Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Bai 42 moi truong va su phat trien ben vung

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (17)

Publicité

Similaire à Bai 42 moi truong va su phat trien ben vung (20)

Plus récents (20)

Publicité

Bai 42 moi truong va su phat trien ben vung

 1. 1. BÀI 42 MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 2. 2. NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN II. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN III. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
 3. 3. Là sự phát triển thực sự đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, trong môi trường sống lành mạnh. Thế nào là sự phát triển bền vững ? Tại sao phải phát triển bền vững ?
 4. 4. VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG « nhiÔm m«i tr­êng Em có nhận xét gì về môi trường hiên nay ? Hướng giải quyết như thế nào ?
 5. 5. I. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN <ul><li>Loài người đang đứng trước thử thách rất lớn </li></ul>Phải sử dụng hợp lí TN, bảo vệ MT để XH phát triển bền vững Nhu cầu của sự phát triển KTXH ngày càng tăng TNTN đang bị cạn kiệt dần, MT bị ô nhiễm Việc giải quyết vấn đề môi trường cần phải có những nổ lực lớn về chính trị, kinh tế và KH-KT; sự phối hợp& nổ lực giữa các quốc gia. S ử dụng hợp lí TN, bảo vệ MT.
 6. 6. II.VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN <ul><li>Lượng chất thải khổng lồ: </li></ul><ul><li>Khí thải công nghiệp </li></ul><ul><li>Rác công nghiệp và rác sinh hoạt </li></ul>Môi trường toàn cầu bị ô nhiễm Quá trình đô thị hoá phát triển mạnh Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp <ul><li>Phải chịu trách nhiệm về: </li></ul><ul><li>Các vấn đề ô nhiễm toàn cầu </li></ul><ul><li>Các vấn đề môi trường ở các </li></ul><ul><li>nước đang phát triển. </li></ul>Khói của nhà máy làm ô nhiễm môi trường Đô thị ở các nước phát triển Rác thải đô thị Lỗ thủng tầng ôdôn Môi trường bị tàn phá M ưa axit <ul><li>Thủng tầng ôdôn, mưa axit </li></ul><ul><li>Hiệu ứng nhà kính tăng </li></ul><ul><li>Toàn cầu môi trường bị ô nhiễm </li></ul>
 7. 7. <ul><li>1.Các nước ĐPT là nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường và PT </li></ul><ul><li>Dân số đông, tăng nhanh </li></ul><ul><li>Là khu vực giàu TNTN </li></ul><ul><li>Trình độ phát triển kinh tế thấp => TNTN bị khai thác ở mức độ cao </li></ul><ul><li>Hậu quả chiến tranh nặng nề </li></ul><ul><li>Nước ngoài đầu tư vào nhiều => việc khai thác TNTN càng gia tăng </li></ul><ul><li> Làm cho môi trường bị </li></ul><ul><li>huỷ hoại nghiêm trọng </li></ul>III.VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Cơ cấu dân số thế giới Cơ cấu diện tích thế giới 20% 80% 44% 56% Sống chung v ới rác thải Ch¸y má dÇu Công nghệ khai khoáng ở các nước đang phát triển
 8. 8. Tình trạng chậm phát triển MÔI TRƯỜNG BỊ HỦY HOẠI NGHIÊM TR Ọ NG Thiếu cán bộ khoa học-kĩ thuật Gánh nặng nợ nước ngoài Hậu quả chiến tranh, xung đột Sức ép dân số Nạn đói Thiên tai Thiếu vốn, công nghệ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
 9. 9. 2. Khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước ĐPT <ul><li>Khai thác và chế biến khoáng sản là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ và trả nợ </li></ul><ul><li>Việc khai thác mỏ lớn mà không chú trọng đến biện pháp bảo vệ môi trường => môi trường bị ô nhiễm. </li></ul>III.VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Luyện thép ở Ấn Độ Khai thác thiếc Ch¸y má dÇu Khai th ác khoáng s ản ở các nước đang phát triển Vận chuyển than Khai th¸c dÇu ë Quatar Việc khai thác và chế biến khoáng sản ở các nước ĐPT nhằm mục đích gì? Trình độ công nghệ khai thác và chế bi Õn ra sao ?
 10. 10. 3. Việc khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp ở các nước ĐPT III.VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN <ul><li>Tài nguyên rừng rất phong phú, đặc biệt là khu rừng mưa nhiệt đới </li></ul>Rừng nhiệt đới Em có nhận xét gì về tài nguyên rừng của các nước đang phát triển ?
 11. 11. 3. Việc khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp ở các nước ĐPT <ul><li>Tài nguyên rừng rất phong phú, đặc biệt là khu rừng mưa nhiệt đới </li></ul><ul><li>Việc khai thác rừng diễn ra ở qui mô lớn </li></ul><ul><li>Nến nông nghiệp quảng canh, năng suất thấp, đốt nương làm rẫy, lấy đất canh tác, làm đồng cỏ, chăn thả gia súc </li></ul><ul><li>Diện tích rừng giảm, diện tích đất đồi trọc tăng, quá trình hoang mạc hóa xảy ra mạnh. </li></ul>III.VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Đồi trọc
 12. 12. ĐÁNH GIÁ <ul><li>Ở các nước đang phát triển </li></ul><ul><li>Dân số đông và tăng nhanh, trình độ phát triển kinh tế thấp, TNTN bị khai thác ở mức độ cao, môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng. </li></ul><ul><li>Dân số đông và tăng nhanh, trình độ phát triển kinh tế thấp, nước ngoài đầu tư vào nhiều, TNTN bị khai thác ở mức độ cao, môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng. </li></ul><ul><li>Trình độ phát triển kinh tế thấp, nước ngoài đầu tư vào nhiều, TNTN bị khai thác ở mức độ cao, môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng. </li></ul><ul><li>Dân số đông và tăng nhanh, trình độ phát triển kinh tế cao, nước ngoài đầu tư vào nhiều, TNTN bị khai thác ở mức độ cao, môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng. </li></ul>Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa ở đầu câu mà theo em là đúng nhất
 13. 13. Xin chóc mõng, b¹n ®· tr¶ lêi ®óng ! <ul><li>ĐÁP ÁN </li></ul>Ở các nước đang phát triển B. Dân số đông và tăng nhanh, trình độ phát triển kinh tế thấp, nước ngoài đầu tư vào nhiều, TNTN bị khai thác ở mức độ cao, môi trường bị huỷ hoại nghiêm trọng.
 14. 14. ĐÁNH GIÁ Ở các nước phát triển, khí thải và rác công nghiệp, rác thải sinh hoạt đã làm cho: A. Thủng tầng ôdôn, mưa axit B. Hiệu ứng nhà kính tăng C. Toàn cầu môi trường bị ô nhiễm D. Tất cả đều đúng Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa ở đầu câu mà theo em là đúng nhất
 15. 15. Xin chóc mõng, b¹n ®· tr¶ lêi ®óng ! <ul><li>ĐÁP ÁN </li></ul>D. Tất cả đều đúng

×