Our cook book

Maria Baloka
Maria Baloka Maria Baloka

Το βιβλίο συνταγών από το eTwinning προτζεκτ : "Το αλεύρι – Μια περιπέτεια " Δημοτικό σχολείο

Our cook Book
with recipes
based in flour!!!
Teachers-participants:
Angeliki Cheilaki,
Spiridoula Patlia,
Laskarina Eleptheriadou
Theodora Ntanou
Dina Tallou
Baloka Maria
Dimitris Oikonomou
PROJECT ‘Little white powder, an adventure’
2nd Model Experimental Primary School of Ioannina
The recipe for greek buns
Our classic tasty greek buns, with almonds and caster sugar!
Ingredients
 200 g. vegetable butter
 250 g. fresh butter
 250 g. butter milk
 2 egg yolks
 250 g. almonds,
cut by hand small pieces
 3 tbsp caster sugar
 2 kg of flour
 1 glass of liqueur wine
 2 vanilla
Instructions
i. The secret of this recipe is butter being hit very well until it
becomes white (best hand).
ii. Then add the sugar, egg yolks, liqueur, vanilla and almonds.
The almonds are blanched and if you like roasted and then.
Beat just yet blended all.
iii. Put the mixture in a bowl and add the flour slowly. You may
not get all 2kg. Wants enough but flour until not lift another
dough.
iv. Shape the buns and bake at 200 degrees for 25-30 ', until
slightly browned.
v. Remove from the oven and immediately sprinkle them with
powdered sugar
2nd Model Experimental Primary School of Ioannina
The recipe for greek melomakarona
Our classic tasty greek melomakarona, with walnuts and honey!
Ingredients
 5 g4 cups. oil
 1 cup. sugar
 1 cup. orange juice
 1 cup. lye
 1 cup. coffee cognac
 1 tsp ground cinnamon
 2 tsp baking soda
 1 tsp orange zest
 2 kg of flour
 syrup:
 1 cup. honey
 1 cup. sugar
 1 1/2 cups. water
 garnish:
 1/2 pound of walnuts finely
 1 tsp ground cinnamon
 1 tbsp sugar
Instructions
i. Beat three minutes the oil and sugar.
ii. Add the stachtonero, baking soda dissolved, brandy, orange
zest, cinnamon and flour.
iii. Then knead the mixture, mold and bake for 35 to 200
degrees.
iv. Put the syrup to boil, and only boil over kylame
melomakarona and garnish.
2nd Model Experimental Primary School of Ioannina
The recipe for greek donuts
Our classic tasty greek donuts
Ingredients
1 kg of flour
10gr. the dry yeast
20g. baking powder
10ml ouzo
50ml olive oil
Olive oil for frying
Ground Cinnamon
Honey
Instructions
i. Boil the rice until they dirtied. Then add the remaining
ingredients and mix well with a spoon.
ii. Cover the mixture for about 2 hours with a wet towel to rise.
iii. Shape the mixture into BALLS and fry in hot oil. Drain on
absorbent kitchen paper.
iv. Before serving, pour honey and cinnamon.
2nd Model Experimental Primary School of Ioannina
The recipe for greek moustalevria
Our classic tasty greek mustalevria, with walnuts, cinnamon and
sesame!
Ingredients
 5 glasses of grape juice
 1 cup whole wheat flour.
 Ground Cinnamon.
 Walnut crushed.
 Sesame roasted.
Instructions
i. Put 3 cups of grape juice, to boil.
ii. Dissolve 1 cup flour, the 2 cups grape juice, and pour the hot
wort, shortly before starting to boil.
iii. Mix quickly with wire egg and the mixture just begins to make
bubbles, remove it from the fire, and put it in bowls.
iv. If we add up, a little sesame, cinnamon, walnuts and grated.
2nd Model Experimental Primary School of Ioannina
The recipe for Easter COOKIES
Ingredients
 1 kg flour for all purpose
 250 g fresh butter milk
 250 g margarine soft-
 2 cups sugar
 4 eggs
 3 vanilla
 half teaspoon of ammonia
 1 tablespoon milk
 5 tsp. SWEET sieved baking powder with flour
Instructions
1.Beat the butter in a mixer for some time, until the mixture to swell
and cooks well.
2.Add the sugar and eggs gradually, beating until completely melted
sugar.
3.Add the vanilla and ammonia dissolved in milk and beat a little
more to be incorporated into the mixture.
4.Pour into large bowl butter and gradually add the flour with the
baking powder until a soft dough that does not stick to hands.
5.Allow the dough to rest for 20-30 minutes and then mold cookies
in that shape we want, or with the help of mill rolls.
6.Place on baking sheet lined with greaseproof paper (Caution! If
you do not use greaseproof paper, then NOT Butter the pan, buns
earn enough fat on their own), brush by brush with egg beaten with
a little water and sugar and bake at 180-200 degrees (depending on
our oven) for 20 minutes. Good luck!
Primary school of Eleousa (Arta)
Christopsomo bread
(Christmas tradition)
8 cups of all-purpose flour
1 teaspoon of salt
1 1/2 tablespoons of dry yeast
1 cup of warm water (105F, 40C)
1 cup of warm red wine
1/2 cup of olive oil
1/4 cup of orange juice
1/4 cup of brandy
grated peel of 2 oranges
1 cup of sugar
1 1/2 cups of raisins
1 1/2 cups of walnuts, coarsely chopped
1/3 cup of pine nuts
1 tablespoon of grated gum mastic or 1 tablespoon of crushed
anise seed
1 teaspoon ground cinnamon
1 teaspoon ground cloves
1/4 teaspoon ground nutmeg
----------
For the Topping
milk
2 whole walnuts in shells
sesame seeds
Primary school of Eleousa (Arta)
PREPARATION
Mix the yeast with 1/2 cup of warm water and 2 tablespoons of
flour, stir until dissolved and set aside for 10 minutes, until it
bubbles. In a large mixing bowl, sift the salt with 2/3 of the flour.
Make a well in the center of the flour and pour in the yeast
mixture, the remaining warm water, and the wine. Mix until a soft
dough forms, cover with waxed paper and a damp towel, and set
aside to rise for 1 1/2 to 2 hours, until doubled in bulk. Punch the
dough down and knead for several minutes until any air pockets
are gone. Sift in the remaining flour, add the oil, orange juice,
brandy, and grated orange peel. In a small bowl, mix the sugar,
raisins, walnuts, pine nuts, gum mastic or anise, cinnamon, cloves,
and nutmeg until blended, and add to the dough. Knead well until
the dough is firm and doesn't stick (about 10 minutes), cover, and
allow to rise for 1/2 hour. On a lightly buttered baking pan, shape
the bread into two circular loaves, about 8 inches in diameter.
Cover with a dry cloth and a damp cloth over that, and place in a
warm place to rise again, until doubled in size. Using a floured
knife, score a cross into the top of the loaves, and place one whole,
unshelled walnut at the center. Brush the bread with milk and
scatter with sesame seeds. Place a pan with at least 1 inch of water
in the bottom of the oven and preheat to 450F (230C). Place the
bread in the preheated oven for 15 minutes, then remove the pan
with the water, reduce heat to 390F (200C) and bake for another
25-30 minutes.
Primary school of Eleousa (Arta )
Cheespie in triangles (tyropitakia)
Ingredients
1 lb. Feta cheese
4 oz. (1/2 block) anthotyro cheese
4-5 large eggs, lightly beaten
1-2 lbs. phyllo pastry sheets
Unsalted butter, melted
Preparation
Remove a sheet from the stack and place it in front of you
vertically. Using a pastry brush, butter the surface of the sheet
taking care not to tear it. Drop a tablespoon of filling in the center
of the sheet about two inches up from the bottom edge. Fold the
bottom edge up to cover the filling (about two inches.)
Fold the left edge of the sheet in to the center, creating a flap of
about two inches wide. Similarly, fold the right edge over the left
flap but do not go past the left edge. You should have a strip that is
about 3 inches wide with the filling tucked in the bottom.
Starting with the lower left corner, fold the corner of the strip over
to the right edge to form a triangle. Continue folding up, then over,
until you reach the end of the strip.
To bake, preheat the oven to 350 degrees. Place the triangles on a
lightly greased baking sheet and brush with melted butter. Bake
until golden and flaky, about 15 minutes . Allow triangles to cool for
five to ten minutes prior to serving.
Primary school of Eleousa (Arta )
Herb pie (xortopita)
Ingredients
5 pounds of fresh spinach (or mix of spinach
and other leafy greens)
1 bunch of fresh dill and parsley, finely
chopped,18 spring onions, finely chopped
1 bunch of fennel leaves, finely chopped (or 1 medium leek, finely
chopped, or 1 bunch of fresh mint, finely c hopped)
3/4 cup of olive oil, 1 pound package of phyllo pastry sheets
(approx. 24 sheets)
sea salt
Preparation
Freshly ground pepperWash the spinach (and other greens, if
using) well in cold water, removing roots and damaged leaves.
Chop coarsely and place in a colander. Salt lightly and let drain for
10 minutes. Press or squeeze to remove all excess liquid. In a large
mixing bowl, combine spinach (and greens), dill, parsley, onions,
fennel, pepper, and half the oil, and mix well until ingredients are
well blended. Preheat the oven to 350°F (175°C). Brush the pan
with oil (it can be round, square, or rectangular). When laying the
sheets in the pan, leave an overlap of phyllo outside the pan rim all
the way around. Lay half the phyllo sheets on the bottom, brushing
each one lightly with olive oil. Spoon in the spinach mixture and
spread evenly. Fold the extending phyllo in over the mixture. Lay
the remaining phyllo sheets on top, brushing each with oil except
the top sheet. Trim the top phyllo with a scissors, and score the top
into serving-size squares. Brush the top with oil. Wet your hands
and shake off the excess water over the top of the pita. Bake at
350°F (175°C) for 1 hour on the rack just below the middle of the
oven. When done, remove from the oven and allow to cool 1/2
hour before serving.
Primary school of Eleousa (Arta )
CHRISTMAS COOKIES
INGREDIENTS
2 cups all-purpose flour, plus more for
dusting
1/2 teaspoon baking powder
1/4 teaspoon salt
1 stick unsalted butter, softened
1 cup sugar
1 large egg, room temperature
1 teaspoon pure vanilla extract
DIRECTIONS
Whisk together flour, baking powder, and salt in a bowl. Beat
together butter and sugar with a mixer on medium-high speed until
pale and fluffy. Beat in egg and vanilla. Reduce speed to low and
gradually add flour mixture until combined. Shape dough into a
disk and wrap in plastic. Refrigerate until firm but still pliable, at
least 30 minutes or up to 3 days.
Preheat oven to 325 degrees. Transfer half of dough to a lightly
floured piece of parchment; roll to just under 1/4-inch thick.
Transfer dough on parchment to a baking sheet and freeze until
firm, 30 minutes. Repeat with other half of dough.
Line 2 baking sheets with parchment. Using a craft knife and
the template (or a cookie cutter), cut out cookies and space 2
inches apart on parchment-lined baking sheets. Refrigerate until
firm, about 15 minutes.
Bake until golden on edges, 12 to 15 minutes. Let cool completely
on sheets on wire racks.
7th Kindergarden of Ioannina/ GREECE
ΖΙΜΑΡΟΠΙΤΑ
materials:
1 small yoghurt pots
Water 1 cup
Eggs 3 pcs
Flour for all uses GIOTIS 13-14 tablespoons
Feta cheese 100g grated (or other spicy cheese)
Salt Pepper
Margarine 1 tablespoon into small pieces
Olive oil 2 tbsp
Instructions:
Put the olive oil in the oven plate and put it in the oven to burn
the oil to 200 degrees. In a bowl mix all ingredients except the
cheese and margarine and add the flour little by little, stirring
with a whisk until you have a thin porridge (we do not want to
be tight). Remove the pan from the oven and pour over the
hot oil our slurry to be spread evenly across the surface of the
pan. Add the grated cheese and margarine in small pieces
scattered points. Place the tray back in the oven and bake for
about 30 minutes at 200 degrees (depending on our oven).
Remove from the oven, cut it and is ready to serve.
5th Primary School of pyrgos Greece
Sweet American Cornbread
What we need:
1 cup cornmeal
Flour 1 cup self raising
2 tablespoons baking powder
1 cup milk
3/4 cup brown sugar
1 egg
1 tsp salt
1/3 cup corn
How do we do it:
Preheat oven to 180 degrees Celsius in air
setting.
In a bowl add all the dry ingredients and stir.
Then add the liquid ingredients and stir until
homogeneous all ingredients together and
create a tight porridge (thinner than the cake
mix).
Pour the mixture into a round baking pan 24 to
25 cm in diameter. (9 inches) and bake for 25-
30 minutes.
5th Primary School of Pyrgos Greece
Brioches
Ψωμάκια brioche. Εύκολα και νόστιμα.
What we need:
1 kilo flour tough
600 ml of milk
50 g. fresh yeast
150g butter
80 g sugar
20g salt
1 egg yolk for alleima
How do we do it:
Melt the yeast with salt and sugar in milk, which we
warm to lukewarm.
Place and melted butter.
Put the flour forming a knoll in the center of opening
a puddle.
Add the liquid and stir slowly until a dough soft and
homogenous.
Cut the dough into small pieces and mold into balls.
Put them in a pan with parchment paper and let
stand covered with a damp towel for 1 hour.
Brush them with egg yolk and bake in a preheated
oven at 220 degrees for 15 minutes.
5th Primary School of Pyrgos Greece
2nd Primary school of Oropos
The recipe for Grape Must Cookies - Moustokouloura
Ingredients:
4-5 cups all purpose flour
1 tsp baking soda
1 tsp cinnamon powder
1/2 tsp ground cloves
1/2 tsp grated nutmeg
1/2 cup extra-virgin Greek olive oil
1-2 tbsp sugar
3/4 cup cup petimezi (grape must syrup)
1/3 cup water
1/4 cup brandy
1 pinch of sea salt
Procedure:
Preheat oven at 170° C.
Sift four cups of flour, the baking powder and spices together in a
large bowl.
Beat the olive oil and sugar together in a large bowl with an electric
mixer until creamy.
Slowly add the grape syrup and continue beating for about 5-7
minutes. Add water and beat another 5 minutes.
Add the flour to the liquid in increments, mixing well with a wooden
spoon after each addition. A dough mass will begin to form. Knead
in the bowl until soft and malleable.
Take a little knob of dough at a time, about the size of an unshelled
walnut, and shape it into a thin rope and then into a circle, pressing
the edges together, or give them the shape of your taste..
Bake on greased cookie sheets for about 12-15 minutes, or until
crisp. Be careful not to over bake.
Cool on racks and store in a cool, dry place.
2nd Primary school of Oropos
The recipe for butter cookies with just 3 ingredients
Ingredients
•3/4 cup fresh butter at room temperature
•2/3 cup powdered sugar
•1 1/2 - 2 cups self raising flour
Directions
1.Mix the relative soft butter, the powdered sugar and the flour
in a bowl and knead the ingredients until you get a non sticky
nice dough (it takes just a few minutes).
2.Preheat the oven to 200 °C. Lay on a baking tray a piece of
parchment paper. Take dough pieces (walnut size), press them
lightly with your hands to create small discs and put them on
the baking tray.
3.Bake the cookies at 200 ° C for 10'-11' and remove the tray.
Let them cool for at least 1h before you serve.
2nd Primary school of Oropos
The recipe for slightly salted cookies with yogurt
Ingredients
200g Greek yogurt
3 cups all purpose flour
2 tbs baking powder
1-2 tbs sugar
1 1/2 tbs salt
1/2 cup butter in small pieces
2 tbs olive oil
Directions
Mix in a bowl the flour, the baking powder, salt and sugar and stir
them well.
Beat together yogurt with butter and olive oil. Add the
yogurt mixture in the bowl with the flour and knead until you get a
non sticky dough. Cover the dough and leave it for 1 1/2 to 2 hours
in a cool place (or in the refrigerator).
Preheat the oven to 200 °C. Lay on a baking tray a pieces of
parchment paper. Cut the dough into thick strips and give them the
shapes you like ("snails", "braids", etc.). Put the cookies on the
baking tray and bake 22'-24', until golden brown. Let it cool before
serve.
The end of our cook Book
with recipes
based in flour!!!
Good luck!!!
PROJECT ‘Little white powder, an adventure’

Recommandé

Pie and bread recipes par
Pie and bread recipesPie and bread recipes
Pie and bread recipesLucille Ballares
579 vues12 diapositives
Recetas par
RecetasRecetas
Recetasfernandoi
619 vues13 diapositives
Easy Cinnamon Recipes par
Easy Cinnamon RecipesEasy Cinnamon Recipes
Easy Cinnamon RecipesMathew271Gilmer
244 vues4 diapositives
Cakes par
CakesCakes
CakesKhilafah Ku
282 vues30 diapositives
Banana recepies par
Banana recepiesBanana recepies
Banana recepiesHolasová Alena
262 vues15 diapositives
Gluten free recipes par
Gluten free recipesGluten free recipes
Gluten free recipesMary Schulman
541 vues5 diapositives

Contenu connexe

Tendances

12 Favorite Pie Recipes par
12 Favorite Pie Recipes12 Favorite Pie Recipes
12 Favorite Pie RecipesThe Prepared Pantry
861 vues18 diapositives
Muffin Recipes par
Muffin RecipesMuffin Recipes
Muffin Recipesryanmorris445
902 vues32 diapositives
Cake & Pastries recipes from finediningindian.com par
Cake & Pastries recipes from finediningindian.comCake & Pastries recipes from finediningindian.com
Cake & Pastries recipes from finediningindian.comFinediningindian.com
1.4K vues12 diapositives
Final cookbook par
Final cookbookFinal cookbook
Final cookbookSaba Faroqi
411 vues53 diapositives
Errezetak (1) par
Errezetak (1)Errezetak (1)
Errezetak (1)eztabai
201 vues57 diapositives
Recipes for the new year and christmas par
Recipes for the new year and christmasRecipes for the new year and christmas
Recipes for the new year and christmasChrysoula Katsougkri
358 vues14 diapositives

Tendances(20)

Errezetak (1) par eztabai
Errezetak (1)Errezetak (1)
Errezetak (1)
eztabai201 vues
Recipe collection 58 par Sal Lie
Recipe collection 58Recipe collection 58
Recipe collection 58
Sal Lie307 vues
CABUS El Viento De Restaurante par raacl
CABUS El Viento De RestauranteCABUS El Viento De Restaurante
CABUS El Viento De Restaurante
raacl279 vues
Festive Cook Book par Grazyna
Festive Cook BookFestive Cook Book
Festive Cook Book
Grazyna1.6K vues
Ramadan recipes par Marzs
Ramadan recipesRamadan recipes
Ramadan recipes
Marzs2.2K vues
Brazilcarnivalrecipes 1233248857673708-1[1] par victoriaahmed
Brazilcarnivalrecipes 1233248857673708-1[1]Brazilcarnivalrecipes 1233248857673708-1[1]
Brazilcarnivalrecipes 1233248857673708-1[1]
victoriaahmed304 vues
Recipes: Threew desserts for berry season-The Boston Globe par Javier Burillo
Recipes: Threew desserts for berry season-The Boston Globe Recipes: Threew desserts for berry season-The Boston Globe
Recipes: Threew desserts for berry season-The Boston Globe
Javier Burillo77 vues

En vedette

Πολυτεχνείο par
ΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο
ΠολυτεχνείοMaria Baloka
736 vues16 diapositives
EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο par
EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μaria Demirakou
1.8K vues63 diapositives
Ολυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείο par
Ολυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείοΟλυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείο
Ολυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείοMaria Baloka
4.8K vues18 diapositives
Κρεμάλα par
ΚρεμάλαΚρεμάλα
ΚρεμάλαKiki Lianou
367 vues13 diapositives
Χριστούγεννα β1 christmas B1 par
Χριστούγεννα β1 christmas B1Χριστούγεννα β1 christmas B1
Χριστούγεννα β1 christmas B1Kiki Lianou
1K vues39 diapositives
Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου par
Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου
Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου Maria Baloka
1.8K vues39 diapositives

En vedette(6)

EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο par Μaria Demirakou
EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
EΘνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μaria Demirakou1.8K vues
Ολυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείο par Maria Baloka
Ολυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείοΟλυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείο
Ολυμπια - To παραμυθι μας- Δημοτικό σχολείο
Maria Baloka 4.8K vues
Χριστούγεννα β1 christmas B1 par Kiki Lianou
Χριστούγεννα β1 christmas B1Χριστούγεννα β1 christmas B1
Χριστούγεννα β1 christmas B1
Kiki Lianou1K vues
Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου par Maria Baloka
Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου
Tο δέντρο που έδινε! Δημοτικό σχολείο - 2 Απριλίου
Maria Baloka 1.8K vues

Similaire à Our cook book

Basic cupcakes par
Basic cupcakesBasic cupcakes
Basic cupcakesErnesto Fogata
294 vues5 diapositives
Our christmas recipes par
Our christmas recipesOur christmas recipes
Our christmas recipesJolka3
508 vues71 diapositives
Cookery book par
Cookery bookCookery book
Cookery bookPintaric
479 vues56 diapositives
Donuts You Can Make Under Your Own Roof par
Donuts You Can Make Under Your Own RoofDonuts You Can Make Under Your Own Roof
Donuts You Can Make Under Your Own RoofT-Town Roofing
1.8K vues8 diapositives
Fermented Bakery Products par
Fermented Bakery ProductsFermented Bakery Products
Fermented Bakery ProductsBasavaraj Gani Sadashivappa
9.5K vues46 diapositives
Echanges de recettes entre élèves grecs et français par
Echanges de recettes entre élèves grecs et françaisEchanges de recettes entre élèves grecs et français
Echanges de recettes entre élèves grecs et françaisBlandine Boureau
413 vues15 diapositives

Similaire à Our cook book(20)

Our christmas recipes par Jolka3
Our christmas recipesOur christmas recipes
Our christmas recipes
Jolka3508 vues
Cookery book par Pintaric
Cookery bookCookery book
Cookery book
Pintaric479 vues
Donuts You Can Make Under Your Own Roof par T-Town Roofing
Donuts You Can Make Under Your Own RoofDonuts You Can Make Under Your Own Roof
Donuts You Can Make Under Your Own Roof
T-Town Roofing1.8K vues
Echanges de recettes entre élèves grecs et français par Blandine Boureau
Echanges de recettes entre élèves grecs et françaisEchanges de recettes entre élèves grecs et français
Echanges de recettes entre élèves grecs et français
Blandine Boureau413 vues
Recipe collection 56 par Sal Lie
Recipe collection 56Recipe collection 56
Recipe collection 56
Sal Lie1.2K vues
Quick bread recipes par eehlala
Quick bread recipesQuick bread recipes
Quick bread recipes
eehlala1.4K vues
Polish recipes par Grazyna
Polish recipesPolish recipes
Polish recipes
Grazyna578 vues
Chocolate chip cookies par makiling
Chocolate chip cookiesChocolate chip cookies
Chocolate chip cookies
makiling85 vues
Cooking With Fraction par John Wick
Cooking With FractionCooking With Fraction
Cooking With Fraction
John Wick2.3K vues
Greek traditional recipes par Gymdiape1999
Greek traditional recipesGreek traditional recipes
Greek traditional recipes
Gymdiape1999298 vues
Ingredientsof cupcake par micabunny
Ingredientsof cupcakeIngredientsof cupcake
Ingredientsof cupcake
micabunny132 vues

Plus de Maria Baloka

2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού ! par
2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού !2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού !
2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού !Maria Baloka
1.1K vues26 diapositives
eTwinning-Get involved with vulnerable pupils par
eTwinning-Get involved with vulnerable pupilseTwinning-Get involved with vulnerable pupils
eTwinning-Get involved with vulnerable pupilsMaria Baloka
426 vues33 diapositives
ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017 par
ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017
ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017Maria Baloka
922 vues26 diapositives
2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιου par
2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιου2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιου
2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιουMaria Baloka
682 vues16 diapositives
Aφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύου par
Aφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύουAφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύου
Aφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύουMaria Baloka
513 vues8 diapositives
γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειο par
 γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειο γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειο
γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειοMaria Baloka
18.5K vues32 diapositives

Plus de Maria Baloka (15)

2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού ! par Maria Baloka
2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού !2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού !
2o Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού !
Maria Baloka 1.1K vues
eTwinning-Get involved with vulnerable pupils par Maria Baloka
eTwinning-Get involved with vulnerable pupilseTwinning-Get involved with vulnerable pupils
eTwinning-Get involved with vulnerable pupils
Maria Baloka 426 vues
ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017 par Maria Baloka
ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017
ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 2016 2017
Maria Baloka 922 vues
2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιου par Maria Baloka
2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιου2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιου
2 Απριλιου ημερα παιδικου βιβλιου
Maria Baloka 682 vues
Aφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύου par Maria Baloka
Aφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύουAφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύου
Aφiσες με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύου
Maria Baloka 513 vues
γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειο par Maria Baloka
 γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειο γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειο
γραμματικη β΄ταξη δημοτικο σχολειο
Maria Baloka 18.5K vues
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -Το παραμυθι μας ηλιος και φεγγαρι par Maria Baloka
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -Το παραμυθι μας ηλιος και φεγγαρι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -Το παραμυθι μας ηλιος και φεγγαρι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -Το παραμυθι μας ηλιος και φεγγαρι
Maria Baloka 3.8K vues
Οχι στο ρατσισμό- Όχι στη βια Ναι στη φιλια - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ par Maria Baloka
Οχι στο ρατσισμό- Όχι στη βια  Ναι στη φιλια - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΟχι στο ρατσισμό- Όχι στη βια  Ναι στη φιλια - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οχι στο ρατσισμό- Όχι στη βια Ναι στη φιλια - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Maria Baloka 3.2K vues
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ''Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ'' par Maria Baloka
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ''Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ''ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ''Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ''
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ''Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ''
Maria Baloka 1.2K vues
Δρακοπαραμυθι ΚΟΜΙΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ par Maria Baloka
Δρακοπαραμυθι ΚΟΜΙΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΔρακοπαραμυθι ΚΟΜΙΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δρακοπαραμυθι ΚΟΜΙΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Maria Baloka 965 vues
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια στην αρχαια ελλαδα par Maria Baloka
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια στην αρχαια ελλαδαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια στην αρχαια ελλαδα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια στην αρχαια ελλαδα
Maria Baloka 1.8K vues
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ψυχικη υγεια .Pptx 222 par Maria Baloka
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ψυχικη υγεια .Pptx 222 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ψυχικη υγεια .Pptx 222
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ψυχικη υγεια .Pptx 222
Maria Baloka 924 vues
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ανακυκλωση .pptx 222 par Maria Baloka
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ανακυκλωση .pptx 222ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ανακυκλωση .pptx 222
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ παιχνιδια και ανακυκλωση .pptx 222
Maria Baloka 997 vues
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Παραδοσιακα παιχνιδια par Maria Baloka
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Παραδοσιακα παιχνιδια ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Παραδοσιακα παιχνιδια
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Παραδοσιακα παιχνιδια
Maria Baloka 2.2K vues
Ένα παραμυθι για τα δικαιώματα των παιδιών ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ par Maria Baloka
Ένα παραμυθι για τα δικαιώματα των παιδιών ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΈνα παραμυθι για τα δικαιώματα των παιδιών ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Ένα παραμυθι για τα δικαιώματα των παιδιών ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Maria Baloka 4K vues

Dernier

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB... par
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...Nguyen Thanh Tu Collection
73 vues113 diapositives
Classification of crude drugs.pptx par
Classification of crude drugs.pptxClassification of crude drugs.pptx
Classification of crude drugs.pptxGayatriPatra14
92 vues13 diapositives
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf par
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdfCWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdf
CWP_23995_2013_17_11_2023_FINAL_ORDER.pdfSukhwinderSingh895865
536 vues6 diapositives
How to empty an One2many field in Odoo par
How to empty an One2many field in OdooHow to empty an One2many field in Odoo
How to empty an One2many field in OdooCeline George
72 vues8 diapositives
Google solution challenge..pptx par
Google solution challenge..pptxGoogle solution challenge..pptx
Google solution challenge..pptxChitreshGyanani1
135 vues18 diapositives
Java Simplified: Understanding Programming Basics par
Java Simplified: Understanding Programming BasicsJava Simplified: Understanding Programming Basics
Java Simplified: Understanding Programming BasicsAkshaj Vadakkath Joshy
316 vues155 diapositives

Dernier(20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (GLOB...
How to empty an One2many field in Odoo par Celine George
How to empty an One2many field in OdooHow to empty an One2many field in Odoo
How to empty an One2many field in Odoo
Celine George72 vues
The basics - information, data, technology and systems.pdf par JonathanCovena1
The basics - information, data, technology and systems.pdfThe basics - information, data, technology and systems.pdf
The basics - information, data, technology and systems.pdf
JonathanCovena1126 vues
Narration lesson plan par TARIQ KHAN
Narration lesson planNarration lesson plan
Narration lesson plan
TARIQ KHAN59 vues
CUNY IT Picciano.pptx par apicciano
CUNY IT Picciano.pptxCUNY IT Picciano.pptx
CUNY IT Picciano.pptx
apicciano54 vues
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx par Ms. Pooja Bhandare
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptxPharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx
Pharmaceutical Inorganic chemistry UNIT-V Radiopharmaceutical.pptx
Drama KS5 Breakdown par WestHatch
Drama KS5 BreakdownDrama KS5 Breakdown
Drama KS5 Breakdown
WestHatch87 vues
Psychology KS5 par WestHatch
Psychology KS5Psychology KS5
Psychology KS5
WestHatch103 vues
Ch. 7 Political Participation and Elections.pptx par Rommel Regala
Ch. 7 Political Participation and Elections.pptxCh. 7 Political Participation and Elections.pptx
Ch. 7 Political Participation and Elections.pptx
Rommel Regala105 vues

Our cook book

 • 1. Our cook Book with recipes based in flour!!! Teachers-participants: Angeliki Cheilaki, Spiridoula Patlia, Laskarina Eleptheriadou Theodora Ntanou Dina Tallou Baloka Maria Dimitris Oikonomou PROJECT ‘Little white powder, an adventure’
 • 2. 2nd Model Experimental Primary School of Ioannina The recipe for greek buns Our classic tasty greek buns, with almonds and caster sugar! Ingredients  200 g. vegetable butter  250 g. fresh butter  250 g. butter milk  2 egg yolks  250 g. almonds, cut by hand small pieces  3 tbsp caster sugar  2 kg of flour  1 glass of liqueur wine  2 vanilla Instructions i. The secret of this recipe is butter being hit very well until it becomes white (best hand). ii. Then add the sugar, egg yolks, liqueur, vanilla and almonds. The almonds are blanched and if you like roasted and then. Beat just yet blended all. iii. Put the mixture in a bowl and add the flour slowly. You may not get all 2kg. Wants enough but flour until not lift another dough. iv. Shape the buns and bake at 200 degrees for 25-30 ', until slightly browned. v. Remove from the oven and immediately sprinkle them with powdered sugar
 • 3. 2nd Model Experimental Primary School of Ioannina The recipe for greek melomakarona Our classic tasty greek melomakarona, with walnuts and honey! Ingredients  5 g4 cups. oil  1 cup. sugar  1 cup. orange juice  1 cup. lye  1 cup. coffee cognac  1 tsp ground cinnamon  2 tsp baking soda  1 tsp orange zest  2 kg of flour  syrup:  1 cup. honey  1 cup. sugar  1 1/2 cups. water  garnish:  1/2 pound of walnuts finely  1 tsp ground cinnamon  1 tbsp sugar Instructions i. Beat three minutes the oil and sugar. ii. Add the stachtonero, baking soda dissolved, brandy, orange zest, cinnamon and flour. iii. Then knead the mixture, mold and bake for 35 to 200 degrees. iv. Put the syrup to boil, and only boil over kylame melomakarona and garnish.
 • 4. 2nd Model Experimental Primary School of Ioannina The recipe for greek donuts Our classic tasty greek donuts Ingredients 1 kg of flour 10gr. the dry yeast 20g. baking powder 10ml ouzo 50ml olive oil Olive oil for frying Ground Cinnamon Honey Instructions i. Boil the rice until they dirtied. Then add the remaining ingredients and mix well with a spoon. ii. Cover the mixture for about 2 hours with a wet towel to rise. iii. Shape the mixture into BALLS and fry in hot oil. Drain on absorbent kitchen paper. iv. Before serving, pour honey and cinnamon.
 • 5. 2nd Model Experimental Primary School of Ioannina The recipe for greek moustalevria Our classic tasty greek mustalevria, with walnuts, cinnamon and sesame! Ingredients  5 glasses of grape juice  1 cup whole wheat flour.  Ground Cinnamon.  Walnut crushed.  Sesame roasted. Instructions i. Put 3 cups of grape juice, to boil. ii. Dissolve 1 cup flour, the 2 cups grape juice, and pour the hot wort, shortly before starting to boil. iii. Mix quickly with wire egg and the mixture just begins to make bubbles, remove it from the fire, and put it in bowls. iv. If we add up, a little sesame, cinnamon, walnuts and grated.
 • 6. 2nd Model Experimental Primary School of Ioannina The recipe for Easter COOKIES Ingredients  1 kg flour for all purpose  250 g fresh butter milk  250 g margarine soft-  2 cups sugar  4 eggs  3 vanilla  half teaspoon of ammonia  1 tablespoon milk  5 tsp. SWEET sieved baking powder with flour Instructions 1.Beat the butter in a mixer for some time, until the mixture to swell and cooks well. 2.Add the sugar and eggs gradually, beating until completely melted sugar. 3.Add the vanilla and ammonia dissolved in milk and beat a little more to be incorporated into the mixture. 4.Pour into large bowl butter and gradually add the flour with the baking powder until a soft dough that does not stick to hands. 5.Allow the dough to rest for 20-30 minutes and then mold cookies in that shape we want, or with the help of mill rolls. 6.Place on baking sheet lined with greaseproof paper (Caution! If you do not use greaseproof paper, then NOT Butter the pan, buns earn enough fat on their own), brush by brush with egg beaten with a little water and sugar and bake at 180-200 degrees (depending on our oven) for 20 minutes. Good luck!
 • 7. Primary school of Eleousa (Arta) Christopsomo bread (Christmas tradition) 8 cups of all-purpose flour 1 teaspoon of salt 1 1/2 tablespoons of dry yeast 1 cup of warm water (105F, 40C) 1 cup of warm red wine 1/2 cup of olive oil 1/4 cup of orange juice 1/4 cup of brandy grated peel of 2 oranges 1 cup of sugar 1 1/2 cups of raisins 1 1/2 cups of walnuts, coarsely chopped 1/3 cup of pine nuts 1 tablespoon of grated gum mastic or 1 tablespoon of crushed anise seed 1 teaspoon ground cinnamon 1 teaspoon ground cloves 1/4 teaspoon ground nutmeg ---------- For the Topping milk 2 whole walnuts in shells sesame seeds
 • 8. Primary school of Eleousa (Arta) PREPARATION Mix the yeast with 1/2 cup of warm water and 2 tablespoons of flour, stir until dissolved and set aside for 10 minutes, until it bubbles. In a large mixing bowl, sift the salt with 2/3 of the flour. Make a well in the center of the flour and pour in the yeast mixture, the remaining warm water, and the wine. Mix until a soft dough forms, cover with waxed paper and a damp towel, and set aside to rise for 1 1/2 to 2 hours, until doubled in bulk. Punch the dough down and knead for several minutes until any air pockets are gone. Sift in the remaining flour, add the oil, orange juice, brandy, and grated orange peel. In a small bowl, mix the sugar, raisins, walnuts, pine nuts, gum mastic or anise, cinnamon, cloves, and nutmeg until blended, and add to the dough. Knead well until the dough is firm and doesn't stick (about 10 minutes), cover, and allow to rise for 1/2 hour. On a lightly buttered baking pan, shape the bread into two circular loaves, about 8 inches in diameter. Cover with a dry cloth and a damp cloth over that, and place in a warm place to rise again, until doubled in size. Using a floured knife, score a cross into the top of the loaves, and place one whole, unshelled walnut at the center. Brush the bread with milk and scatter with sesame seeds. Place a pan with at least 1 inch of water in the bottom of the oven and preheat to 450F (230C). Place the bread in the preheated oven for 15 minutes, then remove the pan with the water, reduce heat to 390F (200C) and bake for another 25-30 minutes.
 • 9. Primary school of Eleousa (Arta ) Cheespie in triangles (tyropitakia) Ingredients 1 lb. Feta cheese 4 oz. (1/2 block) anthotyro cheese 4-5 large eggs, lightly beaten 1-2 lbs. phyllo pastry sheets Unsalted butter, melted Preparation Remove a sheet from the stack and place it in front of you vertically. Using a pastry brush, butter the surface of the sheet taking care not to tear it. Drop a tablespoon of filling in the center of the sheet about two inches up from the bottom edge. Fold the bottom edge up to cover the filling (about two inches.) Fold the left edge of the sheet in to the center, creating a flap of about two inches wide. Similarly, fold the right edge over the left flap but do not go past the left edge. You should have a strip that is about 3 inches wide with the filling tucked in the bottom. Starting with the lower left corner, fold the corner of the strip over to the right edge to form a triangle. Continue folding up, then over, until you reach the end of the strip. To bake, preheat the oven to 350 degrees. Place the triangles on a lightly greased baking sheet and brush with melted butter. Bake until golden and flaky, about 15 minutes . Allow triangles to cool for five to ten minutes prior to serving.
 • 10. Primary school of Eleousa (Arta ) Herb pie (xortopita) Ingredients 5 pounds of fresh spinach (or mix of spinach and other leafy greens) 1 bunch of fresh dill and parsley, finely chopped,18 spring onions, finely chopped 1 bunch of fennel leaves, finely chopped (or 1 medium leek, finely chopped, or 1 bunch of fresh mint, finely c hopped) 3/4 cup of olive oil, 1 pound package of phyllo pastry sheets (approx. 24 sheets) sea salt Preparation Freshly ground pepperWash the spinach (and other greens, if using) well in cold water, removing roots and damaged leaves. Chop coarsely and place in a colander. Salt lightly and let drain for 10 minutes. Press or squeeze to remove all excess liquid. In a large mixing bowl, combine spinach (and greens), dill, parsley, onions, fennel, pepper, and half the oil, and mix well until ingredients are well blended. Preheat the oven to 350°F (175°C). Brush the pan with oil (it can be round, square, or rectangular). When laying the sheets in the pan, leave an overlap of phyllo outside the pan rim all the way around. Lay half the phyllo sheets on the bottom, brushing each one lightly with olive oil. Spoon in the spinach mixture and spread evenly. Fold the extending phyllo in over the mixture. Lay the remaining phyllo sheets on top, brushing each with oil except the top sheet. Trim the top phyllo with a scissors, and score the top into serving-size squares. Brush the top with oil. Wet your hands and shake off the excess water over the top of the pita. Bake at 350°F (175°C) for 1 hour on the rack just below the middle of the oven. When done, remove from the oven and allow to cool 1/2 hour before serving.
 • 11. Primary school of Eleousa (Arta ) CHRISTMAS COOKIES INGREDIENTS 2 cups all-purpose flour, plus more for dusting 1/2 teaspoon baking powder 1/4 teaspoon salt 1 stick unsalted butter, softened 1 cup sugar 1 large egg, room temperature 1 teaspoon pure vanilla extract DIRECTIONS Whisk together flour, baking powder, and salt in a bowl. Beat together butter and sugar with a mixer on medium-high speed until pale and fluffy. Beat in egg and vanilla. Reduce speed to low and gradually add flour mixture until combined. Shape dough into a disk and wrap in plastic. Refrigerate until firm but still pliable, at least 30 minutes or up to 3 days. Preheat oven to 325 degrees. Transfer half of dough to a lightly floured piece of parchment; roll to just under 1/4-inch thick. Transfer dough on parchment to a baking sheet and freeze until firm, 30 minutes. Repeat with other half of dough. Line 2 baking sheets with parchment. Using a craft knife and the template (or a cookie cutter), cut out cookies and space 2 inches apart on parchment-lined baking sheets. Refrigerate until firm, about 15 minutes. Bake until golden on edges, 12 to 15 minutes. Let cool completely on sheets on wire racks.
 • 12. 7th Kindergarden of Ioannina/ GREECE ΖΙΜΑΡΟΠΙΤΑ materials: 1 small yoghurt pots Water 1 cup Eggs 3 pcs Flour for all uses GIOTIS 13-14 tablespoons Feta cheese 100g grated (or other spicy cheese) Salt Pepper Margarine 1 tablespoon into small pieces Olive oil 2 tbsp Instructions: Put the olive oil in the oven plate and put it in the oven to burn the oil to 200 degrees. In a bowl mix all ingredients except the cheese and margarine and add the flour little by little, stirring with a whisk until you have a thin porridge (we do not want to be tight). Remove the pan from the oven and pour over the hot oil our slurry to be spread evenly across the surface of the pan. Add the grated cheese and margarine in small pieces scattered points. Place the tray back in the oven and bake for about 30 minutes at 200 degrees (depending on our oven). Remove from the oven, cut it and is ready to serve.
 • 13. 5th Primary School of pyrgos Greece Sweet American Cornbread What we need: 1 cup cornmeal Flour 1 cup self raising 2 tablespoons baking powder 1 cup milk 3/4 cup brown sugar 1 egg 1 tsp salt 1/3 cup corn How do we do it: Preheat oven to 180 degrees Celsius in air setting. In a bowl add all the dry ingredients and stir. Then add the liquid ingredients and stir until homogeneous all ingredients together and create a tight porridge (thinner than the cake mix). Pour the mixture into a round baking pan 24 to 25 cm in diameter. (9 inches) and bake for 25- 30 minutes.
 • 14. 5th Primary School of Pyrgos Greece Brioches Ψωμάκια brioche. Εύκολα και νόστιμα. What we need: 1 kilo flour tough 600 ml of milk 50 g. fresh yeast 150g butter 80 g sugar 20g salt 1 egg yolk for alleima How do we do it: Melt the yeast with salt and sugar in milk, which we warm to lukewarm. Place and melted butter. Put the flour forming a knoll in the center of opening a puddle. Add the liquid and stir slowly until a dough soft and homogenous. Cut the dough into small pieces and mold into balls. Put them in a pan with parchment paper and let stand covered with a damp towel for 1 hour. Brush them with egg yolk and bake in a preheated oven at 220 degrees for 15 minutes.
 • 15. 5th Primary School of Pyrgos Greece
 • 16. 2nd Primary school of Oropos The recipe for Grape Must Cookies - Moustokouloura Ingredients: 4-5 cups all purpose flour 1 tsp baking soda 1 tsp cinnamon powder 1/2 tsp ground cloves 1/2 tsp grated nutmeg 1/2 cup extra-virgin Greek olive oil 1-2 tbsp sugar 3/4 cup cup petimezi (grape must syrup) 1/3 cup water 1/4 cup brandy 1 pinch of sea salt Procedure: Preheat oven at 170° C. Sift four cups of flour, the baking powder and spices together in a large bowl. Beat the olive oil and sugar together in a large bowl with an electric mixer until creamy. Slowly add the grape syrup and continue beating for about 5-7 minutes. Add water and beat another 5 minutes. Add the flour to the liquid in increments, mixing well with a wooden spoon after each addition. A dough mass will begin to form. Knead in the bowl until soft and malleable. Take a little knob of dough at a time, about the size of an unshelled walnut, and shape it into a thin rope and then into a circle, pressing the edges together, or give them the shape of your taste.. Bake on greased cookie sheets for about 12-15 minutes, or until crisp. Be careful not to over bake. Cool on racks and store in a cool, dry place.
 • 17. 2nd Primary school of Oropos The recipe for butter cookies with just 3 ingredients Ingredients •3/4 cup fresh butter at room temperature •2/3 cup powdered sugar •1 1/2 - 2 cups self raising flour Directions 1.Mix the relative soft butter, the powdered sugar and the flour in a bowl and knead the ingredients until you get a non sticky nice dough (it takes just a few minutes). 2.Preheat the oven to 200 °C. Lay on a baking tray a piece of parchment paper. Take dough pieces (walnut size), press them lightly with your hands to create small discs and put them on the baking tray. 3.Bake the cookies at 200 ° C for 10'-11' and remove the tray. Let them cool for at least 1h before you serve.
 • 18. 2nd Primary school of Oropos The recipe for slightly salted cookies with yogurt Ingredients 200g Greek yogurt 3 cups all purpose flour 2 tbs baking powder 1-2 tbs sugar 1 1/2 tbs salt 1/2 cup butter in small pieces 2 tbs olive oil Directions Mix in a bowl the flour, the baking powder, salt and sugar and stir them well. Beat together yogurt with butter and olive oil. Add the yogurt mixture in the bowl with the flour and knead until you get a non sticky dough. Cover the dough and leave it for 1 1/2 to 2 hours in a cool place (or in the refrigerator). Preheat the oven to 200 °C. Lay on a baking tray a pieces of parchment paper. Cut the dough into thick strips and give them the shapes you like ("snails", "braids", etc.). Put the cookies on the baking tray and bake 22'-24', until golden brown. Let it cool before serve.
 • 19. The end of our cook Book with recipes based in flour!!! Good luck!!! PROJECT ‘Little white powder, an adventure’