Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Foss Sthlm #1 - curl

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Animusic Cathedral
Animusic Cathedral
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Daniel Stenberg (20)

Publicité

Foss Sthlm #1 - curl

 1. 1. Alla gillar curl
 2. 2. cURL <ul><li>curl
 3. 3. libcurl
 4. 4. Överför data med internet-protokoll: FTP, FTPS, HTTP, HTT PS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, POP3, IMAP, SMTP, RTSP och FILE </li></ul>
 5. 5. användare <ul><li>Linux, Mac OS X, AIX, IRIX, Solaris, *BSD, UnixWare, HP-UX
 6. 6. Adobe, AOL, Apple, Bwin, Canonical, CERN, Cisco, Garmin, Google, Facebook, F-Secure, IBM, Linden Lab, Motorola, MacAfee, Nortel, Neuros, Oracle, Panasonic, Polaroid, RSA Inc, SAS Institute, SEB, Siemens, Sony, Spotify, Sun, Symantec, SwissCom, Vmware, Voddler, Yahoo, Zimbra etc
 7. 7. OpenOffice.org, git, Firefox3, Gnash, gimp, libtorrent, Boinc, Xen, Gizmo, metadl, curl-loader, grip, UnrealIRCd, Aegis, Cmake, slapt-get, Xine, AlsaPlayer, xmms2, EmBrowser, OpenVRML </li></ul>
 8. 8. automatik <ul><li>136 flaggor...
 9. 9. Som kan anges i en config-fil och ...
 10. 10. Som modifierar hur curl beter sig
 11. 11. Upprepa överföringar (utan GUI)
 12. 12. 'man curl' är din vän </li></ul>
 13. 13. kommandoraden <ul><li>curl http://curl.haxx.se/ -o storehere
 14. 14. curl ftp://curl.haxx.se/ -o storehere
 15. 15. curl https://curl.haxx.se / -o storehere
 16. 16. curl sftp://curl.haxx.se/ -u me:pwd -o storehere
 17. 17. curl scp://curl.haxx.se/ -o storehere
 18. 18. curl tftp://curl.haxx.se/ -o storehere
 19. 19. curl -T uploadfile ftp://curl.haxx.se/tohere/
 20. 20. curl -T uploadfile https://curl.haxx.se/tohere/ </li></ul>
 21. 21. libcurl <ul><li>Samma grej fast ett bibliotek
 22. 22. API för överföring av data
 23. 23. C89 för portabilitet: 40 bindings
 24. 24. Innehållsagnostisk
 25. 25. Blocking eller non-blocking
 26. 26. Abstraherar protokoll-detaljer
 27. 27. Hög prestanda (c10k+ etc)
 28. 28. Tredjeparts-bibliotek för subfunktioner </li></ul>
 29. 29. Varför nyttja libcurl? <ul><li>Fritt, öppet och gratis
 30. 30. Tråd-säkert
 31. 31. Ipv6-kompatibelt
 32. 32. Feature-packat
 33. 33. Bra supportat och underhållet
 34. 34. Snabbt!
 35. 35. Bra dokumenterat
 36. 36. Mycket portabelt </li></ul>
 37. 37. Enkelt! <ul><li>En libcurl-applikation kan vara riktigt enkel: </li></ul>int main(void) { CURL *curl; CURLcode result; curl = curl_easy_init (); if(curl) { curl_easy_setopt (curl, CURLOPT_URL, &quot; http://curl.haxx.se &quot;); /* set more options here... */ result = curl_easy_ perform (curl); curl_easy_cleanup (curl); } return 0; }
 38. 38. Projektet <ul><li>Jag började 1997
 39. 39. Många drive-by, scratch-an-itch
 40. 40. Liten “core”
 41. 41. >700 contributors
 42. 42. MIT
 43. 43. Mailing lists!
 44. 44. #curl
 45. 45. Oberoende </li></ul>
 46. 46. Releaser <ul><li>Varannan månad
 47. 47. 25 buggfixar
 48. 48. 8 förändringar
 49. 49. 20 personer
 50. 50. På trunk </li></ul>
 51. 51. Sa jag portabelt? <ul><li>Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, Darwin, HPUX, IRIX, AIX, Tru64, Linux, UnixWare, HURD, Windows, Amiga, OS/2, BeOs, Mac OS X, Ultrix, QNX, OpenVMS, RISC OS, Novell NetWare, DOS, MVS, VxWorks, Windows CE, OS/400, CellOS (PS3), iPhone, Symbian, Android ...
 52. 52. Alpha, HP-PA, HP3000, MIPS, PowerPC, POWER, SuperH4, Sparc, ARM, i386, ia64, m68k, s390, NiosII, Microblaze...
 53. 53. Inget annat transfer-lib är ens i närheten
 54. 54. automatbyggen och tester
 55. 55. Beror på att användare rapporterar problem </li></ul>
 56. 56. bindningar <ul>Ada95, Basic, C++, Ch, Cocoa, D, Dylan, Eiffel, Euphoria, Falcon, Ferite, Gambas, glib/GTK+, Haskell, Java, Lisp, Lua, Mono, .NET, Object-Pascal, O'caml, Pascal, Perl, PHP, Postgres, Python, R, Rexx, RPG, Ruby, Scheme, S-Lang, Smalltalk, SP-Forth, SPL, Tcl, Visual Basic, Visual Foxpro, Q, wxWidgets, XBLite och fler! </ul><ul><li>alla större miljöer har bindningar
 57. 57. Underhålls utanför cURL-projektet
 58. 58. Pycurl och PHP/CURL populära </li></ul>
 59. 59. curl vs wget <ul><li>libcurl
 60. 60. pipes
 61. 61. return codes
 62. 62. single-shot
 63. 63. many protocols
 64. 64. more portable
 65. 65. more SSL libraries
 66. 66. more HTTP auth
 67. 67. bidirectional </li></ul><ul><li>command line
 68. 68. recursive fetch
 69. 69. older
 70. 70. much less developer activity
 71. 71. HTTP 1.0
 72. 72. GPL
 73. 73. GNU </li></ul>curl wget
 74. 74. ! Hjälpa till! <ul><li>Buggrapporter!
 75. 75. Dokumentera!
 76. 76. Support på mail och IRC!
 77. 77. Fixa enkla buggar!
 78. 78. Fixa svåra buggar!
 79. 79. Lägg till nya features! </li></ul>
 80. 80. curl.haxx.se

Notes de l'éditeur

 • Ada95, Basic, C++, Ch, Cocoa, D, Dylan, Eiffel, Euphoria, Falcon, Ferite, Gambas, glib/GTK+, Haskell, Java, Lisp, Lua, Mono, .NET, Object-Pascal, O&apos;caml, Pascal, Perl, PHP, Postgres, Python, R, Rexx, RPG, Ruby, Scheme, S-Lang, Smalltalk, SP-Forth, SPL, Tcl, Visual Basic, Visual Foxpro, Q, wxWidgets, XBLite och fler!

×