Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ана туралы (қазақша)

Ана туралы қазақша

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Ана туралы (қазақша)

 1. 1. “Ананың алақаны-балағаайдынды қоныс”(тренинг)
 2. 2. Сыныбы: 9 “ә”Сынып жетекшісі: А.Жаналиева
 3. 3. Мақсаты:Отбасы тәрбиесіндегіата – ананыңбалаға тәрбиелікықпалын арттыру.Тәрбиенің ең тамашажері отбасыекенін,олардың балатәрбиесіндегімүмкіндіктерініңжоғары екенін,баламен қарым –қатынастыжақсартубала тәрбиесіне көпкөңіл бөлудіңмаңыздылығындәлелдеу.
 4. 4.  І.КіріспеІІ.Негізгі б лім:ө1.”Мен шін ымбат...”(Ой оз ау)ү қ қ ғ2.”Бала деген кім?”(Ой оз ау)қ ғ3.”Ж ректен шы ан жылы с з”:ү ққ өА)”Мейірімділік шуа ы”;ғ4.”Жа ымсыз ылы тар”ғ қ қ5.”Жа сы асиеттер”қ қ6.Ата-аналар а арнал ан ситуациялы с ра тарғ ғ қ ұ қ7.Клип “Ана ж регі”ү8.Жатты у “Тілек шыра даны”ғ ғ9.Ойтол анысғТренинг ба дарламасы:ғ
 5. 5. І. Кіріспе бөлім:- Сәлеметсіздер ме, құрметті ата – аналар!Біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз.Бүгін сіздермен өткізілгелі тұрғантренингтің тақырыбы: «Ананың алақаны –балаға айдынды қоныс» деп аталады.Отбасы - өмірді кемеліне келтіреді, бақыт әкеледі.Отбасы – адам өмірінің тамаша жақтарыжүзеге асатын .... адамның ең басты шаттығыболып саналатын, баланың өсіп, өмір сүретін орны.Екі адамның некелесуі толық отбасын құрамайды.Дүниеге шыр етіп нәресте келгенде ғана отбасы толық отбасысаналады. Қазіргі таңда ата – ананың бірінші мақсаты– қаражат табу, балаларын еш нәрседен мұқтажетпеу болып қалды. Бала – шағаның қамыменжүрген ата – ана бала тәрбиесіне де көңіл бөлеалмай қалды. Ал бала тәрбиесі отбасынан басталады,қалыптасады. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соныіледі» демекші жақсы – жаман әдеттерді балаотбасында үйренеді. Отбасындағы кикілжің ұрыстарбаланың психикасына әсер етеді. Баланың мейірімді,еңбекқор, әдепті болып өсуі – отбасында жайлы ,жақсы климаттың болуы. Баламыз өмірден өз орнынтауып, бақытты өмір сүрсін десек, бала тәрбиесіне көңілбөлуді ешқашан естен шығармайық.
 6. 6. «Сіз ұлыңызды немесе қызыңыздытек қана өзіңіз ата – аналыққуанышыңыз үшін ғана дүниегеәкеліп, тәрбиелеп жатқан жоқсыз.Сіздің отбасыңызда болашақазамат, болашақ қайраткер,болашақ күрескер өсіп келеді» А.С.Макаренко
 7. 7. “Адамдық негізі – ол - әйел”.“Ана – отбасының ұйытқысы”.
 8. 8. ІІ.Негізгі бөлім1.“Мен үшін қымбат..”
 9. 9. Ананың
 10. 10. Ананыңмахаббаты Жан жылуыМейірімді көздерікүлкісімейіріміЫстық жүрегіАялы алақаны
 11. 11. 2.“Бала деген кім?” туралыәрбір ата-ана ой қозғаужазады
 12. 12. Бала
 13. 13. БалаҮмітімізӨмірімніңжалғасыБолашағымызБауыр етімізАсыраушымКөмекшімАқылшым
 14. 14. А) «Мейірімділік шуағы»Ғалымдардың айтуынша,баланың таңертеңгі ұйқыданқандай көңіл – күймен тұруы–бүкіл бір күндік көңіл – күйінеәсер етеді екен.
 15. 15. Сізбалаңызды таңертеңгіұйқыдан қалай оятасыз?Сізбалаңызды таңертеңгіұйқыдан қалай оятасыз?
 16. 16. Балаңызғаризашылығыңызды қалайбілдіресіз?Балаңызғаризашылығыңызды қалайбілдіресіз?
 17. 17. Балаңыздың тәттіқылықтарыБалаңыздың тәттіқылықтары
 18. 18. Балаңыз сізге қандайкөмек көрсетеді?Балаңыз сізге қандайкөмек көрсетеді?
 19. 19. Бала – ата – ананың үміті, өмірінің жалғасы.«Баламның табанына кірген шөңге меніңмаңдайыма кірсін» -деп перзентін әлпештепөсірген ата – ананың жатса – тұрса тілейтіні-баласының алдыңғы қатарлы азамат болыпөскені.Ендеше сіз балаңыздың бойынан қандайқасиеттерді көргіңіз келеді?
 20. 20. Жағымсызқылықтар
 21. 21. ЖағымсызқылықтарСараңдықЫзақорлықЕріншектікТәкәппарлықМақтаншақтықДөрекілікЖалқаулық
 22. 22. Жақсықасиеттер
 23. 23. ЖақсықасиеттерӘдептілікТәртіптілікМәдениеттілікИнабаттылықАдамгершілігі молЕңбекқорлықТіл алғышСыпайылық
 24. 24. Ата-аналарға арналғанситуациялық сұрақтар
 25. 25. С и т у а ц и я л ы қ с ұ р а қ т а рС и т у а ц и я л ы қ с ұ р а қ т а р1 – сұрақ«Балаңыз мектептен шағым айтып келді. Мұғалім ұрысқанын, енді сабаққабарғысы келмейтінін айтты. Сіз қандай әрекет етесіз?»2 – сұрақ«Балаңыз ұялы телефон алып бер деп жылады. Сіз: «Шамалы шыдай тұр,уақытында алып беремін» - дедіңіз. Балаңыз тыңдамай есікті тарс жауыпкетіп қалды. Сіздің әрекетіңіз?»3 – сұрақ«Марат сабаққа дайындықсыз келді. Мұғалім сабақ түсіндіріп жатты. Маратсабақты да тыңдамады. Онымен қоса жанындағы оқушыларға датыныштық бермеді. Мұғалім ескертулер берсе де қорытынды шығармады.Мұғалім оқушының сыныптан шығып кетуін талап етті. Марат үйге келіпшағым айтты. Ата – анасы әй – шәйға қарамай, директорға кіріп айқайшығарды. Ата – ананың бұл әркеті дұрыс па? Сіз қандай әрекет етер едіңіз?»4 – сұрақ«Балаңыз түнімен теледидар көріп, ұйқысы қанбай қалды. Балаңыз: «Басымауырып тұр, сабаққа бармай – ақ қояйыншы», - деді. Сіздің әрекетіңіз? Ата –ана мен баласына жеке сұрақтар беру арқылы ата – анамен бала арасындағыбайланысты анықтап, мәліметтерді саралау»
 26. 26. «Балаңызмектептен шағымайтып келді.Мұғалім ұрысқанын,енді сабаққабарғысыкелмейтінінайтты. Сіз қандайәрекет етесіз?»
 27. 27. «Балаңыз ұялы телефоналып бер деп жылады.Сіз: «Шамалы шыдай тұр, уақытында алып беремін» - дедіңіз. Балаңыз тыңдамай есікті тарс жауып кетіп қалды. Сіздің әрекетіңіз?»
 28. 28.  «Марат сабаққа дайындықсыз келді. Мұғалім сабақ түсіндіріп жатты. Марат сабақты да тыңдамады. Онымен қоса жанындағы оқушыларға да тыныштық бермеді. Мұғалім ескертулер берсе де қорытынды шығармады. Мұғалім оқушының сыныптан шығып кетуін талап етті. Марат үйге келіп шағым айтты. Ата – анасы әй – шәйға қарамай, директорға кіріп айқай шығарды. Ата – ананың бұл әркеті дұрыс па? Сіз қандай әрекет етер едіңіз?»
 29. 29. «Балаңыз түніментеледидар көріп, ұйқысықанбай қалды. Балаңыз:«Басым ауырып тұр,сабаққа бармай – аққояйыншы», - деді. Сіздіңәрекетіңіз? Ата – ана менбаласына жеке сұрақтарберу арқылы ата – анаменбала арасындағыбайланысты анықтап,мәліметтерді саралау»
 30. 30. Клип “Ана жүрегі”
 31. 31. “Тілек шырағданы”“Тілек шырағданы”Отбасы, ш ан жан я-жылылы ты ,ұ қ ұ қ ңжылулы ты мекені. «Отбасы»қ ңатауыны м ніне ілер болса ,отты даң ә үң қ ңлкен ма ызы бар екенін сеземіз. Алү ңананы ала аны оттан да ысты .ң қ қСонды тан отты басы,оша ымыздық ң ғ ңт тіні т зу болу шін «Тілек шамы»ү ү үжатты уын бір-бірімізге тілек айтағотырып ж ргізейік.үОтбасы, ш ан жан я-жылылы ты ,ұ қ ұ қ ңжылулы ты мекені. «Отбасы»қ ңатауыны м ніне ілер болса ,отты даң ә үң қ ңлкен ма ызы бар екенін сеземіз. Алү ңананы ала аны оттан да ысты .ң қ қСонды тан отты басы,оша ымыздық ң ғ ңт тіні т зу болу шін «Тілек шамы»ү ү үжатты уын бір-бірімізге тілек айтағотырып ж ргізейік.ү
 32. 32. Ата-ананың жеке басының әсері балаға күнсәулесімен бірдей,мұны басқа ешбір нәрсеменауыстыру мүмкін емес .Құрметті ата-аналар,сіздерден баладан жүрек жылуын аямайбалаға бір сәт болса да,бала көзімен қараңыздей отырып бүгінгі тренингкеқатысқандарыңызға көп-көп рахметайтамыз!Ата-ананың жеке басының әсері балаға күнсәулесімен бірдей,мұны басқа ешбір нәрсеменауыстыру мүмкін емес .Құрметті ата-аналар,сіздерден баладан жүрек жылуын аямайбалаға бір сәт болса да,бала көзімен қараңыздей отырып бүгінгі тренингкеқатысқандарыңызға көп-көп рахметайтамыз!Ой-тол анысғОй-тол анысғ

×