Sv Principerna & Trons pelare

Bengt & Maarit de Paulis
Bengt & Maarit de PaulisFollow me on "slideshare bdp003" Happy Swedish UC Missionary, pensionair & profet, living in Finland with family; wife, 3 grown up daughters. à Kyrkslätt
Principerna
&
Trons pelare
v. 1.1
Trons pelare
som väldigt andligt kraftfullt förde mig och många andra
in i rörelsen på 70-talet ...
X 74
Året av det stora sjunde talet uppfyllt,
Det skall komma vid tiden för slaktens spel,
Inte långt från det stora årtusendets tidsålder,
När de döda skall stiga upp ur sina gravar.
X 75
Länge efterlängtad skall han aldrig återvända i Europa.
Han skall komma i Asien;
En av förbundet utgivet av den store Hermes,
Han skall växa över alla andra makter i Orienten..
(I grekisk mytologi är Hermes gudarnas budbärare.)
Nostradamus
1500-talet
Sourcelink: Way of The World Jan 1975
Introduktion
  Åren 1916-1917 uppenbarade sig Jesus
moder Maria, för de tre portugisiska
  barnen Jacinta, Francisco och Lucia,
  utanför Fatima Portugal.
   3 meddelanden gavs varav ett skulle
    levereras till påven först 1960
Den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917,
sågs av tiotusentals människor “solens mirakel”
Barnen var symboliska för hela mänskligheten
2 dog tidigt (influensa 1918) motsvarande de 2/3
som skulle dö i ett eventuellt 3:e världskrig.
Endast Lucia (ljuset) levde ut sitt liv och levererade det
sista meddelande 1960 till Vatikankyrkan.
Introduktion
   3 ”hemligheter” avslöjades
   Den första hemligheten var en vision av helvetet
   Den andra hemligheten var ett uttalande om att
   första världskriget skulle ta slut och fortsätter
   att förutsäga ett annat krig, andra världskriget
   under påven Pius XI:s regering, om människor
fortsätter kränka Gud och Ryssland inte konverterar.
   Den tredje delen av hemligheten skrevs ned
   3 januari 1944. (skulle avslöjas 1960 för påven)
Vatikankyrkan höll den tredje hemligheten hemlig
fram till 26 juni 2000, trots att Lúcia förklarade det
 den skulle släppas till allmänheten efter 1960.
Kommentar: Fatimas tidpunkt (1960) är intressant.
1:a världskriget var det nödvändiga villkoret för
Messias att födas (1920).
Redan vid tiden (1917) klargjorde uppenbarelsen
det sista datumet för "Lammets bröllop",
Sanna föräldrars Heliga vigsel 1960 skulle äga rum.
Då (1917) kunde ingen förutsäga hur snabbt
Messias skulle accepteras av människor.
1945 startade han sin mission som Återkomsten av
Messias / Kristus ...
men avvisades starkt/våldsamt av de kristna i Korea.
Senare kommenterade han att 1960
var det allra senaste datum
för hans heliga bröllop.
(tredje försöket - tredje äktenskapet)
1960 Korea
Lammets bröllop
1917
Portugal
Heliga Maria
Jacinta,Francisco och Lucia
Krigens kval (2:a världskriget) och hela den mänskliga
familjens lidande ledde Kristus under året 1945 att
komma till ett stort beslut - ett beslut
som fick sitt uttryck i det viktigaste uttalande;
Han meddelade den församlade andliga hierarkin
och till alla hans tjänare och lärjungar på jorden
att han hade beslutat att återigen ta fysisk kontakt
med mänskligheten, om de skulle skapa de
inledande stadierna av att upprätta rätta
mänskliga relationer.
Bailey
Kristus verk och läror kommer att vara svåra
att acceptera för den kristna världen, men trots
detta kommer den fortfarande att accepteras i Orienten.
Han kommer som en världsförkunnare och inte bara en
kristen förkunnare.
/THE REAPPPEARANCE OF THE CHRIST
Alice Bailey - link
Pastor William Branham
1909-1965
Amerikansk kristen
pastor, grundare av
efterkrigsrörelsen
Divine Healing
Movement.
Under en doptjänst 1933 på
Ohio River i Jeffersonville, Indiana,
uppenbarade sig en ÖVERNATURLIG VARELSE
inför hundratals människor och sa till honom,
”likt Johannes Döparen var föregångare
för Kristus första ankomst,
kommer du att förutse hans Återkomst.”
Denna bild visas än idag på
Library of Congress i Washington, D.C.
1933
William Branham hade hört röster
sedan han var sju år gammal.
Slutligen, i maj 1946, var Branham
utnämnd av en ängel från Gud
att vara föregångaren för Kristus Återkomst.
Kommentar: I juni 1946 vandrade Sun Myung Moon
till Pyong Yang för att söka efter de förberedda
andliga grupperna inför Kristus andra ankomst.
Det verkar som om den himmelske koreanska missionen
"spillde över" till Branham i USA.
1946
En av de mer radikala övertygelserna i gruppen var den om
Ormens säd som säger att den första synden som begicks
inträffade när Eva ingick i sexuella aktiviteter med ormen
i Edens lustgård
vilket orsakade ”människans syndafall.”
1957
"Vad gjorde han? Han börjar älska med Eva.
Och han levde med henne som make.
Och hon såg att det var trevligt, så hon gick och
berättade för sin man; men Eva var redan gravid genom satan.
Och hon födde sin första son vars namn var Kain,
satans son.
1957
Medan Branham hade undervisat läran sedan 1957,
sa han 1960 att den Helige Ande just avslöjat
den för honom som ett av mysterierna
som Gud avslöjade i den "yttersta tiden".
Kommentar:
Principerna förklarar syndafallet som otillåten sexuell förening
mellan Lucifer - Eva (andligt fall) Eva-Adam (fysiskt fall)
1960 var också året för den Heliga Välsignelsen av
SunMyungMoon och Hak Ja Han.
Det bibliska ”Lammets bröllop”.
1957
För att frälsas måste varje
man, kvinna och barn starta sin mission
innan de lämnar detta jordeplan.
Och innan de kan göra det måste de finna orsaken
för den ursprungliga synden och vad den ursprungliga
synden är.
 
Fullkomlighet och uppståndelse kan bara uppnås
genom arbete och det arbetet måste ske i kroppen,
Sanningens ande kräver det.
/St Paul, through medium Calif. 1962 - link
Moon i djup meditation kan projicera sig själv och
ses precis som Jesus har kunnat projicera sig själv
och ses av de heliga.
Detta är alltid ett av kännetecknen - för messias.
Kan du säga hur nära vi är
till ett sådant genombrott av universell sanning?
Ni är i processen nu.
Men innan Jesus blev manifesterad
fanns det människor som hade blivit förberedda -
Johannes Döparen kom förberedd.
Men världen har vuxit och förökats
- kommunikationsmedlen har
blivit fler och enklare.
Det krävs inte en man i ett litet land
att vara Johannes Döparen,
utan många män i många länder för att säkra Återkomsten.
/Ford 1964 - link
Jesus från Galileen kommer inte tillbaka -
det är inte nödvändigt.
Kristus som manifesterades genom honom är den Evige -
han kommer att manifesteras igen.
Han gör exakt vad Jesus i sitt liv försökte göra -
vad varje man som någonsin varit en kanal för
uppenbarelsn har försökt göra.
 
Gud har aldrig haft något att avslöja för människan utom
dessa två saker:
(1) att Gud är (existerar) och
(2) att människan är en del av den gudomliga skapelsen.
Och vad Gud är i deras koncept,
håller varje man på att bli.
/Ford 1965 - link
Citat:
Han gör exakt vad Jesus i sitt liv försökte göra ...
Kommentar: Vad försökte Jesus göra ...
Bibelns och Jesu svar är tydliga;
Detta är Guds verk,
att ni tror på honom som han har skickat. - Joh 6:29
"Är du Kristus?" (frågade någon vid ett möte 1965)
Som svar räckte Sun Myung Moon upp handen och
pekade i sin tur på olika medlemmar i publiken,
och svarade: ”och så är du ... och du ... och du också,
om du kan acceptera det.”
Syftet med den kommande Herren är att en dag
alla ska vara honom lik - som Kristus.
/SMM 1965 - link
Sun Myung Moons verk är mycket speciellt.
Han har gett oss krafter så att han inte bara
kan ta emot telepatiskt, han är också i en position
att kunna sända telepatiskt.
Stora delar av mänskligheten, kommer
ta emot meddelanden från Sun Myung Moon.
1av3
På detta sätt skickar Sun Myung Moon meddelandet
telepatiskt ute i rummet.
 
Jag har lite förklarat hur det fungerar med telepatiska
meddelanden, och ni vet att en engelsman inte kan
förstå ett enda ord som Sun Myung Moon
skickar ut (på koreanska), om det inte
gick in i en persons medvetande
först och därifrån skickades ut igen.
2av3
Det är något som nu ska äga rum,
vilket är mycket sällsynt med den andliga manifestationen,
Det kan jag säga med säkerhet.
Det finns väldigt få personer med gåvan att få sända ut
meddelanden till mänskligheten som helhet i en galax,
så att meddelandet kan tas emot var som helst och
när som helst av en annan person i mänskligt språk,
och med den förståelse som den människan har
för att kunna ta emot dessa meddelanden.
/Jesus 1967 - link
3av3
Vid den tidpunkten på kvällen, hände något jag hade
aldrig upplevt förut eller senare.
När hon läste (Återkomsten) blev rummet
förvandlat in i ett gyllene dis.
Samtidigt kom ett ovanligt lugn över mig,
som helt uppfyllde mitt sinne.
Snarare än att höra det bekanta ljudet av Christine
(föreläsaren), kom en röst från någonstans som tyst
började förklara hur, när och var Messias skulle
komma tillbaka.
Fram till idag har ingen kunnat förklara vad som hände
under dessa femton minuter.
Genom att fundera över vad som hade hänt verkade det
som om Gud talade till mig.
Befrielse av förfäder 2019
" Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt tronen
och varelserna och de äldste.
Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen” Upp 5:11
mer...
Vittnesbörd- text
Audio
Om denne korean är Sanningens Ljus från Östern
så är detta hans kännetecken:
OBEROENDE bekräftelser på hans mission
som världsfrälsare!
slut
Remember the beauty in Gods nature is there
to inspire the most Holy original inside us all!
Have a great Blessed week. Prepared for 2nd,3rd... Gen inspiration Bengt.
1 sur 35

Recommandé

Principerna & det messianska tidsfönstret par
Principerna & det messianska tidsfönstretPrinciperna & det messianska tidsfönstret
Principerna & det messianska tidsfönstretBengt & Maarit de Paulis
49 vues57 diapositives
Sv Principerna & andliga varlden del 1av3 par
Sv Principerna & andliga varlden del 1av3Sv Principerna & andliga varlden del 1av3
Sv Principerna & andliga varlden del 1av3Bengt & Maarit de Paulis
155 vues267 diapositives
sv Sun Myung Moon & Jesus del 1 av 3 par
sv Sun Myung Moon & Jesus del 1 av 3sv Sun Myung Moon & Jesus del 1 av 3
sv Sun Myung Moon & Jesus del 1 av 3Bengt & Maarit de Paulis
27 vues199 diapositives
sv Principerna & andliga världen del 3av3 par
sv Principerna & andliga världen del 3av3sv Principerna & andliga världen del 3av3
sv Principerna & andliga världen del 3av3Bengt & Maarit de Paulis
105 vues287 diapositives
sv - Återkomsten par
sv - Återkomstensv - Återkomsten
sv - ÅterkomstenBengt & Maarit de Paulis
23 vues101 diapositives
sv Principerna & Profetia - kort version par
sv Principerna & Profetia - kort versionsv Principerna & Profetia - kort version
sv Principerna & Profetia - kort versionBengt & Maarit de Paulis
48 vues135 diapositives

Contenu connexe

Tendances

sv - Återkomsten par
sv - Återkomstensv - Återkomsten
sv - ÅterkomstenBengt & Maarit de Paulis
49 vues100 diapositives
Sv Principerna & himmelriket När - var - hur par
Sv Principerna & himmelriket  När - var - hurSv Principerna & himmelriket  När - var - hur
Sv Principerna & himmelriket När - var - hurBengt & Maarit de Paulis
60 vues40 diapositives
sv Principerna & andliga världen KORT version par
sv Principerna & andliga världen KORT versionsv Principerna & andliga världen KORT version
sv Principerna & andliga världen KORT versionBengt & Maarit de Paulis
74 vues101 diapositives
sv Sun Myung Moon & Jesus del 2 av 3 par
sv Sun Myung Moon & Jesus del 2 av 3sv Sun Myung Moon & Jesus del 2 av 3
sv Sun Myung Moon & Jesus del 2 av 3Bengt & Maarit de Paulis
152 vues259 diapositives
sv Principerna om liv och död par
sv Principerna om liv och dödsv Principerna om liv och död
sv Principerna om liv och dödBengt & Maarit de Paulis
74 vues117 diapositives
sv Principerna & uppståndelse par
sv Principerna & uppståndelsesv Principerna & uppståndelse
sv Principerna & uppståndelseBengt & Maarit de Paulis
291 vues199 diapositives

Tendances(17)

Markusevangeliet, Hestra-2018-02-04 par Lars Gunther
Markusevangeliet, Hestra-2018-02-04Markusevangeliet, Hestra-2018-02-04
Markusevangeliet, Hestra-2018-02-04
Lars Gunther151 vues
Markus Sjömarken 2018-04-15 par Lars Gunther
Markus Sjömarken 2018-04-15Markus Sjömarken 2018-04-15
Markus Sjömarken 2018-04-15
Lars Gunther96 vues
Världsreligionerna kristendom par anan0529
Världsreligionerna  kristendomVärldsreligionerna  kristendom
Världsreligionerna kristendom
anan05292.8K vues
Kristendomen högstadiet par stolofalex
Kristendomen högstadietKristendomen högstadiet
Kristendomen högstadiet
stolofalex4.9K vues
Kristendom pp par svinkallt
Kristendom ppKristendom pp
Kristendom pp
svinkallt1.7K vues
KORANEN & MODERN VETENSKAP FÖRENLIGA ELLER OFÖRENLIGA? par Islamic Invitation
KORANEN & MODERN VETENSKAP FÖRENLIGA ELLER OFÖRENLIGA?KORANEN & MODERN VETENSKAP FÖRENLIGA ELLER OFÖRENLIGA?
KORANEN & MODERN VETENSKAP FÖRENLIGA ELLER OFÖRENLIGA?
Islamic Invitation2.3K vues

Similaire à Sv Principerna & Trons pelare

Sv - Återkomsten par
Sv - ÅterkomstenSv - Återkomsten
Sv - ÅterkomstenBengt & Maarit de Paulis
221 vues101 diapositives
sv Principerna & KOREA par
sv Principerna & KOREAsv Principerna & KOREA
sv Principerna & KOREABengt & Maarit de Paulis
7 vues180 diapositives
sv Sun Myung Moon & Jesus del 3 av 3 par
sv Sun Myung Moon & Jesus del 3 av 3sv Sun Myung Moon & Jesus del 3 av 3
sv Sun Myung Moon & Jesus del 3 av 3Bengt & Maarit de Paulis
18 vues215 diapositives
Moving-into-the-Mainstream-Swedish .pdf par
Moving-into-the-Mainstream-Swedish .pdfMoving-into-the-Mainstream-Swedish .pdf
Moving-into-the-Mainstream-Swedish .pdfKeryx International
4 vues24 diapositives
Kristendomens historia lång version 2014 par
Kristendomens historia lång version 2014Kristendomens historia lång version 2014
Kristendomens historia lång version 2014Tobias Kjellström
4.7K vues31 diapositives
sv Principerna & Syndafallet och gottgorelsens lag KORT par
sv Principerna & Syndafallet och gottgorelsens lag KORTsv Principerna & Syndafallet och gottgorelsens lag KORT
sv Principerna & Syndafallet och gottgorelsens lag KORTBengt & Maarit de Paulis
5 vues140 diapositives

Plus de Bengt & Maarit de Paulis

DP & Prophecy longer Part 2of2 par
DP & Prophecy longer Part 2of2DP & Prophecy longer Part 2of2
DP & Prophecy longer Part 2of2Bengt & Maarit de Paulis
2 vues207 diapositives
Sermon DP & Spiritualism par
Sermon DP & SpiritualismSermon DP & Spiritualism
Sermon DP & SpiritualismBengt & Maarit de Paulis
4 vues84 diapositives
Short Introduction to DP & Prophecy par
Short Introduction to DP & ProphecyShort Introduction to DP & Prophecy
Short Introduction to DP & ProphecyBengt & Maarit de Paulis
4 vues122 diapositives
HDH Thursday 2024 - Summer Bengt par
HDH Thursday 2024 - Summer BengtHDH Thursday 2024 - Summer Bengt
HDH Thursday 2024 - Summer BengtBengt & Maarit de Paulis
6 vues34 diapositives
Vocabulary par
VocabularyVocabulary
VocabularyBengt & Maarit de Paulis
7 vues37 diapositives
Sermon DP & Beatitudes Part 2of2 - True Family - Owner of Peace & Lineage par
Sermon DP & Beatitudes Part 2of2 - True Family - Owner of Peace & LineageSermon DP & Beatitudes Part 2of2 - True Family - Owner of Peace & Lineage
Sermon DP & Beatitudes Part 2of2 - True Family - Owner of Peace & LineageBengt & Maarit de Paulis
14 vues55 diapositives

Plus de Bengt & Maarit de Paulis(20)

Sv Principerna & Trons pelare

 • 2. Trons pelare som väldigt andligt kraftfullt förde mig och många andra in i rörelsen på 70-talet ...
 • 3. X 74 Året av det stora sjunde talet uppfyllt, Det skall komma vid tiden för slaktens spel, Inte långt från det stora årtusendets tidsålder, När de döda skall stiga upp ur sina gravar. X 75 Länge efterlängtad skall han aldrig återvända i Europa. Han skall komma i Asien; En av förbundet utgivet av den store Hermes, Han skall växa över alla andra makter i Orienten.. (I grekisk mytologi är Hermes gudarnas budbärare.) Nostradamus 1500-talet Sourcelink: Way of The World Jan 1975
 • 4. Introduktion   Åren 1916-1917 uppenbarade sig Jesus moder Maria, för de tre portugisiska   barnen Jacinta, Francisco och Lucia,   utanför Fatima Portugal.    3 meddelanden gavs varav ett skulle     levereras till påven först 1960
 • 5. Den sista uppenbarelsen den 13 oktober 1917, sågs av tiotusentals människor “solens mirakel” Barnen var symboliska för hela mänskligheten 2 dog tidigt (influensa 1918) motsvarande de 2/3 som skulle dö i ett eventuellt 3:e världskrig. Endast Lucia (ljuset) levde ut sitt liv och levererade det sista meddelande 1960 till Vatikankyrkan.
 • 6. Introduktion    3 ”hemligheter” avslöjades    Den första hemligheten var en vision av helvetet    Den andra hemligheten var ett uttalande om att    första världskriget skulle ta slut och fortsätter    att förutsäga ett annat krig, andra världskriget    under påven Pius XI:s regering, om människor fortsätter kränka Gud och Ryssland inte konverterar.    Den tredje delen av hemligheten skrevs ned    3 januari 1944. (skulle avslöjas 1960 för påven)
 • 7. Vatikankyrkan höll den tredje hemligheten hemlig fram till 26 juni 2000, trots att Lúcia förklarade det  den skulle släppas till allmänheten efter 1960.
 • 8. Kommentar: Fatimas tidpunkt (1960) är intressant. 1:a världskriget var det nödvändiga villkoret för Messias att födas (1920). Redan vid tiden (1917) klargjorde uppenbarelsen det sista datumet för "Lammets bröllop", Sanna föräldrars Heliga vigsel 1960 skulle äga rum.
 • 9. Då (1917) kunde ingen förutsäga hur snabbt Messias skulle accepteras av människor. 1945 startade han sin mission som Återkomsten av Messias / Kristus ... men avvisades starkt/våldsamt av de kristna i Korea. Senare kommenterade han att 1960 var det allra senaste datum för hans heliga bröllop. (tredje försöket - tredje äktenskapet) 1960 Korea Lammets bröllop
 • 11. Krigens kval (2:a världskriget) och hela den mänskliga familjens lidande ledde Kristus under året 1945 att komma till ett stort beslut - ett beslut som fick sitt uttryck i det viktigaste uttalande; Han meddelade den församlade andliga hierarkin och till alla hans tjänare och lärjungar på jorden att han hade beslutat att återigen ta fysisk kontakt med mänskligheten, om de skulle skapa de inledande stadierna av att upprätta rätta mänskliga relationer. Bailey
 • 12. Kristus verk och läror kommer att vara svåra att acceptera för den kristna världen, men trots detta kommer den fortfarande att accepteras i Orienten. Han kommer som en världsförkunnare och inte bara en kristen förkunnare. /THE REAPPPEARANCE OF THE CHRIST Alice Bailey - link
 • 13. Pastor William Branham 1909-1965 Amerikansk kristen pastor, grundare av efterkrigsrörelsen Divine Healing Movement.
 • 14. Under en doptjänst 1933 på Ohio River i Jeffersonville, Indiana, uppenbarade sig en ÖVERNATURLIG VARELSE inför hundratals människor och sa till honom, ”likt Johannes Döparen var föregångare för Kristus första ankomst, kommer du att förutse hans Återkomst.” Denna bild visas än idag på Library of Congress i Washington, D.C. 1933
 • 15. William Branham hade hört röster sedan han var sju år gammal. Slutligen, i maj 1946, var Branham utnämnd av en ängel från Gud att vara föregångaren för Kristus Återkomst. Kommentar: I juni 1946 vandrade Sun Myung Moon till Pyong Yang för att söka efter de förberedda andliga grupperna inför Kristus andra ankomst. Det verkar som om den himmelske koreanska missionen "spillde över" till Branham i USA. 1946
 • 16. En av de mer radikala övertygelserna i gruppen var den om Ormens säd som säger att den första synden som begicks inträffade när Eva ingick i sexuella aktiviteter med ormen i Edens lustgård vilket orsakade ”människans syndafall.” 1957
 • 17. "Vad gjorde han? Han börjar älska med Eva. Och han levde med henne som make. Och hon såg att det var trevligt, så hon gick och berättade för sin man; men Eva var redan gravid genom satan. Och hon födde sin första son vars namn var Kain, satans son. 1957
 • 18. Medan Branham hade undervisat läran sedan 1957, sa han 1960 att den Helige Ande just avslöjat den för honom som ett av mysterierna som Gud avslöjade i den "yttersta tiden". Kommentar: Principerna förklarar syndafallet som otillåten sexuell förening mellan Lucifer - Eva (andligt fall) Eva-Adam (fysiskt fall) 1960 var också året för den Heliga Välsignelsen av SunMyungMoon och Hak Ja Han. Det bibliska ”Lammets bröllop”. 1957
 • 19. För att frälsas måste varje man, kvinna och barn starta sin mission innan de lämnar detta jordeplan. Och innan de kan göra det måste de finna orsaken för den ursprungliga synden och vad den ursprungliga synden är.   Fullkomlighet och uppståndelse kan bara uppnås genom arbete och det arbetet måste ske i kroppen, Sanningens ande kräver det. /St Paul, through medium Calif. 1962 - link
 • 20. Moon i djup meditation kan projicera sig själv och ses precis som Jesus har kunnat projicera sig själv och ses av de heliga. Detta är alltid ett av kännetecknen - för messias.
 • 21. Kan du säga hur nära vi är till ett sådant genombrott av universell sanning? Ni är i processen nu. Men innan Jesus blev manifesterad fanns det människor som hade blivit förberedda - Johannes Döparen kom förberedd. Men världen har vuxit och förökats - kommunikationsmedlen har blivit fler och enklare. Det krävs inte en man i ett litet land att vara Johannes Döparen, utan många män i många länder för att säkra Återkomsten. /Ford 1964 - link
 • 22. Jesus från Galileen kommer inte tillbaka - det är inte nödvändigt. Kristus som manifesterades genom honom är den Evige - han kommer att manifesteras igen.
 • 23. Han gör exakt vad Jesus i sitt liv försökte göra - vad varje man som någonsin varit en kanal för uppenbarelsn har försökt göra.   Gud har aldrig haft något att avslöja för människan utom dessa två saker: (1) att Gud är (existerar) och (2) att människan är en del av den gudomliga skapelsen.
 • 24. Och vad Gud är i deras koncept, håller varje man på att bli. /Ford 1965 - link
 • 25. Citat: Han gör exakt vad Jesus i sitt liv försökte göra ... Kommentar: Vad försökte Jesus göra ... Bibelns och Jesu svar är tydliga; Detta är Guds verk, att ni tror på honom som han har skickat. - Joh 6:29
 • 26. "Är du Kristus?" (frågade någon vid ett möte 1965) Som svar räckte Sun Myung Moon upp handen och pekade i sin tur på olika medlemmar i publiken, och svarade: ”och så är du ... och du ... och du också, om du kan acceptera det.” Syftet med den kommande Herren är att en dag alla ska vara honom lik - som Kristus. /SMM 1965 - link
 • 27. Sun Myung Moons verk är mycket speciellt. Han har gett oss krafter så att han inte bara kan ta emot telepatiskt, han är också i en position att kunna sända telepatiskt. Stora delar av mänskligheten, kommer ta emot meddelanden från Sun Myung Moon. 1av3
 • 28. På detta sätt skickar Sun Myung Moon meddelandet telepatiskt ute i rummet.   Jag har lite förklarat hur det fungerar med telepatiska meddelanden, och ni vet att en engelsman inte kan förstå ett enda ord som Sun Myung Moon skickar ut (på koreanska), om det inte gick in i en persons medvetande först och därifrån skickades ut igen. 2av3
 • 29. Det är något som nu ska äga rum, vilket är mycket sällsynt med den andliga manifestationen, Det kan jag säga med säkerhet. Det finns väldigt få personer med gåvan att få sända ut meddelanden till mänskligheten som helhet i en galax, så att meddelandet kan tas emot var som helst och när som helst av en annan person i mänskligt språk, och med den förståelse som den människan har för att kunna ta emot dessa meddelanden. /Jesus 1967 - link 3av3
 • 30. Vid den tidpunkten på kvällen, hände något jag hade aldrig upplevt förut eller senare. När hon läste (Återkomsten) blev rummet förvandlat in i ett gyllene dis. Samtidigt kom ett ovanligt lugn över mig, som helt uppfyllde mitt sinne.
 • 31. Snarare än att höra det bekanta ljudet av Christine (föreläsaren), kom en röst från någonstans som tyst började förklara hur, när och var Messias skulle komma tillbaka. Fram till idag har ingen kunnat förklara vad som hände under dessa femton minuter. Genom att fundera över vad som hade hänt verkade det som om Gud talade till mig.
 • 32. Befrielse av förfäder 2019 " Och jag såg, och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var tiotusen gånger tiotusen och tusen gånger tusen” Upp 5:11
 • 33. mer... Vittnesbörd- text Audio Om denne korean är Sanningens Ljus från Östern så är detta hans kännetecken: OBEROENDE bekräftelser på hans mission som världsfrälsare!
 • 34. slut
 • 35. Remember the beauty in Gods nature is there to inspire the most Holy original inside us all! Have a great Blessed week. Prepared for 2nd,3rd... Gen inspiration Bengt.