse Persoanele Fizice Autorizare,PF, AsociatiileFamiliaresauInteprinderileIndividuale. In total,suntundevala1,722,780 de firme radiate sau neradiate in Romania Intre 1991 si 1994 s-audeschis412,877 firme ,dintre care 123,475 inanul 1994 In anul 1995 acestacifra a scazul la 54038, o scadere de la an la an cu 69437 de firme.
 11. 11. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 10 - Numarul de firme noi care s-audeschisa urmat o pantadescendentapanainanul 1999, cand s-au deschis34528 de firme.Din2000 pana in 2007 numarul de firme deschise pe anacrescut iarasi,ajungandlamaximul de 103061 firme deschise in2007. Anul 2008 nu a afectatRomania atat de mult,diferentafatade anul trecutfiinddoarde 2209 firme inminus(100852 firme ) . In 2009 s-audeschiscu44075 firme mai putin, ajugnandlavaloareade 56777, valoare similaracunumarul de firme deschise in1995 . In anul 2010 s-a observantousoaracontractare, panala valoareade 51970, urmand apoi untrend ascendentin2011 ( 65965 de firme deschise) Din2012 incoace,infiecare an se deschidmai putine firme,numarul lorscazandcu467 in2012, 900 in2013 si 3978 in 2014 , in2014 fiindla valoareade 60620 firme deschise. In 2015, pana la data de 31 iulie 2015, s-audeschis40260 firme,mai fiindnecesarsase deschidacel putin20360 de firme panalasfarsitul anului pentrua depasi valoareadin2014 Valorile pentrufiecare anse potobservain Figure 1 Diferentaintre numarul de firme deschise inacestan, comparativcunumarul de firme deschise anul trecut,precumsi numarul de firme deschise infiecare an,inperioada1990 - 31 iulie 2015
 12. 12. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 11 - Figure 1 Diferenta intre numarul de firme deschise in acest an, comparativ cu numarul de firme deschise anul trecut, precum si numarul de firme deschise in fiecare an, in perioada 1990 - 31 iulie 2015 3.2 TOPUL JUDETELOR IN FUNCTIE DE NUMARUL DE FIRME NERADIATE 70 113219 103057 123475 54038 48846 44278 43100 34528 35358 37892 50886 74621 90481 92819 93385 103061 100852 56777 51970 65965 65498 64598 60620 40260 73056 40093 -10162 20418 -69437 -5192 -4568 -1178 -8572 830 2534 12994 23735 15860 2338 566 9676 -2209 -44075 -4807 13995 -467 -900 -3978 -20360 -100000 -50000 0 50000 100000 150000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Numarul de firme deschise in acest an Diferenta intre numarul de firme deschise in acest an, comparativ cu numarul de firme deschise anul trecut
 13. 13. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 12 - Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 1990 – 31 iulie 2015 Bucureşti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cluj 2 2 4 4 2 2 2 3 3 2 Timiş 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 Constanţa 4 3 3 3 4 5 5 5 5 4 Ilfov 9 5 2 2 3 3 3 2 2 5 Braşov 5 8 7 10 9 9 10 9 7 6 Bihor 6 9 10 7 8 7 7 7 8 7 Iaşi 8 7 6 6 6 6 6 8 6 8 Prahova 7 6 8 8 10 10 9 10 10 9 Dolj 13 12 9 9 7 8 8 6 9 10 Argeş 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 Mureş 12 13 17 16 15 15 14 16 15 12 Arad 16 14 12 15 13 13 13 13 13 13 Maramureş 11 11 16 17 19 16 18 14 16 14 Bacău 14 15 14 13 14 14 15 15 14 15 Galaţi 21 19 15 12 12 12 12 12 12 16 Hunedoara 17 16 13 14 16 19 16 18 19 17 Suceava 15 17 18 19 17 17 20 18 18 18 Sibiu 18 20 19 18 18 18 17 17 17 19 Neamţ 19 18 20 22 21 24 24 23 25 20 Alba 20 22 22 21 23 22 22 21 21 21 Buzău 23 23 21 20 20 20 19 19 20 22 Dâmboviţa 22 21 24 28 25 23 23 22 24 23 Satu Mare 24 25 23 24 22 21 21 20 22 24 Olt 26 24 27 26 25 26 27 25 23 25 Vâlcea 25 27 34 36 31 38 31 26 30 26 Brăila 30 33 28 27 27 29 25 27 26 27 Harghita 28 28 30 35 34 33 40 38 39 28 Bistriţa-Năsăud 31 31 31 32 28 26 26 24 31 29 Vrancea 32 34 35 30 30 31 28 28 29 30 Gorj 33 35 33 31 32 27 30 29 28 31 Teleorman 29 26 25 25 24 28 33 32 33 32 Caraş-Severin 27 30 29 29 29 30 32 31 32 33 Giurgiu 36 32 26 23 26 25 29 30 27 34
 14. 14. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 13 - Călăraşi 34 29 32 33 35 35 35 37 34 35 Botoşani 35 36 36 37 40 36 41 36 36 36 Mehedinţi 38 37 39 40 39 35 39 39 37 37 Tulcea 41 40 37 34 33 32 34 35 35 38 Vaslui 39 39 40 41 38 39 38 37 34 39 Sălaj 37 38 41 39 36 34 36 33 34 40 Covasna 40 42 42 42 41 40 42 40 40 41 Ialomiţa 42 41 38 38 37 37 37 34 38 42 Figure 2 Clasamentul pe Judete in functie de numarul de firme Neradiate . Impartit pe ani , precum si totalul firmelor neradiate deschise din 1990 si pana in 31 iulie 2015 3.3 EVOLUTIA PROCENTUALA A FIRMELOR SRL,SRL-D,SADIN ROMANIA, DIN TOTALUL DE FIRME DESCHISE INTR-UN AN.IMPARTI PE ANI SI JUDETE. Nuau fostincluse Persoanele Fizice Autorizare,PF,AsociatiileFamiliaresauInteprinderileIndividuale. Municipiul Bucurestiul Reprezinta24,13% dintotalul de firme deschise inRomania,urmatde Judetul Cluj (4,76% ), Judetul Constanta(4,55%), Judetul Timis(4,16%), JudetulBrasov (3,31%) , Judetul Ilfov (3,29%),Judetul Iasi (3,18%) ,Judetul Bihor(3,17%) , Judetul Prahova(2,97%) , Judetul Dolj (2,82%) si Judetul Arges(2,45%) Excluzandmunicipiul bucuresti,cele10Judete insiruitemai susinsumeaza34,67 %dintotalul de firme deschise inRomania La polul opusse aflajudetele Covasna(0,68%) ,Ialomita(0,77%) ,Salaj (0,78%) ,Tulcea(0,80%) , Botosani (0,83%) , Vaslui (0,84%) ,Calarasi (0,87%) , Giurgiu(0,92%) , Mehedinti (0,93%) ,Teleorman(0,97%) In total,cele 10 Judete insumeaza8.39% dintotalul de firme deschise inRomania,cuunprocentmai putindecatnumarul de firme deschisein judeteleCluj si Constanta(9.31%). In continuare osa facemo trecere inrevista,pe judete,aprocentajului reprezentatde firmele deschiseinfiecare judet,dintotalul de firme deschise inacel an.
 15. 15. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 14 -  Judetul Albaare omedie de 1,36% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 1% inanul 1992 si un maximistoricde 1,7% in anul 1991, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,6% in ani 2007-2009 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1,5% inanul 2005. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,45%, cu o diferentade 0,09% fata de mediaultimilor25de ani  Judetul Aradare o medie de 2,12% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 1,4%inanul 1995 si un maximistoricde 2,9% in anul 1991, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 2,7% in anul 2006 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 2,5% inanul 2004. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 2,07%, cu o diferentade -0,05%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Argeşare omedie de 2,45% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 1,2% inanul 1999 si un maximistoricde 3,1% in anul 1991 si 1992, urmat apoi,de a doua cea mai mare valoare de 2,7% in ani 1993,2012,2014 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 2,6% inani 2011,2013. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 2,6%, cu o diferentade 0,14%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Bacăuare o medie de 2,15% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 1,7% inanul 1993 si un maximistoricde 2,9% in ani 1995 si 1996, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 2,7% in anul 1997 din totalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 2,6% inani 1996 si 1998. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,95%, cu o diferentade -0,21%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Bihorare o medie de 3,17% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 2,3% inanul 2003 si un maximistoricde 4,5% in anul 1994, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 3,8% in anul 1993 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 3,7% inanul 1997. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 3,03%, cu o diferentade -0,15%fata de mediaultimilor25 de ani
 16. 16. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 15 -  Judetul Bistriţa-Năsăudare omedie de 1,08%dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,9% inanul 2002 si un maximistoricde 1,3% inanul 1997, urmat apoi,de a doua cea mai mare valoare de 1,2% in ani 2007 si 2008 dintotalul de firme infintateinacel an.A treiavaloare este de 1,1% in urmatorii ani 1994,1995,2000,2003,2004,2005,2009,2011,2013,2014 Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,03%, cu o diferentade -0,06%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Botoşani are omedie de 0,83% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuun minimistoricde 0,6%inanul 2013 si un maximistoricde 1,2% in anul 1995, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,1% in anul 1994 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1% inanul 1993. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,74%, cu o diferentade -0,09%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Braşovare o medie de 3,31% din totalul de firme infintate intotal inRomania,cuun minimistoricde 2,6%inanul 1995 si un maximistoricde 3,9% in anul 1997, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 3,7% in anul 1993 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 3,6% inanul 2001. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 3,16%, cu o diferentade -0,15%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Brăilaare o medie de 1,32% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 1% inanul 2014 si un maximistoricde 2,1% in anul 1995, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,9% in anul 1996 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1,7% inanul 1994. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, media este de 1,14%, cu o diferentade -0,18%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Bucureşti are omedie de 24,13% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 20,2% in anul 1995 si unmaximistoricde 33,5% inanul 2000, urmat apoi,de a doua cea mai mare valoare de 31,7% in anul 1999 dintotalul de firme infintateinacel an.A treiavaloare este de 28,8% inanul 1998. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 23,3%, cu o diferentade -0,83%fata de mediaultimilor25 de ani
 17. 17. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 16 -  Judetul Buzăuare o medie de 1,52% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuun minimistoricde 0,8%inanul 1992 si un maximistoricde 2,1% in anul 1994, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 2% in anul 1995 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1,8% inanul 1996. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,5%, cu o diferentade -0,02%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Caraş-Severinare omedie de 1,06% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,7%in anul 1997 si unmaximistoricde 1,3% in anul 2006, urmatapoi,de a douacea mai mare valoare de 1,2% in ani 1993,1995,2003,2005 dintotalul de firme infintateinacel an.A treiavaloare este de 1,1%in ani 1991,1992,1996,1999,2004,2007,2010 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,85%, cu o diferentade -0,2%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Călăraşi are omedie de 0,87% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,7%in anul 1994 si un maximistoricde 1,2% in ani 1991,1995,1996, urmatapoi,de a douacea mai mare valoare de 1,1% in anul 1997 dintotalul de firme infintateinacel an.A treiavaloare este de 1% inani 2008,2009. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,81%, cu o diferentade -0,06%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Cluj are omedie de 4,76% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 3,9% inanul 1992 si un maximistoricde 5,9% in anul 2014, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 5,73% in anul 2015 din totalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 5,7% inanul 2013. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 5,73%, cu o diferentade 0,97% fata de mediaultimilor25de ani  Judetul Constanţaare omedie de 4,55% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 4%in anul 2014 si un maximistoricde 5,6% in anul 1991, urmat apoi,de a doua cea mai mare valoare de 5,2% in ani 1992,1997,1998 dintotalul de firme infintateinacel an.A treiavaloare este de 5,1% in anul 1996. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 4,22%, cu o diferentade -0,33%fata de mediaultimilor25 de ani
 18. 18. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 17 -  Judetul Covasnaare o medie de 0,68%dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 0,4%in anul 2013 si un maximistoricde 1,2% in anul 1994, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1% in anul 1996 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 0,9% inanul 1993. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,4%, cu o diferentade -0,28%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Dâmboviţaare omedie de 1,37% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuun minimistoricde 0,6%in anul 2000 si unmaximistoricde 1,8% in ani 1991,1992 urmatapoi,de a douacea mai mare valoare de 1,6% in ani 1993,2007,2008 dintotalul de firme infintate inacesti ani .A treiavaloare este de 1,5%in ani 2006,2009 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,25%, cu o diferentade -0,12%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Dolj are omedie de 2,82% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 2,1% inanul 2000 si un maximistoricde 3,3% in ani 1994,2011,2014 urmat apoi,de a doua cea mai mare valoare de 3,2% in anul 1995 dintotalul de firme infintateinacel an.A treiavaloare este de 3,1% in ani 1996,1997,1998,2012. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 3%, cu o diferentade 0,18%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Galaţi are o medie de 2,43% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 2% inanul 1992 si un maximistoricde 3,5% in anul 1995, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 3,4% in anul 1996 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 2,8% inanul 1994. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 2,37%, cu o diferentade -0,06%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Giurgiuare omedie de 0,92% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,6%in anul 2003 si un maximistoricde 1,3% in ani 1991,2009,2010,2012 urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,2% in anul 2011 dintotalul de firme infintateinacel an.A treiavaloare este de 1,1% in ani 1992,2013,2015. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,12%, cu o diferentade 0,2%fata de mediaultimilor25 de ani
 19. 19. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 18 -  Judetul Gorj are o medie de 1,16% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,8% inanul 2000 si un maximistoricde 1,8% in ani 1994,1995 urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,5% in ani 1991,1996 dintotalul de firme infintateinacesti ani .A treiavaloare este de 1,4%in anul 1997. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,09%, cu o diferentade -0,07%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Harghitaare o medie de 1,13% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuun minimistoricde 0,58%in anul 2015 si unmaximistoricde 1,6% in anul 2003, urmatapoi,de a douacea mai mare valoare de 1,4% in ani 1995,2004 dintotalul de firme infintateinacesti an.A treiavaloare este de 1,3% inani 1991,1992,1994,1996,2005,2006 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,58%, cu o diferentade -0,56%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Hunedoaraare omedie de 1,93% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 1,5%in anul 1991 si unmaximistoricde 2,6% in anul 1999, urmatapoi,de a douacea mai mare valoare de 2,4% in anul 2001 din totalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 2,3% inanul 1996. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,64%, cu o diferentade -0,29%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Ialomiţaare omedie de 0,77% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 0,4% inanul 2000 si un maximistoricde 1,1% in anul 1995, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 0,9% in ani 1993,1994,1996,2008,2009 dintotalul de firme infintate in acesti an.A treiavaloare este de 0,8% inani 1991,1992,2010,2011 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,65%, cu o diferentade -0,11%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Iaşi are o medie de 3,18% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 2,4% inanul 1991 si un maximistoricde 3,7% in ani 2008,2009 urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 3,6% in anul 1995 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 3,5% inanul 1996,2006,2007,2011 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 3,34%, cu o diferentade 0,16% fata de mediaultimilor25de ani
 20. 20. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 19 -  Judetul Ilfovare omedie de 3,29% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 1,4% inanul 1991 si un maximistoricde 6,66% inanul 2015, urmat apoi,de a doua cea mai mare valoare de 6,5% in anul 2010 din totalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 6,2% inanul 2014. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 6,66%, cu o diferentade 3,37% fata de media ultimilor25de ani  Judetul Maramureşare o medie de 1,95% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 1,4%in anul 1992 si unmaximistoricde 2,3% in ani 1994,2006, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 2,2% inani 1991,2000,2004,2005,2007,2008 dintotalul de firme infintateinacesti ani .A treiavaloare este de 2,1%in anul 1999. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,84%, cu o diferentade -0,11%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Mehedinţi are omedie de 0,93% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 0,5% in anul 2000 si unmaximistoricde 1,6% in anul 1995, urmatapoi,de a douacea mai mare valoare de 1,5% in ani 1993,1994 dintotalul de firme infintateinacesti ani .A treiavaloare este de 1,5%in ani 1991,1992. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,67%, cu o diferentade -0,26%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Mureşare o medie de 2,1% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 1,4% inanul 1994 si un maximistoricde 2,9% in anul 1992, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 2,7% in anul 1991 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 2,5% inanul 2004. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,92%, cu o diferentade -0,18%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Neamţare omedie de 1,58% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 1,1% inanul 1999 si un maximistoricde 2,5% in anul 2003, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,9% in anul 2004 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1,8% inanul 1994. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,2%, cu o diferenta de -0,39%fata de mediaultimilor25 de ani
 21. 21. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 20 -  Judetul Oltare o medie de 1,08% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 0,7% inanul 1999 si un maximistoricde 1,4% in anul 1995, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,3% in ani 1996,2008,2009 din totalul de firme infintate inacesti ani .A treiavaloare este de 1,2%in ani 1994,2011,2012 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,28%, cu o diferentade 0,21% fata de mediaultimilor25de ani  Judetul Prahovaare o medie de 2,97%din totalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 2,4% inanul 1991 si un maximistoricde 3,5% in ani 1995,1997 urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 3,4% in anul 2008 din totalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 3,3% inanul 1996 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 2,72%, cu o diferentade -0,25%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul SatuMare are o medie de 1,51%dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 1%in anul 1999 si un maximistoricde 2,1% in anul 1996, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,9% in anul 1994 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1,8% inanul 1991. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,29%, cu o diferentade -0,22%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Sălaj are o medie de 0,78%dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 0,4% inanul 1994 si un maximistoricde 1,1% in anul 2003, urmat apoi,de a doua cea mai mare valoare de 1% in ani 2004,2006 din totalul de firme infintate in acesti an.A treiavaloare este de 0.9% inani 2005,2007,2009 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,81%, cu o diferentade 0,03% fata de mediaultimilor25de ani  Judetul Sibiuare omedie de 1,9%dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 1,3% inanul 1996 si un maximistoricde 2,4% in anul 1991, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 2,2% in anul 2003 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 2,1% inanul 2001. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,79%, cu o diferentade -0,11%fata de mediaultimilor25 de ani
 22. 22. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 21 -  Judetul Suceavaare omedie de 1,73% dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 1,4%in anul 2002 si un maximistoricde 2,5% in anul 1995, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 2,1% in anul 1994 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1,9% inanul 1996. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,71%, cu o diferentade -0,03%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Teleormanare omedie de 0,97% dintotalul de firme infintatein total inRomania,cuun minimistoricde 0,7%in anul 1999 si unmaximistoricde 1,3% in anul 2009, urmatapoi,de a douacea mai mare valoare de 1,2% in ani 1992,1993,2010,2011 dintotalul de firme infintatein acesti an.A treiavaloare este de 1,1% in anul 1996,1997,2008 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,81%, cu o diferentade -0,15%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Timişare omedie de 4,16% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 2,7%in anul 1995 si un maximistoricde 4,9% in ani 1991,2013 urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 4,8% in anul 1992 din totalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 4,7% inanul 2014. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, media este de 4,6%, cu o diferentade 0,44%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Tulceaare o medie de 0,8%dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,6%inanul 1992 si un maximistoricde 1,6% in anul 1998, urmat apoi, de a douacea mai mare valoare de 1,5% in anul 1997 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 1,3% inanul 1995. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,78%, cu o diferentade -0,02%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Vaslui are omedie de 0,84%dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,6% inanul 2010 si un maximistoricde 1,1% in anul 2003, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1% in anul 2004 dintotalul de firme infintate inacel an.A treiavaloare este de 0,9% inanul 1992. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 0,81%, cu o diferentade -0,03%fata de mediaultimilor25 de ani
 23. 23. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 22 -  Judetul Vâlceaare omedie de 1,22% dintotalul de firme infintateintotal inRomania,cuun minimistoricde 0,7%inanul 2012 si un maximistoricde 1,8% in anul 1991, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,5% in ani 1995,1996,1997 dintotalul de firme infintatein acesti ani .A treiavaloare este de 1,4%in anul 1994,2013 . Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,03%, cu o diferentade -0,19%fata de mediaultimilor25 de ani  Judetul Vranceaare o medie de 1,11%dintotalul de firme infintate intotal inRomania,cuunminimistoricde 0,9% in anul 1992 si un maximistoricde 1,5% in anul 1996, urmat apoi,de a douacea mai mare valoare de 1,4% in ani 1997,1998 din totalul de firme infintate inacesti an.A treiavaloare este de 1,3% inanul 1995. Pentruprimele 8luni ale anului 2015, mediaeste de 1,08%, cu o diferentade -0,03%fata de mediaultimilor25 de ani Pentrua sumariza,suntdoar 10 zone care au o crestere procentualaanumarului de firme deschise,comparativcumediaistorica. Se recomandao atentie deosebitadinparteaautoritatiilorasuprazonelorcare manifestaoscadere anumarului de firme deschise pe an,in special inzonele incare ceamai mare crestere a numarului de firme s-aintamplatinsecolul trecut.toate datele folositesuntincluseintabelul Table 1 Zonele cucea mai mare crestere procentualaanumarului de firme deschise pe an,comparativcumedia istoricaa celor25 de ani Ilfov 3,37 Cluj 0,97 Timiş 0,44 Olt 0,21 Giurgiu 0,20 Dolj 0,18 Iaşi 0,16
 24. 24. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 23 - Argeş 0,14 Alba 0,09 Sălaj 0,03 Judet 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 Total Alba 0,0 % 1,7 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,36 % Arad 5,7 % 2,9 % 2,1 % 1,5 % 1,8 % 1,4 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 2,0 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 2,2 % 2,2 % 2,4 % 1,8 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 2,1 % 2,12 % Argeş 0,0 % 3,1 % 3,1 % 2,7 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 1,7 % 1,2 % 1,6 % 1,9 % 2,0 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,6 % 2,7 % 2,6 % 2,45 % Bacău 1,4 % 2,2 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 2,9 % 2,9 % 2,7 % 2,6 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 1,7 % 2,3 % 2,6 % 2,4 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 2,15 % Bihor 0,0 % 3,3 % 3,3 % 3,8 % 4,5 % 3,4 % 3,0 % 3,7 % 2,6 % 2,5 % 2,7 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,7 % 2,8 % 3,1 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 3,1 % 3,3 % 3,3 % 3,2 % 3,2 % 3,0 % 3,17 % Bistriţa- Năsăud 0,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,08 % Botoşani 1,4 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,83 % Braşov 0,0 % 3,1 % 3,4 % 3,7 % 3,5 % 2,6 % 3,3 % 3,9 % 3,5 % 3,3 % 3,3 % 3,6 % 3,5 % 3,5 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 3,1 % 2,8 % 3,1 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 3,2 % 3,31 % Brăila 11, 4% 1,3 % 1,2 % 1,4 % 1,7 % 2,1 % 1,9 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,32 % Bucureşti 45, 7% 21, 1% 27, 2% 26, 5% 22, 6% 20, 2% 21, 1% 22, 8% 28, 8% 31, 7% 33, 5% 27, 9% 26, 7% 23, 7% 24, 3% 23, 6% 23, 1% 23, 3% 20, 9% 20, 9% 24, 7% 23, 3% 23, 2% 24, 4% 24, 6% 23, 3% 24,1 3% Buzău 1,4 % 0,9 % 0,8 % 1,3 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,5 % 1,52 % Zonele cucea mai mare scadere procentualaanumarului de firme deschise pe an,comparativcumedia istoricaa celor25 de ani Mehedinţi -0,26 Covasna -0,28 Hunedoara -0,29 Constanţa -0,33 Neamţ -0,39 Harghita -0,56
 25. 25. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 24 - Caraş- Severin 0,0 % 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 0,7 % 0,7 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 1,1 % 1,2 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,06 % Călăraşi 0,0 % 1,2 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,87 % Cluj 5,7 % 4,7 % 3,9 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,2 % 5,2 % 4,6 % 4,6 % 4,1 % 4,7 % 5,2 % 4,8 % 5,2 % 4,8 % 4,8 % 5,4 % 5,0 % 4,3 % 4,3 % 4,8 % 5,3 % 5,7 % 5,9 % 5,7 % 4,76 % Constanţa 0,0 % 5,6 % 5,2 % 4,8 % 4,2 % 5,0 % 5,1 % 5,2 % 5,2 % 5,0 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,3 % 4,2 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,4 % 4,7 % 4,6 % 4,4 % 4,2 % 4,2 % 4,0 % 4,2 % 4,55 % Covasna 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 1,2 % 0,8 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 0,68 % Dâmboviţa 0,0 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 0,9 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,3 % 1,37 % Dolj 0,0 % 2,7 % 2,6 % 3,0 % 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,1 % 3,1 % 2,3 % 2,1 % 2,4 % 2,4 % 2,6 % 2,7 % 2,7 % 2,6 % 2,4 % 2,4 % 2,9 % 3,0 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % 3,3 % 3,0 % 2,82 % Galaţi 0,0 % 2,2 % 2,0 % 2,7 % 2,8 % 3,5 % 3,4 % 2,4 % 2,5 % 2,8 % 2,1 % 2,1 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,4 % 2,2 % 2,4 % 2,2 % 2,4 % 2,43 % Giurgiu 1,4 % 1,3 % 1,1 % 0,7 % 0,8 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,1 % 0,92 % Gorj 0,0 % 1,5 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 1,2 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,16 % Harghita 0,0 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,6 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,13 % Hunedoara 0,0 % 1,5 % 2,0 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 2,3 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,4 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,6 % 1,93 % Ialomiţa 0,0 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,77 % Iaşi 1,4 % 2,4 % 2,4 % 3,0 % 2,9 % 3,6 % 3,5 % 3,3 % 2,8 % 2,7 % 2,7 % 3,1 % 2,9 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,5 % 3,5 % 3,7 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % 3,3 % 3,1 % 3,3 % 3,18 % Ilfov 0,0 % 1,4 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % 2,3 % 2,9 % 2,8 % 5,3 % 2,7 % 2,3 % 2,5 % 2,9 % 3,4 % 3,9 % 5,3 % 6,5 % 5,2 % 5,6 % 6,0 % 6,2 % 6,7 % 3,29 % Maramure ş 0,0 % 2,2 % 1,4 % 1,9 % 2,3 % 2,0 % 1,7 % 1,9 % 1,6 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 1,5 % 1,9 % 2,2 % 2,2 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,95 % Mehedinţi 5,7 % 1,2 % 1,2 % 1,5 % 1,5 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,93 % Mureş 0,0 % 2,7 % 2,9 % 2,0 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 2,0 % 2,1 % 2,3 % 1,9 % 2,4 % 2,2 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 2,10 % Neamţ 4,3 % 1,6 % 1,3 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 2,5 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,58 %
 26. 26. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 25 - Olt 0,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,7 % 1,1 % 1,0 % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,08 % Prahova 0,0 % 2,4 % 2,7 % 2,5 % 2,8 % 3,5 % 3,3 % 3,5 % 3,1 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 2,9 % 2,8 % 3,1 % 2,8 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % 3,2 % 3,2 % 2,9 % 3,0 % 3,1 % 2,7 % 2,7 % 2,97 % Satu Mare 2,9 % 1,8 % 1,4 % 1,4 % 1,9 % 1,5 % 2,1 % 1,8 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,4 % 1,3 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,51 % Sălaj 0,0 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,78 % Sibiu 0,0 % 2,4 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,3 % 1,4 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 2,1 % 2,0 % 2,2 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,8 % 1,8 % 1,90 % Suceava 0,0 % 1,6 % 1,5 % 1,8 % 2,1 % 2,5 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,9 % 1,7 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % 1,5 % 1,7 % 1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 1,5 % 1,7 % 1,7 % 1,73 % Teleorman 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,0 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,97 % Timiş 0,0 % 4,9 % 4,3 % 3,9 % 3,5 % 2,7 % 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,4 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % 4,0 % 4,4 % 4,4 % 4,6 % 4,5 % 4,3 % 4,4 % 4,0 % 4,3 % 4,8 % 4,9 % 4,7 % 4,6 % 4,16 % Tulcea ### # 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 1,3 % 1,1 % 1,5 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,8 % 0,80 % Vaslui 0,0 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,84 % Vâlcea 0,0 % 1,8 % 1,3 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,7 % 1,0 % 1,1 % 1,0 % 1,22 % Vrancea 0,0 % 1,2 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 1,11 % (blank) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Grand Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Table 1 Procentajul reprezent de un judet, ca si numar de firme SRL,SRL-D,SA deschise in acel an, din totalul de firme SRL,SRL-D,SA deschise in acel an. Ultima Coloana, coloana total arata media judetului, pentru perioada 1990 – 31 iulie 2015 , din totalul de firme SRL,SRL-D,SA deschise in acel interval. 3.4 EVOLUTIA PROCENTUALA A FIRMELOR SRL,SRL-D,SAPE ANI –TOTAL DE FUNCTIONARE DefinitieTotal de functionare : Un total de funcționare reprezintaînsumareaunei secvențede numere care este actualizatăde fiecare datăcândse adaugă un numărnou la secvența,prinadăugareavolorii noului numărlatotalul de funcționareanterior.Unalttermenfolositestesumaparțială.
 27. 27. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 26 - Exista2 scopuri pentrua folosi totalul de functionare. Înprimul rând,aceastapermite săse constate totalul înorice momentîn timp,fărăa fi nevoie arezumaîntreagasecvențăde fiecare dată.Inal doilearând,numai este nevoie saînregistrezi secvențaînsine,încazul în care numerele particulare nusuntîn modindividualimportante.4 Nuau fostincluse Persoanele Fizice Autorizare,PF,AsociatiileFamiliaresauInteprinderileIndividuale. 33 % dintoate firmele dinRomaniacare nusuntradiate au fostfacute dupa anul 2010 Judetul Ifloveste unexempluinteresant,47% dintoate firmele neradiatedinjudetsuntinfintatedupaanul 2010. Oanalizaamanuntitape ani si judete se poate vedeain Table 2 La firmeleradiate,unaltexempluinteresanteste judetul Mehedinti,unde55%dintotalul firmelorradiate suntintre1990 si 1994. Suntmai multe posibile explicatii,poate s-audeschismultemagazine si afaceri imediatdupacadereacomunismului,fiindlagranitacuIugoslavia si Bulgaria,aducandlucruri mai ieftineinRomania.Oanalizaamanuntitape ani a procentajuluifirmelorradiate,pe judet,intre 1990 si 2015 se poate vedeain Table 4 Doar 19.11 % din totalul firmelorneradiate dinromaniasuntfirme pornite inainte de anul 2000 ( 1990-1999 ) Total de functionare procentual firme neradiate, pe an, din total firme neradiate, per Judet Judet 199 1 199 2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alba 4% 6% 9% 13% 15% 16% 18% 20% 21% 23% 24% 27% 31% 37% 43% 49% 58% 66% 71% 75% 80% 86% 91% 96% #### Arad 3% 6% 8% 12% 13% 14% 15% 17% 18% 19% 21% 24% 28% 34% 40% 47% 54% 62% 67% 71% 77% 83% 90% 96% #### Argeş 3% 8% 11% 15% 17% 19% 20% 22% 22% 24% 25% 27% 32% 37% 43% 50% 57% 64% 68% 72% 78% 84% 90% 96% #### Bacău 2% 5% 7% 11% 13% 15% 17% 19% 21% 22% 24% 26% 30% 36% 43% 48% 55% 63% 68% 72% 78% 84% 90% 96% #### Bihor 3% 6% 9% 15% 18% 19% 21% 23% 24% 25% 27% 30% 33% 38% 43% 50% 57% 64% 68% 72% 78% 84% 90% 96% #### Bistriţa- Năsăud 2% 6% 9% 14% 16% 17% 19% 21% 22% 24% 26% 28% 32% 37% 43% 48% 55% 62% 66% 70% 77% 83% 90% 96% #### Botoşani 2% 5% 9% 14% 16% 18% 20% 21% 23% 24% 26% 30% 35% 40% 47% 53% 60% 69% 73% 77% 82% 87% 92% 96% #### Braşov 3% 6% 10% 14% 16% 18% 20% 22% 23% 25% 27% 30% 35% 40% 46% 52% 59% 66% 71% 75% 80% 86% 91% 96% #### Brăila 2% 5% 8% 13% 15% 18% 19% 21% 22% 23% 25% 28% 32% 37% 44% 50% 57% 63% 68% 73% 79% 84% 91% 96% #### 4 https://en.wikipedia.org/wiki/Running_total
 28. 28. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 27 - Bucureşti 2% 4% 7% 10% 11% 12% 13% 15% 17% 19% 21% 24% 29% 35% 41% 47% 55% 63% 67% 72% 78% 83% 90% 96% #### Buzău 2% 4% 6% 13% 15% 16% 18% 20% 21% 23% 24% 27% 31% 35% 41% 46% 53% 60% 65% 70% 77% 83% 90% 96% #### Caraş- Severin 2% 5% 8% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 19% 20% 22% 27% 32% 39% 46% 54% 63% 68% 72% 78% 85% 91% 96% #### Călăraşi 3% 6% 10% 13% 16% 18% 20% 22% 23% 25% 27% 29% 33% 38% 43% 49% 56% 66% 71% 76% 81% 86% 92% 96% #### Cluj 2% 4% 7% 10% 11% 13% 14% 16% 17% 19% 21% 24% 28% 34% 40% 46% 53% 61% 65% 69% 75% 81% 89% 95% #### Constanţa 2% 5% 7% 10% 12% 14% 15% 17% 18% 20% 21% 24% 28% 33% 39% 46% 53% 62% 67% 72% 78% 84% 90% 96% #### Covasna 4% 9% 14% 23% 26% 29% 31% 33% 34% 35% 37% 39% 44% 49% 54% 60% 67% 73% 77% 80% 85% 90% 93% 98% #### Dâmboviţa 3% 6% 9% 13% 14% 16% 17% 18% 18% 19% 20% 22% 27% 32% 39% 47% 55% 65% 70% 74% 79% 85% 91% 96% #### Dolj 2% 5% 9% 14% 16% 18% 20% 22% 23% 25% 26% 28% 32% 37% 42% 47% 52% 58% 63% 68% 75% 81% 88% 96% #### Galaţi 2% 5% 7% 12% 14% 17% 18% 20% 21% 23% 24% 27% 31% 35% 39% 44% 50% 57% 62% 67% 74% 81% 88% 95% #### Giurgiu 2% 5% 7% 11% 12% 14% 15% 16% 17% 18% 20% 21% 24% 27% 31% 36% 42% 51% 58% 65% 73% 81% 89% 95% #### Gorj 3% 6% 10% 16% 18% 21% 23% 24% 25% 26% 27% 30% 35% 39% 44% 50% 56% 63% 68% 72% 77% 84% 90% 96% #### Harghita 3% 8% 12% 18% 21% 23% 25% 26% 27% 29% 30% 33% 39% 46% 53% 60% 67% 74% 79% 82% 86% 91% 95% 98% #### Hunedoara 2% 5% 8% 11% 13% 15% 16% 18% 19% 21% 23% 26% 30% 36% 43% 49% 56% 64% 70% 74% 80% 85% 91% 96% #### Ialomiţa 3% 6% 9% 14% 16% 17% 19% 20% 21% 22% 23% 26% 30% 34% 39% 44% 50% 58% 64% 69% 76% 83% 89% 96% #### Iaşi 2% 5% 7% 11% 12% 15% 16% 18% 19% 20% 22% 25% 29% 34% 40% 46% 53% 61% 66% 71% 77% 84% 90% 96% #### Ilfov 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 8% 12% 15% 20% 25% 31% 39% 45% 53% 62% 71% 82% 92% #### Maramure ş 3% 5% 8% 13% 14% 16% 17% 19% 20% 22% 24% 26% 31% 37% 44% 51% 58% 67% 71% 75% 80% 85% 91% 96% #### Mehedinţi 3% 6% 9% 15% 17% 19% 20% 22% 23% 24% 26% 29% 33% 39% 45% 51% 59% 67% 72% 76% 81% 87% 92% 97% #### Mureş 3% 9% 12% 15% 17% 18% 20% 22% 23% 25% 27% 30% 35% 41% 47% 53% 60% 67% 71% 75% 80% 85% 91% 96% #### Neamţ 3% 6% 9% 14% 16% 17% 19% 20% 21% 23% 25% 27% 35% 42% 48% 55% 62% 71% 75% 79% 84% 88% 93% 97% #### Olt 2% 5% 7% 12% 14% 16% 18% 19% 20% 21% 23% 25% 30% 35% 41% 47% 53% 63% 68% 72% 78% 84% 90% 96% #### Prahova 2% 5% 8% 12% 14% 15% 17% 19% 20% 22% 23% 26% 29% 35% 41% 48% 56% 64% 69% 73% 79% 85% 91% 96% #### Satu Mare 3% 5% 8% 13% 14% 16% 18% 19% 20% 21% 22% 25% 29% 34% 39% 45% 52% 60% 65% 70% 76% 83% 90% 96% #### Sălaj 2% 5% 8% 9% 11% 12% 14% 15% 16% 17% 19% 22% 27% 33% 39% 45% 53% 62% 66% 71% 77% 84% 90% 95% #### Sibiu 3% 6% 9% 13% 15% 16% 17% 19% 20% 21% 23% 26% 31% 37% 43% 49% 56% 64% 68% 72% 78% 84% 90% 96% #### Suceava 2% 6% 9% 15% 18% 20% 21% 23% 25% 26% 28% 30% 34% 38% 44% 50% 58% 66% 71% 74% 80% 86% 91% 96% #### Teleorman 2% 6% 10% 13% 15% 17% 19% 20% 21% 22% 24% 26% 30% 33% 38% 44% 51% 60% 67% 73% 80% 86% 92% 97% #### Timiş 3% 5% 7% 10% 11% 13% 14% 15% 16% 17% 19% 22% 27% 33% 39% 46% 54% 62% 66% 70% 76% 83% 89% 96% #### Tulcea 2% 5% 7% 11% 14% 16% 19% 22% 24% 26% 28% 30% 34% 38% 43% 47% 53% 60% 65% 70% 77% 84% 90% 96% #### Vaslui 2% 6% 9% 14% 15% 17% 18% 20% 21% 22% 24% 27% 33% 38% 45% 51% 58% 66% 71% 74% 80% 85% 90% 96% #### Vâlcea 4% 7% 10% 16% 17% 20% 22% 23% 25% 26% 28% 31% 37% 44% 50% 56% 63% 71% 74% 77% 82% 86% 91% 96% #### Vrancea 3% 5% 8% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 25% 29% 33% 39% 44% 50% 56% 64% 68% 72% 78% 83% 90% 96% #### Total 2% 5% 8% 12% 13% 15% 16% 18% 19% 21% 23% 25% 30% 35% 41% 47% 55% 62% 67% 71% 77% 84% 90% 96% #### Table 2 Procent firme neradiate, pe an, din total firme neradiate, per Judet Pentrua extrage cifrele absolute pentruunan,se calculeazadiferentaintre anul imediaturmatorsi anul dorit.De exempludacadorimsa aflam cate firme neradiate suntdinanul 2004 injudetul Alba, calculamdiferentaintre anul 2005 (6400 firme ) si anul 2004 (5522 firme ) . 6400-5522= 878
 29. 29. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 28 - Rezultatul ne spune cain2004 mai existainca 878 de firme neradiate. Pentrua putealucra cu datele din Table 3 , selectati si copiati tabelul intr-unprogramde calcul tabelar,MicrosoftExcel sauOpenOffice/ LibreOffice ,sau mariti documentul lacel putin300 % Total de functionare firme neradiate in cifre, per judet Judet 199 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alba 0 520 892 1261 1877 2150 2405 2632 2885 3108 3323 3592 3979 4642 5522 6400 7292 8499 9725 10420 11061 11844 12695 13439 14169 14750 Arad 3 634 1266 1680 2385 2624 2892 3117 3411 3630 3906 4265 4840 5774 6984 8261 9684 11110 12681 13729 14498 15762 17079 18432 19718 20546 Argeş 0 871 2008 2984 4062 4530 5013 5400 5753 5968 6317 6752 7341 8450 10020 11621 13286 15174 17093 18201 19273 20777 22435 24068 25679 26724 Bacău 0 485 1045 1486 2195 2640 3083 3463 3880 4154 4408 4754 5178 6066 7260 8501 9599 11063 12590 13553 14427 15622 16846 18019 19169 19950 Bihor 0 824 1876 3023 4987 5695 6240 6857 7332 7735 8179 8732 9531 10624 12204 13908 15986 18320 20619 21880 23226 25127 27110 29067 31007 32225 Bistriţa- Năsăud 0 256 624 960 1474 1662 1839 2038 2214 2349 2508 2693 2917 3392 3942 4534 5052 5769 6544 7000 7406 8068 8782 9476 10131 10543 Botoşani 1 189 409 726 1179 1354 1494 1636 1785 1899 2006 2176 2460 2900 3372 3923 4441 5018 5719 6109 6444 6845 7283 7642 8039 8335 Braşov 0 891 2071 3288 4883 5370 5981 6625 7307 7842 8395 9080 10121 11689 13509 15480 17518 20008 22392 23880 25132 27009 28859 30716 32462 33729 Brăila 4 249 572 920 1445 1725 1979 2183 2381 2509 2630 2824 3109 3570 4178 4957 5617 6354 7111 7657 8157 8848 9481 10176 10784 11243 Bucureşti 21 3975 9933 1530 3 22383 25219 28041 31014 35067 39045 44031 49160 56813 67434 81359 95207 10959 0 12886 4 14622 0 15615 5 16724 9 18093 0 19474 2 20948 4 22399 7 23334 5 Buzău 0 274 566 944 1824 2119 2381 2599 2860 3069 3301 3557 3927 4480 5156 5963 6773 7710 8807 9537 10195 11192 12173 13124 13975 14579 Caraş-Severin 0 237 520 809 1106 1261 1384 1461 1555 1667 1789 1917 2146 2594 3114 3725 4450 5208 6011 6499 6962 7543 8138 8739 9273 9614 Călăraşi 0 256 533 810 1126 1334 1526 1698 1853 1962 2091 2260 2453 2799 3190 3654 4171 4777 5591 6042 6446 6900 7352 7784 8180 8506 Cluj 3 1085 2215 3334 4991 5727 6449 7281 8076 8782 9489 10459 12105 14348 17337 20205 23299 27276 31215 33331 35336 38299 41564 45157 48709 51014 Constanţa 0 952 2032 2996 4311 4960 5610 6240 6953 7498 8105 8849 9993 11669 13738 16287 18991 22111 25594 27758 29786 32347 34831 37347 39721 41416 Covasna 0 251 598 937 1536 1698 1878 2019 2142 2231 2321 2411 2585 2904 3219 3573 3945 4373 4805 5026 5259 5552 5876 6122 6401 6563 Dâmboviţa 0 384 845 1242 1720 1904 2084 2208 2334 2425 2506 2660 2944 3542 4248 5184 6139 7305 8544 9216 9712 10425 11220 11958 12681 13184 Dolj 0 639 1477 2508 3919 4451 4967 5447 5998 6337 6659 7059 7650 8653 9936 11326 12718 14190 15793 17087 18345 20255 22112 23995 25949 27153 Galaţi 0 452 885 1433 2329 2789 3204 3524 3834 4150 4396 4698 5166 5917 6702 7585 8566 9735 11122 12071 12984 14320 15655 17099 18408 19362 Giurgiu 0 212 474 634 944 1065 1206 1317 1411 1513 1587 1733 1898 2139 2393 2730 3196 3771 4532 5159 5740 6448 7215 7863 8434 8883 Gorj 0 263 624 966 1598 1840 2065 2261 2412 2521 2612 2746 2993 3484 3920 4435 4956 5605 6313 6762 7172 7725 8385 8991 9572 10012 Harghita 0 366 878 1310 1968 2254 2505 2677 2867 2989 3153 3319 3565 4289 5052 5767 6526 7277 8109 8573 8936 9436 9936 10314 10681 10913 Hunedoara 0 350 994 1449 2086 2364 2677 2953 3223 3551 3840 4225 4694 5590 6662 7822 8957 10313 11802 12766 13543 14600 15633 16710 17704 18361 Ialomiţa 0 162 391 552 860 989 1100 1182 1267 1320 1376 1473 1613 1884 2153 2423 2741 3140 3657 4006 4337 4773 5196 5599 6026 6289 Iaşi 0 644 1454 2343 3384 3988 4676 5202 5749 6158 6529 7108 7875 9220 10907 12807 14830 17133 19547 21251 22750 24785 26830 28860 30730 32075 Ilfov 0 27 75 114 174 197 220 245 273 317 582 1117 2841 4085 5305 6699 8429 10667 13355 15602 18304 21250 24443 28026 31648 34322 Maramureş 0 573 1068 1646 2599 2908 3189 3479 3761 4089 4467 4844 5301 6239 7502 8839 10234 11832 13504 14441 15204 16227 17297 18351 19504 20244 Mehedinţi 3 192 427 727 1113 1290 1441 1556 1675 1766 1839 1981 2212 2551 2972 3430 3935 4491 5157 5499 5793 6213 6666 7058 7400 7668 Mureş 0 736 1919 2600 3299 3598 3927 4277 4682 5046 5377 5864 6469 7533 8894 10195 11498 12986 14568 15444 16212 17365 18497 19748 20895 21668 Neamţ 1 477 932 1466 2292 2621 2888 3162 3379 3565 3798 4111 4562 5820 6932 8049 9140 10348 11747 12505 13133 13955 14738 15465 16173 16654 Olt 0 254 574 878 1452 1686 1908 2070 2255 2382 2491 2714 2989 3556 4166 4837 5523 6291 7373 7975 8501 9214 9928 10605 11251 11768 Prahova 0 606 1511 2303 3437 4028 4564 5065 5576 5957 6404 6919 7621 8691 10348 12152 14196 16505 18992 20386 21714 23349 25102 26980 28594 29685 Satu Mare 1 348 682 1015 1598 1787 2004 2210 2368 2482 2613 2815 3119 3637 4308 4972 5675 6577 7525 8206 8785 9592 10469 11278 12083 12601 Sălaj 0 164 359 561 685 783 878 977 1099 1179 1256 1379 1562 1951 2370 2804 3285 3847 4473 4797 5103 5552 6044 6470 6900 7226 Sibiu 0 539 1134 1656 2376 2604 2822 3005 3304 3513 3784 4125 4603 5478 6510 7578 8717 9958 11265 12045 12732 13760 14798 15868 16964 17684 Suceava 0 428 1032 1686 2730 3205 3579 3909 4208 4486 4743 5045 5417 6144 6965 8016 9228 10665 12090 12895 13581 14618 15670 16597 17591 18277 Teleorman 1 215 576 964 1324 1510 1693 1872 2007 2097 2216 2359 2587 2920 3279 3777 4300 5050 5960 6610 7182 7896 8532 9086 9542 9870 Timiş 0 1130 2224 3259 4501 4947 5506 6023 6570 7054 7640 8450 9706 11661 14320 17150 20226 23515 26895 28942 30719 33215 36080 39054 41871 43718 Tulcea 4 173 362 548 869 1077 1244 1440 1645 1796 1950 2115 2300 2562 2856 3219 3593 4020 4578 4932 5297 5804 6343 6834 7258 7572 Vaslui 0 185 460 711 1039 1167 1286 1397 1501 1580 1688 1833 2038 2470 2908 3368 3847 4396 5019 5360 5637 6071 6448 6845 7241 7567 Vâlcea 0 418 826 1190 1797 2027 2261 2506 2721 2873 3042 3281 3642 4301 5043 5790 6522 7327 8201 8621 8976 9537 9944 10549 11172 11585 Vrancea 0 272 520 787 1215 1404 1640 1853 2051 2216 2361 2546 2869 3339 3862 4427 4977 5641 6382 6785 7203 7776 8329 8979 9584 10017 Grand Total 42 2215 8 4986 3 7600 9 11307 2 12855 2 14373 0 15808 1 17362 6 18681 2 20171 0 22000 4 24774 2 29099 9 34462 5 40159 0 46166 0 53423 4 60923 6 65472 9 69846 8 75684 2 81677 2 87799 0 93728 6 97745 6 Table 3 Total de functionare firme neradiate in cifre, per judet
 30. 30. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 29 - Total de functionare procentual firme Radiate, pe an, din total firme Radiate, per Judet Judet 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alba 9% 17% 24% 35% 40% 45% 49% 52% 55% 58% 60% 64% 69% 74% 80% 85% 90% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% Arad 9% 20% 27% 37% 40% 43% 46% 49% 51% 54% 57% 60% 65% 72% 78% 85% 90% 94% 96% 97% 99% 99% 100% 100% 100% Argeş 9% 24% 36% 47% 51% 55% 58% 61% 62% 63% 65% 68% 72% 76% 81% 85% 90% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% Bacău 7% 16% 24% 34% 40% 46% 51% 55% 57% 60% 63% 65% 70% 77% 83% 88% 92% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Bihor 7% 19% 31% 47% 52% 57% 61% 64% 66% 68% 70% 73% 75% 79% 83% 87% 91% 94% 96% 97% 99% 99% 100% 100% 100% Bistriţa- Năsăud 6% 16% 25% 35% 40% 44% 49% 52% 54% 57% 60% 63% 67% 72% 78% 83% 89% 95% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Botoşani 6% 16% 29% 45% 52% 58% 63% 67% 70% 72% 75% 77% 81% 84% 88% 91% 94% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100% Braşov 6% 18% 29% 41% 45% 49% 54% 57% 60% 63% 65% 69% 73% 78% 83% 88% 93% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Brăila 6% 16% 26% 39% 47% 53% 58% 61% 63% 65% 68% 71% 75% 79% 83% 87% 90% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% Bucureşti 6% 20% 32% 43% 48% 52% 56% 60% 64% 68% 71% 74% 78% 83% 87% 91% 93% 95% 97% 97% 98% 99% 100% 100% 100% Buzău 4% 9% 18% 33% 40% 45% 49% 53% 55% 58% 61% 64% 69% 74% 79% 84% 90% 95% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Caraş- Severin 7% 18% 29% 39% 45% 49% 52% 54% 58% 60% 63% 66% 72% 78% 83% 89% 93% 96% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Călăraşi 10% 21% 31% 40% 47% 53% 58% 61% 63% 65% 68% 71% 75% 80% 85% 89% 92% 95% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Cluj 8% 18% 27% 39% 44% 48% 53% 57% 60% 62% 65% 68% 73% 78% 83% 88% 93% 96% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Constanţa 8% 21% 32% 42% 48% 53% 57% 62% 65% 67% 70% 73% 77% 82% 86% 90% 93% 95% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Covasna 7% 18% 29% 45% 50% 56% 61% 64% 66% 68% 70% 72% 75% 79% 84% 88% 92% 96% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Dâmboviţa 9% 24% 36% 48% 53% 57% 60% 63% 64% 66% 67% 70% 74% 79% 83% 87% 91% 95% 96% 97% 99% 99% 100% 100% 100% Dolj 6% 16% 26% 38% 44% 49% 53% 56% 59% 60% 63% 66% 70% 76% 81% 86% 90% 94% 96% 97% 99% 100% 100% 100% 100% Galaţi 5% 13% 23% 35% 41% 46% 50% 53% 56% 58% 61% 64% 69% 75% 81% 86% 91% 95% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Giurgiu 11% 25% 33% 43% 50% 54% 57% 59% 62% 64% 67% 69% 73% 76% 80% 85% 89% 93% 95% 97% 98% 99% 100% 100% 100% Gorj 8% 20% 29% 45% 52% 57% 61% 64% 66% 68% 70% 72% 77% 81% 84% 88% 92% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Harghita 7% 18% 28% 39% 44% 49% 53% 56% 59% 61% 63% 66% 71% 77% 82% 88% 93% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100% Hunedoara 5% 16% 24% 35% 40% 45% 50% 53% 57% 60% 64% 67% 72% 78% 83% 89% 92% 95% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Ialomiţa 6% 17% 28% 40% 47% 51% 55% 57% 59% 60% 62% 65% 69% 73% 78% 83% 88% 94% 96% 97% 99% 100% 100% 100% 100% Iaşi 5% 13% 23% 34% 40% 44% 48% 51% 54% 56% 59% 62% 67% 72% 78% 83% 89% 95% 96% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Ilfov 5% 14% 22% 32% 36% 39% 43% 47% 50% 54% 56% 60% 64% 68% 72% 76% 82% 88% 91% 94% 96% 98% 99% 100% 100% Maramureş 8% 15% 26% 40% 45% 50% 54% 57% 60% 63% 65% 68% 71% 76% 82% 87% 93% 97% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Mehedinţi 9% 23% 38% 55% 63% 68% 72% 75% 77% 78% 79% 81% 83% 86% 89% 91% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Mureş 9% 23% 33% 40% 43% 47% 50% 54% 57% 59% 62% 65% 70% 76% 82% 87% 93% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100% Neamţ 7% 16% 26% 39% 45% 50% 54% 56% 58% 60% 63% 66% 72% 78% 83% 88% 92% 96% 98% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Olt 7% 18% 27% 40% 47% 53% 57% 60% 62% 64% 67% 70% 74% 78% 83% 87% 91% 94% 96% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Prahova 5% 16% 24% 35% 41% 46% 51% 55% 57% 60% 63% 67% 71% 77% 81% 85% 89% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% Satu Mare 7% 16% 25% 38% 43% 49% 54% 56% 58% 60% 63% 65% 70% 75% 81% 85% 91% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Sălaj 7% 14% 23% 28% 32% 35% 39% 43% 45% 47% 50% 54% 60% 67% 74% 81% 87% 93% 96% 97% 99% 99% 100% 100% 100%
 31. 31. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 30 - Sibiu 8% 19% 28% 39% 43% 46% 48% 52% 54% 56% 59% 63% 68% 74% 79% 85% 90% 95% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Suceava 6% 16% 26% 39% 47% 52% 55% 59% 62% 65% 67% 70% 74% 79% 83% 88% 92% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Teleorman 8% 22% 34% 46% 50% 56% 61% 64% 66% 69% 71% 74% 79% 83% 88% 91% 93% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Timiş 9% 22% 33% 44% 48% 52% 55% 58% 60% 62% 65% 68% 72% 76% 81% 86% 90% 94% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% Tulcea 5% 13% 20% 29% 37% 43% 51% 58% 62% 65% 68% 71% 75% 79% 84% 88% 92% 96% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Vaslui 6% 17% 28% 40% 45% 49% 52% 55% 57% 60% 62% 65% 70% 77% 83% 88% 92% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% 100% Vâlcea 9% 20% 29% 41% 46% 52% 56% 59% 62% 64% 66% 69% 73% 78% 83% 87% 91% 95% 97% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Vrancea 7% 16% 24% 36% 42% 48% 52% 57% 59% 62% 64% 67% 71% 76% 81% 86% 91% 95% 97% 98% 99% 100% 100% 100% 100% Grand Total 7% 18% 29% 40% 45% 50% 54% 58% 60% 63% 66% 69% 73% 78% 83% 87% 92% 95% 96% 98% 99% 99% 100% 100% 100% Table 4 Procent firme Radiate, pe an, din total firme Radiate, per Judet Total de functionare firme Radiate in cifre, per judet Judet 199 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alba 0 757 1480 2107 3032 3483 3872 4232 4517 4741 4986 5240 5520 5944 6415 6933 7389 7788 8130 8321 8435 8530 8593 8642 8663 8664 Arad 1 1485 3191 4330 5832 6356 6893 7333 7783 8136 8554 9039 9583 10376 11405 12397 13497 14384 15009 15296 15485 15695 15838 15893 15924 15928 Argeş 0 1387 3705 5546 7253 7946 8554 9082 9441 9641 9873 10164 10581 11235 11901 12622 13293 13961 14598 14880 15089 15315 15456 15529 15559 15559 Bacău 1 1132 2758 4088 5767 6876 7871 8671 9381 9849 10293 10746 11211 12010 13193 14189 15026 15768 16408 16663 16826 16951 17068 17130 17149 17152 Bihor 0 1610 4319 7056 10607 11757 12694 13722 14368 14843 15356 15791 16289 16918 17810 18716 19543 20440 21211 21590 21881 22155 22329 22435 22459 22460 Bistriţa- Năsăud 0 463 1282 2002 2851 3232 3563 3958 4227 4428 4651 4863 5090 5444 5871 6314 6730 7249 7722 7881 7956 8042 8097 8116 8127 8128 Botoşani 0 369 962 1685 2632 3092 3440 3694 3953 4134 4275 4417 4543 4769 4984 5201 5376 5537 5699 5767 5817 5857 5880 5897 5901 5901 Braşov 0 1398 4105 6746 9491 10428 11432 12523 13340 13928 14543 15214 15963 16983 18213 19374 20491 21524 22372 22640 22823 23014 23158 23233 23260 23266 Brăila 4 733 1796 2941 4500 5329 6022 6572 6978 7221 7472 7740 8071 8556 9078 9509 9902 10325 10726 10928 11101 11232 11338 11408 11424 11424 Bucureşti 11 1146 3 36262 58151 79015 87115 94620 10174 7 11012 8 11710 6 12395 1 12939 2 13533 7 14237 6 15044 4 15846 0 16561 5 17033 2 17410 0 17602 0 17775 5 17946 0 18085 9 18189 7 18232 0 18235 3 Buzău 1 409 1078 2091 3862 4637 5243 5717 6136 6453 6777 7085 7463 7990 8594 9210 9843 10507 11093 11266 11410 11532 11598 11630 11653 11653 Caraş- Severin 0 603 1579 2480 3368 3839 4233 4460 4666 4940 5167 5405 5689 6145 6654 7154 7627 8010 8210 8309 8395 8483 8526 8558 8573 8576 Călăraşi 0 637 1343 2021 2598 3055 3473 3780 3997 4127 4271 4436 4634 4915 5212 5531 5800 6034 6210 6320 6403 6462 6494 6525 6532 6534 Cluj 1 2327 5573 8456 11929 13649 14991 16472 17661 18528 19266 20067 21057 22429 24164 25768 27173 28714 29832 30150 30359 30577 30757 30878 30929 30930 Constanţa 0 3129 7935 11869 15683 17743 19577 21271 22819 23988 24975 25918 27052 28548 30270 31778 33139 34358 35284 35813 36169 36497 36757 36930 36998 37002 Covasna 0 369 956 1518 2341 2632 2953 3172 3328 3449 3551 3643 3752 3931 4144 4373 4612 4839 5024 5104 5151 5193 5218 5228 5233 5233 Dâmboviţ a 0 924 2538 3794 5045 5568 5964 6270 6514 6681 6824 7004 7272 7713 8223 8610 9056 9492 9849 10015 10148 10276 10351 10390 10409 10411 Dolj 0 1340 3477 5555 8235 9427 10422 11317 12082 12551 12969 13490 14143 15102 16259 17415 18450 19411 20249 20617 20893 21171 21343 21425 21447 21450 Galaţi 0 1166 2992 5214 7768 9201 10447 11193 11980 12641 13137 13629 14433 15476 16773 18226 19357 20408 21295 21703 21991 22225 22362 22450 22486 22487 Giurgiu 1 776 1775 2334 3046 3482 3784 3987 4175 4323 4495 4671 4862 5090 5354 5631 5931 6270 6559 6684 6784 6885 6952 7003 7015 7017 Gorj 0 849 1983 2906 4526 5245 5754 6160 6439 6636 6813 6999 7269 7699 8086 8456 8859 9235 9623 9762 9860 9943 10009 10036 10044 10044 Harghita 0 605 1581 2371 3355 3802 4202 4542 4807 5034 5237 5409 5633 6105 6609 7060 7512 7943 8285 8396 8462 8527 8565 8576 8582 8582 Hunedoar a 0 720 2314 3619 5159 5870 6683 7397 7911 8487 8956 9462 10000 10707 11599 12381 13150 13636 14066 14333 14493 14651 14768 14815 14833 14835 Ialomiţa 0 442 1155 1910 2769 3221 3548 3760 3925 4041 4143 4295 4509 4769 5047 5397 5741 6098 6458 6609 6717 6798 6861 6884 6891 6891 Iaşi 1 1131 2984 5160 7735 9056 10084 11004 11677 12211 12806 13396 14101 15134 16413 17685 18936 20202 21506 21903 22181 22434 22582 22676 22713 22714
 32. 32. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 31 - Ilfov 0 1006 3109 4828 7093 7987 8787 9558 10479 11236 11982 12522 13504 14252 15091 16026 17024 18296 19546 20321 21009 21461 21924 22200 22324 22332 Maramure ş 0 1011 2047 3401 5262 6043 6585 7132 7537 7928 8321 8686 8979 9464 10171 10920 11633 12331 12863 13007 13092 13182 13244 13280 13297 13297 Mehedinţi 1 719 1875 3157 4563 5230 5632 5959 6212 6356 6465 6561 6684 6878 7098 7362 7542 7762 7960 8046 8118 8202 8259 8275 8281 8281 Mureş 0 1259 3401 4743 5821 6330 6793 7333 7824 8250 8594 9005 9501 10166 11057 11941 12755 13521 14079 14282 14375 14466 14535 14571 14587 14587 Neamţ 2 727 1697 2739 4172 4831 5336 5722 6002 6202 6430 6657 6987 7611 8261 8847 9306 9772 10214 10374 10456 10532 10586 10617 10628 10629 Olt 0 452 1197 1820 2697 3212 3642 3898 4111 4224 4362 4544 4761 5070 5344 5640 5921 6204 6429 6547 6649 6729 6786 6807 6813 6813 Prahova 0 1163 3339 5117 7483 8784 9852 10911 11751 12348 12974 13579 14328 15365 16504 17334 18185 19192 20127 20566 20884 21145 21337 21447 21498 21501 Satu Mare 1 939 2192 3349 5086 5719 6552 7145 7522 7759 8025 8345 8705 9343 10064 10761 11372 12128 12763 12964 13092 13221 13290 13334 13345 13346 Sălaj 0 410 895 1418 1731 1975 2211 2420 2656 2809 2948 3141 3354 3749 4193 4614 5051 5422 5799 5969 6062 6146 6199 6222 6233 6233 Sibiu 0 1222 2848 4283 5878 6442 6870 7301 7812 8154 8484 8943 9474 10248 11152 11976 12823 13630 14330 14582 14756 14929 15012 15058 15082 15083 Suceava 0 716 1822 3006 4579 5438 5989 6395 6806 7171 7507 7809 8135 8609 9135 9670 10166 10637 11090 11274 11366 11481 11547 11581 11594 11595 Teleorma n 0 511 1454 2326 3083 3409 3784 4098 4342 4492 4641 4828 5026 5323 5613 5916 6169 6316 6482 6569 6638 6696 6732 6751 6756 6756 Timiş 0 2457 6185 9213 12317 13327 14390 15278 16067 16753 17430 18099 18973 20035 21361 22643 23884 25274 26275 26746 27061 27392 27690 27878 27929 27932 Tulcea 3 332 811 1283 1841 2325 2717 3185 3656 3894 4089 4296 4471 4710 4940 5243 5496 5754 5990 6097 6168 6233 6256 6268 6272 6272 Vaslui 0 411 1196 1913 2738 3111 3403 3597 3810 3983 4147 4316 4523 4879 5308 5717 6101 6403 6706 6810 6848 6882 6915 6921 6927 6927 Vâlcea 0 866 1923 2716 3840 4405 4902 5311 5611 5855 6043 6288 6546 6933 7409 7820 8224 8654 9027 9207 9312 9388 9426 9457 9472 9474 Vrancea 0 613 1438 2201 3291 3823 4336 4748 5149 5391 5599 5846 6120 6493 6931 7390 7825 8251 8664 8815 8907 8982 9043 9069 9082 9082 Total 28 5103 8 13655 2 21346 3 29987 4 33843 2 37210 0 40202 7 42958 0 45092 2 47138 2 49098 0 51412 8 54549 2 58234 7 61821 0 65152 5 68201 2 70786 2 71914 6 72737 7 73497 2 74054 0 74392 0 74524 4 74533 4 Table 5 Total de functionare firme Radiate in cifre, per judet 3.5 PRIMELE 50 DE ORASE DUPA NUMARUL DE FIRME SRL,SRL-D, SA : Au fostexcluse dinacestcalcul Asociatiile familiare,inteprinderileindividuale si Persoanele Fizice Autorizate 3.5.1 In total In total au iesit1.697.213 firme,in9427 de localitatii,cuo medie de 180 de firme perlocalitate Primele 50de localitati insumeaza1.121.550 firme,sau66 %din totalul de firme existente. Primele 5locuri suntdetinute de Bucuresti,inurmatoareaordine:Sector2 ( 86765 firme ) , Sector3 ( 80692 firme ) , Sector 1 ( 73701 firme ) , Sector6 ( 67226 firme ) , Sector 4 ( 55805 firme ) , urmat apoi de Cluj-Napoca( 54731 firme ),Constanta( 49656 firme ) , Timişoara( 46881 firme ), Sector5 ( 45335 firme ) iar pe locul 10 Iaşi ( 39384 firme )
 33. 33. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 32 - 3.5.2 Neradiate In total,ladata de 31 iulie 2015, erau 966,707 firme neradiate,in 9017 de localitatii,cuo medie de 107.2 firme perlocalitate Primele 50de localitati insumeaza617.588 firme,sau64 %dintotalul de firme existente. Primele 4locuri suntdetinute de Bucuresti,inurmatoareaordine:Sector2 ( 47764 firme ) , Sector3 ( 46652 firme ) , Sector 1 ( 43845 firme ) , Sector6 ( 35026 firme ) , urmat apoi de Cluj-Napoca( 33522 firme ), Sector4 ( 31867 firme ) , Timişoara( 27410 firme ), Sector5 ( 25397 firme ) , Constanta( 24630 firme ) , iar pe locul 10 Iaşi ( 22272 firme ) 3.5.3 Radiate In total,ladata de 31 iulie 2015, erau 730,506 firme radiate,in8171 de localitatii,cuo medie de 89.4 firme perlocalitate Primele 50de localitati insumeaza504.395 firme,sau69 %dintotalul de firme existente. Primele 4locuri suntdetinute de Bucuresti,inurmatoareaordine:Sector2 ( 39001 firme ) , Sector3 ( 34040 firme ) ,Sector 6 ( 32200 firme ) , Sector1 ( 29856 firme ) , urmat apoi de Constanta( 25026 firme ) , Sector 4 ( 23938 firme ) , Cluj-Napoca( 21209 firme ) ,Sector 5 ( 19938 firme ),Timişoara( 19471 firme ),iar pe locul 10 Iaşi ( 17112 firme ) Localitate Nr firme neradiate Rank neradiate Medie AN infintare firme neradiate Nr firme radiate Rank radiate Medie AN infintare firme radiate Numar total firme Rank total firme Medie AN infintare firme total Bucureşti Sectorul 2 47764 1 2005,6 39001 1 1997,7 86765 1 2002,1 Bucureşti Sectorul 3 46652 2 2006,2 34040 2 1998,2 80692 2 2002,8 Bucureşti Sectorul 1 43845 3 2006,1 29856 4 1998,4 73701 3 2003,0 Bucureşti Sectorul 6 35026 4 2005,8 32200 3 1997,1 67226 4 2001,7 Bucureşti Sectorul 4 31867 6 2006,2 23938 6 1997,7 55805 5 2002,6 Cluj-Napoca 33522 5 2005,9 21209 7 1998,4 54731 6 2003,0 Constanţa 24630 9 2005,8 25026 5 1997,5 49656 7 2001,6 Timişoara 27410 7 2005,8 19471 9 1998,1 46881 8 2002,6 Bucureşti Sectorul 5 25397 8 2006,0 19938 8 1998,3 45335 9 2002,6 Iaşi 22272 10 2005,6 17112 10 1999,3 39384 10 2002,9
 34. 34. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 33 - Braşov 21008 11 2004,8 16216 12 1998,3 37224 11 2002,0 Craiova 18782 13 2005,2 16317 11 1998,7 35099 12 2002,2 Oradea 18886 12 2004,9 14650 14 1997,7 33536 13 2001,7 Galaţi 13333 14 2005,6 15479 13 1999,7 28812 14 2002,4 Ploieşti 13277 15 2005,5 10581 16 1999,2 23858 15 2002,7 Arad 12365 16 2005,6 10637 15 1999,3 23002 16 2002,7 Piteşti 12244 17 2004,9 7989 21 1998,1 20233 17 2002,2 Sibiu 10517 18 2005,4 9479 18 1999,2 19996 18 2002,5 Brăila 8888 22 2005,1 9765 17 1998,3 18653 19 2001,6 Bacău 9581 21 2005,2 8659 19 1998,9 18240 20 2002,2 Baia Mare 10286 19 2004,8 7596 23 1998,3 17882 21 2002,0 Târgu Mureş 9811 20 2004,2 7670 22 1998,4 17481 22 2001,7 Satu Mare 6603 24 2005,3 7993 20 1998,4 14596 23 2001,5 Buzău 6967 23 2004,9 6610 24 1998,9 13577 24 2002,0 RâmnicuVâlcea 6182 26 2004,0 5715 25 1998,4 11897 25 2001,3 PiatraNeamţ 6286 25 2004,2 4570 31 1998,4 10856 26 2001,7 Bistriţa 5646 27 2004,9 4970 27 1999,0 10616 27 2002,2 Drobeta-Turnu Severin 4907 33 2004,7 5053 26 1996,5 9960 28 2000,5 Târgu Jiu 5013 32 2004,6 4918 28 1998,1 9931 29 2001,4 Suceava 5576 28 2004,7 4303 33 1998,3 9879 30 2001,9 Deva 5207 29 2005,3 4595 30 1998,8 9802 31 2002,2 Târgovişte 5070 31 2005,2 4382 32 1997,7 9452 32 2001,7 Focşani 4341 36 2004,6 4779 29 1998,4 9120 33 2001,4 AlbaIulia 5195 30 2004,9 3646 36 1999,3 8841 34 2002,6 Botoşani 4817 34 2004,6 3654 35 1997,6 8471 35 2001,6 Tulcea 4297 37 2005,2 3973 34 1998,8 8270 36 2002,1 Zalău 3698 38 2005,7 3528 37 2000,5 7226 37 2003,1 Slatina 4681 35 2005,0 2538 46 1998,8 7219 38 2002,8 Giurgiu 3437 40 2005,8 3479 38 1997,6 6916 39 2001,7
 35. 35. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 34 - Călăraşi 3687 39 2004,8 3215 39 1998,0 6902 40 2001,6 Reşiţa 3410 41 2005,9 3091 40 1999,1 6501 41 2002,6 SfântuGheorghe 3093 43 2002,7 2899 41 1997,7 5992 42 2000,3 Slobozia 2532 51 2005,4 2826 42 1998,9 5358 43 2002,0 Vaslui 2656 48 2005,0 2664 43 1998,9 5320 44 2001,9 MiercureaCiuc 2676 47 2003,3 2610 45 1998,2 5286 45 2000,8 Voluntari 2560 49 2007,5 2653 44 2001,8 5213 46 2004,6 Turda 2812 45 2005,4 2290 48 1998,2 5102 47 2002,1 Oraş Voluntari 3108 42 2010,4 1965 53 1999,4 5073 48 2006,1 Hunedoara 2789 46 2005,5 2253 49 1999,1 5042 49 2002,7 Alexandria 2953 44 2004,9 1987 51 1998,0 4940 50 2002,1 Table 6 - Top 50 orase, in functie de totalul de numar firme, precum si numar firme radiate sau neradiate. Nu au fost incluse aici PFA, asociatiile familiare, intrepinderile individuale 3.6 PRIMELE 50 DE ORASE DUPA PROCENTUL DE FIRME RADIATE DIN TOTAL NUMAR FIRME SRL,SRL-D,SAPER ORAS. Au fostexcluse dinacestcalcul Asociatiile familiare si Persoanele Fizice Autorizate Au fostincluse doarorasele sausatele care auavut cel putin100 de firme deschise,din1990 pana in2015, pentrua elimina posibiliele variatii ce pot apareaintr-unsat ce a avutdoar 2 firme,iaracele douafirme audat faliment( 100 % firme radiate ) . Au mai fostscoate anumite localitatiicare autrecut de la comunala Oras, prinincluderealocalitatiilorcare auca si medie aanului de infintare a tuturor firmelorodatamai mare decat anul 1999 In total au fostgasite 995 de localitatii ce auo data medie de infintare afirmelormai micadecatanul 1999 In Total au fostincluse unnumar de 1010 localitatii,dintre care Bucurestiuleste socotitseparatpentrufiecare cartier. Localitate Neradia ta Medie AN firme Neradiate Radiata Medie AN firme Radiate Total Medie AN General Toflea 15,8% 2007,2 84,2% 1999,2 2000,5
 36. 36. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 35 - Iveşti 19,5% 2007,0 80,5% 1999,6 2001,1 Fierbinţi-Târg 32,8% 2007,0 67,2% 1996,8 2000,1 Strehaia 33,9% 2005,0 66,1% 1997,9 2000,3 CopşaMică 37,7% 2005,5 62,3% 1999,2 2001,6 Filipeştii de Târg 38,1% 2004,1 61,9% 1998,7 2000,8 Căzăneşti 38,9% 2003,4 61,1% 2001,0 2001,9 Halmeu 39,7% 2006,1 60,3% 1999,1 2001,9 Feteşti 42,0% 2005,1 58,0% 1998,2 2001,1 Gruiu 42,2% 2008,4 57,8% 1997,4 2002,1 Rovinari 42,5% 2005,1 57,5% 1997,8 2000,9 Ocnele Mari 42,6% 2002,3 57,4% 1998,8 2000,3 Scorţeni 43,1% 2005,0 56,9% 1997,7 2000,8 Ţăndărei 43,1% 2004,9 56,9% 1998,7 2001,4 Târgşoru Vechi 43,2% 2004,3 56,8% 1997,7 2000,6 Oraş Măgurele 43,5% 2008,2 56,5% 1995,7 2001,1 Ocniţa 44,4% 2005,1 55,6% 1997,9 2001,1 Ardud 45,0% 2003,4 55,0% 1998,8 2000,8 Ţicleni 45,2% 2005,0 54,8% 1998,0 2001,1 Satu Mare 45,2% 2005,3 54,8% 1998,4 2001,5 Dragomireşti-Vale 45,6% 2008,4 54,4% 1996,2 2001,8 Chiajna 45,7% 2008,5 54,3% 1998,0 2002,8 Târşolţ 45,9% 2008,7 54,1% 1999,7 2003,8 Vidra 46,1% 2007,8 53,9% 1996,8 2001,8 Galaţi 46,3% 2005,6 53,7% 1999,7 2002,4 Turceni 46,6% 2004,1 53,4% 1998,1 2000,9 Tecuci 47,3% 2004,5 52,7% 1998,2 2001,2 Slobozia 47,3% 2005,4 52,7% 1998,9 2002,0 Bălan 47,6% 2005,3 52,4% 1999,4 2002,2 Focşani 47,6% 2004,6 52,4% 1998,4 2001,4 Şotânga 47,6% 2006,6 52,4% 1999,2 2002,7
 37. 37. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 36 - Brăila 47,6% 2005,1 52,4% 1998,3 2001,6 Vedea 47,7% 2005,3 52,3% 1996,3 2000,6 Potlogi 47,7% 2005,5 52,3% 1998,1 2001,6 Ocna Sibiului 47,8% 2006,4 52,2% 2001,3 2003,7 Bocşa 47,8% 2005,9 52,2% 1998,9 2002,3 Pârscov 47,8% 2007,7 52,2% 2000,8 2004,1 Hârşova 47,9% 2004,8 52,1% 1997,4 2000,9 PoduIloaiei 48,0% 2003,6 52,0% 2000,3 2001,9 Comăneşti 48,0% 2005,1 52,0% 1999,3 2002,0 Băile Govora 48,1% 2003,1 51,9% 1997,8 2000,4 Dăneşti 48,1% 2004,6 51,9% 1997,6 2001,0 Lipăneşti 48,1% 2004,6 51,9% 1997,4 2000,8 SloboziaConachi 48,2% 2008,6 51,8% 1998,3 2003,3 Frăteşti 48,3% 2006,0 51,7% 1995,4 2000,5 Dărăşti-Vlaşca 48,3% 2008,2 51,7% 2004,6 2006,4 Lieşti 48,3% 2006,4 51,7% 1997,1 2001,6 Mărăşeşti 48,4% 2005,3 51,6% 1998,2 2001,6 Bucu 48,6% 2008,0 51,4% 1999,9 2003,9 Târgu Cărbuneşti 48,8% 2004,4 51,2% 1998,4 2001,3 3.7 NUMARUL DE FIRME TOTAL IN MEDIUL URBAN SAU RURAL, PER REGIUNE DE DEZVOLTARE Aceste date suntaproximative,intrucatsetul de date initial nucontine toate informatiile necesare pentruaface obuna impartire referitorla mediul rural sauurban . De aceeanici nu o sa fie aprofundatacestcapitol lanivel de judetsauorase. 3.7.1 In total Regiune Medie firme mediurural Medie firme mediuurban
 38. 38. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 37 - Ilfov 358,1 1530,5 Centru 51,7 1133,5 Nord-Est 56,7 1836,5 Nord-Vest 63,9 1957,6 Sud - Muntenia 65,9 1733,5 Sud-Est 64,6 2475,8 Sud-Vest- Oltenia 40,8 900,4 Vest 59,4 1510,7 Grand Total 59,1 1534,1 Table 7 Total numar firme per regiune de dezvoltare, in mediul urban sau rural 3.7.2 Neradiate Row Labels Average of rural Average of urban Ilfov 216,8 914,2 Centru 31,3 622,7 Nord-Est 30,8 939,5 Nord-Vest 38,1 1082,5 Sud - Muntenia 36,4 932,1 Sud-Est 36,7 1202,6 Sud-Vest- Oltenia 23,7 491,0 Vest 37,0 800,6 Grand Total 34,3 819,1 Table 8 Numarul de firme neradiate per regiune de dezvoltare, in mediul urban sau rural 3.7.3 Radiate Row Labels Average of rural Average of urban Ilfov 146,4 707,7 Centru 23,0 572,3 Nord-Est 27,6 999,4
 39. 39. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 38 - Nord-Vest 27,4 946,4 Sud - Muntenia 31,2 963,1 Sud-Est 29,9 1347,1 Sud-Vest- Oltenia 18,7 478,3 Vest 24,7 749,3 Grand Total 26,8 796,0 Table 9 Numarul de firme radiate per regiune de dezvoltare, in mediul urban sau rural 3.8 IMPACTUL CRIZEI ASUPRA NUMARULUI DE FIRME DESCHISE 3.9 EVOLUTIA IN TIMP A NUMARULUI DE FIRME TIP SOCIETATE PE ACTIUNI - SA Acestraport trebuie verifcatsi utilizatdoarlanivel conceptual,fiindcaaici suntincluse de multe ori sucursalele saufilialele si nufirme noi in adevaratul sensal cuvantului. In 1990 au fostinfintate 63de societatii pe actiuni,urmandcain1991 sa apara 6422 de firme tipSA , in1992 au aparut 1273 de firme SA , iar in 1993 au mai aparut1341 firme SA Incepandcu anul 2000, numarul de firme deschise pe ana scazut sub1000 de firme tipSA , intotal s-au deschis6791 de firme tipSA intre anul 2000 si 31 iulie 2015, rezultandomedie de 424 de firme deschise pe an. Pe primul locca si numar de SA-uri radiate si neradiate se numaraBucurestiul,cu6158 de firme tipSA , urmat de judetul Constanta,cu1270 de firme.Pe locul 3 se aflajudetul Cluj,cu1017 firme, pe locul 4 se aflajudetul Iasi cu859 firme,iarpe locul 5 se situeazajudetul Timiscu834 firme.Pe locul 6 se aflajudetul Brasov,cu790 de firme, iarpe locul 7 este judetul Ilfov,cu757 firme. La polul opusse aflajudetul Salaj (198firme),judetul Mehedinti(214firme ),Judetul Covasna(216 firme ),Judetul Ialomita(220firme) si judetul Calasari ( 243 firme ) In judeteleVranceasi Harghita,ultimafirmaSA aaparut inanul 2011, iar injudetul SuceavaultimafirmaSA aaparut in2012 In judeteleGalati,Maramures,Neamt,Botosani,Caras-Severinsi Giurgiu,ultimaSocietate pe actiuni aaparutin2013
 40. 40. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 39 - Judet 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 Total Alba 75 6 6 16 9 10 6 19 10 6 17 6 1 2 6 2 5 4 1 3 1 1 212 Arad 3 68 15 5 13 15 30 6 13 1 7 2 7 7 7 3 7 4 1 6 7 12 13 4 8 2 266 Argeş 86 10 6 20 9 17 16 10 5 15 10 6 5 6 11 3 5 3 3 4 1 9 5 2 267 Bacău 74 8 3 10 8 8 4 14 12 10 6 9 6 8 6 7 2 3 3 6 6 2 2 6 2 225 Bihor 106 11 13 17 29 16 6 5 11 9 12 8 5 6 5 6 8 7 5 6 2 7 2 2 1 305 Bistriţa- Năsăud 48 6 2 10 9 7 3 6 2 3 4 4 12 6 2 7 3 1 13 1 149 Botoşani 1 47 9 6 6 3 6 3 11 6 2 4 1 2 4 3 1 1 2 1 2 121 Braşov 127 25 12 20 18 10 7 15 22 7 13 39 11 10 15 11 12 7 5 4 6 6 6 12 420 Brăila 4 37 8 5 7 7 7 3 5 8 5 4 3 2 6 6 7 6 4 1 3 4 5 1 2 150 Bucureşti 18 500 114 113 228 73 104 100 116 101 86 100 111 98 107 100 89 99 114 54 67 61 57 61 82 41 2794 Buzău 51 3 5 13 5 1 9 5 3 8 3 10 2 2 1 2 7 4 1 3 3 2 3 1 147 Caraş-Severin 37 4 3 8 1 3 1 2 6 6 5 1 1 4 3 1 1 1 2 90 Călăraşi 46 4 3 4 3 5 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 89 Cluj 3 126 11 12 22 19 22 19 14 14 9 9 10 15 22 25 7 17 16 10 12 9 9 13 10 5 460 Constanţa 139 25 27 35 55 10 15 19 17 17 19 33 19 9 17 10 12 10 6 6 10 12 9 8 4 543 Covasna 34 4 7 9 2 15 5 5 3 1 1 3 1 1 2 2 2 97 Dâmboviţa 54 6 2 9 4 8 3 8 4 3 8 8 6 4 2 3 3 4 1 3 2 1 146 Dolj 62 10 7 15 6 10 5 10 11 6 12 8 6 4 6 6 6 5 4 8 5 3 5 3 4 227 Galaţi 79 12 5 15 7 13 6 11 5 5 11 7 1 15 15 8 10 2 2 3 5 1 238 Giurgiu 21 4 5 4 3 15 2 5 3 1 3 2 2 5 1 3 3 2 3 87 Gorj 30 2 3 5 3 6 6 4 6 2 7 8 4 3 4 7 1 3 1 2 1 2 1 111 Harghita 59 9 10 16 9 5 1 8 4 7 3 3 6 1 1 2 6 2 3 1 156 Hunedoara 61 12 1 10 10 7 5 13 19 3 9 2 5 9 6 4 2 7 9 2 3 4 5 1 1 210 Ialomiţa 39 7 1 1 1 2 4 2 4 2 2 2 4 1 1 73 Iaşi 99 23 21 25 21 16 11 10 4 8 15 13 13 5 3 4 6 3 4 8 6 5 4 1 328 Ilfov 3 1 6 1 1 1 7 20 62 22 16 9 7 15 19 12 20 16 11 19 13 10 291 Maramureş 73 10 7 18 7 11 6 13 12 13 6 10 7 13 4 5 4 5 2 3 6 4 239 Mehedinţi 2 33 1 1 5 1 2 4 1 4 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 73 Mureş 67 7 11 15 19 28 3 11 9 8 5 3 6 1 2 2 4 2 1 2 3 5 3 2 1 220 Neamţ 1 76 6 10 26 16 6 8 4 2 3 3 5 1 3 4 4 2 2 4 1 1 2 190 Olt 49 6 1 11 2 5 4 5 5 3 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 107 Prahova 109 11 10 12 13 10 11 7 5 5 13 8 6 8 4 7 4 4 5 7 3 3 5 5 275
 41. 41. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 40 - Satu Mare 1 56 2 4 14 7 15 1 2 8 7 2 2 1 2 1 2 5 2 1 1 136 Sălaj 25 1 2 4 1 2 3 3 1 1 1 6 1 1 1 1 2 56 Sibiu 90 8 5 5 14 8 4 11 4 3 6 4 3 4 4 4 1 8 7 6 3 3 3 2 2 212 Suceava 77 6 8 10 13 5 7 12 8 2 1 4 9 3 1 1 4 1 3 175 Teleorman 1 43 1 2 5 4 4 5 1 2 1 2 4 2 1 4 3 2 2 1 90 Timiş 140 15 19 27 11 31 18 7 7 8 9 5 7 8 4 8 7 3 2 1 6 5 1 4 7 360 Tulcea 4 60 8 2 4 9 5 1 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 108 Vaslui 50 7 4 7 2 9 1 2 4 6 3 9 2 4 2 3 1 1 1 118 Vâlcea 50 2 1 7 1 4 5 2 4 3 3 6 4 3 2 1 2 6 1 1 3 1 2 3 117 Vrancea 41 3 3 11 6 13 5 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 4 2 107 Grand Total 38 314 7 443 373 721 458 507 329 423 361 303 364 430 297 315 292 256 262 273 161 210 208 180 169 172 93 10785 Table 10 Numarul de Societatii pe Actiuni Neradiate, impartire pe ani si pe judete Judet 199 0 199 1 199 2 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 Tot al Alba 36 8 11 16 24 16 24 20 8 10 9 8 1 2 4 1 1 199 Arad 72 30 17 32 22 67 16 15 15 9 4 5 7 1 5 8 5 5 2 1 3 1 1 343 Argeş 85 24 38 48 12 25 39 24 7 8 10 8 9 8 3 5 3 1 1 358 Bacău 1 95 15 13 32 24 17 22 20 23 18 9 14 4 8 3 7 3 3 331 Bihor 77 28 28 59 53 32 23 15 24 8 14 7 4 6 1 2 1 1 383 Bistriţa-Năsăud 44 13 9 27 10 30 5 9 4 10 3 5 5 5 6 1 1 187 Botoşani 78 9 12 14 31 45 12 15 27 15 5 2 2 1 1 3 1 273 Braşov 74 23 14 40 14 31 27 26 26 16 14 12 15 14 10 4 3 1 2 1 2 1 370 Brăila 4 99 10 11 23 58 11 16 10 11 6 5 7 5 3 4 1 2 4 2 1 293 Bucureşti 9 33 3 18 6 29 3 61 9 21 3 27 6 23 2 20 9 17 3 13 8 15 0 10 4 88 85 63 42 52 37 23 8 12 8 6 5 3364 Buzău 1 48 14 19 32 11 15 30 12 2 4 5 11 6 3 2 5 3 4 2 3 1 1 1 235 Caraş-Severin 55 4 18 53 23 15 16 5 16 8 4 3 2 3 1 226 Călăraşi 81 8 7 12 5 15 6 3 2 2 2 1 3 1 3 1 2 154 Cluj 1 95 33 40 90 28 35 35 36 40 14 11 12 14 26 10 11 11 7 1 3 2 2 557 Constanţa 13 5 47 46 89 19 9 59 36 13 14 17 13 22 14 6 4 5 3 2 2 1 727 Covasna 34 11 9 14 2 19 15 2 3 3 1 1 1 2 1 1 119 Dâmboviţa 62 12 11 25 13 16 16 9 5 6 8 8 9 4 2 2 2 1 2 1 1 215 Dolj 78 18 23 48 12 48 19 21 16 20 17 20 12 14 5 4 4 3 2 2 1 387 Galaţi 82 18 38 79 44 57 23 23 10 17 13 13 4 16 11 5 1 4 1 1 460 Giurgiu 1 49 9 5 21 10 28 2 11 6 1 3 2 2 1 5 2 2 1 1 162 Gorj 69 7 7 30 14 12 18 7 21 17 14 9 13 8 4 1 4 3 258
 42. 42. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 41 - Harghita 51 17 19 40 7 7 6 2 12 3 5 3 3 1 1 2 179 Hunedoara 50 10 9 15 23 16 23 24 33 14 11 15 4 6 2 3 5 1 1 7 1 273 Ialomiţa 64 10 7 16 6 9 10 1 3 3 2 3 4 3 4 1 1 147 Iaşi 1 81 28 22 51 15 6 41 26 24 19 21 8 14 11 10 5 1 3 1 3 4 1 531 Ilfov 95 21 29 75 11 31 17 26 17 8 17 28 17 15 12 9 10 12 6 5 2 2 1 466 Maramureş 80 15 19 53 18 20 14 4 11 10 13 12 1 5 1 2 3 1 1 283 Mehedinţi 1 63 9 7 14 8 8 4 1 4 4 4 2 5 1 2 2 2 141 Mureş 79 18 11 32 28 43 9 8 12 9 5 4 6 4 2 1 2 1 274 Neamţ 2 84 18 26 38 29 15 9 7 11 7 1 5 4 4 1 261 Olt 75 17 8 31 15 20 9 10 5 2 6 5 4 1 1 1 1 1 212 Prahova 94 18 21 49 28 24 28 13 12 14 25 14 11 5 7 1 5 2 5 3 1 380 Satu Mare 1 56 10 8 31 9 39 7 5 12 7 2 2 4 2 3 4 202 Sălaj 42 10 10 6 12 6 13 15 11 4 2 2 1 3 1 4 142 Sibiu 61 6 10 33 50 20 11 14 7 4 6 1 7 5 4 1 2 3 4 249 Suceava 57 15 13 29 30 9 16 15 14 1 4 9 3 5 4 2 1 1 228 Teleorman 95 6 6 16 16 20 9 10 3 3 3 1 3 3 1 1 196 Timiş 12 4 26 41 63 32 83 24 9 12 9 16 4 9 4 4 2 3 2 4 1 1 1 474 Tulcea 3 80 9 9 13 50 8 3 2 2 3 1 3 2 188 Vaslui 75 9 7 16 10 15 5 6 4 11 8 7 2 1 1 177 Vâlcea 39 15 8 17 30 10 14 5 9 5 3 9 12 9 8 1 3 4 1 1 1 204 Vrancea 49 16 9 27 13 32 13 5 5 4 7 5 3 3 1 2 2 196 Grand Total 25 327 5 830 96 8 20 68 14 03 13 45 90 2 71 1 67 1 49 3 45 9 42 3 32 9 30 4 19 8 15 3 13 7 11 5 73 35 29 28 16 12 2 15004 Table 11 Numarul de Societatii pe Actiuni Radiate, impartire pe ani si pe judete 3.10 EVOLUTIA IN TIMP A NUMARULUI DE SRL-D–URI EXISTENTE In 2011, primul an cand s-audeschis SRL-D-urile ,au aparut2669 de firme intoataRomania In 2012 au aparut inca2734 firme,cu 2.44 % mai multdecat anul trecut,radicandnumarul total la 5403 firme. In 2013 au aparut 4235 firme noi,cu54.90 % mai multdecat anul trecut,ajungandlaun total de 9638 de firme
 43. 43. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 42 - In 2014 au aparut 5908 firme noi,cu39.50 % mai multdecat anul trecut,ajungandlaun total de 15546 de firme In 2015, pana la 31 iulie,auaparut5240 firme noi,cu 11.31 % mai putindecatanul trecut. In Romania,ladata de 31 iulie 2015 au existatintotal 20786 de firme tipSRL-D , dintre care 20241 erauinca instare de functionare ladatade 31 iulie 2015, 545 firme fiindradiate. Listacunumarul total de firme perjudetse poate vedeain Table 12 , iar evolutiaprocentualade laanla an, pe tara precumsi pe judete se poate vedeain Table 13 Se recomandao verificare mai amanuntitapentruaaflacauzele de ce afacerile de tipSRL-Dnu suntofertante inanumite judete.InJudetul Covasnadin1 ianuarie 2014 si pana la 31 iulie 2015 au fostinfintate doar 22,67% dintotalul de firme tipSRL-Ddinjudet. In judetul Harghitatotalul firmelorinfintate din1ianuarie 2014 si pana la 31 iulie 2015 reprezinta34,17% dintotalul de firme deschise,urmatde judetul Bistriţa-Năsăudcu38,73% La polul opus,judetul Ilfovainfintat 66,34% dintoate firmele tipSRL-Dintre 1 ianuarie 2014 si pana la31 iulie 2015 In 2015, din 1 ianuarie panape 31 iulie aufostinfintate25.21% din totalul de firme tipSRL-DdinRomania. listacompletase poate vedeain Table 14 Evolutia numarului de firme tip SRL-D in perioada 2011 - 31 iulie 2015 , per Judet Row Labels 2011 2012 2013 2014 2015 Grand Total Alba 33 37 54 93 82 299 Arad 49 49 82 86 82 348 Argeş 65 59 117 188 171 600 Bacău 88 78 85 93 91 435 Bihor 94 95 152 195 165 701 Bistriţa-Năsăud 86 103 129 121 80 519 Botoşani 32 25 27 70 49 203 Braşov 126 125 141 225 218 835
 44. 44. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru– PrezentareaDatelorsi analizalor - 43 - Brăila 39 37 48 53 47 224 Bucureşti 235 318 452 745 865 2615 Buzău 79 50 75 81 70 355 Caraş-Severin 21 17 26 28 17 109 Călăraşi 17 9 11 14 24 75 Cluj 206 350 691 837 580 2664 Constanţa 73 113 131 150 179 646 Covasna 27 16 15 10 7 75 Dâmboviţa 27 32 33 67 58 217 Dolj 121 73 155 323 218 890 Galaţi 116 99 158 185 200 758 Giurgiu 22 18 23 42 46 151 Gorj 46 35 35 77 80 273 Harghita 37 27 15 22 19 120 Hunedoara 64 51 63 120 95 393 Ialomiţa 18 15 21 34 21 109 Iaşi 87 61 92 153 170 563 Ilfov 41 53 80 168 175 517 Maramureş 113 128 181 252 227 901 Mehedinţi 26 19 22 18 30 115 Mureş 92 93 162 162 120 629 Neamţ 23 34 36 58 45 196 Olt 35 21 37 75 61 229 Prahova 67 64 97 122 117 467 Satu Mare 80 69 94 122 135 500 Sălaj 34 46 61 104 77 322 Sibiu 47 50 109 157 115 478 Suceava 51 26 43 46 38 204 Teleorman 48 19 16 30 28 141 Timiş 90 169 405 451 314 1429
 45. 45. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 44 - Tulcea 16 22 14 30 18 100 Vaslui 16 10 7 21 40 94 Vâlcea 54 8 11 38 31 142 Vrancea 28 11 29 42 35 145 Grand Total 2669 2734 4235 5908 5240 20786 Table 12 - Evolutia numarului de firme tip SRL-D in perioada 2011 - 31 iulie 2015 , per Judet Crestere Procentuala a numarului de firme tip SRL-D pe an, per Judet, in perioada 2011- 31 iulie 2015 Row Labels 2011 2012 2013 2014 2015 Alba 12,12% 45,95% 72,22% -11,83% Arad 0,00% 67,35% 4,88% -4,65% Argeş -9,23% 98,31% 60,68% -9,04% Bacău -11,36% 8,97% 9,41% -2,15% Bihor 1,06% 60,00% 28,29% -15,38% Bistriţa-Năsăud 19,77% 25,24% -6,20% -33,88% Botoşani -21,88% 8,00% 159,26% -30,00% Braşov -0,79% 12,80% 59,57% -3,11% Brăila -5,13% 29,73% 10,42% -11,32% Bucureşti 35,32% 42,14% 64,82% 16,11% Buzău -36,71% 50,00% 8,00% -13,58% Caraş-Severin -19,05% 52,94% 7,69% -39,29% Călăraşi -47,06% 22,22% 27,27% 71,43% Cluj 69,90% 97,43% 21,13% -30,70% Constanţa 54,79% 15,93% 14,50% 19,33%
 46. 46. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 45 - Covasna -40,74% -6,25% -33,33% -30,00% Dâmboviţa 18,52% 3,13% 103,03% -13,43% Dolj -39,67% 112,33% 108,39% -32,51% Galaţi -14,66% 59,60% 17,09% 8,11% Giurgiu -18,18% 27,78% 82,61% 9,52% Gorj -23,91% 0,00% 120,00% 3,90% Harghita -27,03% -44,44% 46,67% -13,64% Hunedoara -20,31% 23,53% 90,48% -20,83% Ialomiţa -16,67% 40,00% 61,90% -38,24% Iaşi -29,89% 50,82% 66,30% 11,11% Ilfov 29,27% 50,94% 110,00% 4,17% Maramureş 13,27% 41,41% 39,23% -9,92% Mehedinţi -26,92% 15,79% -18,18% 66,67% Mureş 1,09% 74,19% 0,00% -25,93% Neamţ 47,83% 5,88% 61,11% -22,41% Olt -40,00% 76,19% 102,70% -18,67% Prahova -4,48% 51,56% 25,77% -4,10% Satu Mare -13,75% 36,23% 29,79% 10,66% Sălaj 35,29% 32,61% 70,49% -25,96% Sibiu 6,38% 118,00% 44,04% -26,75% Suceava -49,02% 65,38% 6,98% -17,39% Teleorman -60,42% -15,79% 87,50% -6,67% Timiş 87,78% 139,64% 11,36% -30,38% Tulcea 37,50% -36,36% 114,29% -40,00% Vaslui -37,50% -30,00% 200,00% 90,48% Vâlcea -85,19% 37,50% 245,45% -18,42% Vrancea -60,71% 163,64% 44,83% -16,67% Grand Total 2,44% 54,90% 39,50% -11,31% Table 13 Crestere Procentuala a numarului de firme tip SRL-D pe an per Judet, in perioada 2011- 31 iulie 2015
 47. 47. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 46 - Procental, cat la suta din totalul de firme tip SRL-D dintr-un judet, s-au deschis intr-un anumit an* * (2015 date partiale, panala31 iulie ) Row Labels 2011 2012 2013 2014 2015 Alba 11,04% 12,37% 18,06% 31,10% 27,42% Arad 14,08% 14,08% 23,56% 24,71% 23,56% Argeş 10,83% 9,83% 19,50% 31,33% 28,50% Bacău 20,23% 17,93% 19,54% 21,38% 20,92% Bihor 13,41% 13,55% 21,68% 27,82% 23,54% Bistriţa- Năsăud 16,57% 19,85% 24,86% 23,31% 15,41% Botoşani 15,76% 12,32% 13,30% 34,48% 24,14% Braşov 15,09% 14,97% 16,89% 26,95% 26,11% Brăila 17,41% 16,52% 21,43% 23,66% 20,98% Bucureşti 8,99% 12,16% 17,28% 28,49% 33,08% Buzău 22,25% 14,08% 21,13% 22,82% 19,72% Caraş-Severin 19,27% 15,60% 23,85% 25,69% 15,60% Călăraşi 22,67% 12,00% 14,67% 18,67% 32,00% Cluj 7,73% 13,14% 25,94% 31,42% 21,77% Constanţa 11,30% 17,49% 20,28% 23,22% 27,71% Covasna 36,00% 21,33% 20,00% 13,33% 9,33% Dâmboviţa 12,44% 14,75% 15,21% 30,88% 26,73% Dolj 13,60% 8,20% 17,42% 36,29% 24,49% Galaţi 15,30% 13,06% 20,84% 24,41% 26,39% Giurgiu 14,57% 11,92% 15,23% 27,81% 30,46% Gorj 16,85% 12,82% 12,82% 28,21% 29,30% Harghita 30,83% 22,50% 12,50% 18,33% 15,83% Hunedoara 16,28% 12,98% 16,03% 30,53% 24,17% Ialomiţa 16,51% 13,76% 19,27% 31,19% 19,27% Iaşi 15,45% 10,83% 16,34% 27,18% 30,20%
 48. 48. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 47 - Ilfov 7,93% 10,25% 15,47% 32,50% 33,85% Maramureş 12,54% 14,21% 20,09% 27,97% 25,19% Mehedinţi 22,61% 16,52% 19,13% 15,65% 26,09% Mureş 14,63% 14,79% 25,76% 25,76% 19,08% Neamţ 11,73% 17,35% 18,37% 29,59% 22,96% Olt 15,28% 9,17% 16,16% 32,75% 26,64% Prahova 14,35% 13,70% 20,77% 26,12% 25,05% Satu Mare 16,00% 13,80% 18,80% 24,40% 27,00% Sălaj 10,56% 14,29% 18,94% 32,30% 23,91% Sibiu 9,83% 10,46% 22,80% 32,85% 24,06% Suceava 25,00% 12,75% 21,08% 22,55% 18,63% Teleorman 34,04% 13,48% 11,35% 21,28% 19,86% Timiş 6,30% 11,83% 28,34% 31,56% 21,97% Tulcea 16,00% 22,00% 14,00% 30,00% 18,00% Vaslui 17,02% 10,64% 7,45% 22,34% 42,55% Vâlcea 38,03% 5,63% 7,75% 26,76% 21,83% Vrancea 19,31% 7,59% 20,00% 28,97% 24,14% Grand Total 12,84% 13,15% 20,37% 28,42% 25,21% Table 14 Procental, cat la suta din totalul de firme tip SRL-D dintr-un judet, s-au deschis intr-un anumit an* * ( 2015 date partiale, pana la 31 iulie ) AnalizafirmelortipSRL-DRadiate La nivelulintregii tari,indatade 31 iulie 2015, 2,62% din toate firmele tipSRL-D din Romania au fost radiate. Perjudete,cifrele diferade la 6,70% dintotalul de firme tipSRL-DinJudetul Brăila( 15 firme dintotalul de 224 firme deschise injudet) ladoar 0,67% dintotalul de firme in Judetul Alba( 2 firme radiate dintotalul de 297 firme deschiseinjudet) Dincauza limitarilorimpusede setul de date ( lipsacodCAEN ) nuputemface o statisticaamanuntitaasuprafirmelorradiate,pentruaincercasa intelegemdacadiferentele acestease explicaprintipul de firmafacutasausuntcauzate de alti factori ( Geografie /Educatie financiara/ONG-uri ce oferasupport) In Table 15 se pot vedeanumarul de firme,precumsi procentul reprezentatde acestea,pentrufiecare judetinparte.
 49. 49. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 48 - Numarul de firme tip SRL-D radiate si neradiate, in cifre si procentual, pentru fiecare judet din Romania, din anul 2011 si pana la 31 iulie 2015 Judet Radiata % Radiata Neradiata % Neradiata Total firme SRL-D Brăila 15 6,70% 209 93,30% 224 Harghita 8 6,67% 112 93,33% 120 Vâlcea 8 5,63% 134 94,37% 142 Constanţa 36 5,57% 610 94,43% 646 Vrancea 8 5,52% 137 94,48% 145 Covasna 4 5,33% 71 94,67% 75 Prahova 21 4,50% 446 95,50% 467 Galaţi 33 4,35% 725 95,65% 758 Bistriţa- Năsăud 22 4,24% 497 95,76% 519 Sălaj 13 4,04% 309 95,96% 322 Călăraşi 3 4,00% 72 96,00% 75 Satu Mare 19 3,80% 481 96,20% 500 Dâmboviţa 8 3,69% 209 96,31% 217 Caraş-Severin 4 3,67% 105 96,33% 109 Teleorman 5 3,55% 136 96,45% 141 Mehedinţi 4 3,48% 111 96,52% 115 Sibiu 16 3,35% 462 96,65% 478 Giurgiu 5 3,31% 146 96,69% 151 Vaslui 3 3,19% 91 96,81% 94 Tulcea 3 3,00% 97 97,00% 100 Suceava 6 2,94% 198 97,06% 204 Bihor 20 2,85% 681 97,15% 701 Argeş 17 2,83% 583 97,17% 600
 50. 50. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Capitolul Patru – PrezentareaDatelorsi analizalor - 49 - Grand Total 545 2,62% 20241 97,38% 20786 Bucureşti 68 2,60% 2547 97,40% 2615 Gorj 7 2,56% 266 97,44% 273 Bacău 11 2,53% 424 97,47% 435 Braşov 21 2,51% 814 97,49% 835 Botoşani 5 2,46% 198 97,54% 203 Arad 8 2,30% 340 97,70% 348 Buzău 8 2,25% 347 97,75% 355 Timiş 31 2,17% 1398 97,83% 1429 Ilfov 11 2,13% 506 97,87% 517 Hunedoara 7 1,78% 386 98,22% 393 Dolj 15 1,69% 875 98,31% 890 Iaşi 9 1,60% 554 98,40% 563 Neamţ 3 1,53% 193 98,47% 196 Cluj 36 1,35% 2628 98,65% 2664 Maramureş 12 1,33% 889 98,67% 901 Mureş 7 1,11% 622 98,89% 629 Ialomiţa 1 0,92% 108 99,08% 109 Olt 2 0,87% 227 99,13% 229 Alba 2 0,67% 297 99,33% 299 Table 15 Numarul de firme tip SRL-D radiate si neradiate, in cifre si procentual, pentru fiecare judet din Romania, din anul 2011 si pana la 31 iulie 2015
 51. 51. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 - 50 - 3.11 EVOLUTIA IN TIMP A NUMARULUI DE PERSOANE FIZICE AUTORIZATE EXISTENTE IN ROMANIA 3.12 EVOLUTIA IN TIMP A NUMARULUI DE INTEPRINDERI FAMILIARE 3.13 DISTRIBUTIA PE JUDETE A SNC-URILOR 3.14 NUMARUL DE FIRME NERADIATE PE JUDETE PER1000DE LOCUITORI 3.15 SATELE FARA NICI O FIRMA 4 CAPITOLUL CINCI – DISCUȚII, CONCLUZII SI RECOMANDĂRI 5 CUPRINS TABELE 6 CUPRINS GRAFICE
 52. 52. FLORIN BADITA IMAGINE DE ANSAMBLU ASUPRA FIRMELOR DIN ROMANIA, IN PERIOADA 1990 - 2015 Anexa - 51 - 7 ANEXA 8 CIORNE

×