Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

อาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
onet-work4-15
onet-work4-15
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité

อาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Télécharger pour lire hors ligne

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Similaire à อาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (20)

Publicité

Plus par Beerza Kub (20)

Publicité

อาการเสียและวิธีแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 1. 1. อาการเสียและวิธีอาการเสียและวิธี แก้ไขแก้ไข คอมพิวเตอร์เบื้องต้นคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Computer Maintenanc e 1 จัดทำาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน รายวิชา การซ่อมบำารุงรักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดทำาโดย นายอัศวิน ขัดชุ่มแสง จัดทำาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน รายวิชา การซ่อมบำารุงรักษา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จัดทำาโดย นายอัศวิน ขัดชุ่มแสง
 2. 2. อาการเสียและการแก้ไขปัญหาอาการเสียและการแก้ไขปัญหา ของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ 2 สรุปอาการเสียและการแก้ไขปัญหายอดฮิตของ คอมพิวเตอร์ อาการเสียของคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายสาเหตุ สามารถ วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ดังนี้ - อาการ บูตเครื่องขึ้นมาแล้ว ทุกอย่างไม่ทำางานและ เงียบสนิท ให้ตรวจสอบที่พัดลมด้านท้ายเครื่องว่าหมุนหรือไม่ หากไม่ หมุนอาจเป็นไปได้ว่าปลั๊กไฟเสีย หรืออาจมีสายขาดข้างใน และให้เข้าไปเช็คที่ฟิวส์ของเพาเวอร์ซัพพลาย หากฟิวส์ขาด ให้ซื้อฟิวส์รุ่นเดียวกันมาเปลี่ยน แต่ถ้าเพาเวอร์ซัพพลายเสีย ควรแนะนำาให้เปลี่ยนเพาเวอร์ซัพพลายใหม่
 3. 3. - อาการ บูตเครื่องแล้วจอมืด แต่ไฟ LED หน้าจอและ ไฟเคสติด ให้ตรวจสอบที่ปุ่มการปรับสีและแสงที่หน้าจอ ก่อน จากนั้นจึงเช็คในส่วนของขั้วสายไฟ และขั้วสาย สัญญาณระหว่างเคสและจอภาพ หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะ เสียบการ์ดจอไม่แน่นหากตรวจเช็คอาการเหล่านี้แล้ว ทุก อย่างเป็นปกติดี สาเหตุน่าจะเกิดจากการ์ดแสดงผล และ จอภาพ ให้นำาอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวไปลองกับอีก เครื่องหนึ่งที่ ทำางานเป็นปกติ หากการ์ดแสดงผลเสียต้องส่งเคลมหรือให้ เปลี่ยนใหม่ แต่ถ้าเป็นจอภาพ ให้ตรวจเช็คอาการอีกครั้ง ถ้า ซ่อมได้ก็ควรซ่อม อาการเสียและการแก้ไขปัญหาอาการเสียและการแก้ไขปัญหา ของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ 3
 4. 4. - อาการ ที่จอภาพแสดงข้อความผิดพลาดว่า HDD FAILURE ตรวจสอบการตั้งค่าในไบออสว่าถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบขั้วต่อ IDE ว่ามีการเสียบผิดด้านหรือไม่ หลุด หลวมหรือเปล่า ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ว่าเสียหรือไม่ โดย เข้าไปในเมนูไบออส และใช้หัวข้อ IDE HDD Auto Detec tion ตรวจหาฮาร์ดดิสก์ ถ้าไม่เจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์มีปัญหา แต่หากเจอแสดงว่าฮาร์ดดิสก์ปกติดี อาการเสียและการแก้ไขปัญหาอาการเสียและการแก้ไขปัญหา ของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ 4
 5. 5. - อาการ เมื่อบูตเครื่องขึ้นมาแล้วมีสัญญาณเตือนดัง บี๊บ...........บี๊บ ควรตรวจสอบแรมว่าทำางานเป็นปกติหรือไม่ ติดตั้งดีแล้วหรือยัง วิธีแก้ไขให้ถอดแล้วเสียบใหม่ ตรวจสอบ การติดตั้งการ์ดต่างๆ บนเมนบอร์ดว่าติดตั้งดีแล้วหรือยัง วิธี แก้ไขให้ถอดแล้วเสียบใหม่ ตรวจสอบซีพียูและการเซ็ตจัม เปอร์ว่าถูกต้องหรือไม่วิธีแก้ไขเซ็ตจัมเปอร์ใหม่โดยตรวจ เช็คจากคู่มือเมนบอร์ด อาการเสียและการแก้ไขปัญหาอาการเสียและการแก้ไขปัญหา ของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ 5
 6. 6. - เครื่อง มักจะแฮงค์ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็ใช้งาน ต่อได้อีกสักพักแล้วก็แฮงค์อีก อาจจะเกิดจากความร้อนสูงเกินไป อย่างแรกให้ตรวจสอบ พัดลมต่าง ๆ ว่าทำางานปกติดีหรือเปล่า หากเครื่องทำา Over Clock อยู่ด้วยก็ทดลองลดความเร็วลงมา ใช้แบบงานปกติดู ก่อนว่ายังเป็นปัญหาอยู่อีกหรือเปล่า ถ้าใน bios มีระบบดู ความร้อนของ CPU หรือ Main Board อยู่ด้วยให้สังเกตค่า ของ อุณหภูมิ ว่าสูงเกินไปหรือเปล่า ทั้งนี้อาจจะทำาการเพิ่ม การติดตั้งหรือเปลี่ยนพัดลมของ CPU ช่วย อาการเสียและการแก้ไขปัญหาอาการเสียและการแก้ไขปัญหา ของคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์ 6
 7. 7. - สีเพี้ยน ลักษณะอาการคือสีไม่ตรงตามสีที่ควรจะเป็นเช่น ไม่มีสีแดงไม่มีสีเขียวหรือไม่มีสีฟ้า อาการนี้มักจะเกิดจาก ลายปริ้นซ์บริเวณ Socket คอหลอดหลุดร่อนเพราะว่าเวลา ที่วงจรส่วนนี้ทำางานนั้นมีไฟเลี้ยงมากกว่า 100 โวท์ลหรือไม่ ก็ พวกทรานซิสเตอร์ หรือ ไอซี ที่เป็นภาค RGB Drive หรือ RGB Amp ชอร์ทเสีย แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สาย DSUB หรือสาย VGA ขาด อาการเสียจากจอคอมพิวเตอร์อาการเสียจากจอคอมพิวเตอร์ 7
 8. 8. - มีเส้นแนวนอนเส้นเดียวกลางจอ อาการนี้เกิดจากภาค ขยายสัญญานแนวตั้งชำารุดไม่ว่าจะเป็น ไอซี Vertical เสีย หรือว่า Yoke Vert ไหม้หรือชอร์ต หรือบางครั้งก็อาจจะเกิด จากภาคจ่ายไฟที่จ่ายไฟไปเลี้ยงภาค Vert จำาพวกไดโอด Rectiflier หรือว่าจะเป็นตัวต้านทานต่างๆ อาการเสียจากจอคอมพิวเตอร์อาการเสียจากจอคอมพิวเตอร์ 8
 9. 9. - ภาพเบลอ อาการ นี้เกิดจากชุดโฟกัสของ FBT โดยตรง เลยถ้าเบลอนิดหน่อยโดยปกติแล้วสามารถปรับ โฟกัสได้แต่ ถ้าเบลอมากหรือเปิดสักพักแล้วเบลออันนี้ต้องเปลี่ยน FBT แต่ถ้างบน้อยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้โดยหา FBT เก่าที่เสียแล้ว แต่ในส่วนของโฟกัส และ ไฟScreen ยังใช้งานได้อยู่มาต่อ ขนานกับ FBT ตัวที่เบลอโดยเอาแต่ชุดโฟกัสและ สกรีน ของFBT อีกตัวมาใช้ ส่วนวงจร Highvolt และระบบ สวิท ชิ่งก็ยังคงใช้ตัวเก่าที่เบลออยู่เหมือนเดิมวิธีนี้ประหยัดมาก เลย แต่อาจจะต้องใช้ทักษะและประสบการณ์สักหน่อยนะ เพราะว่าอันตรายมาก อาการเสียจากจอคอมพิวเตอร์อาการเสียจากจอคอมพิวเตอร์ 9
 10. 10. สามารถแบ่งแยกประเภทของสาเหตุที่ทำาให้คอมพิวเตอร์เกิด อาการแฮงค์ได้ 2 ประการคือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2. ซอฟท์แวร์และระบบปฏิบัติการ(Software and Operation System) สาเหตุจากฮาร์ดแวร์ เราสามารถแยกปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ฮาร์ดแวร์ได้ 4 ประเภทได้แก่ 1. ความไม่เข้ากันของ อุปกรณ์แต่ละตัว ปัญหานี้มักจะเกิดกับผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ ประเภทแยกชิ้นส่วนประกอบ ซึ่งอาการแฮงค์เหล่านี้จะเริ่ม ขึ้นตั้งแต่เราใช้เครื่องครั้งแรกๆเลยอาจจะเปิดเครื่องมาเฉยๆ แล้วก็แฮงค์ใช้งานนิดๆหน่อยๆแล้วก็แฮงค์ถ้าอาการหนัก สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 10
 11. 11. วิธีแก้ไขปัญหา ก็ควรจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์แบรนเนมจะ ดีกว่า แต่ถ้าเกิดเราขัดสนปัญหาทางการเงิน เราก็ควรจะ ศึกษาจากการอ่านหนังสือ หรือถามจากบุคคลที่รู้จักที่เคย ผ่านการใช้คอมพิวเตอร์มาแล้ว การศึกษาก่อนการตัดสินใจ ซื้อ จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณและเงินในกระเป๋าของคุณก็จะ ถูกใช้อย่างคุ้มค่าด้วย 2. ไดรเวอร์ล้าสมัย ไดร์เวอร์คือ ซอร์ฟแวร์อย่างหนึ่งที่ มีหน้าที่ในการสั่งการหรือเชื่อมโยงการทำางานระหว่าง โปรแกรมประยุกต์หรือระบบปฏิบัติการกับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่อง เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนา อย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมามากมายแต่ไดร์เวอร์ที่ สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 11
 12. 12. วิธีแก้ไขปัญหา คือ ให้ อัพเดทไดร์เวอร์อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์ที่อยู่ภายใน เครื่อง สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 12
 13. 13. 3. ฝุ่น คือตัวนำาไฟฟ้า สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำาให้เครื่อง ของเราแฮงค์และอาจจะดูเป็นสาเหตุที่ทำา ให้คนคาดไม่ถึงได้ นั่นก็คือฝุ่นนั่นเอง เราอาจจะสงสัยว่าทำาไมฝุ่นจึงทำาให้เกิด อาการแฮงค์ได้ ในความเป็นจริงแล้วฝุ่นดูจะเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำาให้คอมพิวเตอร์แฮงก์ เพราะฝุ่นเป็นตัวนำาไฟฟ้าได้จะ รุนแรงขนาดไหนต้องขึ้นอยู่กับชนิดของฝุ่น และอีกสาเหตุที่ ทำาให้เครื่องแฮงก์ก็คือบริเวณที่ฝุ่นเกาะ เช่น ถ้าเป็นบริเวณ เมนบอร์ด วงจรจะไม่มีผลเพราะมีสารเคลือบกันเอาไว้ แต่ บริเวณขาไอซีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ ในเครื่องถ้ามีฝุ่น ที่จะสามารถนำาไฟฟ้าไปเกาะระหว่างขาสัญญาณก็เป็น สาเหตุที่ ทำาให้เครื่องทำางานผิดพลาดหรือแฮงค์ได้ สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 13
 14. 14. วิธีแก้ปัญหา ทำาความสะอาด เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา อยู่เสมอ สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 14
 15. 15. สาเหตุจากซอร์ฟแวร์และระบบปฏิบัติ การ 1. สาเหตุจากระบบปฏิบัติการ (Operating System) อาการที่เราเรียกว่าแฮงค์ที่เกิดจากระบบปฏิบัติ การมักมีสาเหตุมา จากการควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ ผิดพลาด เช่น การควบคุมหน่วยความจำา เพราะโปรแกรมที่ทำางานระบบปฏิบัติการ Windows ในขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้มีแค่ โปรแกรมเดียว ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงต้อง คอยบริการและควบคุมการใช้งานฮาร์ดแวร์ เพื่อ ป้องกันการตีกันเองระหว่างโปรแกรมที่ สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 15
 16. 16. สาเหตุจากไดรเวอร์ ไดร์เวอร์ คือโปรแกรมที่ทำาหน้าที่ เชื่อมต่อการสั่งงานจากระบบปฏิบัติการไปยังฮาร์ดแวร์ ของ แต่ละผู้ผลิต โดยปกติแล้วไดรเวอร์จะมีโอกาสที่ทำาให้เกิดอา การแฮงค์ไม่มากนักอาการที่เคยพบ เห็นก็คือเครื่องจะหยุด นิ่งไปเฉยๆเป็นเวลานาน และเกิดข้อผิดพลาดที่มีการบอก รายละเอียดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่ก็อุปกรณ์ทำา งานเพี้ยนไป จากที่ควรจะเป็น วิธีแก้ไขปัญหา update ไดรเวอร์ของอุปกรณ์ สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 16
 17. 17. โปรแกรมแอพพลิเคชั่นที่ทำาให้เครื่องแฮงค์ อาการ แฮงค์นี้เกิดจากโปรแกรมประยุกต์ เป็นอาการที่พบได้บ่อยพอ สมควร แต่สาเหตุจริงๆเกือบทั้งหมดไม่ได้มาจากตัว โปรแกรมประยุกต์โดยตรงแต่มักเกิด จาการทำางานการ ทำางานของไฟล์บางตัวที่ทำาให้เข้าไปเปลี่ยนแปลงบางจุดของ ระบบ ปฏิบัติการ ทำาให้ระบบรวนได้อาการแฮงค์ในลักษณะ นี้มักจะอยู่ในรูปของการที่เครื่องหยุดทำา งานไปเฉยๆ โดยไม่ ได้แสดงอะไรออกมาทั้งสิ้น(แม้แต่หน้าจอสีฟ้า) ซึ่งอาการ เหล่านี้อาจจะเกิดกับเครื่องเพียงบางเครื่องเท่านั้น โดยที่ เครื่องบางเครื่องใช้โปรแกรมเดียวกันอาจจะไม่เกิดอาการ แฮงค์ โปรแกรมประยุกต์ที่ทำาให้เครื่องแฮงค์มักจะเป็น โปรแกรมที่ซับซ้อนหรือมีการทำา งานที่หลาหลายมากๆ สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 17
 18. 18. ปัญหาของแรมที่พบบ่อย ๆ และการแก้ไข มีเสียงร้องหลังจากเปิดเครื่องและไม่มีภาพ มีสาเหตุดังนี้ 1. เสียบ RAM ไม่แน่น วิธีแก้ไข : ให้ลองเปิดฝาเครื่องแล้วขยับ RAM ให้แน่น 2. เกิดจากหน้าสัมผัสของ RAM ไม่สะอาด วิธีแก้ไข : เปิดฝาเครื่องออกมาแล้วให้ลองขยับ RAM ให้ แน่น ถ้ายังไม่หายให้ลองถอด RAM ออกมาทำาความสะอาด หน้าสัมผัส โดยใช้ยางลบดินสอ สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 18
 19. 19. 3. เกิดจากการเสียบ RAM ผิดแถว วิธีแก้ไข : เมนบอร์ดบางรุ่นต้องเสียบ RAM ไล่จากแถวที่ 1 ขึ้นไป ให้ลองนำา RAM มาเสียบที่ Slot ที่ 1 และไล่ลงไปใน กรณีที่มี RAM หลายแถว 4. RAM ที่ใส่ไปไม่ตรงกับชนิดที่เมนบอร์ดรับได้ วิธีแก้ไข : ตรวจสอบกับคู่มือเมนบอร์ดว่าเป็นชนิดที่ถูกต้อง และขนาดที่ไม่เกินที่เมนบอร์ดกำาหนดในแต่ละแถว ถ้าไม่ถูก ให้นำา RAM ชนิดที่ถูกต้องมาใส่ 5. RAM เสีย วิธีแก้ไข : ให้ลองนำา RAM ตัวอื่นที่ใช้ได้มาเสียบแทนใน ช่องเดียวกัน ถ้าหากใช้ได้แสดงว่า RAM เสีย ถ้า RAM เสีย ก็ต้องซื้อมา เปลี่ยนสถานเดียว สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์สาเหตุของปัญหาเครื่องแฮงค์ 19
 20. 20. Blue Screen มาดูปัญหาการเกิดต่างๆ และวิธีการ แก้ไข 1.(stop code 0X000000BE) Attempted Write To Readonly Memory สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้เกิดจากการลง driver หรือ โปรแกรม หรือ service ที่ ผิดพลาด เช่น ไฟล์บางไฟล์เสีย ไดร์เวอร์คนละรุ่นกัน ทางแก้ไข ให้ uninstall โปรแกรมตัวที่ลงก่อนที่จะเกิดปัญหานี้ ถ้าเป็นไดร์ เวอร์ก็ให้ทำาการ roll back ไดร์เวอร์ตัวเก่ามาใช้ หรือ หาไดร์ เวอร์ที่ล่าสุดมาลง (กรณีที่มีใหม่กว่า) ถ้าเป็นพวก service ต่างๆ ที่เราเปิดก่อนเกิดปัญหาก็ให้ทำาการปิด หรือ disable ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 20
 21. 21. 2.(stop code 0X000000C2) Bad Pool Caller สาเหตุและแนวทางแก้ไข: ตัวนี้จะคล้ายกับตัวข้างบน แต่เน้นที่พวก hardware คือเกิดจา กอัฟเกรดเครื่องพวก Hardware ต่าง เช่น ram ,harddisk การ์ดต่างๆ ไม่ compatible กับ XP ทางแก้ไขก็ให้เอาอุปกรณ์ที่ อัฟเกรดออก ถ้าจำาเป็นต้องใช้ก็ให้ลงไดร์เวอร์ หรือ อัฟเดท firmware ของอุปกรณ์นั้นใหม่ และคำาเตือนสำาหรับการจะอัฟ เดท ให้ปิด anti-virus ด้วยนะครับ เดียวมันจะยุ่งเพราะพวก โปรแกรม anti-virus มันจะมองว่าเป็นไวรัส 3.(stop code 0X0000002E) Data Bus Error สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้เกิดจากการส่งข้อมูลที่เรียกว่า BUS ของฮาร์แวร์เสียหาย ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 21
 22. 22. 4.(stop code 0X000000D1) Driver IRQL Not Less Or Equal สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการไดร์เวอร์กับ IRQ(Interrupt Request ) ไม่ตรงกัน การ แก้ไขก็เหมือนกับ error ข้อที่ 1 5. (stop code 0X0000009F) Driver Power State Fail ure สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้เกิดจาก ระบบการจัดการด้านพลังงานกับไดรเวอร์ หรือ service ขัดแย้งกัน เมื่อคุณให้คอมทำางานแบบ"Hibernate" แนวทางแก้ไข ถ้าวินโดวส์แจ้ง error ไดร์เวอร์หรือ service ตัว ไหนก็ให้ uninstall ตัวนั้น หรือจะใช้วิธี Rollback driver หรือ ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 22
 23. 23. 6.(stop code 0X000000CE) Driver Unloaded Without Cancelling Pending Operations สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการไดร์เวอร์ปิดตัวเองทั้งๆ ทีวินโดวส์ยังไม่ได้สั่ง การแก้ไขให้ ทำาเหมือนข้อ 1 7.(stop code 0X000000F2) Hardware Interrupt Sto rm สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการที่เกิดจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น USB หรือ SCSI controller จัดตำาแหน่งกับ IRQ ผิดพลาด สาเหตุจากไดร์เวอร์ หรือ Firmware การแก้ไขเหมือนกับข้อ 1 ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 23
 24. 24. 8.(stop code 0X0000007B) Inaccessible Boot Device สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้จะมักเจอตอนบูตวินโดวส์ จะมีข้อความบอกว่าไม่สามารถ อ่านข้อมูลของไฟล์ระบบหรื อ Boot partitions ได้ ให้ตรวจ ฮาร์ดดิสก์ว่าปกติหรือไม่ สายแพหรือสายไฟที่เข้าฮาร์ดดิสก์หลุด หรือไม่ ถ้าปกติดีก็ให้ตรวจไฟล์ Boot.ini อาจจะเสีย หรือไม่ก็มี การทำางานแบบ Multi OS ให้ตรวจดูว่าที่ไฟล์นี้อาจเขียน Confi g ของ OS ขัดแย้งกัน อีกกรณีหนึ่งที่เกิด error นี้ คือเกิดขณะ upgrade วินโดวส์ สาเหตุจากมีอุปกรณ์บางตัวไม่ Compatible ให้ลองเอาอุปกรณ์ ที่ไม่จำาเป็นหรือคิดว่ามีปัญหาออก เมื่อทำาการ upgrade วินโดวส์ เรียบร้อย ค่อยเอาอุปกรณ์ที่มีปัญหาใส่กลับแล้วติดตั้งด้วยไดร์ ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 24
 25. 25. 9. (stop code 0X0000007A) Kernel Data Inpage Error สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้เกิดมีปัญหากับระบบ virtual memory คือวินโดวส์ไม่ สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลที่ swapfile ได้ สาเหตุอาจเกิดจาก ฮาร์ดดิสก์เกิด bad sector, เครื่องติดไวรัส, ระบบ SCSI ผิด พลาด, RAM เสีย หรือ เมนบอร์ดเสีย 10.(stop code 0X00000077) Kernel Stack Inpage E rror สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการและสาเหตุเดียวกับข้อ 9 ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 25
 26. 26. 11.(stop code 0X0000001E) Kmode Exception Not Handled สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้เกิดการทำางานที่ผิดพลาดของไดร์เวอร์ หรือ service กับ หน่วยความจำา และ IRQ ถ้ามีรายชื่อของไฟล์หรือ service แสดงออกมากับ error นี้ให้ทำาการ uninstall โปรแกรมหรือ ทำาการ Roll back ไดร์เวอร์ตัวนั้น ถ้ามีการแจ้งว่า error ที่ไฟล์ win32k สาเหตุเกิดจาก การ cont rol software ของบริษัทอื่นๆ (Third-party) ที่ไม่ใช้ของ วินโดวส์ ซึ่งมักจะเกิดกับพวก Networking และ Wireless เป็น ส่วนใหญ่ Error นี้อาจจะเกิดสาเหตุอีกอย่าง นั้นคือการ run โปรแกรม ต่างๆ แต่หน่วยความจำาไม่เพียงพอ ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 26
 27. 27. 12.(stop code 0X00000079) Mismatched Hal สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้เกิดการทำางานผิดพลาดของ Hardware Abstraction Layer (HAL) มาทำาความเข้าใจกับเจ้า HAL ก่อน HAL มีหน้าที่ เป็นตัวจัดระบบติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอ ฟท์แวร์ว่าแอปพลิ เคชั่นตัวไหนวิ่งกับอุปกรณ์ตัวไหนให้ถูกต้อง ยกตัวอย่าง คุณมี ซอฟท์แวร์ที่ออกแบบไว้ใช้กับ Dual CPU มาใช้กับเมนบอร์ดที่ เป็น Single CPU วินโดว์ก็จะไม่ทำางาน วิธีแก้คือ reinstall วินโดวส์ใหม่ สาเหตุอีกประการการคือไฟล์ที่ชื่อ NToskrnl.exe หรือ Hal.dll หมดอายุหรือถูกแก้ไข ให้เอา Backup ไฟล์ หรือเอา original ไฟล์ที่คิดว่าไม่เสียหรือเวอร์ชั่นล่าสุดก๊อปปี้ทับไ ฟล์ที่เสีย ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 27
 28. 28. 13.(stop code 0X0000003F) No More System PTEs สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้เกิดจากระบบ Page Table Entries (PTEs) ทำางานโดย Virtual Memory Manager (VMM) ผิดพลาด ทำาให้วินโดวส์ ทำางานโดยไม่มี PTEs ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับวินโดวส์ อาการนี้ มักจะเกิดกับการที่คุณทำางานแบบ multi monitors ถ้าคุณเกิดปัญหานี้บ่อยครั้ง คุณสามารถปรับแต่ง PTEs ได้ใหม่ ดังนี้ 1. ให้เปิด Registry ขึ้นมาแก้ไข โดยไปที่ Start > Run แล้ว พิมพ์คำาสั่ง Regedit 2. ไปตามคีย์นี้ HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetCon trolSe ssion ManagerMemory Management ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 28
 29. 29. 14.(stop code 0X00000024) NTFS File System สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้สาเหตุเกิดจากการรายงานผิดพลาดของ Ntfs.sys คือ ไดร์เวอร์ของ NTFS อ่านและเขียนข้อมูลผิดพลาด สาเหตูนี้รวม ถึง การทำางานผิดพลาดของ controller ของ IDE หรือ SCSI เนื่องจากการทำางานของโปรแกรมสแกนไวรัส หรือ พื้นที่ของ ฮาร์ดดิสก์เสีย คุณๆสามารถทราบรายละเอียดของerror นี้ได้โดย ให้เปิดดูที่ Event Viewer วิธีเปิดก็ให้ไปที่ start > run แล้ว พิมพ์คำาสั่ง eventvwr.msc เพื่อเปิดดู Log file ของการ error โดยให้ดูการ error ของ SCSI หรือ FASTFAT ในหมวด Syste m หรือ Autochk ในหมวด Application ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 29
 30. 30. 15.(stop code 0X00000050) Page Fault In Nonpaged Area สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้สาเหตุการจากการผิดพลาดของการเขียนข้อมูลในแ รม การแก้ไขก็ให้ทำาความสะอาดขาแรมหรือลองสลับแรมดูหรือไ ม่ก็ หาโปรแกรมที่ test แรมมาตรวจว่าแรมเสียหรือไม่ 16.(stop code 0Xc0000221) Status Image Checksu m Mismatch สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้สาเหตุมาจาก swapfile เสียหายรวมถึงไดร์เวอร์ด้วย การแก้ไขก็เหมือนข้อ 15 ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 30
 31. 31. 17.(stop code 0X0000007F) unexpected Kernel Mode Trap สาเหตุและแนวทางแก้ไข: อาการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกับนัก Overclock (ผมก็คนหนึ่ง) เป็น อาการ RAM ส่งข้อมูลให้ CPU ไม่สัมพันธ์กันคือ CPU วิ่งเร็วเกิน ไป หรือร้อนเกินไปสาเหตุเกิดจากการ Overclock วิธีแก้ก็คือลด clock ลงมาให้เป็นปกติ หรือ หาทางระบายความร้อนจาก CPU ให้มากที่สุด 18. (stop code 0X000000ED) Unmountable Boot V olume สาเหตุและแนวทางแก้ไข : อาการที่วินโดวส์หาฮาร์ดดิสก์ไม่เจอ (ไม่ใช่ตัวบูตระบบ) ในกรณี ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 31
 32. 32. สรุปปัญหา Blue Screen ปัญหา Blue Screen นั้นส่วนมากนั้นจะเกิดจากการผิดพลาด ของดีไวซ์ไดรเวอร์ หรือการทำางานผิดพลาดอันเนื่องจากมาจาก ไวรัส เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Blue Screen ควรหมั่นแบ็กอัพค่า คอนฟิกและค่ารีจิสทรีของวินโดวส์อยู่เสมอ เครื่องมือที่ดีที่สุดก็คือ System Restore ก่อนลงโปรแกรมหรือไดรเวอร์ใดๆ ให้ทำาการ System Restore เสียก่อน ถ้าเกิดปัญหา Blue Screen จะ ทำาให้สามารถเข้าเซฟโหมดแล้วสั่งให้โรลแบ็กระบบกลับมาได้ ปัญหาจอฟ้าปัญหาจอฟ้า ((Blue Screen)Blue Screen) 32
 33. 33. แก้ปัญหาคอมช้าด้วยตนเองแก้ปัญหาคอมช้าด้วยตนเอง แก้ปัญหาคอมช้าได้ด้วยคำาสั่งต่อไปนี้ - MSCONFIG - REGEDIT - Disk Cleanup - Error-checking - Defragmentation 33

×