Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Porozumienie wces.1287475621

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Yyc10 lat ue  prezentacja
Yyc10 lat ue prezentacja
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Porozumienie wces.1287475621 (20)

Plus par Barka Foundation (20)

Publicité

Porozumienie wces.1287475621

  1. 1. POROZUMIENIE dotyczące współpracy na rzecz utworzenia w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności Zważywszy, że: • Poznań i Wielkopolska to miejsce, w którym bardzo dynamicznie rozwija się potencjał solidarności zakorzeniony w wielowiekowych tradycjach obywatelskiej samorządności. • Z inicjatywy Marszałka Województwa Wielkopolskiego podejmowane są działania programowe i organizacyjne zmierzające do stworzenia w Wielkopolsce warunków dla rozwoju ekonomii solidarności oraz promocji doświadczeń przedsiębiorczości społecznej i krzewienia wzorców kultury solidarności. • Z inicjatywy władz Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, przy współpracy z Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono, podejmowane są działania na stworzenie instytucji badawczej i edukacyjnej zajmującej się tworzeniem programów oraz rozwojem i upowszechnianiem wiedzy dotyczącej metod tworzenia strategii oraz zarządzania potencjałem solidarności miasta Poznania i regionu Wielkopolski. • Rozwiązania wypracowane przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”, będące wyrazem solidarności z osobami wykluczonymi i ubogimi, mają charakter praktycznej rekomendacji rozwoju polityki społecznej w Wielkopolsce oraz innych regionach Polski i Europy. • Ekonomia solidarności jest wyrazem ideału etycznego promowanego przez Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono, który stara się także o rozwój współpracy organizacji obywatelskich z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
  2. 2. Strony niniejszego Porozumienia: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, reprezentowana przez Barbarę i Tomasza Sadowskich, Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono, reprezentowany przez Izabelę Dzieduszycką – Wiceprezesa Zarządu oraz Waldemara Rataja, Wiceprezesa Zarządu, deklarują: 1. Podjąć ścisłą współpracę na rzecz utworzenia w Poznaniu instytucji pod nazwą Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności, którego celem będzie wzmocnienie instytucjonalne procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych polegających na poszukiwaniu optymalnej ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o mechanizmy polityki regionalnej, dobre praktyki samorządów lokalnych oraz doświadczenia i know-how organizacji obywatelskich. 2. Odwołując się do własnych doświadczeń oraz w oparciu o zdobytą wiedzę stworzyć intelektualne zaplecze rozwoju potencjału solidarności (kapitału społecznego) – przy wykorzystaniu instrumentów polityki rozwoju społeczno- gospodarczego możliwych do zastosowania w skali oddziaływania metropolii poznańskiej oraz województwa wielkopolskiego. 3. Krzewić i promować kulturę solidarności odwołującą się do wzorców kultury patriotycznej i obywatelskiej Wielkopolski. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez wspólną organizację ogólnopolskich Dni Kultury Solidarności. 4. Podjąć działania zmierzające do zapewnienia niezbędnych warunków finansowych i organizacyjnych dla utworzenia i funkcjonowania Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności. 5. Promować rozwój dyscyplin naukowych oraz edukację dla ekonomii solidarności w szczególności poprzez organizację dorocznych ogólnopolskich, Targów Przedsiębiorczości Społecznej w Wielkopolsce.
  3. 3. W celu realizacji niniejszego Porozumienia Strony postanawiają: • Powołać wspólny zespół organizacyjno-programowy d.s. utworzenia Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności oraz promocji przedsiębiorczości społecznej i kultury samorządności Wielkopolski. • Szczegółowy zakres zadań i zasady funkcjonowania zespołu, o którym mowa w pkt.1, zostaną określone przez Strony w odrębnym dokumencie. Marek Woźniak Ryszard Grobelny Marszałek Województwa Wielkopolskiego Prezydent Miasta Poznania Barbara i Tomasz Sadowscy Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” Izabela Dzieduszycka Waldemar Rataj Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono Poznań, 17 października 2010 r.

×