Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Webbstrategi Internetexpo 090217

 1. Björn Elmberg, Cybercom Group 2009-02-17 FRAMGÅNGSRIK WEBBSTRATEGI
 2. Cybercom is a high-tech IT consultancy with global delivery capability for turn-key solutions as well as specialist competence • Well established within: Telecom, Industry, Media, Bank & Finance, Retail, Public • A decentralised organisation with 26 offices in 10 countries • Founded in 1995, listed since 1999 • 2000 employees mainly within Europe and Asia
 3.  sonyericsson.com  PlayNow™  Purchasing  Upgrading software  Mobile content  User interface  Mobile Internet  PIM; Phonebook etc  TrackID  Infotainment  DM/Fota  SIM Card technologies  Transactions  Revenue assurance  Roaming  Roll outs  Audits  Crypto communication  Wireless security  IT forensics  e-ID
 4. Trend 1: Allt mer kommunikation sker via de digitala kanalerna, allt mer information skapas av och distribueras mellan användare
 5. http://twitterfacts.blogspot.com Trend 1: Och som kommersiell aktör måste man finnas där konsumenterna finns. Där konversationen finns
 6. Trend 2: Från att ha varit två hyfsat åtskilda företeelser börjar nu den digitala och den fysiska verkligheten smälta ihop. Två exempel är Microsoft Tag och Aftonbladets mobiltaggar
 7. Augmented reality …för att inte tala om de möjligheter som “augmented reality” ger. Där den virtuella verkligheten genereras i realtid på den verkliga… http://ge.ecomagination.com
 8. Bank of America Trend 4 – Konsumentbeteendet ligger före de kommersiella aktörerna på nätet. Vi är beredda att drastiskt förändra våra preferenser helt beroende på vad som erbjuds I de digitala kanalerna. Bank of America får hundratusentatls nya kunder enbart tack vare sin iPhone app
 9. ”44% of consumers said they were likely or very likely to purchase a car entirely over the Internet if that capability were available” Cars Online 08/09, Cap Gemini oktober 2008 Trend 4 – …och hur många biltillverkare erbjuder detta idag…?
 10. Trend 4 …–90% av konsumenterna använder Internet i sin bilköpsprocess
 11. Generation Virtual In 10 years, the largest influence on all purchases will be the virtual experience associated with them, according to Gartner, Inc. By 2015, more money will be spent marketing and selling to multiple anonymous online personas than marketing and selling offline. Våra marknadsföringsprinciper måste förändras
 12. Men är detta representativt? Men allt detta prat om hur snabbt nya tekniker växer fram, och att Twitter är oerhört viktigt verktyg för att nå ut i de digitala kanalerna, är det verkligen så?
 13. Sökvolym Facebook vs Twitter Idag har Twitter i själva verket bara en bråkdel av Facebooks användning, uppmärksamhet och kännedom
 14. Här och nu… • 73% av befolkningen är inte medlem i ett community • 47% av befolkningen använder inte Internet dagligen • 79% av Internetanvändarna läser aldrig bloggar • 76% av internetanvändarna tittar aldrig på TV på nätet, 1% tittar dagligen på TV på nätet • 82% av mobilanvändarna använder inte mobilt internet ”Svenskarna och Internet 2008”, wii oktober 2008
 15. Amaras law Amaras law illustrerar hur vi tenderar att överskatta en nymodighets inverkan på kort sikt, och att underskatta den på kort sikt. Vi tror att nya tekniker anammas linjärt, medan det i själva verket ofta följer en S-kurva
 16. TV:s och Internets spridningskurvor ”Svenskarna och Internet 2008”, wii oktober 2008 Till exempel hur vi har anammat TV och Internet
 17. Eller som vi tidigare sett, hur vi anammat Internet som verktyg för att skaffa information inför bilköpet.
 18. VAD ÄR WEBBSTRATEGI?
 19. Webbstrategi definierar hur webbnärvaron stöder affärsverksamheten
 20. En webbstrategi definierar hur webbnärvaron skall stödja affärsverksamheten, hur detta skall åstadkommas samt hur strategins framgång följs upp.
 21. Eller med andra ord Vision Varför skall vi göra något? Vad skall vi göra? Syfte Mål Hur vet vi att vi gjort rätt? Mätpunkter Handlingsplan Hur skall vi göra det?
 22. En bra webbstrategi måste ta hänsyn till hela webbnärvaron, inte bara den egna webbplatsen. Detta inkluderasr exempelvis sökmotorer, social medier, digitala kampanjer
 23. VARFÖR WEBBSTRATEGI?
 24. Affärskopplingen En bra webbstrategi säkerställer att det finns en relevans, ett slutligt syfte med varför man investerar i sin webbnärvaro. Webbstrategin ger webbnärvaron mening
 25. Riktningen En bra webbstrategi stipulerar de övergripande målen och inriktningen med webbnärvaron, vilket hjälper organisationen att sträva i en överenskommen gemensam riktning. Alla som arbetar med de digitala kanalerna på olika nivåer vet vad man tillsammans skall åstadkomma .
 26. Den röda tråden En bra webbstrategi skapar kontinuitet och en röd tråd från övergripande affär ned till enskilda åtgärder
 27. Fluga eller affärsnytta ...men framför allt är det endast genom en fastställd webbstrategi möjligt att särskilja verktyg för affärsnytta från tillfälliga flugor
 28. Tre perspektiv
 29. Webbstrategi Webbstrategin uppstår ur tre viktiga perspektiv -Affärens krav, prioriteringar och förväntningar, Målgruppernas behov och förväntningar, Den digitala omvärlden. Trender, möjligheter och tekniska förutsättningar. Genom att ta hänsyn till dessa i kombination blir webbstrategin affärens naturliga förlängning in i webbnärvaron En viktig avgränsning för webbstrategin, som många tyvärr ofta inbegriper i webbstrategin är det enskilda användarperspektivet. Självklart är användarupplevelsen extremt viktig för ett framgångsrikt slutresultat. Dock är det en uppgift för interaktionsdesigners och gränssnittsutvecklare, vilka är experter på att skapa användarupplevelser som löser uppgifterna strategin stipulerar. Utifrån webbstrategins perspektiv ser vi användarna som målgrupper med ett antal egenskaper såsom incitament, behov och förväntningar
 30. Affärens förutsättningar och krav • Marknadsförutsättningar • Verksamhetens krav och förutsättningar • Definierade processer • Kritiska framgångsfaktorer • Marknadens konkurrensstruktur • Helt nya affärsmöjligheter
 31. Hotell – ofta en tydlig koppling till företagets kärnverksamhet. I princip hela kommunikationen på webbplatsen syftar till att driva kunden till avslut, till att boka rum. Bla eftersom hotellkedjorna via andra kanaler (tex hotels.com) tvingas betala höga provisioner samt att man då inte har direktkontakt med gästen.
 32. Målgruppernas förutsättningar och krav • Definierade målgrupper • Andra relevanta aktörer i företagets omvärld • Deras verkliga behov och preferenser • Deras incitament och beteende • Deras processer och organisationens roll i dessa
 33. Fint exempel på användarorienterad och målgruppsanpassad kommunikation.
 34. Den digitala omvärlden och verktygslådan • Ny teknik, nya möjligheter • Men kanske också begränsningar • Aktuella trender • Digitala beteendemönster i branschen och hos målgrupperna, användardrivna förändringar? • Branschparalleller? • Helt nya affärsmodeller?
 35. Salesforce använde den digitala kanalen för att attrahera, kvalificera och få kontakt med potentiella kunder. Dessutom använder man sociala mekanismer för att i sin utvecklarcommunity låta kunderna bestämma och prioritera vad som skall utvecklas!
 36. Twitoshirt.com Twittoshirt..com, en helt ny affärsidé, baserad på nya beteenden och nya behov
 37. “It is not the strongest of the species that will survive, or the most intelligent. It is the one most adaptable to change” Charles Darwin Bra webbstrategiskt arbetet handlar också om snabbrörlighet. Att man har en webbstrategi får inte resultera i att man slår sig till ro, och tror att man hittat den optimala användningen av webben för sina syften för nu och all framtid.
 38. “Jag känner att vi måste utveckla vår webbnärvaro. Jag borde blogga. Vi måste ha användargenererat innehåll Och AJAX.” Anonym VD ...men det innebär å andra sidan inte att man okritiskt skall anamma allt som dyker upp på nätet.
 39. Förstå affären Förstå användarna Förstå möjligheterna Var lyhörd och flexibel Sammanfattningsvis handlar framgångsrikt webbstrategiskt arbete om förståelse, lyhördhet och flexibilitet.
 40. Köpprocessen A I D A S Awareness Interest Desire Action Satisfaction (Decision) I väldigt många fall (men dock långt ifrån alltid) handlar webbnärvaron om att stödja företagets marknads- eller säljprocess. Vad kan då vara bättre än att utgå från kundens köpprocess?
 41. ASOS Awareness Interest Decision Action Satisfaction …och därefter definiera var i processen de digitala kanalerna gör bäst nytta när det gäller att driva kunden framåt.
 42. Awareness Interest Decision Action Satisfaction …för det kommer att se väldigt olika ut beroende på hur kundens process ser ut och var de digitala kanalerna kan vara relevanta.
 43. Den strategiska processen
 44. Utgår från målgruppens processer Problem- Informations Utvärdering Köpbeslut/ Reinvestering identifikation insamling av alternativ Sign-off förhandling Problem- Informations- Utvärdering av Köpbeslut Reinvestering identifikation insamling alternativ Sed lobortis, odio sed Nullam eros velit, mattis vel, Nulla ac erat id pede Nam convallis dapibus eros. Aliquam erat volutpat. Utmaningar dapibus viverra, dolor diam fringilla vel, vulputate non, consectetuer egestas. Cras Quisque rhoncus ultricies Suspendisse potenti. Nam imperdiet massa, interdum arcu. sapien sem, impe-rdiet non, lectus. Integer laoreet, lacus dui, tincidunt aliquam libero ligula ut convallis blandit, malesuada massa id lacinia tristique molestie, ullamcorper eget, mauris. Suspendisse ut, sem. Quisque dignissim pretium non, lacus. consequat arcu. In hac Suspendisse egestas habitasse •Potentiella kunder •Potentiella kunder •Potentiella kunder •Potentiella kunder - Målgrupper •Partners •Partners •Partners •Partners •ÅF •ÅF •ÅF •ÅF - dapibus viverra, dolor diam dapibus viverra, dolor diam Webbstöd imperdiet massa, interdum imperdiet massa, interdum aliquam libero ligula ut aliquam libero ligula ut mauris mauris Detta är ett exempel på hur en nedbrytning av kundens köpprocess kan se ut och hur man definierar strategisk ansats i respektive steg.
 45. Fånga alla perspektiv Vision Syfte Mål Mätpunkter Handlingsplan Genom att kontinuerligt ta hänsyn till alla intressenters perspektiv, i kombination med de olika abstraktionsnivåerna i webbstrategin, så kommer man att få en objektiv, genomarbetad och i största möjliga mån helhetstäckande strategi
 46. Strategic roadmap Revision Revision Vision Phase 1 Phase 2 Phase 3 (To-Be) Purpose area 1 As-Is Cloud Nine 2008 Denna modell är ett effektivt sätt att sammanfatta webbstrategin och kommunicera såväl övergripande ansats och strategi som de direkta åtgärderna i handlingsplanen samt sammanfatta dem i ett sammanhang.
 47. En webbstrategi är en planerad förändringsprocess Vision Användarmål Mätpunkter Syfte Handlings- Affärsmål plan Nuläge
 48. TACK! bjorn.elmberg@cybercomgroup.com 070-915 31 82
Publicité