Publicité

2013 yapa consulting presentacio de serveis

7 Jan 2013
Publicité

2013 yapa consulting presentacio de serveis

  1. PRESENTACIÓ DE SERVEIS INDICE 1. LA NOSTRA ORGANITZACIÓ Pàg. 2 2. ESQUEMA DE TREBALL Pàg. 3 3. ÀREES DE NEGOCI Pàg. 4 4. PROGRAMES FORMATIUS DESENVOLUPATS Pàg. 7 5. REFERÈNCIES DE CLIENTS Pàg. 9 YAPA 2002 CONSULTING c/ Conxita Supervia, 17, 1r, 4ª, 08028 – Barcelona, Tel./fax (34) 93/330-17-01 yapaconsulting@yapaconsulting.com - www.yapaconsulting.com © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis
  2. 1. LA NOSTRA ORGANITZACIÓ PER QUÈ YAPA CONSULTING? • Solucions específiques de consultoria i formació de RRHH personalitzades, immediates, efectives i senzilles. • Consultors/formadors sèniors amb coneixements sobre els LA NOSTRA MISSIÓ temes i/o mercats implicats, i experiència i know-how contrastats i acreditables. “Facilitar als nostres clients l’assoliment dels seus objectius mitjançant la millora de la qualitat de la seva • Involucració activa amb el client i els participants en els gestió i el progrés del seu capital humà, amb el projectes, basant les relacions personals en la confiança i desenvolupament de les habilitats interpersonals, satisfacció mútues. comercials i directives dels seus empleats” LA NOSTRA VISIÓ “Afavorir que les persones siguin més efectives i productives, i alhora estiguin més motivades. Així les seves empreses seran més rendibles i sostenibles. Anem TREBALLAR AMB ALTA molt més allà de “impartir formació” o “realitzar un QUALITAT I AGREGAR UN VALOR projecte formatiu” TANGIBLE ALS NOSTRES CLIENTS (la “YAPA”) ELS NOSTRES VALORS “Rigor, perseverança i passió” © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 2 de 10
  3. 2. ESQUEMA DE TREBALL Reunions amb el client per ajustar els Observació dels implicats per identificar les Disseny intern de les intervencions o objectius del projecte a les necessitats de seves pràctiques i actituds actuals, i programes (materials i casos pràctics) la organització i dels implicats, tenint en detectar les seves expectatives particulars. encaminats a donar solucions adaptades a compte els seus objectius, realitat, la realitat dels nostres clients. cultura i clima social. Accions de seguiment, reforç i avaluació Desenvolupament de les accions utilitzant Aprovació pel client de les accions del projecte realitzat, anàlisi conjunt de els medis idonis més avançats. Cada presentades per YAPA CONSULTING. l’informe d’emergents i recomanacions pel participant dissenya el seu propi Pla client. d’Acció Individual per a la posada en pràctica de les tècniques i conceptes treballats. © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 3 de 10
  4. 3. ÀREES DE NEGOCI ACCIONS FORMATIVES “IN COMPANY” SESSIONS DE MISTERY FORMACIÓ SHOPPING OBERTES AUDITORIES DE GESTIÓ MEDIACIÓ CONSULTORIA DISSENY DE PLANS DE GESTIÓ FORMACIÓ COACHING BONIFICACIONS FTFE © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 4 de 10
  5. 3.1. SERVEI DE GESTIÓ DE LES BONIFICACIONS DE LA FTFE DAVANT LA CRISI… MANTENIR EL PERSONAL FORMAT I MOTIVAT Per facilitar la seva adaptació a aquest entorn Davant l’actual situació d’incertesa us ajudem a promoure la formació del Per assegurar la Aprofiteu els ajuts vostre personal seva productivitat econòmics oficials* Per estimular el seu desenvolupament professional US ASSESOREM PER QUÈ HO Tècnica, informàtica, idiomes, habilitats FEU O ASSUMIM LA GESTIÓ interpersonals, prevenció de riscos laborals, etc. EN EL VOSTRE NOM Tots els establiments de Per exemple, pera3 empleats són l’Estat espanyol disposen d’un 420€ i per a 49 són 5.000€ crèdit anual per a finançar la formació continua dels seus treballadors Per un import també Es fa efectiu de forma immediata (bonificacions bonificable en la cotització de la Seguretat Social, butlletí (p.e. 15€ per inscripció o TC1 casella 601) *La “FTFE”, 100€ per tot l’any) ex “FORCEM” © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 5 de 10
  6. 3.1. SERVEI DE CLIENT MISTERIÓS (MISTERY SHOPPING)  Avui dia encara és més important assegurar la fidelització dels/as clients/as amb un personal de contacte molt professional, de manera que s'asseguri la satisfacció de les seves expectatives i també s'afavoreixi la rendibilitat del negoci, alhora que es preserva la qualitat i ètica en el servei.  Per la nostra experiència des de l'any 2003 amb persones que d'alguna manera assessoren al públic, molt sovint s'ofereix de seguida al comprador/a una única alternativa després de només dues preguntes bàsiques. I el silenci habitualment produït en el moment del tancament, desaprofita possibles vendes creuades i suposa finalitzar el contacte amb una sensació negativa. Obtenir una avaluació de la qualitat del servei o de l'aprofitament comercial que es realitza el personal d'atenció al client.. Segurs que el marxandatge i imatge de l'organització seran els adequats, així com la presència, tracte i coneixements tècnics del seu equip, us proposem analitzar les seves competències per satisfer les expectatives dels clients actuals. OBJETIUS: Per exemple: - Utilitzen generalment preguntes obertes a l'inici de la conversa? - Argumenten amb freqüència les diferents alternatives, respectant la seva lliure elecció? - Plantegen moltes vegades un tancament de l'atenció proactiu i convincent? Un Equip d'avaluadors/as professionals contacten o visiten el departament corresponent i valoren aspectes relatius a METODOLOGiA: l'orientació al client i la productivitat del personal d'atenció al client. SERVEI DE “CLIENT MISTERIÒS” AMPLIAT SERVEI DE “CLIENT MISTERIÒS” BÀSIC 1. Assessorament per l’elaboració d’estàndards i CONDICIONS DE 1. Selecció d’estàndards predefinits (50) producte/servei a avaluar CONTRACTACIÓ: 2. Tres visites a l’establiment 2. Cinc visites a l’establiment 3. Informe d’avaluació 3. Revisió conjunta de l’informe d’avaluació © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 6 de 10
  7. 4. PROGRAMES FORMATIUS DESENVOLUPATS (1/2)  Els índex temàtics es presenten amb cada projecte, ja que els nostres programes es fan a la mesura de les necessitats de cada client.  Com a exemple, incloem algunes de les accions formatives -xerrades, tallers o seminaris- que s’han realitzat amb directius, comandaments intermedis, comercials, professionals, empleats o aturats.  Les adaptem a sectors econòmics i tipus d’empresa específics com oficines de farmàcia, agències de viatges, grans superfícies, organismes públics, etc.  Vendes  Lideratge  Negociació  Motivació  Planificació estratègica  Coaching  Merchandising i gestió de punts de venda  Comunicació  Orientació al client  Presentacions orals eficaces  Qualitat de servei  Intel·ligència emocional  Gestió del canvi  Resolució de problemes i pressa de decisions  Gestió de conflictes  Formació de formadors  Treball en equip  Selecció  Planificació i gestió del temps  Gestió de RRHH Per a un major detall, sisplau consulteu el següent link: Característiques de les convocatòries obertes (http://www.emagister.com/cursos-yapa-consulting-cen-20120.htm) © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 7 de 10
  8. 4. PROGRAMES FORMATIUS DESENVOLUPATS - METODOLOGIA (2/2) ”NINGÚ NO CANVIA SI NO SENT LA NECESSITAT DE FER-HO“ “FER ÉS LA MILLOR MANERA D’APRENDRE”  Partint d’aquest dos principis, YAPA CONSULTING desenvolupa accions formatives PARTICIPATIVES i ADAPTADES a la realitat i les necessitats concretes de cada client.  La nostra metodologia està orientada a anar “més enllà” de la mera aportació de coneixements teòrics i busca aconseguir els següents objectius, assolint així una millora real de l’acompliment dels participants : – Conscienciar-los de la necessitat de millorar – Implicar-los en el desenvolupament del seu propi aprenentatge – Comprometre’ls en la posada en pràctica dels continguts compartits  Per això, en les nostres activitats fem servir les següents eines metodològiques: Exercicis de auto avaluació que ajudin als participants a descobrir per sí mateixos les seves àrees a perfeccionar. Treballs individuals que possibilitin incrementar la seva capacitat d’anàlisi i pressa de decisions. Treballs en grup que permetin intercanviar i contrastar diferents punts de vista Filmació de situacions que reflecteixin la seva actuació quotidiana i permetin assajar els mètodes proposats. Plans d’acció que facilitin la implementació d’allò que s’ha treballat.  Segons la modalitat de delivery distingim : − Actuacions In Company: Adaptem els continguts de cada acció formativa a les característiques i necessitats particulars dels participants (grups de màxim 12 persones). D'aquesta forma s'accelera la transferència al seu dia a dia i l'impacte de la formació és més potent i immediat. − Convocatòries obertes: La nostra oferta respon a les necessitats més habituals que, a través de la nostra experiència, presenten els recursos humans de les empreses actuals. Consulti el nostre calendari d'accions formatives obertes genèriques. © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 8 de 10
  9. 5. REFERÈNCIES DE CLIENTS  Les principals empreses i organismes que han confiat en nosaltres: – ADECCO TRAINING – CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA – IDEAP – PROSEGUR (Ar) – ADEN BUSINESS SCHOOL (Ec-Cr-Gt-Hn-Ni-Sv) – CRUÏLLA INFORMÀTICA – INTERMAS NETS – REAL AUTOMÒVIL CLUB DE CATALUNYA – AFFINITY PETCARE – DEOR CONSULTORES – INSTITUT CATALÀ DE LES INDUSTRIES – REMA TIP TOP IBÉRICA – AGBAR MANTENIMIENTO – DINNCO SOLUTIONS CULTURALS – REPSOL-YPF (Ar) – AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM – DIPUTACIÓ DE BARCELONA – INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO – RICHARD ELLIS – AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN – ECOCEUTICS – ITNET CONSULTING BUSINESS – ROSAUD COSTAS DURAN TRIBUTARIA – EPISE (Ar-Es) – KELLOG’S (Ar) – ROSAUD COSTAS DURAN ABOGADOS – AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE – ESTAY GRUPO CONSULTOR – KIMBERLY-CLARK (Ar) – SAN ROMAN CONSULTORES LLOBREGAT – EUROMADI – LA BUENOS AIRES SEGUROS (Ar) – SURT (ONG) – AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES – FARMÀCIA AURÈLIA GARCIA – LA PLATA CEREAL (Ar) – TECHNIP IBERICA – AJUNTAMENT DE VILA-SECA/SOCE – FARMÀCIA CAN BOADA – LABORATORIOS ESTEVE – TELEFÓNICA (Es-Gt-Ni-Sv) – ARAVINC MISSATGERS – FARMÀCIA L’AVINGUDA – LABORATORIOS GEBRO PHARMA – TRADE MARKETING TECHNOLOGIES (Ar) – AIJEC – FARMÀCIA LA ROMÀNICA – LABORATORIOS OTC IBÉRICA – TRAINING LOW COST – BANCO HSBC (Ar) – FARMÀCIA LESSEPS – LEVI STRAUSS DE ESPAÑA – TRANSGLORY – BANCO BANEX-HSBC (Cr) – FARMÀCIA MARTA GENTO – LLEURESPORT (Es) – UNION FENOSA (Gt) – BARCELONAACTIVA – FARMÀCIA PERMANYER GARCIA – LOMA NEGRA (Ar) – UNIÓ GREMIAL – BARCELONA PROPERTIES & REAL ESTATE – FARMÀCIA ROSER BERTRAN – LOGISTICA Y TRANSPORTE-LOTRANS – UNIPRESALUD SERVICES – FARMÀCIA SUSANNA DALMAU – LYRECO (OFFISERVICE) – VIBEIMPRESSIÓ – BASSOL OPTICS – FARMÀCIA VIÑAMATA – MANGO – BLUESPACE – FORMACIÓN Y SERVICIOS BARCELONA – MARIN3 – BOBINADOS CASTEL – FRIGO – MEDIA MARKET-Sant Cugat – CADENA LLUMS – FRÁVEGA (Ar) – MEZAN ASOCIADOS – CARBUROS METÁLICOS – FRUTAS GUZMAN – MINISTERIO DE HACIENDA – CENTRE CÍVIC RIERA BLANCA – GARBARINO (Ar) – MOVICOM-BELLSOUTH (Ar) – CENTRE DE SALUT MENTAL LES CORTS – GESTART ASSESORS – MYRURGIA – CLINICA DENTAL MIRAVE – GESTIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS – MULTICANAL (Ar) – CLUB LLEURESPORT DE BARCELONA – GLOBALITZACIÓ DE SERVEIS TÈCNICS – NABISCO-TERRABUSI (Ar) – COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS DE LA – GOYTE SERVICES – NISSAN MOTOR IBÉRICA PROVÍNCIA DE BARCELONA – GRUPO LAUSON/NOVALAUSON – OPENWIRED – COL·LEGI OFICIAL D’INFERMERIA DE – GRUPO NACION (Cr) – OXIRIS CHEMICALS BARCELONA – GRUPO TAINCO – “PASSEM-HO BÉ“-FACEBOOK – COMPLOT–ESCUELA DE CREATIVOS – HITECSA – PETROBRAS (Ec) – COMPO AGRICULTURA – HSBC GROUP (Ar) – PIONEER (Es) (Ar) Argentina, (Cr) Costa Rica, (Ec) Ecuador, (Es) España, (Gt) Guatemala, (Hn) Honduras, (Ni) Nicaragua, (Sv) El Salvador © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 9 de 10
  10. ¡¡¡Moltes gràcies i fins aviat!!! beatrizortigosa@yapaconsulting.com Telf./fax (34) 93/330-17-01 Mòbil: 609-921-481 © YAPA 2002 CONSULTING, S.L. – 2013 – Presentació de serveis Pàgina 10 de 10
Publicité