16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES

Assumpció Granero
Assumpció GraneroAssumpció Granero
16. Catedral de Chartres
16. Catedral de Chartres
16. Catedral de Chartres
ART GÒTIC
Art Gòtic
1.- Catedral de Chartres (47, ppt separat en fitxes de selectivitat)
2.- Nôtre-Dame de París (48, ppt arquitectura europea)
3.- Sainte Chapelle (49, ppt arquitectura europea)
4.- Catedral de Burgos (50, ppt escultura)
5.- Catedral de Lleó (51, ppt arquitectura peninsular)
6.- Catedral de Palma (52, ppt arquitectura mediterrània)
7.- Llotja de Palma (53, ppt arquitectura mediterrània)
FITXES SELECTIVITAT
GÒTIC
16.- Catedral de Chartres, mestre de Chartres
17.- Nôtre-Dame de París
18.- Catedral de Palma (molts arquitectes, segons èpoques, i
escultors). 1 (2005, setembre); 2 (2010, setembre); 3 (2012, setembre).
19. Giotto: Crist mort. 1 (2006, setembre); 2 (2010, juny).
20.- Jan van Eyck: Matrimoni Arnolfini. 1v (2014, setembre).
21.- El Bosch: Jardí de les Delícies
ÍNDEX
16
CATEDRAL DE NÔTRE DAME DE CHARTRES (1191-1220)
MESTRE DE CHARTRES
Nôtre–Dame de Chartres
16. Catedral de Chartres
FITXA TÈCNICA (documentació general)
Catalogació i anàlisi formal
Títol Abadia de Chartres, Catedral de
Nôtre- Dame de Chartres
Arquitecte autor Mestre de Chartres
Cronologia 1194-1220/40 (reconstrucció gòtica s. XIII)
Estil Sincretisme d’estils. Temple: Transició al Gòtic. Portalada
central: Romànica i altres elements romànics.
Localització Chartres (França)
Tipologia Arquitectura religiosa: Catedral
Sistema constructiu Arquitravat i voltat
Material Pedra
Dimensions Longitud total: 130 m (llarg); transsepte 64 m; ample nau
principal: 16’5 m x ample total de 33 m; altura de la volta:
37’5 m; torre esquerra 112 m alt.
APROXIMACIÓ A
L’ART GÒTIC
LA CATEDRAL DE CHARTRES,
1194-1220/40
(FRANÇA)
GÒTIC PLE O CLÀSSIC
QUÈ VEUS?
Què ha canviat en
l’arquitectura?
OBSERVAM
Què ha canviat en la
concepció de l’edifici?
Quines innovacions tècniques
s’han produït?
Existeix una nova simbologia
en la concepció de l’obra?
I la decoració…
quines novetats presenta?
QUATRE IMATGES
1
2
3
4
Modelat de la catedral
de Chartres
1
Una lectura per a contextualitzar ideològicament l’estil gòtic
La verticalitat, la linealitat i la transparència
predominaven sobre els valors tàctils, de massa, i la
horitzontalitat del període romànic. Panofsky relaciona
aquestes característiques amb l’hegemonia del
pensament escolàstic: “… per al triomf de la volta
ogival fou necessària la mentalitat racionalista que va
envair Europa després de la ruptura amb el món bizantí.
(...) Una catedral gòtica vol ser un edifici jeràrquic, on
tot tendeix cap a una unitat suprema, i en el qual estan
presents totes les coses del món, des de les plantes i els
animals fins els homes, en un camí ascendent que
passa pels sants i els àngels fins arribar a Déu. Un
aforisme escolàstic feia necessari recórrer als sentits per
fer més clara la raó, i la geometria estava present tant
en la teologia com en los tractats científics. L’edifici
gòtic, concebut geomètricament, deixant que
s’endinsi l’espai exterior dins l’interior, a través dels
vitralls i les rosasses, participa en aquest conflicte
entre la fe i la raó, així com la pedra i la llum,
col·laboren en la tasca de demostrar la fe amb
arguments racionals.
LA PLANTA:
CONCEPCIÓ
ESPACIAL
2
Alçat interior
3
La coberta
4
1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT
HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt)
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT
HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt)
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
El gòtic és un moviment artístic,
dels segles XIII, XIV i XV, que va
sorgir a França.
Posterior al romànic, el gòtic
arriba a la vegada que les
doctrines de Francesc d’Assís,
que proclamaven l’amor a l’home
i a la naturalesa.
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
El gòtic introduí canvis en l’arquitectura,
com per exemple, canvià l’arc de mig punt
per l’arc ogival, introduí la volta de creuria i
els contraforts exteriors, etc.
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
Construïen les esglésies més altes com a
símbol per arribar millor a Déu.
Introduïren més llum als edificis, a través
de les rosasses i vitralls.
L’edifici per excel·lència del gòtic era la catedral, que es construïa en les
ciutats més important, donat que la vida a la ciutat estava agafant poder.
16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
Introduïren més llum als edificis, a
través de les rosasses i vitralls.
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
El gòtic aporta noves tècniques en totes les arts i s’estengué per tota Europa,
on a cada lloc agafà un matís diferent (gòtic perpendicular a Anglaterra,
Manueli a Portugal, florit, isabelí o flamíger a Castella, rayonant i flamboyant a
França).
Façana principal
La catedral de Chartres va ser pionera en
el gòtic, de fet es troba entre el romànic i
el gòtic, donat que encara guarda
característiques romàniques.
Però, es pot dir que pertany al gòtic
clàssic i que n’és una de les millors
exponents per presentar els trets del
gòtic clàssic francès.
Es caracteritza per:
 la diferent alçada entre la nau central i
les naus laterals,
 la gran elevació de la coberta
 i la ubicació, als murs perimetrals, de
grans finestres amb vitralls esplèndids.
 És important destacar com tret del
gòtic la triple portalada ornamentada
d’elements escultòrics.
 A més, la seva alçada és arriscada
(37’50 m alt)
 i té una abundant il·luminació per a
l’època.
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
Nôtre–Dame de
Chartres
Es caracteritza per:
 la diferent alçada entre la nau central i les naus laterals,
 la gran elevació de la coberta
 i la ubicació, als murs perimetrals, de grans finestres amb vitralls esplèndids.
 important com a tret gòtic la triple portalada ornamentada d’elements escultòrics.
 A més, la seva alçada és arriscada (37’50 m alt)
 i té una abundant il·luminació per a l’època.
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
Així, la catedral de
Chartres experimentarà
els elements constructius
del gòtic i conduirà al
gòtic clàssic francès.
1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT
HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt)
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
CATEDRAL DE CHARTRES, FRANÇA
(final s. XII- principi s. XIII )
L’incendi de 1194, va devastar gran part
de la ciutat de Chartres, inclosa la
catedral, tan sols va quedar la façana
occidental.
La reconstrucció es va iniciar
immediatament: la diòcesi de Chartres
possiblement era, en aquesta època, la
més gran i rica de França, veient la
creixent importància que estava
agafant la ciutat de Chartres, es va
decidir construir aquesta catedral i se li
va encomanar al conegut com mestre
de Chartres.
Es va construir allà on feia poc havia
hagut una església romànica molt
important, que havia estat destruïda
per l’incendi.
Nôtre–Dame de Chartres
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
La importància d’aquesta església es
devia a què s’hi guardava,
suposadament, la túnica de la Verge
Maria.
Era una relíquia molt visitada i per això la
nova catedral està dedicada al culte de la
Verge.
Es va construir en 29 anys (1194-1220/40,
reconstrucció gòtica del segle XIII, abans
església romànica en el seu emplaçament),
un període curt per a l’època.
Aquesta rapidesa va ser possible gràcies a
què varen ser moltes les donacions dels
fidels que desitjaven aquesta nova
catedral. Com que està al camí de San
Jaume, és i era una església de
pelegrinatge, i per això en té qualcunes
característiques.
16. Catedral de Chartres
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
Altra interpretació es basa en un fet miraculós: En el segle IX, el rei carolingi
Carles el Calb va regalar a Chartres una relíquia especial, la túnica de la
Verge Maria.
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
El 1194, després de l’incendi es
troba, a la cripta, la túnica intacta,
aquest fet donà una gran
empenta per emprendre la nova
construcció.
Vista lateral de la
catedral de Chartres
Vista frontal de Chartres
Si fins llavors les esglésies es dedicaven als
sants, a Chartres el gran temple es dedicà la
Verge (advocació mariana), on s’hi poden veure
175 representacions.
1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT
HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt)
1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT
1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
La Catedral de Chartres és
hereva de l’Abadia de
Saint Dénis (de l’abat
Sûger), però és una de
les primeres catedrals
gòtiques i això li dóna
molta importància
innovadora en estructura
arquitectònica i en
escultura, per tant, és
precursora del posterior
art gòtic en tota Europa.
Abadia de Saint Denis
Etapa Gòtic clàssic (s. XIII)
Durant el segle XIII s’aixequen les grans catedrals: Chartres, Reims i Amiens.
1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
2.- ANÀLISI I DESCRIPCIÓ
FORMAL (3 pt)
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
2.- ANÀLISI I DESCRIPCIÓ
FORMAL (3 pt)
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
CHARTRES és el resultat d’èpoques constructives diverses, per exemple, a la
cripta es pot distingir un mur gal·loromà; la cripta és bàsicament romànica
igual com la portalada reial i les seves magnífiques escultures, també ho és,
en gran part, la façana sud, la resta és gòtica.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
En la façana es distingeix la varietat de gòtic
i romànic, per exemple, la rosassa és del
segle XIII i la torre de l’esquerra de 112
metres d’alt, mostra obres o factura de
distinta època, així, el seu remat final ja
correspon al segle XVI i és gòtic florit.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
És una església de planta
basilical cruciforme (creu
llatina), de tres naus i
amb transsepte que
sobresurt de planta.
16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
La coberta sustentada per pilars fasciculats i arcs apuntats que, amb l’ajuda
d’arcbotants a la part exterior, permet la compensació de les càrregues
exercides per la volta de creuria.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
La coberta sustentada per pilars
fasciculats i arcs apuntats que, amb
l’ajuda d’arcbotants a la part exterior,
permet la compensació de les
càrregues exercides per la volta de
creuria.
El sistema de suports: com se
sustenta la volta de creueria.
Arcbotants de la catedral de Chartres
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
La nau central de gran altura (37’5 m alt), apareix coberta per voltes de creuria
simples (quatripartides) de nervis perllongats que baixen adossats als pilars
fins a terra.
Notre Dame, París Catedral de Chartres
Pilars
1ª Fase
Pilars circulars compostos
són anomenats “piliers cantonnés”
innovació del Mestre Chartres
2ª Fase
poligonals
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
(FITXA 17) (FITXA 16)
La nau central de gran altura (37’5 m alt), apareix coberta per voltes de creuria
simples (quatripartides) de nervis perllongats que baixen adossats als pilars
fins a terra, així, els seus arcs ogivals es sustenten sobre fines columnes
adossades als pilars.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Nau principal, trifori i claristori
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
La coberta de la catedral és la perfecta expressió de la enginyeria
constructiva del gòtic.
SISTEMA CONSTRUCTIU:
RELACIÓ ENTRE EL SISTEMA
EXTERIOR DE PINACLE,
ARCBOTANT I CONTRAFORT, I ELS
TRES PISOS DE L’ALÇAT INTERIOR.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Els elements sustentats són, per
tant, arcs formers, voltes de
creueria i pilars cilíndrics amb
columnes adossades, gràcies a
ells els murs perderen la seva
funció sustentant i, per això, es
pogueren foradar i fer-hi amplis
finestrals, de bellíssimes vidrieres,
en gran part dels segles XII i XIII,
en algunes hi predomina una gama
de blaus, que atorguen a la nau
central i al creuer una gran
lluminositat.
Així, l’espai interior resulta diàfan i
clar, alliberat de les parts
massisses
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
La llum no només il·lumina sinó que alleugereix i dota l’espai d’una sensació
d’elevació. La idea d’església com lloc proper a Déu suposà un canvi
enorme en relació al pensament religiós del romànic, una nova religiositat
més optimista i menys marcada pel temor a Déu.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Si l’exterior dóna una
sensació de massís
per la presència dels
contraforts i dels
grossos arcbotants,
l’espai interior del
temple...
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Si l’exterior dóna una sensació de massís per la
presència dels contraforts i dels grossos
arcbotants, l’espai interior del temple...
 està seccionat transversalment en sis trams
iguals i un amplíssim transsepte amb creuer
central, situat casi en el centre de la catedral.
 La nau central és el doble d’ampla i de
major altura que les naus laterals.
 L’ampli transsepte també està dividit en
tres naus, que donen al cor que, així mateix,
dóna pas al deambulatori o girola doble (propi
de les esglésies de pelegrinatge romàniques).
 A l’extrem oriental hi ha la capçalera de
forma poligonal dividida en set trams irregulars
i amb tres grans capelles radials.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Plànol de catedral gòtica
Chartres
Plànol de catedral gòtica
Notre Dame de París
Creuer sortint Creuer
no sortint
Doble girola
Torres
3 ò 5
naus
3 portalades
(A,B,C)
A
B C B
C
A
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
(FITXA 16) (FITXA 17)
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
La nau central presenta un alçat, a l’interior de
l’edifici, dividit en tres pisos:
A) A la part inferior, composta per les arcades d’arcs
formers apuntats, els intercolumnis de l’ARCADA
PRINCIPAL s’il·luminen mitjançant finestres obertes en
les parets exteriors de la nau lateral.
B) Seguidament, els nervis formen un segon pis que té un
TRIFORI de quatre arcs, que substitueix la tribuna i...,
C) A la part superior, el tercer pis, una sèrie de grans i alts finestrals (CLARISTORI), organitzats de la
següent manera: dues llancetes, sobre les quals apareix una àmplia rosassa, acollida per un arc
apuntat major (tipus d’obertura característica del segle XIII), és a dir, un gran òcul lobular o finestra
circular amb bordes fistonat, a sobre un parell d’apuntades finestres.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
INTERIOR
Diferent alçada nau central i laterals, a cada volta correspon un tram de la nau.
El pis superior, té una altura inhabitual, donat que comença just sota el nivell del
naixement de les voltes, en el punt on aquestes comencen a corbar-se. Així, aquesta
arcada i la nau principal són casi de la mateixa altura. Aquests tres pisos de gran
altura permeten l’entrada de molta llum, tamisada sempre pels colors de les vidrieres.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
La façana principal (extrem occidental)
presenta molts trets gòtics, està flanquejada
per dues torres de diferent forma que fan de
campanars. El remat final de la torre més
moderna (a l’esquerra i de 112 metres d’alt), ja
pertany al gòtic flamíger o florit (segle XVI).
Les torres accentuen l’impuls ascensional i
guarden proporció relacionada amb la façana
(l’altura de la torre de l’esquerra és el doble
que la façana; la seva fletxa és un terç l’altura
total de la torre).
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Les cornises horitzontals divideixen la façana en
3 pisos:
a) A la part inferior, la façana presenta tres
pòrtics (molt decorats escultòricament), que
es corresponen amb les tres naus de
l’església, és el Pòrtic Reial (les escultures
d’estil romànic i amb una representació de la
glòria de Crist al timpà central) i un conjunt
escultòric de caràcter innovador format per
estàtues – columna.
b) A nivell intermedi hi trobem un trifori de
grans dimensions, és a dir, tres grans
finestrals que donen llum a l’interior.
c) I a la part més elevada una gran rosassa de
12 metres de diàmetre, amb una estructura
geomètrica constituïda per 3 cercles
concèntrics, que simbolitzen, a la vegada, a
Crist (el sol) i a Maria (la rosa);
d) i més a munt una galeria reial.
DIVISIÓ DE LA FAÇANA
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Els pilars adossats al mur, a la
vegada que separen pòrtics i
finestres, remarquen la subdivisió en
3 naus de l’interior, i equilibren el
conjunt, i contraresten, amb les seves
línies verticals, les horitzontals de les
cornises.
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
Als extrems nord i
sud del transsepte
hi ha dues
portalades que,
suposadament,
havien d’anar
acompanyades
d’unes torres
laterals que mai es
van fer.
16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES
2.- ANÀLISI I DESCRIPCIÓ
FORMAL (3 pt)
2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
La decoració plàstica ha estat dissenyada basant-se en els pensaments de
l’escolàstica medieval (inspiració neoplatònica). A la catedral de Chartres s’hi
col·locaren més de 8000 figures escultòriques, destaquen les d’escultors com
Giovanni, Nicola i Andrea Pisano, Claus Sluter, Gil de Siloé i William Torell.
16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
En les portalades hi podem trobar representacions de la
glòria de Crist Salvador, els Tetramorfs, temes marians
com: L’Anunciació, la Visitació i la presentació de
Jesús al temple i, també, el Judici Final.
Els pòrtics oest
PÒRTIC
REIAL
ALÇAT FAÇANA PRINCIPAL
Romànic final a França.
Triple portada amb arcs ja apuntats de
la catedral de Chartres.
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
Pòrtic reial de Chartres (oest).
Timpà del Pantocràtor i el tetramorf,
I timpà de la Verge amb el Nin.
Romànic final (transició al gòtic).
El Portal “Royal” en el front occidental
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
Detall de la portada occidental o del “Reial Portal”, completat en 1150. Aquesta
cèlebre escultura mostra la transició del romànic al gòtic.
ESCULTURA DE CRIST EN MAJESTAT EN EL PÒRTIC REIAL
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
Romànic final. Estàtues de sants del
brancal. Pòrtic Reial de la Catedral
francesa de Chartres.
Estàtues dels brancals (jambas) de la part esquerra del pòrtic central:
(d’esquerra a dreta) Melchizedek, Abraham amb Isaac, Moisés, Samuel, i David.
ESTÀTUES COLUMNA DEL VELL TESTAMENT: REINA I DOS REIS
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
Les estàtues – columna, a la portada occidental,
són del segle XII i són completament
hieràtiques, com les del romànic.
Detall de la portada occidental o del “Reial Portal”,
completat en 1150.
Aquesta cèlebre escultura mostra la transició del
romànic al gòtic. Reflecteixen la unió de la
monarquia amb l’església.
REINA I REIS EN EL PORTAL REIAL
ESTÀTUES COLUMNES DELS SANTS MARTÍ, JEREMIES I GREGORI
OEST: DETALL PÒRTIC REIAL
PÒRTIC NORD
Pòrtic nord de Chartres
Timpà
Mainell o
Trencallums
(parteluz)
Arquivoltes
Brancals
(jambas en
derrame)
ESCULTURES DEL PÒRTIC NORD
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
Però les de la façana
nord, les figures de
patriarques i profetes
de l’Antic Testament,
del segle XIII, tenen
més moviment i estan
millor elaborades.
FAÇANA SUD
Mirada de prop a la torre Sud, de gran
elegància, fou construïda en 1140.
Timpà del pòrtic central de la façana Sud:
Dormició, Assumpció i Coronació de la Verge Maria.
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
La catedral de Chartres, a part de
les seves fletxes característiques,
és coneguda com la catedral de
les vidrieres, que immaterialitzen
l’atmosfera dins la basílica.
Els vitralls són un dels elements
que contribuïren a la configuració
de l’espai.
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
Chartres conserva la millor col·lecció de
vitralls originals gòtics d’Europa (el
mateix que la Sainte Chapelle).
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
A les rosasses i vitralls
es veu el cicle temàtic
bíblic. Hi predomina el
color blau i les figures
són d’estilització
bizantina.
Els vitralls
Entre les vidrieres destaca la de
Nostra Senyora de la Bella Vidriera,
ubicada al costat de la portalada
Sud, en direcció cap a la girola (és
de la primera meitat del segle XII),
els seus vitralls han estat realitzats
en uns tons d’un blau cel
impressionant, dedicats a
l’Assumpció.
Algunes vidrieres, com aquesta o
com les de la façana occidental,
construïdes el 1159, sortiren
indemnes de l’incendi de 1194.
Un altre vitrall, el de l’Arbre de
Jesse, mostra la infància, la Passió i
la Resurrecció de Crist, en ells uns
traços de grisalla (tipologia de
vidriera desenvolupada per l’Orde
cistercenca, representació figurada
obtinguda pintant amb diversos
tons de gris) són suficients per
traduir la gran profunditat de
sentiments de les figures.
FINESTRES FAÇANA PRINCIPAL
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
Gairebé tots els altres vitralls són del segle
XIII, del voltant de 1200-1235/40. Grans
personatges del pis superior i inferior
expliquen històries de la Bíblia, de la vida dels
sants, la Rosassa reial del Judici, les lluernes
(claraboyas) i les rosasses dels altres dos portals
amb els evangelistes portats a les espatlles pels
profetes, que es troben en el transsepte sud; els
cinc finestrals de l’absis amb lloances a la Verge,
envoltada dels profetes que l’anuncien, etc.
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
En la nau major de la catedral de
Chartres apareix traçat un cèlebre
“laberint”, els 13 m. de diàmetre del
qual, el converteixen en el major
dels conservats de l’època gòtica. A
diferència dels laberints de
l’antiguitat (començant per el del
Minotaure en Creta), el de Chartres
sols ofereix una ruta possible a
través d’una línia contínua traçada al
llarg de 262 metres i 11 cercles
concèntrics fins a arribar al centre.
No existeix ninguna referència
documental sobre el seu significat i
ningú sap què pretenien representar
amb ell els seus constructors.
Tal vegada, servia per a què els pelegrins aconseguiren un estat de “trance”, donada la gran
quantitat de voltes fins arribar al centre, on segons algunes notícies va haver, fins 1828, una
escena de l’heroi grec Teseu lluitant contra el Minotaure.
Font: HISTÒRIA National Geographic. Número 40.
El laberint
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES
(ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
En el conjunt de la catedral
apareixen fins a vint-i-set
imatges de Crist en Majestat
representats amb el tetramorf,
enmig del sol i la lluna, beneint,
assegut sobre l’arc de Sant
Martí, portant un globus amb les
lletres alfa i omega, etc.
Aquestes imatges foren ofertes
per reis, senyors, corporacions
(blasons o escenes de la vida
quotidiana dels oficis),
fabricades de conformitat amb
els donants i instal·lades a
mesura que la catedral s’anava
edificant.
Tota la riquesa incomparable del llum provinent dels vitralls presentava les imatges, de tal forma als
fidels, que els sostenia l’esperança de la Jerusalem celestial. Així doncs, els vitralls són un dels
exemples de l’interès per deixar constància de la creixent importància que va adquirint amb el
temps, la figura del donant, i del seu desig d’immortalitat.
2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (1 pt)
16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES
The end
1 sur 99

Recommandé

Fitxa 28 església de sant climent de taüll par
Fitxa 28 església de sant climent de taüllFitxa 28 església de sant climent de taüll
Fitxa 28 església de sant climent de taüllJulia Valera
13.7K vues12 diapositives
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA par
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LAAssumpció Granero
7.9K vues72 diapositives
Fitxa 43 villa capra (la rotonda) par
Fitxa 43 villa capra (la rotonda)Fitxa 43 villa capra (la rotonda)
Fitxa 43 villa capra (la rotonda)Julia Valera
6.1K vues15 diapositives
Fitxa 52 plaça de sant pere del vaticà par
Fitxa 52 plaça de sant pere del vaticàFitxa 52 plaça de sant pere del vaticà
Fitxa 52 plaça de sant pere del vaticàJulia Valera
9K vues24 diapositives
Fitxa 33 santa maria del mar par
Fitxa 33 santa maria del marFitxa 33 santa maria del mar
Fitxa 33 santa maria del marJulia Valera
15.5K vues15 diapositives
Brunelleschi: San Lorenzo par
Brunelleschi: San LorenzoBrunelleschi: San Lorenzo
Brunelleschi: San LorenzoCarme Aranda- Mònica Navarro
22.7K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Fitxa selectivitat gòtic: Chartres par
Fitxa selectivitat gòtic: ChartresFitxa selectivitat gòtic: Chartres
Fitxa selectivitat gòtic: ChartresAssumpció Granero
2.6K vues63 diapositives
Fitxa 30 tapís de la creació par
Fitxa 30 tapís de la creacióFitxa 30 tapís de la creació
Fitxa 30 tapís de la creacióJulia Valera
9.7K vues9 diapositives
Fitxa 24 sant vicenç de cardona par
Fitxa 24 sant vicenç de cardonaFitxa 24 sant vicenç de cardona
Fitxa 24 sant vicenç de cardonaJulia Valera
4.5K vues11 diapositives
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble par
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleJulia Valera
7.5K vues44 diapositives
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI par
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHIAssumpció Granero
15.5K vues28 diapositives
Maison Carrée par
Maison CarréeMaison Carrée
Maison CarréeCarme Aranda- Mònica Navarro
33.9K vues18 diapositives

Tendances(20)

Fitxa 30 tapís de la creació par Julia Valera
Fitxa 30 tapís de la creacióFitxa 30 tapís de la creació
Fitxa 30 tapís de la creació
Julia Valera9.7K vues
Fitxa 24 sant vicenç de cardona par Julia Valera
Fitxa 24 sant vicenç de cardonaFitxa 24 sant vicenç de cardona
Fitxa 24 sant vicenç de cardona
Julia Valera4.5K vues
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble par Julia Valera
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Julia Valera7.5K vues
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI par Assumpció Granero
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI
41. ESGLÉSIA SAN LORENZO. FILIPPO BRUNELLESCHI
Assumpció Granero15.5K vues
Fitxa 36 programa de la capella scrovegni o de l'arena par Julia Valera
Fitxa 36 programa de la capella scrovegni o de l'arenaFitxa 36 programa de la capella scrovegni o de l'arena
Fitxa 36 programa de la capella scrovegni o de l'arena
Julia Valera5.3K vues
Fitxa 25 portalada de santa maria de ripoll par Julia Valera
Fitxa 25 portalada de santa maria de ripollFitxa 25 portalada de santa maria de ripoll
Fitxa 25 portalada de santa maria de ripoll
Julia Valera5.5K vues
Fitxa 45 El Rapte de les Sabines par Julia Valera
Fitxa 45 El Rapte de les SabinesFitxa 45 El Rapte de les Sabines
Fitxa 45 El Rapte de les Sabines
Julia Valera10.6K vues
48. SAN PIETRO IN MONTORIO. DONATO BRAMANTE par Assumpció Granero
48. SAN PIETRO IN MONTORIO. DONATO BRAMANTE48. SAN PIETRO IN MONTORIO. DONATO BRAMANTE
48. SAN PIETRO IN MONTORIO. DONATO BRAMANTE
Assumpció Granero16.4K vues

En vedette

Arquitectura en la Edad media par
Arquitectura en la Edad mediaArquitectura en la Edad media
Arquitectura en la Edad mediaJuan Hdz Jimenez
11.6K vues14 diapositives
Arquitectura gótica religiosa par
Arquitectura gótica religiosaArquitectura gótica religiosa
Arquitectura gótica religiosaLuis Cua
8.4K vues52 diapositives
Planta de la catedral de Chartres gótico par
Planta de la catedral de Chartres góticoPlanta de la catedral de Chartres gótico
Planta de la catedral de Chartres góticoAngelSTG
25.3K vues30 diapositives
Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA) par
Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA)Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA)
Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA)rafatortolero
23.1K vues27 diapositives
El Arte Egipcio IntroduccióN Y Arquitectura par
El Arte Egipcio IntroduccióN Y ArquitecturaEl Arte Egipcio IntroduccióN Y Arquitectura
El Arte Egipcio IntroduccióN Y ArquitecturaTomás Pérez Molina
74.3K vues44 diapositives
Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres par
Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres
Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres Tomás Pérez Molina
21.5K vues28 diapositives

En vedette(6)

Arquitectura gótica religiosa par Luis Cua
Arquitectura gótica religiosaArquitectura gótica religiosa
Arquitectura gótica religiosa
Luis Cua8.4K vues
Planta de la catedral de Chartres gótico par AngelSTG
Planta de la catedral de Chartres góticoPlanta de la catedral de Chartres gótico
Planta de la catedral de Chartres gótico
AngelSTG25.3K vues
Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA) par rafatortolero
Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA)Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA)
Análisis de una obra arquitectónica (CATEDRAL REIMS FRANCIA)
rafatortolero23.1K vues
Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres par Tomás Pérez Molina
Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres
Aproximación a las arquitectura gótica: catedral de Chartres

Similaire à 16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES

17. NÒTRE-DAME. PARÍS par
17. NÒTRE-DAME. PARÍS17. NÒTRE-DAME. PARÍS
17. NÒTRE-DAME. PARÍSAssumpció Granero
2.1K vues73 diapositives
Arquitectura Gòtica par
Arquitectura GòticaArquitectura Gòtica
Arquitectura Gòticahistorialavilaroja
13.4K vues86 diapositives
L'art Gòtic par
L'art GòticL'art Gòtic
L'art Gòticramonagusba
14.3K vues36 diapositives
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica par
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica Rostislav Stanchev
504 vues3 diapositives
L'art gòtic (arquitectura) par
L'art gòtic (arquitectura)L'art gòtic (arquitectura)
L'art gòtic (arquitectura)balvare6
4.9K vues74 diapositives
GÒTIC. ARQUITECTURA EUROPEA par
GÒTIC. ARQUITECTURA EUROPEAGÒTIC. ARQUITECTURA EUROPEA
GÒTIC. ARQUITECTURA EUROPEAAssumpció Granero
7K vues197 diapositives

Similaire à 16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES(20)

Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica par Rostislav Stanchev
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
Arquitectura i pintura gòtica , part de l'arquitectura romànica
L'art gòtic (arquitectura) par balvare6
L'art gòtic (arquitectura)L'art gòtic (arquitectura)
L'art gòtic (arquitectura)
balvare64.9K vues
Art romànic i gòtic par conxa1
Art romànic i gòticArt romànic i gòtic
Art romànic i gòtic
conxa150.8K vues
Art Romanic (Arquitectura) par guest2c430f
Art Romanic (Arquitectura)Art Romanic (Arquitectura)
Art Romanic (Arquitectura)
guest2c430f23.1K vues

Plus de Assumpció Granero

ALHAMBRA GRANADA par
ALHAMBRA GRANADAALHAMBRA GRANADA
ALHAMBRA GRANADAAssumpció Granero
5.4K vues150 diapositives
La revolució russa par
La revolució russaLa revolució russa
La revolució russaAssumpció Granero
3.4K vues50 diapositives
LA I GUERRA MUNDIAL par
LA I GUERRA MUNDIALLA I GUERRA MUNDIAL
LA I GUERRA MUNDIALAssumpció Granero
2.7K vues35 diapositives
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA par
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYA
43. AFUSSELLAMENTS 3 DE MAIG. GOYAAssumpció Granero
5.3K vues235 diapositives
54. GUERNIKA. PABLO PICASSO par
54. GUERNIKA. PABLO PICASSO54. GUERNIKA. PABLO PICASSO
54. GUERNIKA. PABLO PICASSOAssumpció Granero
2.1K vues197 diapositives
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE par
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNE
51. ELS JUGADORS DE CARTES. PAUL CÉZANNEAssumpció Granero
4.6K vues172 diapositives

Plus de Assumpció Granero(20)

42. EL RAI DE LA MEDUSA. THÉODORE GÉRICAULT. ROMANTICISME (TEMA) par Assumpció Granero
42. EL RAI DE LA MEDUSA. THÉODORE GÉRICAULT. ROMANTICISME (TEMA)42. EL RAI DE LA MEDUSA. THÉODORE GÉRICAULT. ROMANTICISME (TEMA)
42. EL RAI DE LA MEDUSA. THÉODORE GÉRICAULT. ROMANTICISME (TEMA)
Assumpció Granero10.5K vues
41. LAS MENINAS. DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ par Assumpció Granero
41. LAS MENINAS. DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ41. LAS MENINAS. DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ
41. LAS MENINAS. DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ
Assumpció Granero7.7K vues
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939) par Assumpció Granero
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
L’ECONOMIA DEL PERÍODE D'ENTREGUERRES (1918-1939)
Assumpció Granero5.7K vues
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA URSS (1917-1941) par Assumpció Granero
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA URSS (1917-1941)LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA URSS (1917-1941)
LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I LA URSS (1917-1941)
Assumpció Granero2.6K vues

Dernier

ELECTRÒNICA ANALÒGICA par
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 vues98 diapositives
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre par
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 vues1 diapositive
Avaluar competències sl.pptx par
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 vues37 diapositives
PGA 23-24 par
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 vues48 diapositives
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt par
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 vues22 diapositives
4 RATLLES DESEMBRE.pdf par
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
19 vues5 diapositives

16. CATEDRAL NÔTRE DAME CHARTRES

 • 1. 16. Catedral de Chartres
 • 2. 16. Catedral de Chartres
 • 3. 16. Catedral de Chartres
 • 5. Art Gòtic 1.- Catedral de Chartres (47, ppt separat en fitxes de selectivitat) 2.- Nôtre-Dame de París (48, ppt arquitectura europea) 3.- Sainte Chapelle (49, ppt arquitectura europea) 4.- Catedral de Burgos (50, ppt escultura) 5.- Catedral de Lleó (51, ppt arquitectura peninsular) 6.- Catedral de Palma (52, ppt arquitectura mediterrània) 7.- Llotja de Palma (53, ppt arquitectura mediterrània) FITXES SELECTIVITAT
 • 6. GÒTIC 16.- Catedral de Chartres, mestre de Chartres 17.- Nôtre-Dame de París 18.- Catedral de Palma (molts arquitectes, segons èpoques, i escultors). 1 (2005, setembre); 2 (2010, setembre); 3 (2012, setembre). 19. Giotto: Crist mort. 1 (2006, setembre); 2 (2010, juny). 20.- Jan van Eyck: Matrimoni Arnolfini. 1v (2014, setembre). 21.- El Bosch: Jardí de les Delícies ÍNDEX
 • 7. 16 CATEDRAL DE NÔTRE DAME DE CHARTRES (1191-1220) MESTRE DE CHARTRES
 • 9. 16. Catedral de Chartres FITXA TÈCNICA (documentació general) Catalogació i anàlisi formal Títol Abadia de Chartres, Catedral de Nôtre- Dame de Chartres Arquitecte autor Mestre de Chartres Cronologia 1194-1220/40 (reconstrucció gòtica s. XIII) Estil Sincretisme d’estils. Temple: Transició al Gòtic. Portalada central: Romànica i altres elements romànics. Localització Chartres (França) Tipologia Arquitectura religiosa: Catedral Sistema constructiu Arquitravat i voltat Material Pedra Dimensions Longitud total: 130 m (llarg); transsepte 64 m; ample nau principal: 16’5 m x ample total de 33 m; altura de la volta: 37’5 m; torre esquerra 112 m alt.
 • 10. APROXIMACIÓ A L’ART GÒTIC LA CATEDRAL DE CHARTRES, 1194-1220/40 (FRANÇA) GÒTIC PLE O CLÀSSIC QUÈ VEUS? Què ha canviat en l’arquitectura?
 • 11. OBSERVAM Què ha canviat en la concepció de l’edifici? Quines innovacions tècniques s’han produït? Existeix una nova simbologia en la concepció de l’obra? I la decoració… quines novetats presenta?
 • 13. Modelat de la catedral de Chartres 1
 • 14. Una lectura per a contextualitzar ideològicament l’estil gòtic La verticalitat, la linealitat i la transparència predominaven sobre els valors tàctils, de massa, i la horitzontalitat del període romànic. Panofsky relaciona aquestes característiques amb l’hegemonia del pensament escolàstic: “… per al triomf de la volta ogival fou necessària la mentalitat racionalista que va envair Europa després de la ruptura amb el món bizantí. (...) Una catedral gòtica vol ser un edifici jeràrquic, on tot tendeix cap a una unitat suprema, i en el qual estan presents totes les coses del món, des de les plantes i els animals fins els homes, en un camí ascendent que passa pels sants i els àngels fins arribar a Déu. Un aforisme escolàstic feia necessari recórrer als sentits per fer més clara la raó, i la geometria estava present tant en la teologia com en los tractats científics. L’edifici gòtic, concebut geomètricament, deixant que s’endinsi l’espai exterior dins l’interior, a través dels vitralls i les rosasses, participa en aquest conflicte entre la fe i la raó, així com la pedra i la llum, col·laboren en la tasca de demostrar la fe amb arguments racionals.
 • 18. 1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt) 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT 1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
 • 19. 1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt) 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT 1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
 • 20. El gòtic és un moviment artístic, dels segles XIII, XIV i XV, que va sorgir a França. Posterior al romànic, el gòtic arriba a la vegada que les doctrines de Francesc d’Assís, que proclamaven l’amor a l’home i a la naturalesa. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
 • 21. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC El gòtic introduí canvis en l’arquitectura, com per exemple, canvià l’arc de mig punt per l’arc ogival, introduí la volta de creuria i els contraforts exteriors, etc.
 • 22. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC Construïen les esglésies més altes com a símbol per arribar millor a Déu. Introduïren més llum als edificis, a través de les rosasses i vitralls. L’edifici per excel·lència del gòtic era la catedral, que es construïa en les ciutats més important, donat que la vida a la ciutat estava agafant poder.
 • 24. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC Introduïren més llum als edificis, a través de les rosasses i vitralls.
 • 25. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC El gòtic aporta noves tècniques en totes les arts i s’estengué per tota Europa, on a cada lloc agafà un matís diferent (gòtic perpendicular a Anglaterra, Manueli a Portugal, florit, isabelí o flamíger a Castella, rayonant i flamboyant a França).
 • 26. Façana principal La catedral de Chartres va ser pionera en el gòtic, de fet es troba entre el romànic i el gòtic, donat que encara guarda característiques romàniques. Però, es pot dir que pertany al gòtic clàssic i que n’és una de les millors exponents per presentar els trets del gòtic clàssic francès. Es caracteritza per:  la diferent alçada entre la nau central i les naus laterals,  la gran elevació de la coberta  i la ubicació, als murs perimetrals, de grans finestres amb vitralls esplèndids.  És important destacar com tret del gòtic la triple portalada ornamentada d’elements escultòrics.  A més, la seva alçada és arriscada (37’50 m alt)  i té una abundant il·luminació per a l’època. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
 • 28. Es caracteritza per:  la diferent alçada entre la nau central i les naus laterals,  la gran elevació de la coberta  i la ubicació, als murs perimetrals, de grans finestres amb vitralls esplèndids.  important com a tret gòtic la triple portalada ornamentada d’elements escultòrics.  A més, la seva alçada és arriscada (37’50 m alt)  i té una abundant il·luminació per a l’època. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC
 • 29. 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC Així, la catedral de Chartres experimentarà els elements constructius del gòtic i conduirà al gòtic clàssic francès.
 • 30. 1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt) 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT 1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
 • 31. 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT CATEDRAL DE CHARTRES, FRANÇA (final s. XII- principi s. XIII ) L’incendi de 1194, va devastar gran part de la ciutat de Chartres, inclosa la catedral, tan sols va quedar la façana occidental. La reconstrucció es va iniciar immediatament: la diòcesi de Chartres possiblement era, en aquesta època, la més gran i rica de França, veient la creixent importància que estava agafant la ciutat de Chartres, es va decidir construir aquesta catedral i se li va encomanar al conegut com mestre de Chartres. Es va construir allà on feia poc havia hagut una església romànica molt important, que havia estat destruïda per l’incendi.
 • 32. Nôtre–Dame de Chartres 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT La importància d’aquesta església es devia a què s’hi guardava, suposadament, la túnica de la Verge Maria. Era una relíquia molt visitada i per això la nova catedral està dedicada al culte de la Verge. Es va construir en 29 anys (1194-1220/40, reconstrucció gòtica del segle XIII, abans església romànica en el seu emplaçament), un període curt per a l’època. Aquesta rapidesa va ser possible gràcies a què varen ser moltes les donacions dels fidels que desitjaven aquesta nova catedral. Com que està al camí de San Jaume, és i era una església de pelegrinatge, i per això en té qualcunes característiques.
 • 33. 16. Catedral de Chartres
 • 34. 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT Altra interpretació es basa en un fet miraculós: En el segle IX, el rei carolingi Carles el Calb va regalar a Chartres una relíquia especial, la túnica de la Verge Maria.
 • 35. 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT El 1194, després de l’incendi es troba, a la cripta, la túnica intacta, aquest fet donà una gran empenta per emprendre la nova construcció. Vista lateral de la catedral de Chartres Vista frontal de Chartres Si fins llavors les esglésies es dedicaven als sants, a Chartres el gran temple es dedicà la Verge (advocació mariana), on s’hi poden veure 175 representacions.
 • 36. 1.- INSERCIÓ EN EL CONTEXT HISTÒRIC I ESTILÍSTIC (1 pt) 1.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GÒTIC 1.2.- CONTEXT: TEMÀTICA I FINALITAT 1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
 • 37. 1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES La Catedral de Chartres és hereva de l’Abadia de Saint Dénis (de l’abat Sûger), però és una de les primeres catedrals gòtiques i això li dóna molta importància innovadora en estructura arquitectònica i en escultura, per tant, és precursora del posterior art gòtic en tota Europa. Abadia de Saint Denis
 • 38. Etapa Gòtic clàssic (s. XIII) Durant el segle XIII s’aixequen les grans catedrals: Chartres, Reims i Amiens. 1.3.- MODELS I INFLUÈNCIES
 • 39. 2.- ANÀLISI I DESCRIPCIÓ FORMAL (3 pt) 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
 • 40. 2.- ANÀLISI I DESCRIPCIÓ FORMAL (3 pt) 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
 • 41. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) CHARTRES és el resultat d’èpoques constructives diverses, per exemple, a la cripta es pot distingir un mur gal·loromà; la cripta és bàsicament romànica igual com la portalada reial i les seves magnífiques escultures, també ho és, en gran part, la façana sud, la resta és gòtica.
 • 42. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) En la façana es distingeix la varietat de gòtic i romànic, per exemple, la rosassa és del segle XIII i la torre de l’esquerra de 112 metres d’alt, mostra obres o factura de distinta època, així, el seu remat final ja correspon al segle XVI i és gòtic florit.
 • 43. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) És una església de planta basilical cruciforme (creu llatina), de tres naus i amb transsepte que sobresurt de planta.
 • 45. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) La coberta sustentada per pilars fasciculats i arcs apuntats que, amb l’ajuda d’arcbotants a la part exterior, permet la compensació de les càrregues exercides per la volta de creuria.
 • 46. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) La coberta sustentada per pilars fasciculats i arcs apuntats que, amb l’ajuda d’arcbotants a la part exterior, permet la compensació de les càrregues exercides per la volta de creuria. El sistema de suports: com se sustenta la volta de creueria.
 • 47. Arcbotants de la catedral de Chartres 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
 • 48. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) La nau central de gran altura (37’5 m alt), apareix coberta per voltes de creuria simples (quatripartides) de nervis perllongats que baixen adossats als pilars fins a terra.
 • 49. Notre Dame, París Catedral de Chartres Pilars 1ª Fase Pilars circulars compostos són anomenats “piliers cantonnés” innovació del Mestre Chartres 2ª Fase poligonals 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) (FITXA 17) (FITXA 16)
 • 50. La nau central de gran altura (37’5 m alt), apareix coberta per voltes de creuria simples (quatripartides) de nervis perllongats que baixen adossats als pilars fins a terra, així, els seus arcs ogivals es sustenten sobre fines columnes adossades als pilars. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) Nau principal, trifori i claristori
 • 51. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) La coberta de la catedral és la perfecta expressió de la enginyeria constructiva del gòtic.
 • 52. SISTEMA CONSTRUCTIU: RELACIÓ ENTRE EL SISTEMA EXTERIOR DE PINACLE, ARCBOTANT I CONTRAFORT, I ELS TRES PISOS DE L’ALÇAT INTERIOR. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
 • 53. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) Els elements sustentats són, per tant, arcs formers, voltes de creueria i pilars cilíndrics amb columnes adossades, gràcies a ells els murs perderen la seva funció sustentant i, per això, es pogueren foradar i fer-hi amplis finestrals, de bellíssimes vidrieres, en gran part dels segles XII i XIII, en algunes hi predomina una gama de blaus, que atorguen a la nau central i al creuer una gran lluminositat. Així, l’espai interior resulta diàfan i clar, alliberat de les parts massisses
 • 54. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) La llum no només il·lumina sinó que alleugereix i dota l’espai d’una sensació d’elevació. La idea d’església com lloc proper a Déu suposà un canvi enorme en relació al pensament religiós del romànic, una nova religiositat més optimista i menys marcada pel temor a Déu.
 • 55. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) Si l’exterior dóna una sensació de massís per la presència dels contraforts i dels grossos arcbotants, l’espai interior del temple...
 • 56. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) Si l’exterior dóna una sensació de massís per la presència dels contraforts i dels grossos arcbotants, l’espai interior del temple...  està seccionat transversalment en sis trams iguals i un amplíssim transsepte amb creuer central, situat casi en el centre de la catedral.  La nau central és el doble d’ampla i de major altura que les naus laterals.  L’ampli transsepte també està dividit en tres naus, que donen al cor que, així mateix, dóna pas al deambulatori o girola doble (propi de les esglésies de pelegrinatge romàniques).  A l’extrem oriental hi ha la capçalera de forma poligonal dividida en set trams irregulars i amb tres grans capelles radials.
 • 57. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt)
 • 58. Plànol de catedral gòtica Chartres Plànol de catedral gòtica Notre Dame de París Creuer sortint Creuer no sortint Doble girola Torres 3 ò 5 naus 3 portalades (A,B,C) A B C B C A 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) (FITXA 16) (FITXA 17)
 • 59. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) La nau central presenta un alçat, a l’interior de l’edifici, dividit en tres pisos: A) A la part inferior, composta per les arcades d’arcs formers apuntats, els intercolumnis de l’ARCADA PRINCIPAL s’il·luminen mitjançant finestres obertes en les parets exteriors de la nau lateral. B) Seguidament, els nervis formen un segon pis que té un TRIFORI de quatre arcs, que substitueix la tribuna i..., C) A la part superior, el tercer pis, una sèrie de grans i alts finestrals (CLARISTORI), organitzats de la següent manera: dues llancetes, sobre les quals apareix una àmplia rosassa, acollida per un arc apuntat major (tipus d’obertura característica del segle XIII), és a dir, un gran òcul lobular o finestra circular amb bordes fistonat, a sobre un parell d’apuntades finestres.
 • 60. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) INTERIOR Diferent alçada nau central i laterals, a cada volta correspon un tram de la nau. El pis superior, té una altura inhabitual, donat que comença just sota el nivell del naixement de les voltes, en el punt on aquestes comencen a corbar-se. Així, aquesta arcada i la nau principal són casi de la mateixa altura. Aquests tres pisos de gran altura permeten l’entrada de molta llum, tamisada sempre pels colors de les vidrieres.
 • 61. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) La façana principal (extrem occidental) presenta molts trets gòtics, està flanquejada per dues torres de diferent forma que fan de campanars. El remat final de la torre més moderna (a l’esquerra i de 112 metres d’alt), ja pertany al gòtic flamíger o florit (segle XVI). Les torres accentuen l’impuls ascensional i guarden proporció relacionada amb la façana (l’altura de la torre de l’esquerra és el doble que la façana; la seva fletxa és un terç l’altura total de la torre).
 • 62. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) Les cornises horitzontals divideixen la façana en 3 pisos: a) A la part inferior, la façana presenta tres pòrtics (molt decorats escultòricament), que es corresponen amb les tres naus de l’església, és el Pòrtic Reial (les escultures d’estil romànic i amb una representació de la glòria de Crist al timpà central) i un conjunt escultòric de caràcter innovador format per estàtues – columna. b) A nivell intermedi hi trobem un trifori de grans dimensions, és a dir, tres grans finestrals que donen llum a l’interior. c) I a la part més elevada una gran rosassa de 12 metres de diàmetre, amb una estructura geomètrica constituïda per 3 cercles concèntrics, que simbolitzen, a la vegada, a Crist (el sol) i a Maria (la rosa); d) i més a munt una galeria reial. DIVISIÓ DE LA FAÇANA
 • 63. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) Els pilars adossats al mur, a la vegada que separen pòrtics i finestres, remarquen la subdivisió en 3 naus de l’interior, i equilibren el conjunt, i contraresten, amb les seves línies verticals, les horitzontals de les cornises.
 • 64. 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) Als extrems nord i sud del transsepte hi ha dues portalades que, suposadament, havien d’anar acompanyades d’unes torres laterals que mai es van fer.
 • 66. 2.- ANÀLISI I DESCRIPCIÓ FORMAL (3 pt) 2.1.- QÜESTIONS CONSTRUCTIVES I TÈCNIQUES (2 pt) 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
 • 67. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) La decoració plàstica ha estat dissenyada basant-se en els pensaments de l’escolàstica medieval (inspiració neoplatònica). A la catedral de Chartres s’hi col·locaren més de 8000 figures escultòriques, destaquen les d’escultors com Giovanni, Nicola i Andrea Pisano, Claus Sluter, Gil de Siloé i William Torell.
 • 69. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) En les portalades hi podem trobar representacions de la glòria de Crist Salvador, els Tetramorfs, temes marians com: L’Anunciació, la Visitació i la presentació de Jesús al temple i, també, el Judici Final. Els pòrtics oest PÒRTIC REIAL
 • 71. Romànic final a França. Triple portada amb arcs ja apuntats de la catedral de Chartres.
 • 72. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt)
 • 73. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) Pòrtic reial de Chartres (oest). Timpà del Pantocràtor i el tetramorf, I timpà de la Verge amb el Nin. Romànic final (transició al gòtic).
 • 74. El Portal “Royal” en el front occidental
 • 75. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) Detall de la portada occidental o del “Reial Portal”, completat en 1150. Aquesta cèlebre escultura mostra la transició del romànic al gòtic. ESCULTURA DE CRIST EN MAJESTAT EN EL PÒRTIC REIAL
 • 76. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) Romànic final. Estàtues de sants del brancal. Pòrtic Reial de la Catedral francesa de Chartres.
 • 77. Estàtues dels brancals (jambas) de la part esquerra del pòrtic central: (d’esquerra a dreta) Melchizedek, Abraham amb Isaac, Moisés, Samuel, i David.
 • 78. ESTÀTUES COLUMNA DEL VELL TESTAMENT: REINA I DOS REIS 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) Les estàtues – columna, a la portada occidental, són del segle XII i són completament hieràtiques, com les del romànic. Detall de la portada occidental o del “Reial Portal”, completat en 1150. Aquesta cèlebre escultura mostra la transició del romànic al gòtic. Reflecteixen la unió de la monarquia amb l’església.
 • 79. REINA I REIS EN EL PORTAL REIAL
 • 80. ESTÀTUES COLUMNES DELS SANTS MARTÍ, JEREMIES I GREGORI
 • 83. Pòrtic nord de Chartres Timpà Mainell o Trencallums (parteluz) Arquivoltes Brancals (jambas en derrame)
 • 84. ESCULTURES DEL PÒRTIC NORD 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) Però les de la façana nord, les figures de patriarques i profetes de l’Antic Testament, del segle XIII, tenen més moviment i estan millor elaborades.
 • 86. Mirada de prop a la torre Sud, de gran elegància, fou construïda en 1140.
 • 87. Timpà del pòrtic central de la façana Sud: Dormició, Assumpció i Coronació de la Verge Maria.
 • 88. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) La catedral de Chartres, a part de les seves fletxes característiques, és coneguda com la catedral de les vidrieres, que immaterialitzen l’atmosfera dins la basílica. Els vitralls són un dels elements que contribuïren a la configuració de l’espai.
 • 89. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) Chartres conserva la millor col·lecció de vitralls originals gòtics d’Europa (el mateix que la Sainte Chapelle).
 • 90. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) A les rosasses i vitralls es veu el cicle temàtic bíblic. Hi predomina el color blau i les figures són d’estilització bizantina.
 • 92. Entre les vidrieres destaca la de Nostra Senyora de la Bella Vidriera, ubicada al costat de la portalada Sud, en direcció cap a la girola (és de la primera meitat del segle XII), els seus vitralls han estat realitzats en uns tons d’un blau cel impressionant, dedicats a l’Assumpció. Algunes vidrieres, com aquesta o com les de la façana occidental, construïdes el 1159, sortiren indemnes de l’incendi de 1194. Un altre vitrall, el de l’Arbre de Jesse, mostra la infància, la Passió i la Resurrecció de Crist, en ells uns traços de grisalla (tipologia de vidriera desenvolupada per l’Orde cistercenca, representació figurada obtinguda pintant amb diversos tons de gris) són suficients per traduir la gran profunditat de sentiments de les figures.
 • 94. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) Gairebé tots els altres vitralls són del segle XIII, del voltant de 1200-1235/40. Grans personatges del pis superior i inferior expliquen històries de la Bíblia, de la vida dels sants, la Rosassa reial del Judici, les lluernes (claraboyas) i les rosasses dels altres dos portals amb els evangelistes portats a les espatlles pels profetes, que es troben en el transsepte sud; els cinc finestrals de l’absis amb lloances a la Verge, envoltada dels profetes que l’anuncien, etc.
 • 95. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) En la nau major de la catedral de Chartres apareix traçat un cèlebre “laberint”, els 13 m. de diàmetre del qual, el converteixen en el major dels conservats de l’època gòtica. A diferència dels laberints de l’antiguitat (començant per el del Minotaure en Creta), el de Chartres sols ofereix una ruta possible a través d’una línia contínua traçada al llarg de 262 metres i 11 cercles concèntrics fins a arribar al centre. No existeix ninguna referència documental sobre el seu significat i ningú sap què pretenien representar amb ell els seus constructors. Tal vegada, servia per a què els pelegrins aconseguiren un estat de “trance”, donada la gran quantitat de voltes fins arribar al centre, on segons algunes notícies va haver, fins 1828, una escena de l’heroi grec Teseu lluitant contra el Minotaure. Font: HISTÒRIA National Geographic. Número 40. El laberint
 • 96. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (ornamentació, iconogràfica i vitralls de Chartres) (1 pt) En el conjunt de la catedral apareixen fins a vint-i-set imatges de Crist en Majestat representats amb el tetramorf, enmig del sol i la lluna, beneint, assegut sobre l’arc de Sant Martí, portant un globus amb les lletres alfa i omega, etc. Aquestes imatges foren ofertes per reis, senyors, corporacions (blasons o escenes de la vida quotidiana dels oficis), fabricades de conformitat amb els donants i instal·lades a mesura que la catedral s’anava edificant.
 • 97. Tota la riquesa incomparable del llum provinent dels vitralls presentava les imatges, de tal forma als fidels, que els sostenia l’esperança de la Jerusalem celestial. Així doncs, els vitralls són un dels exemples de l’interès per deixar constància de la creixent importància que va adquirint amb el temps, la figura del donant, i del seu desig d’immortalitat. 2.2.- QÜESTIONS FUNCIONALS I SIMBÒLIQUES (1 pt)