Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย

52 821 vues

Publié le

นำเสนอการดูแลสุขภาพช่องปาก
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ทารก ศพด อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผู้สูงอายุ
เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้

Publié dans : Santé & Médecine
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • ต้องคอนเฟริม อีเมลก่อนคะ
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • โหลดไม่ได้คับ เห่อๆ
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

การดูแลทันตสุขภาพแต่ละช่วงวัย

 1. 1. การดูแลสุขภาพช่องปากแต่ละช่วงวัย ทพ.วรพจน์ ตรีประเสริฐสกุล โรงพยาบาลป่าบอน
 2. 2. หญิงตั้งครรภ์ รักษาฟันให้สะอาดและหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอ -เชื้อโรคฟันผุสามารถส่งไปยังทารกได้ -รับประทานยาควรปรึกษาแพทย์เพราะส่งผล ถึงลูกได้ -แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 3. 3. หญิงตั้งครรภ์ รับประทานแคลเซียมและฟอสฟอรัสให้เพียงพอ เพื่อสร้างกระดูกและฟันในเด็ก - นม ไข่ ถั่ว ปลาตัวเล็ก ผักใบเขียว ลดความถี่ในการรับประทานอาหาร
 4. 4. หญิงตั้งครรภ์ งดยาปฏิชีวนะที่มีผลต่อฟันลูกในครรภ์ เช่น ยา Tetracyclin
 5. 5. เด็กทารก เด็กเล็กที่ฟันยังไม่ขึ้น แรกเกิดถึง 6 เดือน - ใช้ผ้าชุบน้้าบีบหมาดๆเช็ดลิ้น เพดาน กระพุ้งแก้มและสันเหงือกให้ สะอาด
 6. 6. เด็กทารก เด็กเล็กที่ฟันยังไม่ขึ้น แรกเกิดถึง 6 เดือน -ให้เด็กกินนมแม่ดีที่สุด กรณีกินนมผงอย่าผสมน้้าตาลหรือน้้าผึ้งลงไป - ฝึกนิสัยให้เด็กกินเป็นมื้อๆ
 7. 7. เด็กเล็ก เด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้ว (6 เดือน ขึ้นไป) - ห้ามเด็กหลับคาขวดนม - เมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไปควรให้เด็กเลิกดื่มนมจากขวดนม - ลดความถี่ในการรับประทานอาหาร มื้ออาหารว่างควรงด X
 8. 8. เด็กเล็ก เด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้ว พาเด็กไปพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน
 9. 9. เด็กเล็ก เด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้ว - ผู้ปกครองควรแปรงฟันให้เด็ก หรือเมื่อเด็กเริ่มแปรงฟันเองแล้ว ผู้ปกครองควรแปรงซ้้าให้จนกว่าเด็ก จะแปรงได้สะอาดเมื่ออายุประมาณ 7-8 ปี
 10. 10. การแปรงฟันเด็กเล็ก การแปรงฟัน อย่างน้อย 2 ครั้ง เช้า – ก่อนนอน ครั้งละ 3-5 นาที ยาสีฟัน เลือกที่มี Fluoride (ฟลูออไรด์) ปริมาณยาสีฟัน เด็กต่้ากว่า 2 ปี แตะที่ปลายแปรงพอเปียกเป็นจุดเล็กๆ เด็กอายุ 2-6 ปี ใช้ปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว เด็กอายุมากกว่า 6 ปี สามารถเพิ่มปริมาณได้
 11. 11. เด็กเล็กวิธการแปรงฟันให้เด็กเล็ก ี
 12. 12. เด็กเล็กวิธการแปรงฟันให้เด็กเล็ก ี
 13. 13. เด็กเล็กเด็กเล็กที่ฟันขึ้นแล้วระวังอย่าให้เด็กกินยาสีฟัน
 14. 14. เด็กโตหรือผู้ใหญ่วิธการแปรงฟันในเด็กโตหรือผูใหญ่ ี ้ (ฟันแท้ขึ้นหมดแล้ว)
 15. 15. เด็กโตหรือผู้ใหญ่วิธการแปรงฟันในเด็กโตหรือผูใหญ่ ี ้ (ฟันแท้ขึ้นหมดแล้ว)
 16. 16. เด็กดูดนิ้ว ปกติในเด็กทารก แต่ไม่ควรให้เด็กดูดนิ้วหลังฟันขึ้นแล้ว -ฟันหน้ายื่น -การขบฟันผิดปกติ -เคี้ยวอาหารไม่สะดวก ควรให้ค้าชมมื่อเด็กไม่ดูดนิ้ว อาจหาผ้าพันแผลพันนิ้วเด็กไว้
 17. 17. ประโยชน์ของฟันน้้านม
 18. 18. ฟันของเรา ฟันน้านม ้ ฟันแท้
 19. 19. ฟันของเรา ฟันน้านม ้ ฟันของเรา
 20. 20. ฟันของเรา ฟันแท้
 21. 21. โครงสร้างฟัน
 22. 22. โรคของฟัน ฟันผุ ปริทนต์อกเสบ ั ั (โรคเหงือก)
 23. 23. ฟันผุ
 24. 24. ฟันผุ
 25. 25. ฟันผุ
 26. 26. โรคปริทันต์
 27. 27. โรคปริทันต์
 28. 28. โรคปริทันต์
 29. 29. การดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟันให้สะอาด 3-5 นาที ควรพบหมอฟัน ทุกๆ 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง ไหมขัดฟัน ควรใช้ไหมขัดฟันเพิ่มเติมในบริเวณฟันที่ติดกันแน่น เนื่องจากแปรงสี ฟันเข้าไปไม่ถึง
 30. 30. ขอบคุณครับ

×