Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Komunikimi jo verbal

8 006 vues

Publié le

Komunikimi jo verbal

 • Login to see the comments

Komunikimi jo verbal

 1. 1. Punim semestral Komunikimi jo- verbal 1 Lënda: Aftësitë Komunikuese Mentori: Mimoza Shahini Studenti: Besfort N Haziri Prishtinë, 2014 _______________________________________________________________________
 2. 2. Përmbajtja: • Zanafilla ………………………………………………………….3 • Si realizohet komunikimi jo- verbal?……………….……………………..4 • Çka nënkuptojmë me komunikim jo- verbal?…...…….……………………..5 • Përmbajtja e komunikimit jo- verbal……………………………………..6 • Konkluzioni ……………………………………………………….7 • Përcjellja e mesazhit...………………………………………………..8 • Përfitimet nga komunikimi jo-verbal ………………………………….....9 • Pse është komunikimi jo-verbal i rëndësishëm? …………………………...10 • Figura 1.0 ……………………………………………………….11 • Përkufizimi ………………………………………………………12 • Këshilla praktike për një komunikim efektiv jo- 2 _______________________________________________________________________faqe
 3. 3. Zanafilla • Kërkimet shkencore në komunikim dhe “sjellje” jo-verbale filluan që me botimet e Çarlls Darvinit (1872) “Shprehjet e emocioneve tek njeriu dhe kafshët”. 3 _______________________________________________________________________
 4. 4. Përmbajtja e komunikimit jo- verbal • Komunikimi jo-verbal përfshinë proceset e kodimit dhe dekodimit. 4 _______________________________________________________________________ • Përgjatë komunikimit, ne bëjmë kodimin përmes gjesteve fasciale, posturës apo tonit të zërit, ndërsa dekodimi është interpretimi i informacionit nga ndjenjat e marra nga
 5. 5. Çka nënkuptojmë me komunikim jo-verbal? • Çdo ditë ne i përgjigjemi me mijëra shenjave të komunikimit jo-verbal sikurse janë: shprehjet e fytyrës, posturat e ndryshme (qëndrimet e trupit), shikimi me sy, gjestet e ndryshme dhe toni i zërit. 5 _______________________________________________________________________
 6. 6. Si realizohet komunikimi jo- verbal? • Komunikimi jo-verbal është procesi i komunikimit në mes të njerëzve me anë të shenjave, duke pranuar dhe dërguar ato. • Komunikimi jo-verbal zakonisht kuptohet si proces i dërgimit dhe pranimit të mesazheve pa fjalë. 6 _______________________________________________________________________
 7. 7. Përcjellja e mesazhit • Një studim i Universitetit të Kalifornisë në Los Angelos (UCLA), tregon se gjatë komunikimit 93% e mesazhit vjen te marrësi në mënyrë joverbale. 7 _______________________________________________________________________
 8. 8. 8 Llojet e komunikimit jo-verbal Figura 1.0
 9. 9. Pse është komunikimi jo-verbal i rëndësishëm? • Në thelb, ajo është një nga aspektet kryesore të komunikimit, sidomos në kontekstin kulturorë.  Përdoret për të përsëritur mesazhin verbal  Shpesh plotëson mesazhin verbal, por edhe mund të kundërshtojë atë  Rregullon ndërveprimet 9 _______________________________________________________________________
 10. 10. Përfitimet nga komunikimi jo- verbal • Komunikimi jo-verbal i lejon një individi që të pasurojë njohuritë e veta për përvojat e të tjerëve, si dhe për të komunikuar detajet e tyre. 10 _______________________________________________________________________
 11. 11. Konkluzioni i studiusëve • Sipas ekspertëve, një pjesë e konsiderueshme e komunikimit tonë është joverbal (afërsisht dy të tretat e komunikimit). 11 _______________________________________________________________________ Jover bal I zërit Verb al 55%38% 7%
 12. 12. • Komunikim të vërtetë ka atëherë kur ne dëgjojmë, jo për t’u përgjigjur, por për të kuptuar; këtë më së miri e dëshmon komunikimi jo- verbal. 12 Komunikimi comunicazione COMMUNICATION
 13. 13. 13 _______________________________________________________________________ Këshilla praktike për një komunikim efektiv jo-verbal • ruajtje e kontaktit me sy • aprovim me kokë në rast marrëveshjeje • buzëqeshje dhe shprehje entuziazmi • përkulje të trupit drejtë folësit etj. Veprimet që duhet praktikuar Veprimet që duhet evitu • vështrim i pakoncentruar • mbyllje të syve • përdorim të një toni të pakëndshëm • hapje ekstreme e gojës etj.
 14. 14. “Nuk mbijetojnë vetëm krijesat më të forta, as ato më inteligjente. Por ato që janë më të adaptueshme ndaj ndryshimeve.” Çarlls Darvin 14 • Adaptimi kreativ i një individi, përgjatë komunikimit jo- verbal, rritë vlerësimin dhe besueshmërinë tek marrësi i mesazhit, në nivel me ndjenjat e tij.
 15. 15. copyright©BESSI besforthaziri@hotmail.com 15 • . Ju jeni ata që me ane të komunikimit jo-verbal, bëni audiencën që të përcjellë, dhe t’u besoj mendimeve tuaja, po aq fuqishëm sa edhe ju vetë i shprehni ato.
 16. 16. Referencat Body Language - Allan Pease ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ Discovering Psychology - The Science of Mind ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ http://psychology.about.com/od/nonverbalcommunication/a/ nonverbaltypes.htm ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ http://en.wikipedia.org/wiki/Nonverbal_communication ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ copyright©BESSI besforthaziri@hotmail.com 16 _______________________________________________________________________

×