Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Ekologi ch ne_vikhovannya. тема 4

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (19)

Similaire à Ekologi ch ne_vikhovannya. тема 4 (20)

Publicité

Plus par mad psychologist (20)

Plus récents (20)

Publicité

Ekologi ch ne_vikhovannya. тема 4

  1. 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ Виконала: Студентка 32ПП групи Кириченко Ярослава
  2. 2. Екологічне виховання – це систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури. Зміст екологічного виховання передбачає розкриття сутності світу природи — середовища існування людини, яка повинна бути зацікавлена у збереженні його цілісності, чистоти, гармонії.
  3. 3. Мета екологічного виховання - формування відповідального і дбайливого ставлення до природи, що базується на екологічній свідомості.  Екологічна свідомість — це глибоке розуміння нерозривного зв'язку людини з природою, залежності добробуту людей від цілісності й порівняної незмінності їхнього середовища проживання.  Екологічна поведінка складається з окремих учинків (сукупність відносин, конкретних дій, умінь і навичок) і ставлень людини до них. На формування ставлень впливають цілі й мотиви особистості, й формуються вони з роками, і не так на уроках, як у позакласній і позашкільній діяльності.  Екологічна вихованість — це єдність екологічної свідомості та екологічної поведінки. На формування екологічної свідомості впливають екологічні знання й переконання.
  4. 4. Екологічне виховання безпосередньо пов'язане з екологічною освітою та екологічною культурою.  Екологічна освіта — це елемент загальної освіти, спрямований на засвоєння учнями наукових основ взаємодії суспільства й природи для формування усвідомлення тісного взаємозв'язку всіх природних і соціальних процесів, необхідності захисту довкілля та його поліпшення, раціонального природокористування.  Екологічна культура — це поведінка й життя людини й суспільства на основі пізнання та використання законів розвитку природи з урахуванням близьких і віддалених наслідків змін природного середовища під впливом людської діяльності.
  5. 5. Завдання екологічного виховання:  Формування екологічних знань  Виховання любові до природи  Прагнення берегти, примножувати її  Формування вміння і навичок діяльності і природі
  6. 6.  Першооснови екологічного мислення закладаються в сім'ї, яка покликана прищепити дітям систему екологічних цінностей, норм поведінки у природному середовищі.  У тісному взаємозв'язку із сім'єю має працювати і дитячий садок. Його завдання — через казки, міфи, ігри розвивати пізнавальні здібності дітей, знайомити їх з елементарними зв'язками живої і неживої природи, впливом людини на природне середовище, завдяки чому в дитини формуватиметься потреба у спілкуванні з природою.  Розпочате в дошкільному віці екологічне виховання триває на всіх етапах навчання у школі. Кожен із них має свою мету, завдання, відповідну віковим особливостям школярів методику.
  7. 7. Етапи екологічного виховання в школі: I. На першому етапі (молодші школярі) школа забезпечує комплексне вивчення природи і розкриття учням її багатогранних аспектів: естетичного, санітарно-гігієнічного, екологічного, економічного. Діти мають зрозуміти також залежність якості життя і здоров'я від стану довкілля, прагнути поліпшувати його. II. На другому (5—7 класи) етапі учні накопичують знання про природні об'єкти, закономірності розвитку та функціонування біологічних систем, аналізують і прогнозують нескладні екологічні ситуації, закріплюють правила поведінки в навколишньому середовищі.). III. На третьому (8—9 класи) етапі поглиблюються і збагачуються відомості про явища і закони природи, розкриваються причини екологічної кризи та усвідомлюється необхідність збереження природних комплексів (екосистем). IV. На четвертому етапі (10—11(12) класи) завершується узагальнення здобутих екологічних знань, здійснюється моделювання простих кризових ситуацій. У навчальні плани включають інтегровані курси різних природничих, екологічних дисциплін.
  8. 8. Основні принципи екологічної освіти та виховання:  міждисциплінарний підхід у формуванні екологічної культури школярів;  цілеспрямованість, систематичність і безперервність спілкування школярів із довкіллям у процесі пізнавальної, ігрової, трудової та інших видів діяльності;  єдність інтелектуального та емоційно-вольового начал у діяльності учнів із вивчення й поліпшення стану довкілля;  прогностичність, що передбачає відповідальність за збереження середовища життя для майбутніх поколінь.
  9. 9. Ефективне екологічне виховання школярів передбачає:  розроблення орієнтовного змісту неперервної екологічної освіти для всіх вікових категорій підростаючого покоління, збільшення ваги екологічних питань як у рамках певних предметів, так і за допомогою налагодження внутрі- та міжпредметних зв'язків;  створення в закладах освіти відповідної навчально-матеріальної бази: куточків охорони природи, живих куточків;  удосконалення форм і методів екологічного виховання, активне залучення вихованців до природоохоронної роботи;  формування мотивів відповідального ставлення до природи, прагнення глибше пізнати її, примножувати її багатства.

×