Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

БАСР - Световен ден за социална работа 2011

4 488 vues

Publié le

Световния ден по социална работа на 15 март 2011 година. Това ежегодно събитие се отбелязва на третия вторник от месец март, и се фокусира върху приноса на социалните работници в обществото.То е част от непрекъснатия диалог как да бъде обърнато внимание на социалните условия по целия свят. Темата на Световния ден по социална работа 2011 година е СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ В ОТГОВОР НА СВЕТОВНИТЕ СОЦИАЛНИ КРИЗИ. Заедно ще разработим стратегията !

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

БАСР - Световен ден за социална работа 2011

 1. 1. Социалните работници в отговор на световните кризи Тема за 2011 година basr1color.jpg СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СОЦИАЛНИТА РАБОТА - 2011 Тема: Социалните работници в отговор на световните кризи 15 март 2011 ; Варна
 2. 2. Честитя професионалния празник! <ul><li>Принадлежността ни към една динамична, прогресираща и непрекъснато развиваща се професия, както и желанието да дадем своя принос за нейното утвърждаване на местно, национално и международно ниво са обединяващият фактор в честванията от всички страни. </li></ul><ul><li>Способността на всеки от нас да се грижи за благополучието на отделната личност и за социалната справедливост ни помага да вървим по-този път. </li></ul>
 3. 3. Кратка ретроспекция <ul><li>2003 - темата е: Хората с увреждания , правата на човека и социална работа </li></ul><ul><li>2004 - темата е: Насилието и трафика на хора: Социалните работници срещу експлоатацията </li></ul><ul><li>2005 - темата е: Ролята на социалните работници в Европа . </li></ul>
 4. 4. 2008 година <ul><li>Да направим един различен свят </li></ul>
 5. 5. 2009 година <ul><li>Социална работа и социално развитие: Програма </li></ul>192.168.1.100SharedDocsSWADPLOVDIVDSC03642 - Copy.jpg 192.168.1.100SharedDocsSWADVARNAKrizisen centar-rabotna sresta - Copy.jpg CELEBRATING THE 3 RD WORLD SOCIAL WORK DAY IN BULGARIA SOCIAL ASSISTANCE AGENCY SOCIAL ASSISTANCE DIRECTORATE - PLOVDIV 4000 Plovdiv 13 Ruski Blvd. tel./fax 635-397, switchboard 63 44 95, 62 45 57 SOCIAL ASSISTANCE AGENCY SOCIAL ASSISTANCE DIRECTORATE VARNA 43 Tzar Asen Street tel.052/607-650,fax 052/607-647 e-mail:spvarna@interbild.net
 6. 6. 2010 година <ul><li>Да направим човешките права реалност: задача пред социалната работа </li></ul>На 15 март 2010 г. от 10 часа в МТСП Българска асоциация на социалните работници в партньорство с Агенция за социално подпомагане организираха официална среща на тема „СОЦИАЛНАТА РАБОТА – РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ”.
 7. 7. 2011 година <ul><li>Темата на тазгодишното честване е: </li></ul><ul><li>Социалните работници в отговор на световните кризи </li></ul>ДНЕС НАШИЯ ПРАЗНИК СЕ ОТБЕЛЯЗВА НЕ САМО ВЪВ ВАРНА, А И В СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ДРУГИ МЕСТА В СТРАНАТА, КАКТО И ВЪВ ВИЕНА, ЗАГРЕБ, НЮ ЙОРК
 8. 8. Какво е различното при нас: <ul><li>България е една от малкото страни-членки на Международната федерация на социалните работици , в която все още няма нито закон за социалната работа, </li></ul><ul><li>нито стандарти за обучение и практика по социална работа. </li></ul><ul><li>Тези липси изключително затрудняват работата по развитието на професията ни. </li></ul>ВСИЧКО ИЗКАЗАНО ДО МОМЕНТА ПРЕДСТАВЯ БАСР В КОНТЕКСТА НА ГЛОБАЛНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА.
 9. 9. Какво е различното при нас: D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - Сайтimages16032010.jpg <ul><li>От друга страна, сме убедени , че в България има отлични професионалисти в сферата на социалната работа, ангажирани с проблемите на професията , извън преките трудови задължения . </li></ul>D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - Сайтimagesimg24.jpg
 10. 10. Международна федерация на социалните работници <ul><li>МФСР е световна организация, която се бори за социална справедливост, човешки права и социално развитие , чрез: </li></ul><ul><ul><li>развитие на социалната работа </li></ul></ul><ul><ul><li>добри практики </li></ul></ul><ul><ul><li>международно сътрудничество на социалните работници и техните професионални организации. </li></ul></ul>
 11. 11. БАСР D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - Сайтimageslogobasw-site.gif БАСР е неправителствена , неполитическа , несиндикална организация, в която членството е доброволно , по лични и професионални убеждения. Създадена през 1995г. Член на МФСР от 2000 година. Мисия : Да изгради развиваща се общност на социални работници за подобряване на социалните политики и практики в България . Управителният съвет се избира на на Общо събрание , по настоящем се състои от 5 члена, които работят за асоциацията безвъзмездно . В БАСР няма платен щат . За членството , устава на асоциацията и другите вътрешни актове , както и новини може да научите от: www.basw-bg.com Адрес : София 1000, ул. Аксаков 46 Телефон: (02) 4 808 303 – Председател УС БАСР е и ще продължава да бъде отворена към взаимодействие с различни институции, на различни нива, с различни експерти, в сферата на обучение, практика и законодателство по социална работа за постигане мисията на организацията
 12. 12. Проекти <ul><li>Обучение на социални работници в Столипиново IREX , USD -1996-97 г, партньорски проект Отворено общество </li></ul><ul><li>Психосоциална помощ на хора в старческа възраст , въвеждане на метода&quot;Обзор на живота&quot;- изследователски проект към МС-1996-1999г. </li></ul><ul><li>Реформа в поправителният дом - ТВУ Бойчиновци &quot; – партньорски проект, 1999-2000г.ФРСИ към МС, реализиран с финансовата подкрепа на Програма ФАР - LIEN - януари </li></ul><ul><li>1998 г. ; </li></ul><ul><li>Социално-психологическа и хуманитарна помощ на деца с обучителни и емоционално-поведенчески проблеми и техните семейства , реализиран с финансовата подкрепа на ФРГО, 1998 </li></ul><ul><li>Бюро за социални услуги-Враца 1999-2000 </li></ul><ul><li>Проект за изработване и приемане на етичен кодекс на социалните работници , реализиран с финансовата подкрепа на &quot; Отворено общество &quot; - София , 1999 г. и др </li></ul><ul><li>Психо-социална рехабилитация на малтретирани деца , партньорски - БС,реализиран с финансовата подкрепа на Обединени Холандски Фондации , 1999 г.-2000г. </li></ul><ul><li>Програма за психосоциална помощ на родители , които сами отглеждат децата си към СЦСГ </li></ul><ul><li>&quot; Психосоциално консултиране за интегриране в масовото училище на деца с епилепсия – партньорски проект </li></ul>
 13. 13. … проекти <ul><li>Подготовка и провеждане на обучение на социални асистенти за предоставяне на социални услуги в общността &quot; в рамките на проект &quot; Социални услуги в замяна на нови работни места&quot;- ПРООН, 2003-2004г . </li></ul>
 14. 14. … проекти <ul><li>„ Повишаване на капацитета на местната общност чрез обучение” – Проект в подкрепа развитието на гражданската общност в региона на с. Брезница . Финансова подкрепа от страна на програма МАТРА на посолството на Кралство Холандия в София. Април 2006 – май 2007. </li></ul><ul><li>Организиране на делегатска среща на МФСР-Европа в София </li></ul><ul><li>Първа балканска конференция на социалните работници 2007 </li></ul><ul><li>Консултиране на семейства които имат член от семейството с психична болест 2007-2008 </li></ul><ul><li>Комплексна оценка на ромски семейства в Община Бургас 2010 към Отворено общество </li></ul><ul><li>BG051PO001-5.2.06 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” – 2010 - 2011 </li></ul><ul><li>„ПОИСКАЙ ДА СЪМ ДО ТЕБ”- Овластяване на родители на деца под институционална грижа или застрашени от институционализиране,чрез мобилен център за обучение и социално учене - екологичен модел на родителстване ” – проект на БАСР и Златен Калофер </li></ul><ul><li>ПЪТЯ РЕКАТА ДЪГАТА - Традиционните български занаяти алтернатива за реализация и социално включване на младежи напуснали институции - проект на ТЕРА БУЛГАРА и БАСР </li></ul>
 15. 15. … Издания <ul><li>Комплексна оценка на ромски семейства в Община Бургас 2010 към Отворено общество </li></ul>
 16. 16. Инициативи и събития F:Стария лаптоп - документиBAWSwork - National Conference 2007За изпращанеNational conference.jpg
 17. 17. … Инициативи и събития D:UsersTerra-CopsisDocumentsBASWBalkan ConferenceFirst Balkan Conference - CDPictures - 28 юни - 1 юли 20074.07.2007 197.JPG D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - СайтimagesdelegatesIIbc.JPG D:UsersPC-UserDocumentsMy Web SitesБАСР - СайтimagesIFSW_Brazil_2008- 1.JPG
 18. 18. Практиката на социалната работа <ul><li>Ръководи се освен от знанието и от усета към професионалната функция, а също така от: </li></ul><ul><ul><li>Ценности </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>обичаите, нормите на поведение и принципите, които се смятат за желателни от определена култура, отделна група от хора или отделния индивид./ Баркър , 1991 стр.246 ДОБРО И ЖЕЛАТЕЛНО </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Етични норми </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>система от морални принципи и разбирания за добро и зло и произтичащата от тях философия на поведение, която се прилага от даден индивид, група, професия или култура./ Баркър 1991 стр.77-СПРАВЕДЛИВО И ПРАВИЛНО </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Законодателни решения </li></ul></ul>
 19. 19. ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ <ul><li>Социална справедливост </li></ul><ul><li>Достойнство и ценност на индивида </li></ul><ul><li>Важност на човешките отношения </li></ul><ul><li>Компетентност на социалните работници </li></ul>
 20. 20. Целите на професията <ul><li>Насърчаване на социална промяна; </li></ul><ul><li>Разрешаване на проблеми на човешките взаимоотношения; </li></ul><ul><li>Развитие на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието; </li></ul><ul><li>Намаляване на бариерите, неравенството и несправедливостта в обществото; </li></ul><ul><li>Постигане на солидарност с хората в неравностойно положение; </li></ul><ul><li>Намаляване на бедността и подпомагане уязвимите и потиснатите членове на обществото с цел насърчаване на социалното включване. </li></ul>
 21. 21. ДЕФИНИЦИЯ – Монреал 2000 г. <ul><li>Професията “Социална работа” насърчава социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието. </li></ul><ul><li>Използвайки теории за човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат със средата. </li></ul><ul><li>Принципите на човешките права и социалната справедливост са фундаментални за социалната работа. </li></ul>
 22. 22. СоциалНИЯТ работНИК е: <ul><li>Посредник във връзката на клиента със системите, които са важни за него. </li></ul><ul><li>Посредник в процеса, при който индивидът и неговото общество се стремят един към друг, поради взаимната потребност от себеосъществяване. </li></ul><ul><li>НЯМА ЕДНОЗНАЧНА ДЕФИНИЦИЯ ЗА СОЦИАЛНАТА РАБОТА </li></ul>
 23. 23. СОЦИАЛНАТА РАБОТА има изключително място в НАШЕТО ОБЩЕСТВО: <ul><li>Комитетът на министрите на Съвета на Европа призна през 2001 г., че “социалната работа е имала и продължава да има значителен принос за отклика на икономическите и социалните промени и за подкрепата на уязвими хора и общности през периоди на промяна.” </li></ul><ul><ul><li>Признато бе също и че “ социалната работа подпомага социалното благополучие на хора, групи и общности, </li></ul></ul><ul><ul><li>Улеснява постигането на социална сплотеност в периоди на промяна, </li></ul></ul><ul><ul><li>Подкрепя и предпазва уязвимите членове на общността, като работи в партньорство с потребителите на услуги, с общности и други професии. </li></ul></ul>
 24. 24. СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ <ul><li>СВЪРЗАНО Е С: </li></ul><ul><ul><li>Динамично променящото се законодателство води и до промяна в очакванията към социалните работници. </li></ul></ul><ul><ul><li>Обществата на много страни са изправени пред финансови трудности в социалната сфера . </li></ul></ul><ul><ul><li>Професията не получава достатъчно признание от широката общественост. </li></ul></ul><ul><ul><li>Приватизацията на социалните услуги също е ново предизвикателство пред професията. </li></ul></ul>
 25. 25. ТОВА ВОДИ ДО: <ul><li>Криза в професионалната идентичност </li></ul><ul><li>разрушаване на професионалните граници </li></ul><ul><li>Липса па професионално припознаване. </li></ul><ul><li>Недостиг на квалифицирани социални работници </li></ul><ul><li>Растеж на пара-професиите </li></ul><ul><li>Висок процент на напускащите професионалната социална работа в местни общности </li></ul><ul><li>Намаляване на ресурсите необходими за това социалната работа да бъде ефективно практикувана. </li></ul>
 26. 26. ЕТО ЗАЩО <ul><li>Се поставя началото на ДЕБАТ : </li></ul><ul><ul><li>каква е ролята на социалния работник в България </li></ul></ul><ul><ul><li>кое отличава социалната работа от останалите професии. </li></ul></ul><ul><ul><li>какви умения и експертност трябва да има </li></ul></ul><ul><ul><li>какво образование и обучение е необходимо да премине </li></ul></ul><ul><ul><li>За що трябва да бъдем една професионална общност </li></ul></ul>
 27. 27. Визия за развитието на професията : <ul><li>Стратегическа цел: </li></ul><ul><li>Изграждане професионален профил на социалния работник с ясно дефинирана роля в обществените отношения. </li></ul>
 28. 28. Стъпки за постигане на целта : <ul><li>Личен ангажимент : „ Социалната работа за мен е …..” </li></ul><ul><li>Денифиране на понятието „ Социална работа” в България </li></ul><ul><li>Разработване на стандарти за практика и образование по социална работа, в т.ч . супервизия и продължаващо обучение </li></ul><ul><li>Концепция за професионално кариерно развитие на социалните работници . </li></ul><ul><li>Закон за социалната работа </li></ul><ul><li>Приложение в Националната класификация на професиите и длъжностите </li></ul><ul><li>Синхронизиране на програмите за образование и обучение по социална работа </li></ul><ul><li>Ангажираност на синдикатите </li></ul><ul><li>Връзки с обществеността </li></ul>
 29. 29. Приоритети на БАСР 2011-2012: <ul><li>Разширяване на съществуващата мрежа на социалните работници в страната и развиване на установените контакти със сродни организации от цял свят </li></ul><ul><li>Разработване на механизми за ефективно взаимодействие с МТСП, АСП, училища по социална работа, нестопански организации </li></ul><ul><li>Изследване на професионалните потребности в сферата на социалната работа в България </li></ul><ul><li>Създаване регистър на социалните работници в България ( на доброволен принцип ) с цел - формиране база на компетентностите , които да послужи при по-нататъшни анализи и насоки за развитието на професията . </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Всеки от нас влага в своята работа личен стил, артистичност, минал опит, чувства, вяра, ценности, идеи. </li></ul><ul><li>Нека, научим повече за себе си в контекста на нашата практика и да бъдем собственото си аз в изпълнение на нашите задължения. </li></ul><ul><li>Вместо като образец на добродетели, нека да бъдем истински реални, хора, който се стараят да дават всичко от себе си в своята трудна работа . </li></ul>MCj02958600000[1]

×