Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Marketing treninzi, marketing planiranje i komercijalizacija inovacija. 
Smart target, Bjelanovideva 2, 1100 Beograd, phon...
Marketing treninzi, marketing planiranje i komercijalizacija inovacija. 
Smart target, Bjelanovideva 2, 1100 Beograd, phon...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Smart target brosura marketing treninga napredne strategije za brend menadžere

1 609 vues

Publié le

Smart target. Birajte vaše ciljeve.

Publié dans : Business
  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Smart target brosura marketing treninga napredne strategije za brend menadžere

  1. 1. Marketing treninzi, marketing planiranje i komercijalizacija inovacija. Smart target, Bjelanovideva 2, 1100 Beograd, phone/fax: +381.11.2449242, office@smarttarget.rs Trening modul 8: Napredne strategije za brend menadžere Kako je kreairan modul…  Kurs je nastao kao rezultat osmomesečnog rada na prikupljanju podataka, istraživanju i analizi rada brend menadžera (MB) u Srbiji, regionu i pojedninačnim slučajevima rada u Belgiji, Nemačkoj i Engleskoj. Realizovano je ukupno 32 intervjua sa BM, MD, direktorima i vlasnicima. Sarađivali smo sa sedam HR menadžera koji su se rado odazvali i izneli njihova dugogodišnja iskustva u selekciji i radu sa BM  Saradnjom sa kolegama sa tri strana tržišta smo želeli da dodatno internacionalizujemo sadržaj i značaj predloženog treninga modula  I sa novim marketing modulom držimo se principa "praktičnosti i rada na realnim primerima iz Srbije" što nam omogućuje da nakon svakog marketing modula budemo, bez izuzetka, ocenjeni najvišom ocenom Opis trening modula: Modul predstavlja praktičnu primenu najvažnijih marketing tehnika i alata koje treba da koristi perspektivan brend menadžer. Korist od treninga: Nakon aktivnog učešda na treningu brend menadžer de biti sposoban da značajno unapredi razumevanje procesa, aktivno koristi nove tehnike, prilagodi alate kompanijiskim potrebama i novim izazovima pred kojim se marketing struka nalazi. Koriste se samo aktuelni zadaci, primeri i studije slučaja sa tržišta Srbije kao i predlog svakog polaznika da njegov projekat bude deo zadatka i studije slučaja Ključne teme trening modula: 1. Koje su praktične obaveze jednog brend menadžera 2. Kako da poslovne stragije postanu marketing projekti 3. Pristup rešavanju izazova brenda 4. Razumevanje izveštaja prodaje i predlozi 5. Korišdenje tehnika istraživanja 6. Fokus zadataka na egzekuciji ideja 7. Kako tražiti pomod u kompaniji? 8. Rad sa inovativnim idejama – "vreo krompir u ruci"
  2. 2. Marketing treninzi, marketing planiranje i komercijalizacija inovacija. Smart target, Bjelanovideva 2, 1100 Beograd, phone/fax: +381.11.2449242, office@smarttarget.rs Agenda treninga Sedam dana pre početka treninga. Obavezna priprema za trening.  Pročitati dva poglavlja iz knjige „Šta je starije? marketing ili prodaja“  Marketing esej iz oblasti projektnog menadžmenta max. 20 rečenica  Načiniti dva brend plana i istadi prednosti i nedostake skeniranih aktivnosti  Na dostavljenom linku pogledati pet TV spotova za analizu kampanja i POSMa  U posebnom mejlu dostavljamo uputstva , knjigu šaljemo poštom Termin Teme 09.00. Obaveze, zadaci i aktivnosti brend menadžera 10.00. Strateške veštine brend menadžera I. deo 11.00.  Strateške veštine brend menadžera II. deo 12.00.  Zadaci za brend menadžere 13.00. Pauza za ručak 14.00. Rešavanje studije slučaja marketing projekta 16.00. Prezentacija rešenja studija slučaja 17.00. Početak primene znanja i iskustva sa treninga Period dve nedelje nakon završetka treninga:  Pisanje eseja na temu "marketing & prodajni ciljevi u funkciji poslovnog uspeha"  Kreiranje promotivnog projekta prema dostavljenim formularima i izabrane studije slučaja

×